alimenty,  rozwód

Zabezpieczenie Alimentów

Zabezpieczenie Alimentów – Jak uzyskać szybko zabezpieczenie ?

Zabezpieczenie Alimentów.  Zdecydowanie, to dobry krok… Dlaczego? Sprawy trwają długo. 

Pamiętaj, że druga strona będzie z  walczyła.

Alimenty są  wypłacane po uprawomocnieniu się wyroku.

Zabezpieczenie Alimentów – Czy alimenty mogą być wypłacane przed wydaniem wyroku?

Tak, należy zastosować instytucję zabezpieczenia alimentów.

Zgodnie z treścią art. 753 Kodeksu postępowania cywilnego, w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej.

W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. W takich wypadkach sąd z urzędu doręcza stronom odpis postanowienia o zabezpieczeniu.

Zabezpieczenie Alimentów – Pieniądze na czas przetrwania i opłacenia. 

Jak podkreślił Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 14 grudnia 1995 r. (sygn. akt ACr 850/95). W długotrwałym procesie alimentacyjnym uzasadnione jest obejmowanie kwotą zabezpieczenia pełnych środków utrzymania osoby uprawnionej.

 

Właściwym sądem do udzielenia zabezpieczenia jest sąd, do którego należy rozpoznanie sprawy w danej instancji.

Zabezpieczenie Alimentów- Pamietajmy, należy wniosek uzasadnić !

Uprawniony musi uprawdopodobnić istnienie swojego roszczenia.

Uprawdopodobnić – tj. wykazać że te pieniądze są niezbędne i potrzebne.

Zabezpieczenie Alimentów

W związku z tym, po prostu – pokaż Sądowi dowody. Jakie ? Wyciągi z konta, paragony.

Zakres potrzeb uprawnionego wyznacza – dyrektywa zaspokajania przez osoby zobowiązane potrzeb ekonomicznych. Tak zgodnie z zasadą równej stopy życiowej. (wyrok SN z dn. 7.06.1972 r., III CZP 43/72, OSNCP 1972, nr 11, poz. 198; uchwał SN z dn. 31.01.1986 r., III CZP 76/85, OSNC 1987, nr 1, poz. 4).

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Wnuk prowadzi sprawy – rozwód, alimenty, kontakty z dziećmi, podział majątku w Warszawie. W trudnych sprawach również w całej Polsce.

W związku z tym, artykuł 753 § 2 k.p.c. ma zastosowania niezależnie od rodzaju posiedzenia, na którym sąd udziela ochrony prawnej.

Zabezpieczenie Alimentów – Postanowienie 

Dlatego, w sprawie o alimenty sąd ma obowiązek z urzędu doręczyć postanowienie obydwu stronom.

Komornik.

Pamiętajmy, iż Postanowienie o zabezpieczeniu podlegające wykonaniu w drodze egzekucji stanowi tytuł egzekucyjny, podlegający zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności, nadaje z urzędu.

Z pewnością boisz się komornika ? Dlatego zwróć uwagę na termin.

 

Niewątpliwie, przewidziany w art. 753 § 2 k.p.c. obowiązek sądu dokonania doręczenia z urzędu ma zapewnić uprawnionemu tytuł wykonawczy, umożliwiający mu wszczęcie postępowania egzekucyjnego w zakresie określonym orzeczeniem sądu bez konieczności składania w tym zakresie wniosku o jego sporządzenie, w tym nadanie klauzuli wykonalności, oraz o doręczenie.

Zabezpieczenie Alimentów – Zażalenie 

Tak,  Zgodnie z art. 741 k.p.c., na postanowienie sądu pierwszej instancjiw przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie.

Prawdopodobnie większa część osób niezadowolona z wysokości zabezpieczenia będzie składała zażalenie.

A zatem przepis ten stanowi podstawę zaskarżenia postanowień.

Godne uwagi- termin.

 Jak liczyć termin ? 

Termin  tygodniowy.  Liczy się od doręczenia postanowienia.  Ogłoszona na rozprawie  ? to wtedy od ogłoszenia postanowienia (art. 394 § 2 k.p.c.).

 

Czy warto iść do Adwokata ?

Uwaga ! Zdecydowanie Tak !!!!

Prawdopodobnie, zakładasz że będzie wszystko dobrze ale uwierz mi często stanowiska się zmieniają i nie jest tak łatwo.

Pamiętaj, w przypadku spraw sądowych gdzie wchodzą w grę pieniądze jest dużo emocji.

Zdarzają się sytuację, iż druga osoba przychodzi na rozprawę wraz z pełnomocnikiem i zmienia stanowisko.

Dla przykładu chce  jeszcze więcej alimentów niż myślałeś.  Albo w drugą stronę że nie będzie płacił/a ani grosza. ZASKOCZENIE ?  Zdecydowanie tak jest często. 

Pamiętaj, Jak chodzi o pieniądze to zawsze są emocje.

Kto lubi płacić ?  I wiesz co ? I tutaj dopiero jest WOJNA ! Nikt nie lubi płacić.

Prawdopodobnie nie masz doświadczenia z Sądem ale uwierz mi niekiedy sprawy trwają latami. Z pewnością musisz bardzo dobrze się do tego przygotować, żebrać dowody, porozmawiać z prawnikiem.

Konkludując, jak skontaktować się ze mną ?Cennik

Niekiedy wystarczy konsultacja telefoniczna godzinna żeby wiedzieć na czym się stoi. 

Resumując, powodzenia.

Niewątpliwie będzie dobrze

 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń