Home alimenty Postanowienie alimenty. Dostałeś postanowienie?

Postanowienie alimenty. Dostałeś postanowienie?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Postanowienie Alimenty

Postanowienie Alimenty – Postanowienie o zabezpieczeniu. I co dalej?

Postanowienie alimenty. Sąd ustalił korzystny wyrok? Cieszmy się!

Jednakże co zrobić, jeżeli się nie zgadzamy? Na postanowienie służy ci zażalenie, dlatego skorzystaj z tej opcji!

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Uwaga! Przed nowelizacją z listopada 2019 r. opłata sądowa od zażalenia wynosiła 30, zaś obecnie jest to 100 zł.

Przede wszystkim w pierwszej kolejności złóż wniosek o uzasadnienie.

 

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE

✅  –  CO ZROBIĆ, ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ? —>ZOBACZ FILMIK  !!! 

 

Postanowienie Alimenty – Wniosek o uzasadnienie – Jaka treść?

Niniejszym wnoszę o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia/wyroku w całości/w części wydanego w niniejszej sprawie w dniu _____ r. i doręczenie odpisu tego wyroku wraz z uzasadnieniem na wskazany powyżej adres.

Postanowienie Alimenty – Pisemne uzasadnienie za 100 zł

Zgodnie z  art. 25b u.k.s.c. opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.

 

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Alimenty –  Należy składać zażalenie 

Jaki termin? – Mamy na to 7 dni.

Ponadto w sprawach o alimenty podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia (art. 753 § 1 k.p.c.).

Resumując, niezależnie po której stronie jesteś, jeśli nie zgadzasz się z wyrokiem, należy walczyć!

Postanowienie Alimenty

Postanowienie Alimenty zabezpieczenie 

Pamiętajmy, że dziecko ma dwoje rodziców.

Zgodnie z art. 27 k.r.o. oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli.

Postanowienie Alimenty zabezpieczenie  – Walcz!

Ponadto przepis art. 753 § 1 k.p.c., jako przepis szczególny odnoszący się do zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych, stanowi również odstępstwo od wyrażonej w art. 731 k.p.c. zasady, że zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 grudnia 1995 r., I ACr 850/95), ponieważ alimenty z zasady mają pokrywać bieżące potrzeby uprawnionego, a nie umożliwiać wykonanie zapadłego w sprawie przyszłego orzeczenia.

Po tym jak otrzymasz uzasadnienie, sporządź zażalenie. Przede wszystkim pamiętaj o terminach!

Czy warto wziąć adwokata? Tak, zdecydowanie tak!

Dlatego zbieraj dowody i nie bój się. Na rozprawie może być różnie… Nagle okazuje się, że pod wpływem adwokata druga strona nagle zmienia zdanie. Chce jeszcze wyższe alimenty – nie 700, lecz 1300 zł. Zaskoczony? Takie sytuacje się zdarzają!

W związku z tym zadbaj o odpowiednie przygotowanie do rozprawy. Przede wszystkim opracuj strategię z adwokatem, zbieraj dowody i pewnie krocz do celu. Trzymam kciuki!

 

Więcej informacji:

Podwyższenie alimentów

 

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]