Rodzaje alimentów przy rozwodzie

by ADWOKAT MARTA WNUK
Rodzaje alimentów przy rozwodzie

Jakie są rodzaje alimentów przy rozwodzie? Kiedy można ubiegać się o alimenty od małżonka?

Rodzaje alimentów przy rozwodzie

  1. Alimenty na małżonka 

W przypadku alimentów na małżonka mamy dwie możliwości:

1) W przypadku rozwodu bez orzekania o winie możemy żądać alimentów tylko w wyjątkowych sytuacjach, zaś obowiązek alimentacyjny jest ograniczony w czasie.

Potrzebujesz pomocy? KONTAKT ✅

Art. 60. § 1 KRiO

  • 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. [1]

2) Sytuacja kształtuje się zupełnie inaczej, gdy rozwód zostaje orzeczony z winy jednego małżonka. Małżonek niewinny może żądać alimentów, gdy jego sytuacja materialna ulegnie pogorszeniu. Istotne jest, że nie ma tutaj żadnego ograniczenia czasowego. Oznacza to, że można płacić alimenty na drugiego małżonka nawet do końca swoich dni. [art. 60 par.2 KRiO]. Istotną przesłanką jest ustalenie, iż rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, niemające jednak cech niedostatku. Sam brak niedostatku nie przesądza o uprawnieniu do wsparcia materialnego. Rozstrzygające jest w tym względzie istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. [2]

Dla uwzględnienia na podstawie art. 60 § 2 k. r. o. żądania alimentów od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia niezbędne jest, by to właśnie rozwód pociągał za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Ujawnienie się zatem takich skutków nawet po wielu latach od orzeczenia rozwodu może uzasadniać uwzględnienie powództwa (żądania alimentów), ale tylko w razie ustalenia, że są następstwem rozwodu, a nie zostały spowodowane innymi przyczynami.[3]

Art. 60. KRiO

  • 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.
  • 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. [4]

Żona jest z związana z partnerem i nie chcę już płacić alimentów

Również pozostawanie przez jednego z małżonków w nieformalnym związku z innym partnerem nie jest ustawową przesłanką wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego drugiego z rozwodników – (wyrok SN z 10 lipca 1998 r. sygn. akt I CKN 788/97)[5], chociaż z drugiej strony możliwości zarobkowe i majątkowe konkubenta mogą wpływać na ocenę sytuacji życiowej osoby żądającej alimentów od byłego małżonka (wyrok SN z 11 lipca 2000 r., II CKN 1015/00).[6]

JAK POMAGAM ❓

Żona twierdzi, że jest w niedostatku i chce alimenty Rodzaje alimentów przy rozwodzie

W myśl artykułu 60 par. 1 KRiO obowiązek alimentacyjny zależy od jednoczesnego spełnienia się dwóch przesłanek:

a) małżonek żądający nie może zostać uznany za wyłącznie winnego. Zatem rozwód bez orzekania o winie daje możliwość ubiegania się o alimenty. W takiej sytuacji nikt nie został bowiem uznany za wyłącznie winnego. Jeżeli natomiast sąd orzeknie, że oboje małżonkowie ponoszą winę za rozkład pożycia małżeńskiego, przesądza to o spełnieniu przesłanki z art. 60 § 1 KRiO.

b) małżonek żądający dostarczenia mu środków utrzymania musi znajdować się w niedostatku.

Przede wszystkim należy poddać analizie, czym jest niedostatek. W tym zakresie wypowiedział się Sąd Najwyższy. Stan niedostatku występuje wtedy, gdy uprawniony nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. [7]

  1. Alimenty na dziecko 

Wysokość alimentów na dziecko zależy przede wszystkim od usprawiedliwionych wydatków na rzecz konkretnego dziecka oraz możliwości zarobkowych rodzica, a także posiadanego majątku i dotychczasowego poziomu życia.

 

[1] 1. KRiO  – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tekst jedn. Dz U.z 2015 z 2015 r. poz. 583)

[2] 2. Wyrok Sadu Najwyższego z dnia 15 lutego  2001 r., II CKN 391/00, Legalis

[3] 3. Wyrok Sądu Najwyższgeo  z 15 lipca 1999 r., sygn. I CKN 356/99, Legalis

[4]  4. KRiO  – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tekst jedn. Dz U.z 2015 z 2015 r. poz. 583)

[5] 5. Wyrok Sadu Najwyższego z dnia 10 lipca 1988 r., I CKN 788/97, BSN 1998, Nr 12, s.11

[6] 6. Wyrok Sadu Najwyższego z dnia 11 lipca 2000 r., II  CKN 1015/00, Legalis

[7] 7. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2000 r.,IV CKN 662/00 Legalis )

 

Więcej:

Jaka wysokość alimentów? Jakie są wyroki?

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]