rozwód

Pozew z winy żony. I dzieci przy ojcu.

Pozew z winy – Jak napisać pozew z winy żony i dzieci przy ojcu ?

 

W pierwszej kolejności prosimy Sąd o orzeczenie rozwodu.  Następnie  regulujemy  alimenty, kontakty.

Wnoszę o rozwiązanie małżeństwa Stron przez orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy pozwanej/ powódki.

W zakresie dzieci wnoszę o  powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi obojga rodzicom.

Nadto,  proszę o ustalenie miejsca zamieszkania małoletnich dzieci przy ojcu.

W zakresie alimentów wnoszę o  zasądzenie od pozwanej/ powódki na rzecz małoletnich synów. Alimentów w kwocie po 1000, 00 złotych miesięcznie, tj. łącznie 2.000,00 złotych. Płatnych do rąk ojca do dnia 10 dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

Pozew z winy – Należą się dla Ciebie Alimenty 

Z uwagi na winę drugiego małżonka wnoszę o  zasądzenie od pozwanej/ powódki na rzecz małżonka alimentów w kwocie po 1200,00 złotych miesięcznie, płatnych do dnia 10 dnia każdego miesiąca.

Uwaga! Bardzo ważne – Zabezpieczenie ! Dopilnuj aby to znalazło się w Twoim pozwie bądź odpowiedzi na pozew. Więcej o alimentach Alimenty po rozwodzie  !

Dlatego mając na uwadze czas postępowania wnoszę o  udzielenie zabezpieczenia roszczenia na podstawie art. 730 § 1 i 2 k.p.c. na czas trwania procesu, poprzez zasądzenie od pozwanej/ powódki udzielenie zabezpieczenia roszczenia na podstawie art. 730 § 1 i 2 k.p.c. na czas trwania procesu, poprzez zasądzenie od powódki tytułem zaspokojenia potrzeb rodziny kwoty 3200,00 złotych miesięcznie, płatnych do 10 dnia każdego miesiąca do rąk powoda, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wniesienia pozwu;

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Wnuk prowadzi sprawy – rozwód, alimenty, kontakty z dziećmi, podział majątku w Warszawie i Gdańsku. W trudnych sprawach również w całej Polsce.

 

Alimenty 

Pamiętajmy, iż małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. (…)

Dodatkowo, możemy zwrócić się do sądu o  różne wnioski, które ułatwią nam wygrać sprawę rozwodową.

Poznaj saldo na kontach bankowych w Polsce i za granicą.

Dla przykładu:

Wnoszę o  zobowiązanie  przez Sąd małżonka  do przedłożenia ze wszystkich kont bankowych wyciągów za ostatnie 2 lat wstecz.

Nadto,  proszę o zobowiązanie małżonka  do przedłożenia bilingów rozmów i sms-ów ze wszystkich telefonów komórkowych.

Pozew z winy – Badania psychiatryczne drugiego małżonka

Wnoszę o  dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu psychiatrii. Na okoliczność ustalenia stanu zdrowia psychicznego małżonka oraz tego w jaki sposób stan zdrowia psychicznego wpływa na możliwość sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi stron.

Pozew z winy –  Badania dzieci

Wnoszę o  dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii działających w ramach Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów – na okoliczność: ustalenia sylwetek psychologicznych i psychicznych stron oraz ich predyspozycji wychowawczych (w tym odpowiedzialności w zakresie pieczy nad dziećmi)

Pozew z winy  – Ważni są świadkowie 

Wnoszę o  dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków na okoliczności  ___________

 

Więcej przeczytasz:

Rozwód z winy obu stron  –  Kiedy jest to możliwe ? Czy to moja wina ?

Rozwód –  Wina małżonka a utrata majątku ?

 

A co jeżeli nie chcesz rozwodu ?

Nie chcę rozwodu.

Co mamy napisać w piśmie? 

Wnoszę o oddalenie pozwu w całości.

Należy wykazać, iż  nie doszło do zupełnego i trwałego rozpadu więzi małżeńskiej. Najlepiej gdybyś wykazał, iż wciąż miedzy wami jest miłość, dochodzi pomiędzy wami do pożycia fizycznego, oraz pozostajecie we wspólnocie gospodarczej.

Jeżeli małżonek stwierdzi że to koniec i nie ma szans na powrót –  sąd wyda orzeczenie o rozwodzie.

Inna możliwość. Względy wiary i niewinność małżonka

Drugi małżonek musi być wyłącznie winny a ty musisz być idealny 😉 Wykazanie wyłącznej winy współmałżonka jest najtrudniejszym elementem tej układanki.

 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń