• alimenty

  Kalkulator Alimentów –   Alimenty – ZRÓB TO !

  Kalkulator Alimentów  Alimenty  Jeżeli wnosiliśmy o zabezpieczenie alimentów to wówczas pierwsza rozprawa będzie polegała na ten iż sąd będzie chciał wydać postanowienie w zakresie zabezpieczenia alimentów. Zabezpieczenie alimentów co to jest ?  Zabezpieczenie roszczeń Alimentacyjnych pozwala na uzyskanie niezbędnych środków. A zatem w trakcie trwania postępowania o Alimenty sąd może wcześniej wydać już postanowienie na mocy którego można egzekwować mniejszą kwotę. NIEKIEDY NAWET NIE MA ROZPRAWY TYLKO SĄD WYDAJE NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM POSTANOWIENIE !!!! Do złożenia wniosku o zabezpieczenie wystarczy że uprawdopodobnić istnienie roszczenia. Kalkulator Alimentów  Zacznij od tego…. A zatem w pierwszej kolejności musimy spisać jakie są koszty związane z dzieckiem oraz oświadczyć okoliczności potwierdzający koszt. Jeżeli natomiast mówimy o końcowym…

 • alimenty

  Alimenty  Warszawa

  Alimenty  Warszawa Alimenty   to jedna z  najważniejszych rzeczy, która często powoduje konflikt osób które się rozstają – czy to małżeństwo i czeka was rozwód czy też związek partnerski – małe ma znaczenie. Spór o dziecko to normalność w kancelarii prawnej. Adwokat rodzinny zajmujący się sprawami rodzinnymi wie co robić w takich sytuacjach. Jeśli poszukujesz  rozwiązań w tym zakresie, chcą wnieść pozew o alimenty, sprawę o kontakty z dzieckiem, rozwód i alimenty, szukasz rzetelnego Adwokata do sprawy o Alimenty moja kancelaria zajmuje się prawem rodzinnym i w tym obszarze Ci pomoże. Rozwód i alimenty.  Sprawy o alimenty to sprawy z kategorii ciężkie. Ludzie walczą przy alimentach o każdą złotówkę. Do płacenia alimentów najczęściej…

 • alimenty

  Jak obniżyć alimenty ? Alimenty Warszawa Historia

  Alimenty Warszawa “Pani Mecenas mam zasądzone alimenty w wysokości 2500 zł. na jedno dziecko. Mam sieć restauracji. Do czasu pandemii moja kondycja finansowa była bardzo dobra, dlatego nie miałem problemów płacić. Mam restauracje w Warszawie. Teraz mam wysokie koszty. Byłej żonie zostawiłem dom w Warszawie oraz 2 mieszkania. Moja sytuacja teraz jest trudna . Nie mam środków finansowych aby płacić w takiej wysokości alimenty. “   Aby obniżyć alimenty należy złożyć odpowiednie wnioski do Sądu. Należy złożyć pozew o obniżenie alimentów. Alimenty Warszawa   Zwróćmy uwagę w pierwszej kolejności na przepisy.  Kiedy możemy żądać zmiany alimentów ? – Kiedy nastąpiła zmiana stosunków. Jeżeli twoje zarobki się obniżyły, nastąpiła zmiana stosunków…

 • alimenty

  3.000 zł. Alimentów ? Czy to mało czy dużo ?👮‍♀🏤🏣🏦

  Alimenty Alimentów nie unikniesz. Alimentów nie unikniesz. Oh…Tak.  Wyróżniamy kilka sytuacji, kiedy Alimenty mogą zostać zasądzone. W pierwszej kolejności … Rodzice na rzecz dzieci. Tak wszyscy wiemy, że dzieci kosztują. Co to jest zaspokojenie potrzeb rodziny ? Oboje małżonkowie zobowiązani są przyczyniać się do  zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli.   Potrzeby rodziny obejmują zarówno utrzymanie, jak i wychowanie dzieci. A wiec koszty wspólne związane z utrzymaniem rodziny to wydatki na rodzinę.  Alimenty na zaspokojenie potrzeb rodziny, zasądzające są najczęściej gdy jeden z małżonków opuszcza i zostawia rodzinę. W jakiej wysokości ? Wszystko zależy jakie są koszy utrzymania i jakie możliwości zarobkowe. Sąd, ustalając wysokość kosztów utrzymania, kierować się…

 • alimenty,  Kontakty z dzieckiem,  Podział Majątku,  rozwód

  Sprawa rodzinna – Rozwód Alimenty Kontakty

  Sprawa rodzinna   Sprawa rodzinna. Często wydaje nam się że sprawy rodzinne są łatwe. Nie.  Często chcemy tam opowiedzieć wszystkie..myślimy że spotka nas sprawiedliwość. A jest zupełnie inaczej… Niekiedy myślimy… A pójdę sam na sprawę sąd zrozumie. Problem w tym, iż  sprawa rodzinna jest typową sprawą ze stosunku cywilnoprawnego. Co to oznacza? Są terminy. Tak terminy po których cieżko zmienić sytuację. Sąd może nam odmówić nam wprowadzenia postępowania dowodowego. Jakie dowody są ważne w sprawach rodzinnych. W sprawie o rozwód i ustalenia kontaktów ważne są wywiad środowiskowy , opinia OZSS, przesłuchanie stron, zeznania świadków, dowody w postaci Sms itp Sprawa rodzinna I problem tkwi w tym, że ze spotykamy przepisy cywilne w związku…

