Rozdzielność majątkowa – Czy można z datą wsteczną ?

Ustanowienie rozdzielności  powoduje, że każdy działa już na swój własny rachunek. Nie masz prawa do pieniędzy żony bądź męża. Każdy buduje swój majątek

Zgodnie  z art. 52 § 1 krio  z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej.

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną  – Jakie to ważne powody?

I tu zaczyna się problem. Nie jest tak łatwo. Trzeba przeprowadzić bardzo dobrze postępowanie dowodowe.

Pojęcie ważnych powodów – jest rozpatrywanie indywidualnie.  Dodatkowo, Sposób jego rozumienia kształtują zatem doktryna i judykatura.

Stad też, ustanowienie rozdzielności majątkowej wbrew woli jednego , musi mieć  charakter wyjątkowy.

Podzielenie majątku ? Jakie są sposoby podzielania majątku wspólnego ? Podział majątku wspólnego

Ważne powody – rozdzielność majątkowa.

Regułą jest, że wspólność ustaje z datą orzekania, natomiast nadanie orzeczeniu skutku wstecznego powinno mieć miejsce wyjątkowo, po rozważeniu zarówno interesów rodziny i obojga małżonków, jak i interesów wierzycieli każdego z nich.

Dla przykładu, „przesłanką zastosowania art. 52 § 1 KRO może być trwałe zerwanie wszelkich stosunków majątkowych oraz brak możliwości podejmowania wspólnych decyzji gospodarczych,będące konsekwencją uprzedniego ustania więzi rodzinnoprawnych między małżonkami i co za tym idzie – powstania trwałego stanu separacji faktycznej” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14.1.2005 r., III CK 112/04)

 

Bardzo ważne jest to co powiemy w sądzie……..

 

Ważnymi powodami :

trwonienie wspólnego majątku,

gospodarstwo domowe  z innym mężczyzną

rażąca niegospodarność,

uchylanie się od pomnażania

utrzymywania majątku wspólnego.

Rozdzielność majątkowa

Żądanie zniesienia wspólności majątkowej z datą wsteczną  – nie jest łatwe co do zasady Materiał dowody w sprawie będzie najważniejszy.

Wiele lat żyliście oddzielnie – Sąd rozstrzygający uwzględni powództwo, jeżeli będą za tym przemawiały ważne powody.

Nierówny podział majątku. 30% żona 70 % mąż

Co z majątkiem – Podział majątku .

 

 

 

Porozumienie rodzicielskie

Porozumienie rodzicielskie - Jak napisać porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymania kontaktów.  W pierwszej kolejności na górze proponuję określić…
CZYTAJ WIĘCEJ

Pozew z winy żony. I dzieci przy ojcu.

Pozew z winy - Jak napisać pozew z winy żony i dzieci przy ojcu ?   W pierwszej kolejności prosimy…
CZYTAJ WIĘCEJ

Nie chcę rozwodu.

Nie chcę rozwodu. Co mamy napisać w piśmie?  Wnoszę o oddalenie pozwu w całości. Należy wykazać, iż  nie doszło do…
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozwód – Jak napisać pozew o rozwód ?

Rozwód   Rozwód - co powinien zawierać pozew !!!  Możesz znaleść 1ooooo wzorów ale żaden nie będzie idealny. Dlaczego ?…
CZYTAJ WIĘCEJ

Za zdradę zapłacisz zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie w sprawie o rozwód?  Zdrada małżeńska jest jednym z najczęściej pojawiających się przesłanek zawinienia jednego małżonka w trakcie procesu…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Jak wygrać sprawę rozwodową ?

W Polsce z roku na rok jest zawieranych coraz więcej małżeństw. dużo ludzi się również rozwodzi. Czasami szara rzeczywistość okazuje…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Jak rozwód wpływa na życie ?

Rozwód wpływa na życie ... " Pani Mecenas, przyszedłem do Pani ... dowiedzieć się do jest najważniejsze w sprawie rozwodowej…
KONTYNUUJ CZYTANIE
Potrzebuję Adwokata - Zadzwoń