Adwokat Alimenty Wstecz – Czy są możliwe ?

by ADWOKAT MARTA WNUK
 1. Podstawy prawne: Zrozumienie regulacji prawnych zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest kluczowe do zrozumienia zasad dotyczących alimentów.
 2. Obowiązek alimentacyjny: Należy mieć świadomość, kto jest zobowiązany do płacenia alimentów – mogą to być rodzice, dzieci, krewni w linii prostej, a także małżonkowie.
 3. Kryteria ustalania alimentów: Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości finansowych zobowiązanego.
 4. Procedura sądowa: Znajomość procesu sądowego, w tym sposobu składania pozwu i niezbędnych dokumentów, jest niezbędna dla skutecznego dochodzenia alimentów.
 5. Potrzeby dziecka: Alimenty powinny zabezpieczać podstawowe potrzeby dziecka, takie jak wyżywienie, odzież, edukacja czy opieka zdrowotna.
 6. Zmiana wysokości alimentów: Świadomość możliwości wnioskowania o zmianę wysokości alimentów w przypadku zmiany sytuacji życiowej lub finansowej.
 7. Egzekucja alimentów: W przypadku niepłacenia alimentów istnieje możliwość ich egzekucji przez komornika, co jest ważne dla zapewnienia środków utrzymania uprawnionemu.
 8. Alimenty wstecz: Rozumienie okoliczności, w których możliwe jest żądanie alimentów z datą wsteczną, oraz znaczenie zebrania odpowiednich dowodów.

Alimenty wsteczne to temat, który budzi wiele pytań i wątpliwości wśród osób stojących przed sądowymi sprawami alimentacyjnymi. Choć głównym celem alimentów jest zapewnienie dziecku bieżących środków utrzymania, istnieją sytuacje, kiedy możliwe jest żądanie zasądzenia alimentów za okres przed wniesieniem powództwa.

Alimenty z datą wsteczną: Kiedy są możliwe?

Alimenty za okres wsteczny mogą być zasądzone tylko w szczególnych okolicznościach, które obejmują:

 • Istnienie niezaspokojonych potrzeb dziecka, które nadal pozostają niespełnione.
 • Sytuacje, gdy jeden z rodziców był zmuszony zaciągnąć zobowiązania finansowe (np. pożyczkę na leczenie dziecka, opłaty za edukację), aby zaspokoić potrzeby dziecka, a zobowiązania te nie zostały spłacone do momentu wytoczenia powództwa.

Takie żądania mają charakter wyjątkowy i sąd przychyla się do nich tylko, gdy zostaną spełnione powyższe warunki. Jeśli rodzic, z którym dziecko mieszka, na bieżąco pokrywał koszty jego utrzymania bez zaciągania długów, sąd generalnie nie zasądzi alimentów za okres przed wniesieniem pozwu.

Ograniczenie czasowe

Ważne jest również świadomość, że żądanie zapłaty alimentów wstecz może dotyczyć maksymalnie okresu trzech lat przed wniesieniem powództwa.

Roszczenie regresowe

Roszczenie regresowe to droga prawna, którą może obrać rodzic, który samodzielnie pokrywał koszty utrzymania dziecka, podczas gdy drugi rodzic nie wywiązywał się ze swoich obowiązków alimentacyjnych. Jest to żądanie zwrotu kosztów poniesionych na dziecko, które należałoby podzielić między obydwoje rodziców.

Kluczowe aspekty roszczenia regresowego:

 • Podstawa prawna: Art. 140 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 • Zakres: Można domagać się zwrotu części kosztów, które pokryto zamiast drugiego rodzica. Kwoty te muszą być rozsądnie wyliczone, biorąc pod uwagę możliwości finansowe drugiego rodzica.
 • Usprawiedliwione potrzeby dziecka: Rozumiane jako wydatki niezbędne do zapewnienia dziecku odpowiednich warunków życia, takich jak wyżywienie, mieszkanie czy ubiór.
 • Termin przedawnienia: Roszczenie regresowe przedawnia się po upływie 3 lat.

Podsumowując, alimenty wstecz oraz roszczenie regresowe to narzędzia prawne, które mogą być wykorzystane w sytuacjach wyjątkowych, aby zapewnić dziecku należyte środki utrzymania. Ich stosowanie jest jednak ograniczone i podlega ścisłym kryteriom, które muszą zostać spełnione, aby sąd rozważył zasądzenie alimentów za okres przed wniesieniem pozwu.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]