Alimenty na dziecko – Dowody i Przykładowa rozprawa – Pytania

by ADWOKAT MARTA WNUK
Alimenty na dziecko

Do sprawy o alimenty należy dołączyć dokumenty i dowody, które mogą potwierdzić zarówno wysokość żądanych alimentów, jak i możliwości finansowe strony zobowiązanej do ich płacenia. Oto lista najważniejszych dokumentów, które zazwyczaj są wymagane:

 1. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/dzieci – dokument ten jest podstawowym dowodem potwierdzającym pokrewieństwo i wiek dziecka/dzieci, na które alimenty są wnioskowane.
 2. Zaświadczenie o zarobkach i innych źródłach dochodów – dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i osoby, od której alimenty są żądane. Mogą to być zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, oświadczenia o dochodach, wyciągi z konta bankowego, deklaracje podatkowe.
 3. Dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych kosztów utrzymania dziecka/dzieci – faktury, paragony, rachunki za wyżywienie, odzież, obuwie, leczenie, edukację, zajęcia dodatkowe, przedszkole, opiekę nad dzieckiem itp.
 4. Dokumenty dotyczące sytuacji życiowej i majątkowej obu stron – akt własności mieszkania/domu, umowa najmu, dokumenty dotyczące innych zobowiązań finansowych (kredyty, pożyczki).
 5. Umowy związane z mieszkaniem i jego utrzymaniem – rachunki za media, czynsz, ewentualne umowy serwisowe.
 6. Dowody na nietypowe lub dodatkowe potrzeby dziecka – zaświadczenia od lekarzy specjalistów, opinie biegłych, dokumentacja medyczna, jeśli dziecko wymaga specjalistycznego leczenia, rehabilitacji czy też specjalnej diety.
 7. Korespondencja między stronami dotycząca alimentów – jeśli takowa miała miejsce, np. SMS-y, e-maile, listy.
 8. Wniosek o ustalenie alimentów – właściwie wypełniony i podpisany wniosek, w którym określona jest żądana wysokość alimentów.
 9. Dowody na próby mediacji lub porozumienia – jeśli strony próbowały dojść do porozumienia w kwestii alimentów poza sądem.

Alimenty na dziecko – ojciec płaci, kiedy chce?

Zostałaś sama z dzieckiem, a ojciec płaci alimenty, kiedy chce? Dostałeś pozew o alimenty, jednak nie chcesz płacić? Jeżeli składasz pozew o alimenty, to pamiętaj, żeby w pierwszej kolejności przede wszystkim iść do adwokata (radcy prawnego). Dlaczego? Dlatego, że koszty z tytułu jego wynagrodzenia w większości sytuacji pokryje zobowiązany!

Alimenty na dziecko – Przykładowy spis dowodów

Do sprawy o alimenty warto dołączyć następujące dokumenty i rachunki, aby udowodnić swoje stanowisko oraz wysokość ponoszonych kosztów związanych z utrzymaniem dziecka:

 1. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka – jako dowód istnienia obowiązku alimentacyjnego.
 2. Zaświadczenie o zarobkach – obu rodziców (jeśli to możliwe) w celu określenia ich możliwości finansowych.
 3. Umowa najmu mieszkania lub dowody opłat za mieszkanie – rachunki za czynsz, ewentualnie kredyt hipoteczny.
 4. Rachunki za media – prąd, gaz, woda, ogrzewanie, śmieci, Internet, telefon.
 5. Paragony za zakupy żywnościowe – dokumentujące miesięczne wydatki na wyżywienie.
 6. Rachunki za odzież i obuwie – dowody zakupu ubrań i butów dla dziecka.
 7. Rachunki za artykuły szkolne i edukacyjne – zeszyty, podręczniki, przybory szkolne.
 8. Dowody opłat za przedszkole/szkołę – umowa z placówką, rachunki za czesne (jeśli dotyczy).
 9. Rachunki za dodatkowe zajęcia – sekcje sportowe, zajęcia muzyczne, korepetycje.
 10. Rachunki za opiekę medyczną i leki – wizyty u lekarza, badania, recepty, wydatki na niezbędne leki i witaminy.
 11. Dowody opłat za wakacje lub zajęcia wakacyjne – kolonie, obozy, kursy.
 12. Dowody opłat za opiekę nad dzieckiem – jeśli rodzic korzysta z pomocy niani lub innej formy opieki.
 13. Dowody wydatków na rozrywkę i hobby dziecka – bilety do kina, teatru, na basen, zajęcia pozaszkolne.
 14. Oświadczenie o kosztach utrzymania dziecka – szczegółowy wykaz miesięcznych wydatków związanych z opieką nad dzieckiem.

