• Podział Majątku,  rozwód

  Rozwód Gdańsk – Historia Pana Piotra – Dom po rozwodzie

  Rozwód Gdańsk – Dom po rozwodzie Napisanie tego wpisu zainspirował mnie Historia Pan Piotra z Gdańska. Pan Piotr był gotowy zostać z żoną tylko dlatego że bał się co będzie z domem. Rozwód Gdańsk – Pan Piotr  pobudował dom i co teraz? Zasadnicze pytanie kiedy został dom wybudowany ?W trakcie małżeństwa ? Nie zawieraliście umów majątkowych ? Jeżeli tak dom  ten jest wspólny i co do zasady należą się pieniądze po połowie. ! Są wyjątki: Nierówny podział majątku  Inaczej sytuacja wygląda gdy działka należała  do jednego z małżonków przed ślubem. Zupełnie inaczej jest też kiedy działka została odziedziczona bądź zakupiona za odziedziczone pieniądze. W pierwszej kolejności sprawdź księgę wieczystą.  Tutaj sprawdź…

 • Podział Majątku,  rozwód

  Podział majątku – a może nierówny podział majątku! Zaskoczę Cię

  Co do zasady udziały małżonków w majątku pozostałym po ustaniu wspólności małżeńskiej są równe. Podział Majątku – Można też inaczej  Odstępstwo od tej zasady jest możliwe jedynie w przypadku łącznego zaistnienia dwóch przesłanek określonych w art. 43 § 2 i 3 k.r.o.   I pamiętaj Słowo klucz to -łącznie Podział Majątku – Nierówny podział. Jakie przyczyny ? Przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu. Drugi: istnienia ważnych powodów, które uzasadniają ustalenie nierównych udziałów. Sąd patrzy na: całokształt starań każdego z małżonków o założoną przez nich rodzinę i zaspokojenie jej potrzeb (zarobki, osobiste starania czy gospodarują nimi należycie i nie trwonią ich w sposób lekkomyślny, np. na alkohol, zdrady) Nierówny…

 • Kontakty z dzieckiem,  rozwód

  Porozumienie w sprawie władzy rodzicielskiej

  Porozumienie w sprawie władzy rodzicielskiej. Pierwsza zasada-  rozwód następuje między rodzicami, a nie rodzicami a dziećmi. Wiem że to trudne, jednakże należy rozdzielić rozwód i dzieci. Jeżeli rozwodzicie się stajecie przed decyzją: Co z dziećmi. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd może ( ale nie musi ) powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Porozumienie w sprawie władzy…

 • rozwód

  Pozew o rozwód – Nie chce rozwodu. Co zrobić?

  Nie chce rozwodu – Pani Mecenas co mam zrobić kiedy nie chce rozwodu ? Można zawiesić postępowanie. Poproś Sąd aby zawiesił postępowanie i wysłał do mediacji. Wnoszę zawieszenie postępowania w oparciu o treść art. 440 KPC – albowiem istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego – z równoczesnym skierowaniem sprawy do mediacji (art. 436 KPC). W myśl postanowień art. 440 § 1 in principio KPC jeżeli sąd nabierze przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego, zawiesza postępowanie.   Nie chce rozwodu Dodatkowo wpisz, iż z ostrożności procesowej na wypadek uznania braku zasadności rozwiązań zestawionych wyżej, jak również na wypadek braku możliwości ugodowego rozwiązania sporu, tudzież na wypadek uznania braku widoków…

 • Kontakty z dzieckiem,  rozwód

  Porozumienie rodzicielskie

  Porozumienie rodzicielskie – Jak napisać porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymania kontaktów.  W pierwszej kolejności na górze proponuję określić strony, czyli potrzebujemy dane ojca dziecka bądź dzieci i matki.  Wpisujemy, strony zawarły związek małżeński  i tego związku pochodzi np. czworo dzieci. W tym miejscu koniecznie wpisz dane dzieci.  Porozumienie rodzicielskie. Jaki jest  cel zawarcia Porozumienia ? W porozumieniu określ cel. Dla przykładu, z uwagi na dobro dzieci Stron i konieczność współpracy Stron celem prawidłowego ich wychowania, Strony Porozumienia pragną zachować w przyszłości poprawne stosunki między sobą. Ze względu na wspólną wolę Stron polubownego i zgodnego rozwiązania wszelkich kwestii małżeńskich i rodzicielskich, Strony zgodnie oświadczają, iż do czasu rozstrzygnięcia przez…

 • rozwód

  Pozew z winy żony. I dzieci przy ojcu.

