Pozew o rozwód bez orzekania o winie Wzór

by ADWOKAT MARTA WNUK
Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Pozew o rozwód bez orzekania o winie wzór. Rozwód bez orzeczenia o winie to inaczej tzw. rozwód ugodowy lub rozwód za porozumieniem stron. Musimy pamiętać, że inaczej będzie wyglądał pozew o rozwód małżonków bezdzietnych, a inaczej tych, którzy dzieci mają. Ugodowy rozwód nie oznacza, że inne kwestie, takie jak dzieci, alimenty lub kontakty, nie są istotne.

Informacje dla małżonków, którzy nie mają dzieci i chcą szybkiego rozwodu

Często otrzymuję od was pytania: „Pani mecenas, co zrobić, żeby w Warszawie przyśpieszyć rozwód?”, „Ile będę czekał/a na rozwód w Warszawie?”.

Odpowiedź? Termin rozprawy zależy od danego sądu.

Jeżeli mówimy o rozwodzie w Warszawie, to musimy liczyć się z terminem minimum sześciu miesięcy.

W celu przyspieszenia rozstrzygnięcia w zakresie rozwiązania małżeństwa proponuję załączyć do pozwu o rozwód ugodę małżeńską, w której obie strony wyrażają zgodę co do sposobu rozwiązania małżeństwa. Treść ugody powinna wyglądać następująco: „Strony wspólnie oświadczają, że nie widzą szans na uratowanie małżeństwa i chcą rozwiązać związek małżeński bez orzeczenia o winie”. Warto zwrócić się do sądu o wyznaczenie szybszego terminu rozprawy.

Pamiętajmy również, że obecnie istnieje możliwość przeprowadzenia rozprawy w trybie zdalnym. Warto zatem zwrócić się do sądu o przeprowadzenie rozprawy w trybie wideokonferencji.

Ważna informacja dla małżonków, którzy chcą rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie i mają dzieci

Musimy pamiętać, że oprócz samego rozwodu sąd rozstrzyga również kwestie związane z dziećmi. W szczególności jeżeli jesteś kobietą, pamiętaj, że jeżeli dzieci zostaną przy Tobie, wówczas należą im się alimenty.

W jakiej wysokości alimenty? Ile dostanę alimentów?

Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy najpierw ustalić, jaki jest koszt utrzymania dziecka. Od tego w pierwszej kolejności trzeba zacząć.

Pamiętajmy również, że ustalenie sposobu rozwiązania związku małżeńskiego nie znaczy, że inne kwestie również muszą być zgodne. Hipotetycznie zakładając, może się tak zdarzyć, że kwestią sporną okaże się świadczenie alimentacyjne. W takiej sytuacji najlepiej zostawić tę kwestię Wysokiemu Sądowi, który na podstawie własnego doświadczenia życiowego oraz zebranego materiału dowodowego w sprawie ostatecznie rozstrzygnie o wysokości alimentów.

Rozwód bez orzeczenia o winie

Większość osób marzy o szybkim rozwodzie bez orzeczenia o winie lub też inaczej mówiąc, ugodowym rozwodzie. Niewątpliwie decydując się na rozwód bardzo ważne jest porozumienie, jednakże musimy pamiętać, że w niektórych sytuacjach oprócz samej sprawie rozwodowej są jeszcze inne kwestie związane ze wspólnymi rzeczami np. majątkiem. Sprawa niewątpliwie się komplikuje, kiedy strony mają małoletnie dzieci.

„Pani mecenas, jakie są terminy w Warszawie? Jestem zainteresowana rozwodem bez orzeczenia o winie w Warszawie. Chciałabym się rozwieść jak najszybciej. Czy mogłaby mi Pani napisać pozew na jakimś wzorze?”

Pozew o rozwód bez orzekania o winie wzór – POBIERZ ZA DARMO

Jednakże musimy pamiętać, iż w większości sytuacji zastosowanie wzoru nie jest właściwym rozwiązaniem. Przedstawię to Państwu na kilku przykładach.

Case study – Pozew o rozwód bez orzekania o winie wzór Warszawa

Mąż zdradził żonę i od niej odszedł, zabierając aktywa w postaci środków pieniężnych oraz mieszkań. Żona, nie chcąc eskalować konfliktów, zgodziła się na rozwód bez orzeczenia o winie, powołując zupełnie nieprawdziwe argumenty, takie jak niezgodność charakterów. Po dwóch miesiącach od zakończenia sprawy rozwodowej przyszła do mojej kancelarii w Warszawie i powiedziała: „Pani mecenas, mąż chce nierównego podziału majątku. Twierdzi, że nic nie robiłam w życiu i chce całkowicie pozbawić mnie majątku. Dodatkowo zajmuje nasze wspólne mieszkanie i zablokował wszystkie środki na koncie”.

