Unieważnienie małżeństwa! Schizofrenia – 5 Kroków

by ADWOKAT MARTA WNUK
Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa cywilnego w sytuacji, gdy jeden z małżonków cierpi na schizofrenię paranoidalną i ta choroba nie była znana drugiemu małżonkowi w chwili zawarcia małżeństwa, jest możliwe na podstawie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO). W takiej sytuacji, jeżeli choroba psychiczna albo niedorozwój umysłowy jednego z małżonków zagraża małżeństwu lub zdrowiu przyszłego potomstwa, a stan ten był nieznany drugiemu małżonkowi w momencie zawarcia związku małżeńskiego, małżeństwo może być unieważnione.

Kroki do podjęcia w przypadku dążenia do unieważnienia małżeństwa:

 1. Zbieranie dowodów:

  • Dowody na to, że małżonek cierpiący na schizofrenię był hospitalizowany i diagnozowany przed zawarciem małżeństwa.
  • Dowody na to, że drugi małżonek nie był świadomy choroby psychicznej partnera w momencie zawierania małżeństwa.
 2. Wniosek do sądu:

  • Wniosek o unieważnienie małżeństwa należy złożyć w sądzie okręgowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
  • Wniosek powinien zawierać wszystkie relevantne informacje oraz dowody na to, że małżeństwo zostało zawarte bez świadomości o istotnych okolicznościach, takich jak choroba psychiczna jednego z małżonków.
 3. Proces sądowy:

  • Sprawa o unieważnienie małżeństwa rozstrzygana jest w procesie sądowym. W jego trakcie mogą być przesłuchiwani świadkowie oraz zlecone ekspertyzy biegłych psychiatrów.
  • Sąd bada, czy w momencie zawarcia małżeństwa istniały okoliczności uzasadniające jego unieważnienie, takie jak nieświadomość choroby psychicznej jednego z małżonków.
 4. Rola opinii biegłych:

  • Opinia biegłego psychiatry jest kluczowa w ustaleniu, czy i w jakim stopniu choroba psychiczna jednego z małżonków mogła wpłynąć na zdolność do świadomego podjęcia decyzji o zawarciu małżeństwa.
  • Sąd uwzględnia, czy choroba mogła zagrażać małżeństwu lub zdrowiu potomstwa.
 5. Decyzja sądu:

  • Ostateczna decyzja o unieważnieniu małżeństwa należy do sądu, który uwzględniając wszystkie zebrane dowody i opinie, orzeka o unieważnieniu lub odrzuceniu wniosku.

Ważne jest, aby pamiętać, że każda sprawa jest indywidualna i wymaga szczegółowej analizy. Decyzja o unieważnieniu małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków zależy od wielu czynników, w tym od tego, jak choroba wpływa na możliwość funkcjonowania w małżeństwie oraz czy drugi małżonek mógł być świadomy tej choroby przed zawarciem związku. Proces ten może być emocjonalnie obciążający, dlatego wsparcie prawne od doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym jest zalecane.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]