  Pozew z winy – Jak napisać pozew z winy żony i dzieci przy ojcu ?   W pierwszej kolejności prosimy Sąd o orzeczenie rozwodu.  Następnie  regulujemy  alimenty, kontakty. Wnoszę o rozwiązanie małżeństwa Stron przez orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy pozwanej/ powódki. W zakresie dzieci wnoszę o  powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi obojga rodzicom. Nadto,  proszę o ustalenie miejsca zamieszkania małoletnich dzieci przy ojcu. W zakresie alimentów wnoszę o  zasądzenie od pozwanej/ powódki na rzecz małoletnich synów. Alimentów w kwocie po 1000, 00 złotych miesięcznie, tj. łącznie 2.000,00 złotych. Płatnych do rąk ojca do dnia 10 dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z…

 • rozwód

  Nie chcę rozwodu.

  Nie chcę rozwodu. Co mamy napisać w piśmie?  Wnoszę o oddalenie pozwu w całości. Należy wykazać, iż  nie doszło do zupełnego i trwałego rozpadu więzi małżeńskiej. Najlepiej gdybyś wykazał, iż wciąż miedzy wami jest miłość, dochodzi pomiędzy wami do pożycia fizycznego, oraz pozostajecie we wspólnocie gospodarczej. Jeżeli małżonek stwierdzi że to koniec i nie ma szans na powrót –  sąd wyda orzeczenie o rozwodzie. Inna możliwość. Względy wiary i niewinność małżonka Drugi małżonek musi być wyłącznie winny a ty musisz być idealny 😉 Wykazanie wyłącznej winy współmałżonka jest najtrudniejszym elementem tej układanki. Twój sprzeciw jest tutaj najważniejszy. . Musisz – najlepiej w treści odpowiedzi na pozew – napisać, że nie chcesz i nie zgadzasz…

 • rozwód

  Rozwód – Jak napisać pozew o rozwód ?

  Rozwód   Rozwód – co powinien zawierać pozew !!!  Możesz znaleść 1ooooo wzorów ale żaden nie będzie idealny. Dlaczego ? Każda sytuacja jest inna i trzeba indywidualnie do tego podchodzić. Rozwód z winy obu stron . Kiedy jest to możliwe ? Czy to moja wina ? Rozwód to nie żarty – nie można tego cofnąć;) Rozwód a Wina  W pierwszej kolejności wnoszę o rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powódki  z pozwanym z wyłącznej winy pozwanego. Mamy również możliwość : za porozumieniem stron. Rozwód a dziecko –  powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej i miejsce zamieszkania  Dla przykładu  wnoszę o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem matce, z jednoczesnym ustaleniem, iż miejscem zamieszkania…

 • rozwód

  Adwokaci Rozwód – Czy małżonek może odmówić ?

  Adwokaci  Rozwód Adwokaci Rozwód?  Rozwodu nie może żądać małżonek wyłącznie winny pożycia. Tak chyba, że drugi małżonek wyrazi na niego zgodę. Brak tej zgody w okolicznościach konkretnej sprawy jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego   Rozwód – Jesteś winny ? Boisz się, że małżonek nie da Ci rozwodu – słusznie ! Są metody aby zatrzymać rozwód. Godne uwagi, zgodnie z art.  56 § 3.KRIO Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Uwaga – Jeżeli małżonek niewinny wyrazi zgodę taki rozwód jest możliwy. Rozwód – Jak można zatrzymać rozwód ? Uwaga – bez znaczenia są motywy, jakimi kieruje się małżonek odmawiający zgody na rozwód.   Mogą…

 • rozwód

  POZEW O ROZWÓD Jak napisać pozew o rozwód ?

  POZEW O ROZWÓD –  Jak napisać pozew o rozwód ? Z pewnością w internecie jest dużo różnych wzorów pozwów o rozwód. Czy je polecam ? Zdecydowanie nie 😉 Swojego wzoru też nie polecam – Dlaczego ? Nie ma czegoś takiego jak wzór pozwu o rozwód. Sytuacja małżeństwa jest zawsze inna i inne rzeczy są istotne. Należy poznać twoją sytaucję i historię i wtedy można sporządzić odpowiedni pozew o rozwód. Naprawdę, pozew o rozwód – to bardzo poważna rzecz 😉 Konsekwencję mogą być bolesne. Należy to przemyśleć, gdyż koszt napisania pozwu przez Adwokata dla przykładu w mojej Kancelarii waha się od 400- 600 złotych brutto. Jeżeli potrzebujesz informacji zapraszam do kontaktu. Jeżeli…

 • rozwód

  Kredyt frankowy a rozwód !!! Odzyskaj pieniądze z banku

  Kredyt frankowy a rozwód   Wyrok TSUE w sprawie C- 260/18 Dziubak dotyczący kredytów frankowych spowodował, że dostaje od Was bardzo dużo zapytań  A wiec odpowiadam krótko i konkretnie. O co tu chodzi.  Trybunał przyznał, że jeśli mechanizm przeliczania do franka jest nieuczciwy- musi zostać usunięty z umowy! Polski sąd nie może go zastąpić innym zapisem. To frankowicz decyduje co jest dla niego korzystne  Kredyt frankowy a rozwód SKUTKI  Z PRAKTYCZNEGO PUNKTU WIDZENIA ! Jeżeli chodzi  o kredyty indeksowane: Kredyt staje się kredytem złotówkowym, a oprocentowane zostaje LIBOR (czyli niskie ) Bank musi zwrócić nadpłacone przez frankowicza środki (średnio ok. 100.000 złotych ) Spadnie wysokość raty kredytu! Spadnie wysokość zadłużenia…

 • rozwód

  Rozwód z winy – Nie pójdę na sprawę – Najgorszy pomysł.