Jaki wniosek z takiej sytuacji? Przede wszystkim niestosowne w mojej ocenie jest wyrażanie zgody na rozwód bez orzeczenia o winie w sytuacji, gdy nawet nie wiemy, jak uregulujemy kwestie majątkowe. Uważam, że niekiedy sprawy rozwodowe powinny być analizowane razem z podziałem majątku. Oczywiście podział majątku można również dokonać u notariusza, jednakże wpierw należy opracować strategię. Zachowanie mężczyzny ze wspomnianego wyżej przykładu wzbudziło moje wielkie zdziwienie – zdradził, a następnie zechciał pozbawić majątku. W takiej sytuacji wyrażenie zgody na rozwód bez orzekania o winie z pewnością się nie opłaci.

Zgodny wniosek stron co do sposobu rozwiązania małżeństwa

Jeżeli jest zgodny wniosek stron co do sposobu rozwiązania małżeństwa, sąd okręgowy co do zasady nie będzie badał przyczyn rozpadu małżeństwa. Uważam jednak, że w niektórych sytuacjach warto wskazać prawdziwe argumenty i fakty wskazujące przyczyny rozstania, jednocześnie konsekwentnie odstępując od orzekania o winie. Dlatego też jeżeli patrzymy na sprawę rozwodową, należy również mieć na uwadze podział majątku. Warto w tym momencie uregulować wszystkie kwestie związane z podziałem.

Case study nr 2 – rozwód bez orzekania o winie w Warszawie i zmiana stanowiska na rozprawie

Ostatnio klient zwrócił się do mnie z następującym problemem: „Pani mecenas, wczoraj miałem rozwód. Najpierw uzgodniliśmy, że rozwód będzie bez orzekania o winie. Zależało nam na ugodowym, spokojnym rozstaniu. Tak też sporządziłem pozew o rozwód bez orzekania o winie. Nie mamy dzieci. Żona odpisała, że zgadza się na rozwód bez orzekania o winie. Okazało się jednak, że podczas rozprawy zmieniła stanowisko.

Tuż przed rozprawą podniosła mi ciśnienie, mówiąc, że nie da tego rozwodu, chyba że przyznam się do winy. Faktycznie, główną przyczyną rozpadu pożycia małżeńskiego był fakt, iż odszedłem do innej kobiety. Teraz jednak bardzo żałuję, że przyznałem się do tego na sali i wziąłem na siebie winę. Nie zdawałem sobie sprawy z konsekwencji, działałem pod wpływem emocji i impulsu. Teraz obawiam się alimentów… Czy mogę coś z tym zrobić? Czy możliwe jest, że za kilka lat żona wystąpi do mnie o alimenty na swoją rzecz?”.

Art. 60. [Alimenty]

2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Z pewnością przyznanie się do winy nie jest dobrym pomysłem. Dlatego też przestrzegam Państwa przed impulsywnym działaniem przy sprawach rozwodowych.

Case numer 3 – rozwód ugodowy w Warszawie i niskie alimenty na rzecz dzieci

Pamiętajmy nadto, że w sytuacji, kiedy małżonkowie mają dzieci, trzeba się 10 razy zastanowić, jak uregulować związane z nimi kwestie.

Ugodowy rozwód w Warszawie i brak właściwego zabezpieczenia interesów związanych z dziećmi

W ostatnim czasie pewna klientka powiedziała mi, że zgodziła się na rozwód bez orzeczenia o winie. Mąż miał pełnomocnika, a ona z oszczędności uznała, że nie potrzebuje adwokata. Był to błąd. Rozwód faktycznie był ugodowy, jednakże nie zostały określone kontakty z dziećmi i w konsekwencji mąż przychodził, kiedy chciał, trzymając ją tym samym w niepewności i mając nad nią przewagę.

Proszę zwrócić zatem uwagę na kwestie związane z dziećmi. Przede wszystkim alimenty powinny zostać zasądzone w wysokości, która w pełni zaspokoi potrzeby dzieci. Nadto uważam, że w większości sytuacji należy określić kontakty z dziećmi. Dlaczego? Po rozwodzie każdy z małżonków ma prawo ułożyć sobie życie na nowo. W sytuacji, kiedy będzie spotkania z dzieckiem będą odbywać się na zasadzie „wpadnę, kiedy będę chciał”, wówczas strony nie zapewnią sobie stabilności w tym obszarze.