 • alimenty

  Alimenty w jakiej wysokości ? Jakie są wyroki

  Alimenty w jakiej wysokości Alimenty. Godne uwagi – Alimenty w jakiej wysokości Sąd zasądza? Oczywiście, że Wyroki są różne wszystko zależy od sytuacji. Moje najniższe alimenty 400 zł. najwyższe 14.500 złotych na jedno dziecko. Przede wszystkim, musisz wiedzieć że alimenty budzą dużo emocji między ludźmi i niekiedy jest  cieżko.   Dla przykładu z ostatniego tygodnia kilka wyroków? Dla przykładu. Sąd zasądza. W punkcie pierwszym.  Zasądza od pozwanego  na rzecz powoda  alimenty w kwocie po 1000 zł (tysiąc złotych) miesięcznie płatną do rak powoda, poczynając od dnia 25 listopada  2019 r., do dnia 10-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.   Kolejna…

 • alimenty

  Alimenty na dziecko pełnoletnie

  Alimenty na dziecko pełnoletnie Alimenty na dziecko pełnoletnie. Często dostaje pytania czy na dziecko pełnoletnie dalej mam płacić alimenty ?   Zgodnie  art. 133 § 3 kro, rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego. Zwróć uwagę na słowo “mogą”. Kiedy ? Jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Alimenty na dziecko pełnoletnie W związku z tym wiek dziecka nie przesądza o istnieniu bądź nieistnieniu obowiązku alimentacyjnego. Oczywiście wiek daje możliwość, jednakże często jest tak że dziecko chce się uczyć i ma do tego prawo. Należy zauważyć, jak przyjmuje się natomiast w doktrynie…

 • alimenty

  Postanowienie Alimenty. Dostałeś postanowienie ?

  Postanowienie Alimenty – Postanowienie o zabezpieczeniu ? I co dalej.  Postanowienie Alimenty ? Korzystne ? Skakać do góry Niekorzystne ? – Żalić ! Na postanowienie służy ci zażalenie. UWAGA !!!!Przed nowelizacja z listopada 2019r.  Opłata sądowa od zażalenia wynosi 30 zł. OBECNIE 100 złotych. Ponad wszystko w pierwszej kolejności  złóż wniosek o uzasadnienie Postanowienie Alimenty- Wniosek o uzasadnienie – jak treść Niniejszym, wnoszę o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia/ wyroku w całości/ w części wydanego w niniejszej sprawie w dniu _____ r. i doręczenie odpisu tego wyroku wraz z uzasadnieniem na wskazany powyżej adres. Postanowienie Alimenty – Pisemne uzasadnienie za 100 zł Bowiem zgodnie z  art. 25b u.k.s.c. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie…

 • alimenty

  Alimenty wysokość – Ile alimentów 1500 złotych czy 2500 zł. ?

  Alimenty wysokość. Ile alimentów…..? Skąd Należy wskazać konkretną kwotę. którą będzie mu płacił zobowiązany do alimentów. Nie zawsze jest to proste zadanie. W pierwszej kolejności policz ile kosztuje dziecko !!!!!!!! Alimenty – Jak uzyskać alimenty? Sądowe ustalenie alimentów Małoletnie dziecko stron – kosztuje. Dlatego potrzebne są pieniądze. Ojciec nie chce płacić? Idź do Adwokat a- często jest tak że sprawa jest w 99 % i to ojciec dziecka płaci za alimenty. Podstawowym obowiązkiem uprawnionego do alimentów jest wskazanie jakiej kwoty domaga się. Musisz tą kwotę po prostu wyliczyć. Alimenty wysokość Dla przykładu. Pokaże ci jak wyliczyć alimenty. Na średnie miesięczne koszty utrzymania małoletniej składają się : Wyżywienie. – ok. 500,00 zł/m-c; środki  czystości –…

 • alimenty,  rozwód

  Zabezpieczenie Alimentów

  Zabezpieczenie Alimentów – Jak uzyskać szybko zabezpieczenie ? Zabezpieczenie Alimentów.  Zdecydowanie, to dobry krok… Dlaczego? Sprawy trwają długo.  Pamiętaj, że druga strona będzie z  walczyła. Alimenty są  wypłacane po uprawomocnieniu się wyroku. Zabezpieczenie Alimentów – Czy alimenty mogą być wypłacane przed wydaniem wyroku? Tak, należy zastosować instytucję zabezpieczenia alimentów. Zgodnie z treścią art. 753 Kodeksu postępowania cywilnego, w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. W takich wypadkach sąd z urzędu doręcza stronom odpis postanowienia o zabezpieczeniu. Zabezpieczenie Alimentów – Pieniądze na czas przetrwania i opłacenia.  Jak podkreślił Sąd Apelacyjny w Gdańsku…

 • alimenty

  Alimenty na dziecko Jak wyliczyć alimenty na dziecko ?

