Home rozwód Rozwód i romans męża

Rozwód i romans męża

by ADWOKAT MARTA WNUK
rozwód i romans męża

Rozwód i romans męża

Rozwód i romans męża. „Mąż ma romans. Mamy pełnoletnią córkę, dom jednorodzinny oraz mieszkanie. Co mam robić?”

Rozwód i romans męża – Strategia

Jeżeli mąż dopuścił się zdrady, wówczas uzasadnione jest wniesienie pozwu o rozwód z jego wyłącznej winy.

Strategia – najważniejsze kroki

  • Najważniejsze jest, aby to Pani jako pierwsza złożyła pozew o rozwód z wyłącznej winy wraz z wnioskiem o udzielenie alimentów na swoją rzecz [zaspokojenie potrzeb rodziny]
  • Do pozwu o rozwód z wyłącznej winy męża należy załączyć dowody, np. zdjęcia, korespondencję sms, aby tę winę wykazać.
  • Ważna jest sytuacja majątkowa męża – proszę załączyć dowody, które pokażą jego standard życia, np. samochód.

Zapraszam Cię na mój kanał YouTube:

Pozew o rozwód  🎥

Rozwody – Tego nie rób w Sądzie 🎥

Rozwód z Manipulantem 🎥

„System funkcjonowania naszej rodziny polegał na tym, że mąż zarabiał, a ja zajmowałam się domem i opieką nad dzieckiem”

  • Należy pokazać, jaki dochód osiąga małżonek – np. poprzez załączenie PITów, umowy o pracę [dokumenty z ostatnich 2 lat]

„W utrzymaniu pomaga mi ojciec”

  • Jeżeli ktoś pomaga w utrzymaniu, warto w tym zakresie pokazać dowód, np. potwierdzenie wpłaty.

„Mąż jest bezwzględny

  • Wówczas trzeba podjąć zdecydowane działania.
  • Warto zobowiązać męża do ujawnienia kont bankowych.
  • Proszę wskazać, jaki był Wasz dotychczasowy standard życia, np. zdjęcia z wyjazdu zagranicznego, rachunki.

Jeżeli miały miejsce próby ratowania małżeństwa, wówczas również należy to wykazać.

Potrzebujesz pomocy? KONTAKT ✅

Uzasadnienie pozwu z wyłącznej winy męża z uwagi na zdradę powinno mieć następujące brzmienie: pomimo kryzysów byliśmy udanym małżeństwem, zdrada była jedyną przyczyną rozpadu.

W pozwie o rozwód z wyłącznej winy męża należy załączyć również spis kosztów, jakie ponosi uprawniony do świadczenia alimentacyjnego.

Rozwód i romans męża – Podział majątku 

Podział majątku następuje po rozwodzie, jednakże już w trakcie sprawy rozwodowej można znaleźć porozumienie w tym zakresie i w formie umowy – aktu notarialnego – uzgodnić podział majątku.

Jeżeli na rzecz wspólnej nieruchomości zostały przeznaczone pieniądze stanowiące majątek osobisty – darowiznę – należy to wykazać.

Majątek osobisty a rozwód

Jeżeli otrzymała Pani darowiznę od swojej rodziny, która została przekazana na rzecz wybudowania domu, wówczas jest to Pani majątek osobisty. Jeżeli w trakcie trwania związku małżeńskiego zaciągnęliście Państwo kredyt, w świetle prawa jesteście dłużnikami solidarnymi. Fakt, iż ten kredyt jest spłacany przez męża, nie ma najmniejszego znaczenia. Jest to wasz majątek wspólny małżeński. Zatem analogicznie trzeba przenalizować sytuację przy rozliczeniu domu. Jeżeli dojdzie do sprawy sądowej, wówczas istotne jest udowodnienie, iż kwota X stanowi majątek osobisty.

Należy mieć na uwadze, że sąd dzieli tylko aktywa. Co to znaczy? W przypadku gdy dojdzie do sprawy sądowej, podział będzie następował na podstawie aktywów. Sąd nie może ingerować w umowę kredytową i zajmować się zaciągniętym przez strony zobowiązaniem.

Jeżeli została otrzymana darowizna w kwocie X, jaki stanowi procent udziałów w nieruchomości głównej całkowitej? Może nie warto rozliczać tego kwotowo, lecz procentowo, czyli kwota X stanowi np. 50% udziału w majątku.

JAK POMAGAM ❓

Doświadczenie uczy mnie, żeby zawsze zacząć sprawę od rozwodu. W toku postępowania zawsze można znaleźć porozumienie.

Jeżeli na dom został zaciągnięty kredyt, wówczas jesteście dłużnikami solidarnymi. Jeśli tylko mąż opłaca kredyt, ale wciąż jesteście we wspólności majątkowej, „idzie” to z majątku wspólnego. Jeżeli natomiast ustanie między wami wspólność majątkowa, po tym okresie mąż będzie mógł żądać rozliczenia wydatków z majątku osobistego na majątek wspólny. Mówimy tutaj o połowie raty kredytu.

Więcej:

Podział majątku w Warszawie

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]