Konsekwencja błędu i zgody na rozwód bez orzeczenia o winie, czyli rozwodu ugodowego, była taka, że moją klientkę czekała sprawa o podwyższenie alimentów i ustalenie kontaktów. Te dwie rzeczy nie zostały dotychczas właściwie doprecyzowane. Ustalono zbyt niskie alimenty, które nie zaspokoiły potrzeb dzieci, a także zaniedbano kwestię kontaktów, albowiem widzenia odbywały się wedle „widzimisię” drugiego rodzica. Spowodowało to, że klientka zrozumiała swój błąd i poprosiła mnie o przeprowadzenie nowej sprawy, czyli o podwyższenie alimentów i ustalenie kontaktów.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie – najczęstsze pytania

Co to jest rozwód? Pozew o rozwód bez orzekania o winie wzór

Rozwód to prawne zakończenie związku małżeńskiego na drodze sądowej. Zgodnie z art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód należy złożyć w dwóch egzemplarzach do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli choć jeden z małżonków nadal zamieszkuje w tym okręgu. W przeciwnym razie pozew należy złożyć zgodnie z miejscem zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli i to nie jest możliwe, zgodnie z miejscem zamieszkania strony powodowej.

Ile kosztuje rozwód? Pozew o rozwód bez orzekania o winie wzór

Stała opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Kwotę należy uiścić w kasie sądu lub dokonać przelewem na konto.

Jak napisać pozew o rozwód? Jakie są wymogi formalne pozwu o rozwód?

W pozwie o rozwód należy określić właściwy sąd okręgowy, strony postępowania (powód/pozwany), dane osobowe i adres, zawrzeć żądanie (pozew o rozwód bez orzekania o winie/pozew o rozwód z wyłącznej winy) wraz z uzasadnieniem. Pamiętajmy, aby wskazać jednoznacznie, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, uniemożliwiający kontynuację małżeństwa. Do pozwu należy załączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej (600 zł), pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (17 zł) – jeżeli został ustanowiony pełnomocnik, odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis skrócony aktu urodzenia dzieci (jeśli są), ewentualne dowody w sprawie oraz drugi egzemplarz (odpis) pozwu wraz z załącznikami.

Czym się różni rozwód bez orzekania o winie od rozwodu z orzekaniem o winie?

Rozwód bez orzekania o winie jest najszybszą formą rozwiązania małżeństwa. Oznacza to, że żadna ze stron nie dąży do określenia winy w rozpadzie pożycia.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie obowiązek alimentacyjny wygasa po upływie 5 lat od rozwodu. Rozwód z winy niewątpliwie przedłuża całe postępowanie na skutek powoływania kolejnych świadków i wnoszenia nowych dowodów na okoliczność winy drugiej strony.

Rozwód może zostać orzeczony z winy jednego małżonka lub obydwojga małżonków. W przypadku orzeczenia wyłącznej winy małżonek niewinny może uznać, że rozwód spowoduje istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej i zażądać od małżonka dożywotnich alimentów, zwłaszcza w sytuacji, gdy małżonek winny osiąga wysokie dochody. Małżonek winny nie może otrzymać alimentów od drugiej strony, nawet jeżeli popadnie w niedostatek.

Należy pamiętać, że jeżeli małżonek uprawniony do alimentów wejdzie w nowy związek małżeński, obowiązek alimentacyjny wygaśnie – zarówno w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, jak i z orzeczeniem o winie.

Jaka jest różnica między rozwodem a separacją?

Rozwód to trwałe rozwiązanie związku małżeńskiego na mocy wyroku sądowego. Rozpad małżeństwa musi nosić znamiona trwałości i zupełności. Separacja natomiast nie powoduje ustania małżeństwa, lecz jego uchylenie. W trakcie trwania separacji małżonkowie nie mogą więc zawrzeć nowego związku małżeńskiego.

O co może pytać sąd podczas rozprawy rozwodowej?

Podczas rozprawy o rozwód sąd będzie pytał między innymi o datę zawarcia związku małżeńskiego, przebieg małżeństwa i przyczyny rozpadu pożycia.

Czy muszę mieć adwokata do sprawy rozwodowej?

Nie ma wymogu posiadania profesjonalnego pełnomocnika w sprawie o rozwód, jednakże z doświadczonym adwokatem lub radcą prawnym u boku mamy większą szansę na osiągnięcie naszych celów. W przypadku ustalenia pełnomocnika, do pozwu należy załączyć pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł. Koszt usług pełnomocnika jest natomiast kwestią indywidualną.

Czy mogę zmienić stanowisko w czasie trwania procesu?

Tak, na każdym etapie postępowania można dokonać modyfikacji stanowiska.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]