  Alimenty na dziecko Alimenty. To będzie krótki i konkretny wpis. Już dużo pisałam o alimentach;) Chce żeby ten wpis był krótki i konkretny. Alimenty na dziecko – Ojciec płaci kiedy chce ?  Zostałaś sama z dzieckiem i ojciec płaci kiedy chce? Dostałeś pozew o alimenty i nie chcesz płacić ? Jeżeli składasz pozew o alimenty to pamiętaj że warto iść do Adwokata (Radca Prawny ) gdyż koszty z tytułu jego wynagrodzenia w większości sytuacji pokryje zobowiązany !!!!!  Dla kogo ? W praktyce sprawy o alimenty dotyczą najczęściej obowiązku dostarczania środków utrzymania na rzecz dzieci, które nie są wstanie utrzymać się samodzielnie. Co do zasady alimenty należą się dziecku lub byłemu małżonkowi .…

 • alimenty

  Adwokat Alimenty Wstecz

  Adwokat Alimenty Czy można domagać się alimentów wstecz?  W praktyce nie jest  łatwo wykazać. Dlatego ostrożnie. Wszystko zależy czy chcesz alimenty wstecz czy też ciebie pozwano o alimenty.Pamietajmy, iż alimenty to świadczenia, które mają zaspokajać  bieżące potrzeby osoby uprawnionej- konieczne koszty utrzymania.Co do zasady alimenty są zasądzane od daty wniesienia pozwu. Jeżeli chcesz z datą wsteczną to musisz w tym zakresie sporządzić odpowiedni wniosek.Jeśli powód nie przedstawi w tym zakresie odmiennego wniosku, to Sąd taką właśnie datę Adwokat Alimenty Co zrobić żeby dostać alimenty z datą wstecz?Warunek – wykazać należy , że pozostają z tego okresu niezaspokojone potrzeby.Jeśli w toku sprawy o alimenty nie uda Ci się wykazać powyższych okoliczności,…

 • alimenty

  Podwyższenie alimentów

  Podwyższenie alimentów Ten wpis jest wyjątkowy i konkretny. Ten kto mnie zna i jest moim klientem wie że jestem bardzo konkretna ;). Pani Mecenas ile dostane alimentów ? Niech Pani wygra dla mnie tą sprawę… Nie jestem Adwokatem który kłamie swoich klientów…. Chce i jestem uczciwa… Nie obiecuje że wygram sprawę i w odwecie za zdradę wygram sprawę gdzie zasadzi sąd alimenty w wysokości 200 zł. kiedy twoje zarobki są na poziomie 10.000 złotych … Na alimenty patrzymy realnie… Pisałam już dużo o tym Alimenty- Wysokość alimentów – od czego zależy ? Alimentacja polega nie tylko na dostarczaniu środków utrzymania, ale także środków wychowania, co stwierdził SN w uchwale 7…

 • alimenty,  rozwód

  Alimenty po rozwodzie  !

  Alimenty po rozwodzie  Kluczowa jest kwestia czy jesteś winny czy nie…. !??? To jest najważniejsze i przepisy regulują tą kwestię w zależności od tego kto poniósł winę.   Alimenty na rzecz małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego Zgodnie z art. 60 § 1 kro, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnegorozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Kiedy ? gdy sąd w ogóle zaniechał orzekania w przedmiocie winy za rozkład pożycia na zgodny wniosek stron (tzw. rozwód bez orzekania o winie)…

 • alimenty,  Kontakty z dzieckiem,  Podział Majątku,  rozwód

  Rozwód a pieniądze. Za zdradę i znęcanie zapłacisz.

  Rozwód a pieniądze.  Czym jest odszkodowanie ? Czy można uzyskać odszkodowanie przy rozwodzie ? Czy ktoś spowodował u ciebie Szkodę ? Jeżeli tak to odpowiedź brzmi -TAK. Należą Ci się pieniądze.  Odszkodowanie różni się od zadośćuczynienia, które z kolei ma na celu zrekompensowanie  ściśle szkody niemajątkowej i naprawienie wyrządzonej krzywdy. Szkoda – co to jest?  SZKODA o charakterze majątkowy  a niemajątkowy  charakter. Odpowiedzialność odszkodowawcza  Odpowiedzialność odszkodowawcza może opierać się na: zasadzie winy,  ryzyka, słuszności. Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego osoba, która wyrządziła szkodę jest zobowiązana do jej naprawienia, a formami rekompensaty są właśnie odszkodowanie i zadośćuczynienie.   W kontekście odszkodowania niezwykle ważne jest właściwe ustalenie rozmiaru szkody, którą poniósł…

Zadzwoń