Kalkulator Alimentów – Alimenty

by ADWOKAT MARTA WNUK
Kalkulator alimentów

Kalkulator Alimentów. Jeżeli wnosiliśmy o zabezpieczenie alimentów, to wówczas pierwsza rozprawa będzie polegała na ten, iż sąd będzie chciał wydać postanowienie w zakresie zabezpieczenia alimentów.

Zabezpieczenie alimentów – co to jest? 

Przede wszystkim zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych pozwala na uzyskanie niezbędnych środków. A zatem w trakcie trwania postępowania o alimenty sąd może wcześniej wydać już postanowienie, na mocy którego można egzekwować mniejszą kwotę. Jednakże pamiętajmy, że NIEKIEDY NAWET NIE MA ROZPRAWY, TYLKO SĄD WYDAJE  POSTANOWIENIE NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM. Do złożenia wniosku o zabezpieczenie wystarczy uprawdopodobnić istnienie roszczenia.

Jak obliczyć alimenty?

Od czego zacząć?

Przede wszystkim musimy spisać, jakie są koszty związane z dzieckiem oraz oświadczyć okoliczności potwierdzające koszt. Jeżeli natomiast mówimy o końcowym wyroku, to musimy pamiętać, iż warto wszystkie koszty udowodnić. W związku z tym niezbędne jest dostarczenie dowodów potwierdzających wydatki.

Jak wygląda rozprawa? Należy przede wszystkim odróżnić rozprawę w zakresie zabezpieczenia alimentacyjnego od rozprawy głównej. Rozprawa w zakresie zabezpieczenia alimentów jest co do zasady krótka, a pytania są bardzo konkretne. 

Zapraszam na konsultację. Zadzwoń pod numer +48691512933 lub umów się w kalendarzu.

Sąd pyta na podstawie dokumentów

Sąd głównie opiera się na tym, co znajduje się w dokumentach. Dlatego tak bardzo ważne jest dostarczenie dla sądu materiału dowodowego. Niezmiernie istotne jest to wówczas, kiedy druga strona nie zgadza się na taką wysokość.

Przede wszystkim w pierwszej kolejności sąd zajmuje się tym, ile dziecko tak naprawdę kosztuje, a zatem należy dokładnie przygotować się na rozprawę i znać wszystkie wartości, które zostały podane w pismach. Dodatkowo warto na rozprawie podkreślać, iż zostały załączone dowody w tej sprawie.

Ponadto pamiętajmy, iż postanowienie w zakresie zabezpieczenia alimentów sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym albo na rozprawie. 

Jeżeli została wyznaczona rozprawa w zakresie zabezpieczenia alimentów, to oczywiście należy bardzo szczegółowo przygotować się do wartości, które zostały podane. A zatem dla przykładu w pierwszej kolejności sąd zapyta, jakie koszty ponosi się w zakresie wyżywienia. Jeżeli twierdzimy, iż wyżywienie to koszt około 800 zł miesięcznie, to trzeba wskazać, co składa się na ten koszt.

Rozprawa o zabezpieczenie alimentów

Na tym etapie dobrze się przygotuj, ponieważ potem będzie za późno…W mojej ocenie postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest bardzo ważne, ponieważ często ta kwota jest w wyroku końcowym. Dlatego też należy bardzo dobrze przygotować się do rozprawy o zabezpieczenie alimentów. Przed terminem rozprawy trzeba oczywiście złożyć niezbędne dowody do sprawy.  Co prawda przepisy mówią, że wystarczy tylko uprawdopodobnić i nie ma konieczności udowodnienia. Jednakże w z mojej praktyki wynika, że lepiej już na tym etapie złożyć wszystkie niezbędne dowody.

Jeżeli twierdzimy, że koszt wyżywienia to 800 zł, to oczywiście trzeba dostarczyć w tym zakresie dowody. Ponadto należy poinformować Sąd, dlaczego te koszty są wyższe niż standardowo. W związku z tym wskazujemy, co kupujemy i jakie produkty spożywa dziecko.

Walcz do końca!

A zatem postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest bardzo ważne. Jeżeli sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu alimentów, zaś wysokość jest niesatysfakcjonująca, to każda ze stron ma prawo w ciągu siedmiu dni złożyć wniosek na piśmie o uzasadnienie.

W momencie, kiedy otrzymamy postanowienie wraz z uzasadnieniem, mamy oczywiście prawo skarżyć. Termin złożenia zażalenia na postanowienie wynosi siedem dni. W przypadku wątpliwości koniecznie skontaktuj się z adwokatem. Sprawy o alimenty to nie żarty!

You may also like

2 komentarze

Anita 2021-01-13 - 00:10

Jak konkretnie udowodnic koszty wyzywienia? Zbierac paragony ze sklepu?

ADWOKAT MARTA WNUK 2021-01-18 - 23:30

😉

Comments are closed.

Umów się na Konsultacje [Płatną]