Home alimenty Alimenty po rozwodzie!

Alimenty po rozwodzie!

by ADWOKAT MARTA WNUK
Alimenty po rozwodzie 

Alimenty po rozwodzie. Kluczowa jest kwestia – czy jesteś winny czy nie?

Ustalenie tego jest oczywiście najważniejsze i przepisy regulują tą kwestię w zależności od tego, kto poniósł winę.

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Alimenty po rozwodzie 

Alimenty na rzecz małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego

Zgodnie z art. 60 § 1 kro, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Kiedy?

  • gdy sąd w ogóle zaniechał orzekania w przedmiocie winy za rozkład pożycia na zgodny wniosek stron (tzw. rozwód bez orzekania o winie)
  • oraz gdy oboje małżonkowie uznani zostali za winnych albo niewinnych rozkładu pożycia.

Przede wszystkim tutaj słowo „niedostatek” ma znaczenie. Niedostatek należy rozumieć jako brak możliwości zaspokojenia swoich usprawiedliwionych potrzeb.

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK

 

Jeżeli jesteś wyłącznie winny. 

Zgodnie z art. 60 § 2 kro, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Przede wszystkim małżonek niewinny może dochodzić alimentów już na tej podstawie, że jej sytuacja materialna wskutek rozwodu uległa istotnemu pogorszeniu (np. zamiast 15.000 zł miesięcznie do dyspozycji małżonek rozwiedziony ma obecnie tylko 2.500 zł).

Tutaj nie ma konieczności, aby były małżonek był w niedostatku!!

Czy obowiązek alimentacyjny kiedyś wygasa?

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami

 

  1. Gdy były małżonek zawrze związek małżeński.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Powstaje nowy obowiązek alimentacyjny i do dostarczania środków utrzymania obowiązany jest już wówczas drugi małżonek.

      2. Niewinny – 5 lat

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia – obowiązek wygasa  z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu.

Ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuża wymieniony termin pięcioletni.

Alimenty po rozwodzie. Zastanów się 100 razy! 

Występując z pozwem o rozwód czy sporządzając odpowiedź na taki pozew, musimy mieć na uwadze kwestię obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami.

Więcej przeczytasz:

Rozwód bez orzekania o winie. Czy warto bez orzekania o winie ? Rozwód bez winy

Wina małżonka a utrata majątku

 

Alimenty po rozwodzie 

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]