Alimenty po rozwodzie! W jakich sytuacjach ?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Alimenty po rozwodzie 

Alimenty po rozwodzie. Kluczowa jest kwestia – czy jesteś winny czy nie? Ustalenie tego jest oczywiście najważniejsze i przepisy regulują tą kwestię w zależności od tego, kto poniósł winę.

Rozwód to nie tylko zakończenie związku małżeńskiego, ale również początek nowego rozdziału, w którym ważną rolę odgrywają alimenty. Te świadczenia, nierzadko postrzegane jako tabu, mają kluczowe znaczenie dla stabilności finansowej byłych małżonków. Oto co musisz wiedzieć o alimentach po rozwodzie.

1. Alimenty na rzecz małżonka w niedostatku

Prawo polskie przewiduje, że małżonek, który po rozwodzie znajduje się w niedostatku i nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, ma prawo żądać od drugiego małżonka środków utrzymania. Kluczowe jest tutaj pojęcie „niedostatku”, rozumiane jako sytuacja, w której osoba nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych.

2. Kiedy można ubiegać się o alimenty?

Alimenty mogą być żądane w dwóch sytuacjach: gdy żaden z małżonków nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu związku lub gdy obydwoje zostali uznani za winnych lub niewinnych. Sąd może zaniechać orzekania o winie, jeśli małżonkowie złożą takie wspólne żądanie, co otwiera drogę do ubiegania się o alimenty nawet bez stwierdzenia winy.

3. Sytuacja małżonków uznanych za winnych

Jeśli jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego, a rozwód znacząco pogorszy sytuację materialną małżonka niewinnego, sąd może na jego żądanie orzec o obowiązku alimentacyjnym. W tym przypadku kluczowe jest pogorszenie sytuacji materialnej, a niekoniecznie znalezienie się w stanie niedostatku.

Alimenty po rozwodzie  – podstawa prawna 

Alimenty na rzecz małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego

Zgodnie z art. 60 § 1 kro, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Zgodnie z art. 60 § 2 kro, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Przede wszystkim małżonek niewinny może dochodzić alimentów już na tej podstawie, że jej sytuacja materialna wskutek rozwodu uległa istotnemu pogorszeniu (np. zamiast 15.000 zł miesięcznie do dyspozycji małżonek rozwiedziony ma obecnie tylko 2.500 zł). Tutaj nie ma konieczności, aby były małżonek był w niedostatku!!

4. Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami wygasa w określonych sytuacjach, np. gdy uprawniony małżonek zawrze nowe małżeństwo. Co więcej, obowiązek alimentacyjny małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego, wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że sąd, ze względu na wyjątkowe okoliczności, zdecyduje o jego przedłużeniu.

5. Przygotuj się na kwestie alimentacyjne

Decydując się na rozwód, konieczne jest uwzględnienie możliwych konsekwencji alimentacyjnych. Należy dokładnie przemyśleć własną sytuację materialną oraz możliwości finansowe byłego małżonka. Warto pamiętać, że alimenty są środkiem zabezpieczającym podstawowe potrzeby życiowe, a ich wysokość zależy od wielu czynników, w tym od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

6. Rozwód to nie koniec świata

Choć rozwód często jest trudnym i emocjonalnie wyczerpującym procesem, warto pamiętać, że życie nie kończy się wraz z jego finalizacją. Alimenty są jednym z narzędzi, które pomagają w stabilizacji po rozwodzie i umożliwiają nowy start. Niezależnie od tego, czy jesteś stroną uprawnioną do otrzymywania alimentów, czy zobowiązaną do ich płacenia, kluczowe jest podejście oparte na uczciwości i poszanowaniu potrzeb drugiej strony.

W przypadku wątpliwości lub pytań, zawsze warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który pomoże przejść przez proces rozwodowy i alimentacyjny, minimalizując stres i niepewność. Pamiętaj, że odpowiednio przygotowana strategia i wiedza na temat swoich praw i obowiązków są kluczem do sprawiedliwego rozwiązania spraw alimentacyjnych po rozwodzie.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]