Home alimenty Zabezpieczenie Alimentów

Zabezpieczenie Alimentów

by ADWOKAT MARTA WNUK
Zabezpieczenie Alimentów

Zabezpieczenie alimentów – Jak uzyskać szybko zabezpieczenie?

Zdecydowanie jest to dobry krok… Dlaczego? Sprawy trwają długo. Pamiętaj, że druga strona z pewnością będzie zaciekle walczyła o swoje.

Alimenty są wypłacane po uprawomocnieniu się wyroku.

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Zabezpieczenie alimentów – Czy alimenty mogą być wypłacane przed wydaniem wyroku?

Tak, należy zastosować instytucję zabezpieczenia alimentów.

Zgodnie z treścią art. 753 Kodeksu postępowania cywilnego, w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej.

W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. W takich wypadkach sąd z urzędu doręcza stronom odpis postanowienia o zabezpieczeniu.

 

 „Artykuł na onet.pl, gdzie opowiadam o alienacji rodzicielskiej – zachęcam do lektury! https://kobieta.onet.pl/stop-alienacji-rodzicielskiej-w-kilkunastu-miastach-polski-zawisly-billboardy/xk9jntj”

Zabezpieczenie alimentów – Pieniądze na czas przetrwania i opłacenia 

Jak podkreślił Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 14 grudnia 1995 r. (sygn. akt ACr 850/95), w długotrwałym procesie alimentacyjnym uzasadnione jest obejmowanie kwotą zabezpieczenia pełnych środków utrzymania osoby uprawnionej.

Właściwym sądem do udzielenia zabezpieczenia jest sąd, do którego należy rozpoznanie sprawy w danej instancji.

 

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Zabezpieczenie alimentów – Pamiętajmy, wniosek należy uzasadnić!

Uprawniony musi uprawdopodobnić istnienie swojego roszczenia, tj. wykazać, że te pieniądze są niezbędne i potrzebne.

Zabezpieczenie alimentów

W związku z tym po prostu pokaż Sądowi dowody. Jakie? Wyciągi z konta, paragony.

Zabezpieczenie Alimentów

Zakres potrzeb uprawnionego wyznacza dyrektywa zaspokajania przez osoby zobowiązane potrzeb ekonomicznych. Tak zgodnie z zasadą równej stopy życiowej. (wyrok SN z dn. 7.06.1972 r., III CZP 43/72, OSNCP 1972, nr 11, poz. 198; uchwał SN z dn. 31.01.1986 r., III CZP 76/85, OSNC 1987, nr 1, poz. 4).

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Wnuk prowadzi sprawy – rozwód, alimenty, kontakty z dziećmi, podział majątku w Warszawie. W trudnych sprawach również w całej Polsce.

W związku z tym, artykuł 753 § 2 k.p.c. ma zastosowania niezależnie od rodzaju posiedzenia, na którym sąd udziela ochrony prawnej.

Więcej: Zabezpieczenie alimentów! Co zrobić, żeby było szybciej

Zabezpieczenie alimentów – Postanowienie 

Dlatego w sprawie o alimenty sąd ma obowiązek z urzędu doręczyć postanowienie obydwu stronom.

Komornik

Pamiętajmy, iż postanowienie o zabezpieczeniu podlegające wykonaniu w drodze egzekucji stanowi tytuł egzekucyjny, podlegający zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności, nadaje z urzędu.

Z pewnością boisz się komornika. Dlatego zwróć uwagę na termin!

 

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE

✅  –  CO ZROBIĆ, ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ? —>ZOBACZ FILMIK  !!! 

 

Niewątpliwie, przewidziany w art. 753 § 2 k.p.c. obowiązek sądu dokonania doręczenia z urzędu ma zapewnić uprawnionemu tytuł wykonawczy, umożliwiający mu wszczęcie postępowania egzekucyjnego w zakresie określonym orzeczeniem sądu bez konieczności składania w tym zakresie wniosku o jego sporządzenie, w tym nadanie klauzuli wykonalności, oraz o doręczenie.

Zabezpieczenie alimentów – Zażalenie 

Tak, zgodnie z art. 741 k.p.c. na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie.

Prawdopodobnie większa część osób niezadowolona z wysokości zabezpieczenia będzie składała zażalenie.

A zatem przepis ten stanowi podstawę zaskarżenia postanowień.

Jak liczyć termin? 

Termin tygodniowy – liczy się od doręczenia postanowienia. Jeśli jest ogłoszony na rozprawie, to wtedy od ogłoszenia postanowienia (art. 394 § 2 k.p.c.).

 

Zabezpieczenie Alimentów

Czy warto iść do adwokata?

Zdecydowanie Tak!!!

Prawdopodobnie zakładasz, że będzie wszystko dobrze, ale uwierz mi, że stanowiska często się zmieniają i nie jest tak łatwo.

Pamiętaj – w przypadku spraw sądowych, gdzie w grę wchodzą pieniądze, jest dużo emocji.

Zdarzają się sytuacje, iż druga osoba przychodzi na rozprawę wraz z pełnomocnikiem i zmienia stanowisko.

Na przykład okazuje się, że chce  jeszcze więcej alimentów niż myślałeś. Albo w drugą stronę – że nie będzie płacił/a ani grosza. ZASKOCZENIE? Niestety takie sytuacje nie należą do rzadkości… 

Oczywiści nikt nie lubi płacić, wobec czego na sali sądowej małżonkowie często rozpętują wojnę… Sprawy mogą trwać niekiedy latami! Dlatego uczulam cię, abyś jak najlepiej przygotował się do rozprawy. Zbierz dowody, ale przede wszystkim w pierwszej kolejności skonsultuj się z prawnikiem. Czasami wystarczy nawet godzinna konsultacja telefoniczna (Cennik).

Zachowaj spokój. Rozumiem, że przechodzisz przez trudny okres, jednak w obecnej sytuacji uratują cię tylko rozwaga i spokój. Nie podejmuj pochopnych decyzji, nie daj się ponieść negatywnym emocjom. Będzie dobrze!

 

Więcej:

Alimenty w Warszawie

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]