Odpowiedź na pozew o rozwód Wzór dla kobiet

by ADWOKAT MARTA WNUK
odpowiedź na pozew o rozwód wzór

Odpowiedź na pozew o rozwód – Najważniejsze kwestie

Odpowiedź na pozew o rozwód wzór. Otrzymałaś pozew i nie wiesz, jak odpowiedzieć? Musisz wiedzieć jedno – wszystko zależy od tego, czy zgadzasz się z treścią pozwu czy też nie.

Co do zasady jeżeli się zgadzasz, to sprawa jest prosta. Wówczas możesz odpowiedzieć sądowi, że zgadzasz się z twierdzeniami zawartymi w pozwie i wnosisz o orzeczenie rozwodu z zgodnie z żądaniami określonymi w pozwie o rozwód.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, w której absolutnie nie zgadzasz się z treścią pozwu. Wówczas należy ustalić strategię rozwodową.

JAK POMAGAM ❓

Podczas konsultacji zawsze pytam klienta o cel. Tak – żeby odpowiedzieć na pozew o rozwód, musimy wiedzieć, czego chcemy. Jeżeli się nie zgadzamy, musimy wyrazić swoje żądanie. Dla przykładu – mąż chce rozwodu bez orzeczenia o winie w sytuacji, gdy to on zawinił i poniósł wyłączną winę. Wówczas musisz żądać orzeczenia o jego winie.

Mąż chce opieki naprzemiennej tydzień na tydzień i nie proponuje żadnych alimentów? Jako kobieta musisz zabezpieczyć miejsce zamieszkania dzieci przy Tobie oraz świadczenie alimentacyjne. Dlatego w tym obszarze trzeba złożyć odpowiedni wniosek o udzielenie zabezpieczenia – tak aby Twoje interesy w tym obszarze były zabezpieczone.

Mąż chce mojej winy – Co robić? Odpowiedź na pozew o rozwód wzór

„Otrzymałam pozew o rozwód – mąż chce mojej winy. Co mam zrobić? Przyznać się czy nie?”

W ostatnim czasie trafiła do mnie klientka, która uznała, że nie chce przedłużać procesu rozwodowego i zgodzi się na orzeczenie o winie. To wielki błąd. Dlaczego? Przypisanie winy jednej osobie wiąże się z konsekwencjami finansowymi. Jeśli druga strona uzna, że pogorszyła się jej sytuacja majątkowa i w związku z tym żąda orzeczenia alimentów, wówczas może do tego dojść.

Pamiętajmy również, że rozwód skończy się z wyłącznej winy jednej ze stron, jeśli druga strona faktycznie jest niewinna. Jeżeli natomiast znajdziemy argumenty przemawiające za tym, że druga strona ponosi winę, wówczas rozwód skończy się z orzeczeniem winy obu stron i w konsekwencji skutki będą takie jak przy braku orzekania o winie. Zatem nigdy się nie poddawajmy i nie zgadzajmy się na orzeczenie naszej winy.

Zapraszam Cię na mój kanał na YouTube, gdzie mówię o tym, jak napisać odpowiedź na pozew o rozwód -> KLIKNIJ

Pobierz wzór odpowiedzi na pozew o rozwód.

Gdzie wnieść odpowiedź na pozew o rozwód?

Odpowiedź na pozew należy wnieść do sądu okręgowego, od którego strona pozwana otrzymała pozew.

Co napisać w odpowiedzi na pozew?

W odpowiedzi należy ustosunkować się do twierdzeń strony powodowej i przedstawić swoje stanowisko w sprawie. Istotne okoliczności w sprawie warto poprzeć dowodami.

Czy muszę odpowiedzieć na pozew?

Nie, jednakże sporządzenie odpowiedzi leży w interesie strony pozwanej. Zgodnie z art. 339 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiedzi na pozew.

Czy muszę uiszczać opłatę za odpowiedź na pozew?

Nie, odpowiedź na pozew nie podlega opłacie sądowej.

Przy odpowiedzi na rozwód przemyśl tez podział majątku ?

Jak podzielić majątek? Od czego zacząć? To pytanie, z którym mierzą się osoby stojące przed rozwodem, separacją, czy potrzebujące uregulować swoje stosunki majątkowe po latach wspólnego życia. Rozstrzygnięcie kwestii majątkowych może być skomplikowane, dlatego istotne jest, by podejść do tego procesu z należytą uwagą i odpowiednim wsparciem.

Dlaczego warto zwrócić się do pełnomocnika?

Pełnomocnik pomoże Ci przebrnąć przez zawiłości prawne, przygotuje niezbędne dokumenty i będzie Twoim wsparciem na każdym etapie sprawy.

  • Analiza majątkowa: Pierwszym krokiem jest dokładna analiza, co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co stanowi majątek osobisty każdego z małżonków.
  • Rozdzielność majątkowa: Jeśli zawarliście intercyzę, ważne jest, by dokładnie zrozumieć jej warunki i wpływ na podział majątku.
  • Kredyty i remonty: Należy rozliczyć wszelkie kredyty, a także nakłady finansowe na remonty, które mogły zwiększyć wartość majątku wspólnego.
  • Dowody i dokumentacja: Kluczowe jest zgromadzenie wszelkich dowodów, w tym darowizn, które mogą mieć wpływ na proces podziału.
  • Podział majątku: Można go dokonać na kilka sposobów – w drodze umowy u notariusza, w sądzie czy przy rozwodzie. Każdy sposób wymaga innej strategii i przygotowania.
  • Konta bankowe: W przypadku braku informacji o kontach drugiego małżonka, sąd może zobowiązać do ich ujawnienia.

 

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]