  Rozwód z winy Czy jest możliwy rozwód bez obecności powoda ? Rozwód z winy. Dzisiaj udało mi się uzyskać dla mojej klientki wyrok zaoczny z orzeczeniem winy jego i 1000 złotych na rzecz żony, nie stawił się na pierwszą rozprawę na drugiej już mamy wyrok !!! 😉 Tak ! Nie stawiasz się to uważaj…. A jeżeli zależy ci na szybkim rozwodzie – działaj i walcz !!!! Dowodem na te okoliczności jest właśnie przesłuchanie stron. Sąd musi ustalić czy wygasły więzi….. Ostatnio sąd pytał mojego klienta czy na pewno w praniu były żony majtki 😉 Wydanie wyroku zaocznego jest niedopuszczalne, gdy pozwany zajął w jakiejkolwiek formie stanowisko procesowe w sprawie . Nie można wydać wyroku zaocznego…

 • Kontakty z dzieckiem,  rozwód

  Rozwód z kim będą dzieci, kiedy rodzice walczą.

  Rozwód z kim będą dzieci, kiedy rodzice walczą. Sąd opieka wyrok bardzo często na podstawie badań przeprowadzonych w sprawie.  Opinia sporządzona przez biegłych specjalistów z Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych jest kluczowa w większości sprawach. Rozwód a dzieci Co w przypadku gdy opinia jest niekorzystna ? Oczywiście że można zakwestionować Najpierw pytanie jak wyglądają takie badania ? Najczęściej takie badanie odbywa się w ośrodku i polega na rozmowie z dzieckiem i z każdym z rodziców ze specjalistą, testach psychologicznych i dla przykładu dzieci rysują swój wymarzony domek. A w nim ……….. Wnioski  w opinii ma najistotniejsze znaczenie dla Sądu i na jej podstawie często wydawane jest końcowe orzeczenie. Masz 14 dni na  przedstawienie ewentualnych…

 • rozwód

  Alkoholizm jako wina w Rozwodzie. Jak napisać uzasadnienie ?

  Alkoholizm to bardzo ważny problem …..To wina w rozpadzie małżeństwa.  Jak napisać uzasadnienie pozwu… Alkoholizm- jak uzasadnić przyczynę rozpadu małżeństwa   przykład: W ocenie powoda główną przyczyną rozpadu jest alkoholizm żony. Pierwsze kłopoty małżeńskie rozpoczęły się____________. Żona nadużywała alkoholu. Pod jego wpływem wywoływała awantury była agresywna, nie interesowała się dziećmi. Sytuacja nie uległa zmianie mimo leczenia, problem alkoholowy powracał. Zachowania żony były przyczyną wielokrotnych interwencji Policji. Żona kiedy piła alkohol nie uczestniczyła  w życiu rodzinnym, jak również nie przejawiała zainteresowania dziećmi. Celem ratowania naszego małżeństwa, powód namawiał żonę  na terapię odwykową. Jednakże żona nie chciała skorzystać z profesjonalnej pomocy, twierdząc że jej nie potrzebuje.   W mojej ocenie małżeństwo nasze jest związkiem…

 • rozwód

  Kredyt . Co z kredytem podczas rozwodu ?

  Kredyt . Co z kredytem podczas rozwodu? „Aż spłacę kredyt –  wtedy Cię opuszczę”.  Nie zostawię…. Bo dzieci, dom, mieszkanie, firma……!!!! Pamiętaj,  masz tylko jedno życie Sytuacja, w której małżonkowie się rozwodzą, a kredyt wzięty na sfinansowanie domu nie jest spłacony występuje często. Sąd w sprawie o podział majątku nie interesuje się długami małżonków. Może tylko rozliczyć was wzajemnie. Wniosek o podział majątku. Najważniejsze rzeczy przy wniosku Kiedy macie kredyt hipoteczny. W takim wypadku sąd będzie się tym długiem interesował. Obciążenie hipoteczne ma wpływ na wartość nieruchomości. W sądzie istotna  jest wycena nieruchomości. Podzielenie majątku ? Jakie są sposoby podzielania majątku wspólnego ? Podział majątku wspólnego Reasumując, mieszkanie jest warte 500.000 PLN,…

Zadzwoń