Jak wyliczyć?

Aktualnie wśród usprawiedliwionych potrzeb małoletniego wskazać należy takie wydatki, jak:

  • Mieszkanie 2/3 udział -2000,00 zł./m-c;
  • Wyżywienie. – ok. 1050,00 zł/m-c;
  • Odzież – ok. 150,00 zł/m-c;
  • Obuwie – ok. 150,00 zł/m-c;
  • Artykuły higieniczne – ok. 200,00 zł/m-c;
  • Artykuły dodatkowe – ok. 200,00 zł/m-c;
  • Opieka lekarska – ok. 150, 00 zł./m-c;
  • Leki – ok. 50,00 zł/m-c;
  • Koszty dojazdów -ok. 250, 00 zł./m-c;
  • Wyposażenie pokoju – ok. 35,00 zł./m-c;
  • Fryzjer – ok. 65, 00 zł./m-c;
  • Budżet wakacyjny – ok. 300,00 zł/m-c;
  • Opieka – ok. 250,00 zł/m-c;
  • Budżet na święta – ok. 70,00 zł/m-c;
  • Rozrywka – ok. 70,00 zł/m-c;
  • Przedszkole – ok. 1070,00 zł/m-c;
  • Dodatkowe zajęcia -ok. 370,00 zł/m-c;

Koszty mieszkania jako część potrzeb dziecka

Przy ustalaniu wysokości alimentów, umowa najmu może być ważnym dowodem wskazującym na poziom miesięcznych wydatków związanych z utrzymaniem dziecka i rodzica, który sprawuje opiekę. Sąd może uwzględnić umowę najmu przy liczeniu alimentów.

Udział w mieszkaniu: Jeśli rodzic z dzieckiem mieszka w wynajętym mieszkaniu, koszt najmu jest rozpatrywany jako podstawowa potrzeba życiowa. Sąd może uznać, że część kosztów najmu (często proporcjonalna do liczby osób w gospodarstwie domowym) stanowi niezbędny wydatek na utrzymanie dziecka. W przypadku wątpliwości zapraszam KONSULTACJA

Alimenty – Nie zawsze po połowie.

Zastanawiasz się, od czego zależy wysokość alimentów? Przede wszystkim odsyłam do artykułu w poniższym linku, w którym szczegółowo to opisałam!Alimenty na dziecko – to obowiązek! Sprawujesz opiekę nad dzieckiem? Niech drugi małżonek więcej płaci.

Alimenty na dziecko – potrzebujesz pomocy adwokata?

„Pani Mecenas, zwracam się do pani, ponieważ boję się sprawy o alimenty i w związku z tym nie wiem, czego mogę się spodziewać. Wniosłam o podwyższenie alimentów. O co będzie pytał Sąd?”

Reasumując, alimenty to oczywiście bardzo poważna sprawa i w przypadku problemów niewątpliwie należy wziąć sprawy w swoje ręce i walczyć o swoje. W związku z tym jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zasięgnij porady dobrego adwokata. Dlatego działaj!

