Home Podział Majątku Podział majątku – Co z biznesem jednego małżonka po rozwodzie?

Podział majątku – Co z biznesem jednego małżonka po rozwodzie?

by ADWOKAT MARTA WNUK
podział majątku

Co z biznesem jednego małżonka po rozwodzie? Podział majątku

„Jestem w trakcie rozwodu, a przede mną sprawa o podział majątku. Niestety szykuje się walka o pieniądze z mojego biznesu. To jest moja firma – w Warszawie – branża IT, a żona nie ma do niej żadnych praw. Wczoraj mi powiedziała, że była u swojego adwokata  w Warszawie i dowiedziała się, że należy jej się połowa. Potrzebuję fachowej pomocy. Podział majątku – to będzie wojna… Ile trwa w Warszawie podział majątku?”

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

podział majątku

Podział majątku – Historia małżeństwa

Dość powszechne jest przekonanie, że jeżeli działalność gospodarcza jest zarejestrowana na jednego z małżonków, to po rozwodzie majątek firmy przypada właśnie temu małżonkowi.

Podział wspólnego majątku małżonków po rozwodzie nierzadko wzbudza nawet większe emocje między stronami niż sam rozwód. Najbardziej zaciekała walka toczy się, gdy byli małżonkowie w trakcie małżeństwa zgromadzili spory majątek.

Podział majątku po rozwodzie Wniosek o podział majątku wzór Podział majątku przed rozwodem

Im większy majątek, tym większa walka w sądzie. Pamiętam sprawę sprzed 3 lat, gdy małżeństwo w wieku około 60 lat dokonywało podziału. Mieli sieć sklepów jubilerskich, kilkanaście nieruchomości w Warszawie i okolicach. Podczas pierwszej konsultacji pozornie wydawało się, że proces będzie szybki, gdyż byli zgodni co do podziału. Niestety w pewnym momencie jeden z małżonków uświadomił sobie, że coś traci i zaczęła się ostra walka. Dlaczego?

Dlatego? Mąż nie wierzył, że może stracić biznes, w który nie angażowała się żona. A jednak, sytuacje są różne i trzeba uważać…

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Podział majątku – Co jest ważne! 

Przede wszystkim przy podziale należy mieć na względzie chwilę rozpoczęcia prowadzenia działalności. Czy przedsiębiorstwo powstało przed czy w trakcie trwania małżeństwa?

Jeżeli małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa posiadali wspólność majątkową i jeden z małżonków rozpoczął prowadzenie firmy już po wstąpieniu w związek małżeński, a ponadto środki konieczne do rozwoju firmy wykładane były ze wspólnego majątku małżonków, to taka firma stanowi majątek wspólny małżonków. Tak jak inne rzeczy wchodzące w skład majątku wspólnego, po rozwodzie podlega podziałowi.

Jeżeli firma została założona przez jednego małżonka przed zawarciem małżeństwa, to w skład majątku wspólnego wchodzą inwestycje poczynione na rozwój firmy w trakcie trwania małżeństwa.

To, co zostało zakupione przed zawarciem małżeństwa, jest majątkiem osobistym. Inwestycje poczynione po zawarciu małżeństwa wchodzą już do majątku wspólnego – majątku, który dzielony jest PO POŁOWIE.

Więcej: Podział majątku w Warszawie

Jak wygląda sądowy podział majątku?

Sądowy podział majątku co do zasady obejmuje cały wspólnie zgromadzony majątek małżonków.

W postępowaniu  sąd najpierw ustala m.in. skład i wartość majątku wspólnego, a następnie dokonuje faktycznego podziału.

W toku postępowania sądowego małżonkowie mogą zgłaszać swoje propozycje co do planu samego podziału. Dla przykładu, małżonek, który nie prowadzi działalności gospodarczej może wnosić o podział przedsiębiorstwa bądź o przekazanie mu własności niektórych przedmiotów wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub równowartości tych składników.

Należy jednak pamiętać, że sąd nie jest związany takimi postulatami stron. Każda propozycja podziału podlega ocenie sądu, dlatego finalny podział nie zawsze będzie zgodny z tym, o co strony wnosiły. 

Ustal plan podziału

WAŻNE! Małżonkowie wraz ze swoimi pełnomocnikami powinni dążyć do ustalenia planu podziału. Dlaczego? W sądzie wchodzą w grę dodatkowe, niepotrzebne czasem emocje. Sąd ma bardzo dużo pracy i chce konkretne propozycje. Warto czasem ochłonąć i wraz z profesjonalnym pełnomocnikiem ustalić zgodny plan. 

Małżonkowie często mają swoje wyobrażenie, jak Sąd ma dokonać podziału. Niestety Sąd ma również przepisy, które musi w procedurze zastosować. 

Dlatego nie bądźmy zaskoczeni, jak Sąd orzeknie o sprzedaży firmy. 

Aby unikać takich sytuacji, ważna jest rozmowa pełnomocników małżonków. Przede wszystkim najkorzystniejsze jest ustalenie planu podziału. Majątek można podzielić samemu (wspólnie na piśmie, jeżeli nie ma sporu między małżonkami, a w jego skład nie wchodzi nieruchomość), u notariusza bądź w sądzie. W każdym wypadku należy ustalić skład majątku wspólnego i wartość poszczególnych składników tego majątku. Wartość majątku ustala się na podstawie stanu z dnia ustania małżeństwa, natomiast ceny z dnia podziału!

Podział majątku a wycena firmy

Gdy spór co do dalszych losów biznesu trafi jednak do sądu, to potrzebne będą DOWODY. Tak, dowodami wygrywa się sprawy!

Przykładowe dowody w postępowaniu to dokumenty, zeznania świadków. W razie sporu co do wartości składników majątku sąd powoła BIEGŁEGO.

Metoda wyceny przez biegłego może być dla nas niekorzystna. 

Do badania prognozy biegły musi przyjąć właściwą metodę wyceny – majątkową, dochodową albo porównawczą. Tego typu sprawę warto zlecić adwokatowi, ponieważ może się zdarzyć, że biegły przyjmuje niekorzystną metodę tej wyceny.

Adwokat rozwodowy Warszawa. Podział majątku w Warszawie Sprawa o podział majątku. Była żona chce pieniędzy.

Sprzedaż firmy? – Tak 

Sąd może zarządzić podział firmy poprzez sprzedaż.

Tak, jeżeli żadna ze stron nie chce przejąć biznesu. Ewentualnie ten, kto przejmuje biznes nie jest w stanie spłacić drugiej strony.

Oczywiście sprzedaż zarządzona przez sąd jest niekorzystna, bo nie uzyskamy satysfakcjonującej ceny, a poza tym poniesiemy jeszcze koszty za komornika.

Uwaga! Co w przypadku intercyzy?

Jeżeli małżonkowie zawierali umowę majątkową, tzw. intercyzę, to nie firma, ale dochody uzyskiwane z biznesu są wspólne. Nawet gdy zostały zainwestowane w firmę – należą się w połowie drugiemu małżonkowi.

Czytaj także: Wzór pozwu o rozwód

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]