alimenty,  rozwód

Alimenty po rozwodzie  !

Alimenty po rozwodzie 

Kluczowa jest kwestia czy jesteś winny czy nie…. !???

To jest najważniejsze i przepisy regulują tą kwestię w zależności od tego kto poniósł winę.

 

Alimenty na rzecz małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego

Zgodnie z art. 60 § 1 kro, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnegorozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Kiedy ?

  • gdy sąd w ogóle zaniechał orzekania w przedmiocie winy za rozkład pożycia na zgodny wniosek stron (tzw. rozwód bez orzekania o winie)
  • oraz gdy oboje małżonkowie uznani zostali za winnych albo niewinnych rozkładu pożycia.

Tutaj słowo “niedostatek ma znaczenie”. Niedostatek należy rozumieć jako brak możliwości zaspokojenia  swoich usprawiedliwionych potrzeb.

Jeżeli jesteś wyłącznie winny. 

Zgodnie z art. 60 § 2 kro, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Małżonek niewinny może o dochodzić alimentów już na tej podstawie, że jej sytuacja materialna wskutek rozwodu uległa istotnemu pogorszeniu (np. zamiast 15.000 zł miesięcznie do dyspozycji małżonek rozwiedziony ma obecnie tylko 2.500 zł).

Tutaj nie ma konieczności aby były małżonek był w niedostatku !!!!!!!!!!

Czy kiedyś obowiązek alimentacyjny wygasa ??

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami

 

  1. Gdy były małżonek zawrze związek małżeński.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Powstaje nowy obowiązek alimentacyjny i do dostarczania środków utrzymania obowiązany jest już wówczas drugi małżonek.

2. Niewinny – 5 lat

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia -wygasa  z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu

Ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuża wymieniony termin pięcioletni.

Zastanów się 100 razy ! 

Występując z pozwem o rozwód czy sporządzając odpowiedź na taki pozew, należy mieć na uwadze kwestię obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami.

Więcej przeczytasz:

Rozwód bez orzekania o winie. Czy warto bez orzekania o winie ? Rozwód bez winy

Rozwód – Wina małżonka a utrata majątku ?

 

 

 

 

Zadzwoń