rozwód

Unieważnienie małżeństwa! Schizofrenia

Unieważnienie małżeństwa!

“Pani Mecenas, okazało się że zona przed małżeństwem była już hospitalizowana.Nie wiedziałem o chorobie. Podobno cierpi na schizofrenię paranoidalną”

 

Zgodnie z normą art. 12 § 1 – 3 KRO nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym.

Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.

Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków może żądać każdy z małżonków.

Unieważnienie małżeństwa!

Należy mieć na uwadze jak takie osoby żyją

O ile w okresie remisji faktycznie  funkcjonują  normalnie o tyle w przypadku zaostrzenia objawów ich zdolność budowania pełnowartościowych, prawidłowych relacji uczuciowych, seksualnych, życiowych z mężem i macierzyńskich z dziećmi ustaje.

Wszystko zależy od opinii biegłych.

 

Choroba psychiczna – zagraża małżeństwu i zdrowiu  dziecka

Schizofrenia o choroba przewlekła, którą można i należy leczyć.  Osoba chorująca ma w takich okresach problemy między innymi z krytycznym, zgodnym z rzeczywistością spojrzeniem na siebie, wydarzenia rozgrywające się wokół niej, innych ludzi, rodzinę, bliskich. Dlatego choroba ta wiąże się z różnymi utrudnieniami nie tylko dla pacjenta, ale także dla jego najbliższych.

Unieważnienie małżeństwa!

Jeżeli:

  1. Małżonek nie wiedział o chorobie

  2. Małżonek chory nie informował o chorobie

Wtedy jest szansa na unieważnienie małżeństwa. 

 

Powinna wystąpić do Sądu Aby małżeństwo było ważne.

Zawierając małżeństwo pozwana była w złej wierze. Nie zwróciła się o zezwoleniena małżeństwo, nie ujawniła mężowi, że cierpi na schizofrenię. Powód co najwyżej akceptował łagodne objawy choroby pozwanej nie był natomiast przygotowany na silny rzut choroby, o której nie wiedział.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zadzwoń