alimenty

Kalkulator Alimentów –   Alimenty – ZRÓB TO !

Kalkulator Alimentów 

Alimenty 

Jeżeli wnosiliśmy o zabezpieczenie alimentów to wówczas pierwsza rozprawa będzie polegała na ten iż sąd będzie chciał wydać postanowienie w zakresie zabezpieczenia alimentów. Zabezpieczenie alimentów co to jest ? 

Zabezpieczenie roszczeń Alimentacyjnych pozwala na uzyskanie niezbędnych środków. A zatem w trakcie trwania postępowania o Alimenty sąd może wcześniej wydać już postanowienie na mocy którego można egzekwować mniejszą kwotę. NIEKIEDY NAWET NIE MA ROZPRAWY TYLKO SĄD WYDAJE NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM POSTANOWIENIE !!!! Do złożenia wniosku o zabezpieczenie wystarczy że uprawdopodobnić istnienie roszczenia.

Kalkulator Alimentów 

Zacznij od tego….

A zatem w pierwszej kolejności musimy spisać jakie są koszty związane z dzieckiem oraz oświadczyć okoliczności potwierdzający koszt. Jeżeli natomiast mówimy o końcowym wyroku to musimy pamiętać iż warto Wszystkie koszty udowodnić. A zatem niezbędne jest dostarczenie dowodów potwierdzających koszt.

Jak wygląda rozprawa? Należy przede wszystkim odróżnić rozprawę w zakresie zabezpieczenia alimentacyjnego od rozprawy głównej. Rozprawa w zakresie zabezpieczenia alimentów jest co do zasady krótka a pytania są bardzo konkretne. 

Sąd pyta na podstawie dokumentów …..

Głównie sąd opiera się na tym co znajduje się w dokumentach. Dlatego tak bardzo ważne jest dostarczenie dla sądu materiału dowodowego. Niezmiernie istotne jest to wówczas kiedy druga strona nie zgadza się na taką wysokość.

W pierwszej kolejności sąd zajmuje się tym ile dziecko tak naprawdę kosztuje a zatem Należy dokładnie przygotować się na rozprawę i znać wszystkie wartości które zostały podane w pismach. Dodatkowo warto na rozprawie podkreślać iż zostały załączone dowody ws.

Sąd postanowienie w zakresie zabezpieczenia alimentów może wydać na posiedzeniu niejawnym albo na rozprawie. 

Wyżywienie 800 złotych 

A zatem jeżeli została wyznaczona rozprawa w zakresie zabezpieczenia alimentów to należy bardzo szczegółowo przygotować się do wartości które zostały podane. A zatem dla przykładu w pierwszej kolejności sąd zapyta jakie koszty ponosi się w zakresie wyżywienia. Jeżeli twierdzimy iż wyżywienie to koszt około 800 zł miesięcznie to trzeba wskazać – co składa się na ten koszt ?

Kalkulator Alimentów 

Na tym etapie przygotuj się !

Poźniej będzie za późno ……

W mojej ocenie postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest bardzo ważne gdyż bardzo często ta kwota jest w wyroku końcowym.

Dlatego też należy bardzo dobrze przygotować się do rozprawy o zabezpieczenie alimentów. Przed terminem rozprawy złożyć niezbędne dowody do sprawy. 

Co prawda przepisy mówią że wystarczy tylko uprawdopodobnić i nie ma konieczności udowodnienia. Jednakże w z mojej praktyki wynika że lepiej już na tym etapie złożyć wszystkie niezbędne dowody.

Jeżeli twierdzimy że koszt wyżywienia to 800 zł. – to dostarczyć trzeba w tym zakresie dowody. Dodatkowo trzeba poinformować Sąd. Dlaczego te koszty są wyższe niż standardowo. Dla przykładu co kupujemy i jakie produkty spożywa dziecko.

Walcz do końca

A zatem postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest bardzo ważne. Jeżeli sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu alimentów zaś Wysokość jest niesatysfakcjonująca. To każda ze stron ma prawo w ciągu siedmiu dni złożyć wniosek na piśmie o uzasadnienie.

W momencie kiedy otrzymamy postanowienie wraz z uzasadnieniem wówczas mamy prawo skarżyć. Termin złożenia zażalenia na postanowienie wynosi siedem dni. 

 

Kalkulator Alimentów 

 

 

               Zuzanna – 7 lata  
Udział w kosztach związanych z mieszkaniem (1/3 kwoty wynajmu, czynszu administracyjnego oraz 1/3 opłat za prąd, wodę) 1116 zł Dowód:
Obiady w szkole 277,00 zł Dowód:
Zajęcia dodatkowe 165 zł – taniec Dowód:
Szkoła -czesne 800 Dowód:
Składki klasowe, szkoła (przybory szkolne, książki, zeszyty) 35,00 zł Dowód:
Kieszonkowe 40,00 zł Dowód:
Udział w paliwie 50,00 zł Dowód:
Wyżywienie 800,00 zł – Dowód:
Witaminy 35,00 zł Dowód:
Odzież i obuwie 150,00 zł Dowód:
Kosmetyki, środki higieny 70,00 zł Dowód:
Wyjazdy – wakacje, ferie zimowe 120,00 zł Dowód:
Kino, wyjścia na miasto, atrakcje 100,00 zł Dowód:
Telefon komórkowy 55,00 zł Dowód:
Opieka medyczna i stomatologia 99,00 zł Dowód:
Łącznie: _________  

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zadzwoń