Rozprawa o Alimenty – Przykład

Przygotowanie odpowiedzi na pytania na rozprawie o alimenty, wskazujących na wysoki poziom utrzymania dziecka, powyżej łącznie 7 tysięcy złotych:

 1. Jakie są koszty utrzymania dziecka, jaka kwota jest przeznaczona na w żywienie dla dziecka?
 • Koszty żywienia dziecka wynoszą około 1,200 zł miesięcznie. Uwzględniają one zdrową, zróżnicowaną dietę zgodną z zaleceniami dietetyka, w tym produkty ekologiczne i świeże owoce morza.
 1. Jakie są koszty zajęć dodatkowych dla dziecka?
 • Zajęcia dodatkowe dla dziecka, w tym lekcje języka obcego, zajęcia sportowe i muzyczne, wynoszą 1,500 zł miesięcznie.
 1. Czy dziecko chodzi do placówki oświatowej prywatnej czy państwowej? Jakie są z tym związane koszty?
 • Dziecko uczęszcza do prywatnej placówki oświatowej, a związane z tym koszty wynoszą 2,500 zł miesięcznie.
 1. Czy dziecko (chętnie) chodzi na zajęcia dodatkowe?
 • Tak, dziecko bardzo chętnie uczestniczy we wszystkich zajęciach dodatkowych, które wspierają jego rozwój i zainteresowania.
 1. Czy dziecko w okresie wakacyjnym wyjeżdża na jakieś dodatkowe obozy/wakacje?
 • Tak, koszt wakacyjnych obozów tematycznych i wyjazdów za granicę wynosi około 4,000 zł rocznie.
 1. Ile czasu spędza ojciec z dzieckiem?
 • Ojciec spędza z dzieckiem każdy dostępny weekend oraz dodatkowo angażuje się w planowanie i uczestnictwo w wakacyjnych wyjazdach.
 1. Czy ojciec podczas spotkań z dzieckiem kupuje jakieś rzeczy?
 • Tak, ojciec regularnie kupuje dziecku edukacyjne zabawki, książki oraz sprzęt sportowy, co miesięcznie generuje koszty około 300 zł.
 1. W jakiej wysokości ojciec partycypuje w kosztach utrzymania dziecka?
 • Obecnie ojciec partycypuje w kosztach utrzymania dziecka kwotą 2,000 zł miesięcznie, ale biorąc pod uwagę rzeczywiste potrzeby, kwota ta jest niewystarczająca.
 1. Czy ojciec w ostatnim czasie kupił coś dziecku?
 • Tak, ojciec ostatnio zakupił dziecku nowy rower oraz zestaw edukacyjny do nauki programowania, na łączną kwotę 1,500 zł.
 1. Kto płaci zajęcia dodatkowe w okresie wakacyjnym?
 • Koszty zajęć dodatkowych w okresie wakacyjnym są pokrywane z funduszy matki, z uwagi na wyższe koszty tych aktywności.
 1. Czy dziecko wymaga leczenia stomatologicznego? Jeżeli tak, to jaki jest koszt?
 • Tak, dziecko wymaga regularnych wizyt u ortodonty, co generuje dodatkowe koszty w wysokości 800 zł rocznie.
 1. Jaką kwotę wydaje się na środki czystości dla dziecka?
 • Na środki czystości oraz produkty do pielęgnacji dla dziecka wydajemy około 200 zł miesięcznie.
 1. Czy dziecko korzysta z jakichś rozrywek które są płatne, kultura/ sport- jeżeli tak to w jakiej wysokości?
 • Tak, na płatne rozrywki, w tym wyjścia do kina, teatru i na basen, przeznaczamy 300 zł miesięcznie.
 1. Czy dziecko choruje i czy przyjmuje jakieś witaminy – jeżeli tak, to jaka jest wysokość lekarstw i witamin?
 • Dziecko przyjmuje regularnie witaminy i suplementy diety na poprawę odporności, co generuje koszty 150 zł miesięcznie.
 1. Jaki jest koszt utrzymania dziecka w mieszkaniu?
 • Koszt utrzymania dziecka w mieszkaniu, wliczając jego udział w czynszu, rachunkach za media i inne opłaty, wynosi 1,500 zł miesięcznie.
 1. Czy ojciec ponosi jakieś koszty w okresie, kiedy dziecko choruje?
 • Ojciec ponosi część kosztów związanych z leczeniem dziecka, jednak większość obciąża matkę.
 1. Kto opiekuje się dzieckiem w okresach, kiedy dziecko choruje bądź nie uczęszcza do placówek oświatowych?
 • W tych okresach główną opiekę nad dzieckiem sprawuje matka, która w razie potrzeby korzysta z pomocy dziadków lub opiekunek.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]