Home alimenty Jak obniżyć alimenty w Warszawie?

Jak obniżyć alimenty w Warszawie?

by ADWOKAT MARTA WNUK
obniżyć Alimenty w Warszawie

Jak obniżyć alimenty w Warszawie

Pani Mecenas, mam zasądzone alimenty w wysokości 2500 zł na jedno dziecko. Mam sieć restauracji. Do czasu pandemii moja kondycja finansowa była bardzo dobra, dlatego nie miałem problemów z opłacaniem alimentów. Jednakże obecnie koszty prowadzenia restauracji wzrosły. Byłej żonie zostawiłem dom w Warszawie oraz 2 mieszkania. Moja sytuacja jest trudna, w związku z czym nie mam środków finansowych, aby płacić w takiej wysokości alimenty. Co robić?” Jak obniżyć alimenty w Warszawie?”.

Aby obniżyć alimenty, należy złożyć odpowiednie wnioski do Sądu. Przede wszystkim trzeba złożyć pozew o obniżenie alimentów.

O mnie 🏛 JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Kiedy można żądać alimentów? Alimenty w Warszawie

W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na przepisy. 

Kiedy możemy żądać zmiany alimentów? – Kiedy nastąpiła zmiana stosunków.

Jeżeli twoje zarobki się obniżyły, to nastąpiła zmiana stosunków i wówczas należy wnieść do Sądu pozew.

Oczywiście musisz pamiętać, iż dziecko kosztuje, jednakże w pierwszej kolejności Sąd bada, jakie są potrzeby dzieci, a dopiero później bierze pod uwagę twoje możliwości zarobkowe.

Jaki jest koszt utrzymania dziecka? Jak przyspieszyć sprawę? 

Należy złożyć do prezesa Sądu wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy. Ważne jest uzasadnienie i opisanie naszej sytuacji.

Jak opisać pozew o obniżenie alimentów? Alimenty w Warszawie 

Jeżeli spędzasz czas z dzieckiem i ponosisz koszty, to należy to opisać. 

Dla przykładu fragment pozwu:

Powód, oprócz kwoty alimentów 2.500 zł, którą przekazuje pozwanej, przeznacza na utrzymanie syna, kiedy ten przebywa u niego, ok. 1020 zł miesięcznie. 

Ważne są Twoje koszty!

Jak opisać koszty?

 Powód na swoje utrzymanie przeznacza ok. 6.200 zł, w tym: 

– wyżywienie – 900 zł/m-c;

– środki  czystości – ok. 100,00 zł/m-c;

– zajęcia dodatkowe, kultura – ok. 100,00 zł/m-c;

– odzież – ok. 150,00 zł/m-c;

– obuwie – ok. 150,00 zł/m-c;

– leczenie stomatologiczne – ok. 200,00 zł/m-c;

– inne (święta, wakacje) – ok. 300,00 zł/m-c;

– utrzymanie domu/udział – ok. 900 zł/m-c,

– dojazdy do pracy oraz do szkoły  – 500 zł/m-c.

– spłata kredytu – 2900 zł/m-c. 

_________________

Obecnie powód stał się niewypłacalny

______________

Przedmiotem rozważań w niniejszej sprawie winno być ustalenie, czy nastąpiła taka zmiana stosunków, która uzasadniałaby uchylenie obowiązku alimentacyjnego powoda wobec pozwanej lub obniżenie alimentów. 

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu -> KONTAKT ✅

Zmiana stosunków a alimenty

Zgodnie bowiem z treścią art. 138 kro, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przy czym przez zmianę stosunków należy rozumieć istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji albo istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania poprzez stosowne zmniejszenie albo zwiększenie wysokości świadczeń alimentacyjnych

Zmianę stosunków powoduje także zdarzenie, wskutek którego obowiązek alimentacyjny wygasa (vide Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem pod redakcją Krzysztofa Pietrzykowskiego, wyd.2, Wydawnictwo C.H. BECK W-wa 2010r).

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

W jakiej wysokości zasądza się alimenty? Przykład z Warszawy 

Zarobki 14.000 – alimenty 1000 zł. Inny przykład: zarobki 12.000 – alimenty 3000 zł. Dlaczego? Wszystko zależy od tego, ile dziecko kosztuje.

A jaki jest koszt utrzymania Twojego dziecka? 

Dla przykładu koszt prywatnego przedszkola w Warszawie jest zupełnie inny niż państwowego w małej miejscowości. W związku z tym trzeba ustalić ile kosztuje opiekunka do dziecka, koszt utrzymania mieszkania itp.

W zakresie alimentów należy wszystko dokładnie przeanalizować. Nie są to oczywiście proste sprawy, dlatego w razie wątpliwości zwróć się do doświadczonego adwokata. Dobry pełnomocnik bez wątpienia pomoże Ci ustalić wszystkie kwestie związane z alimentami.

Przeczytaj więcej: Sprawa o alimenty

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]