• Podział Majątku

  Przymusowa rozdzielność 🕙🕙🕙

  Przymusowa rozdzielność majątkowa. Co to oznacza. Często zadajecie  pytania  w zakresie podziału majątku  a w szczegółności o co chodzi z tą przymusową rozdzielnością.  Zacznijmy od poczatku przede wszystkim – ustrój majątkowy,  powstaje  z chwilą Zawarcia związku małżeńskiego. Tak to jest ten dzień – dzień  ślubu w  którym mówimy tak. A teraz żałujemy ?;) Co to oznacza w praktyce – w praktyce oznacza to że jeżeli nie podpisaliśmy tak zwanej intercyzy albo przed ślubem albo po ślubie to mamy wspólność Majątkowa małżeńską. A więc wszystko co twoje to i moje. Ale moment…… rozdzielamy po co było…  Wspólność Majątkowa małżeńska zaczyna się od tej daty i wszystko co od tej daty zarobicie jest…

 • Podział Majątku

  Rozliczenia małżonków. Jak rozliczyć nakłady na majątek żony ?✅✅

  Rozliczenia małżonków Rozliczenia małżonków Zainwestowałeś swoje pieniądze w majątek drugiego małżonka ? Zainwestowaliście wspólne pieniądze w odrebny majątek? Boisz się że nie należą ci się pieniądze. Rozliczenia małżonków Spokojnie…. Należą się ! Zgodnie z art. 45 k.r.o. każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Rozliczenia małżonków A jakich nie wolno ? Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności (§1). Co…

 • alimenty,  Kontakty z dzieckiem,  Podział Majątku,  rozwód

  Sprawa rodzinna – Rozwód Alimenty Kontakty

  Sprawa rodzinna   Sprawa rodzinna. Często wydaje nam się że sprawy rodzinne są łatwe. Nie.  Często chcemy tam opowiedzieć wszystkie..myślimy że spotka nas sprawiedliwość. A jest zupełnie inaczej… Niekiedy myślimy… A pójdę sam na sprawę sąd zrozumie. Problem w tym, iż  sprawa rodzinna jest typową sprawą ze stosunku cywilnoprawnego. Co to oznacza? Są terminy. Tak terminy po których cieżko zmienić sytuację. Sąd może nam odmówić nam wprowadzenia postępowania dowodowego. Jakie dowody są ważne w sprawach rodzinnych. W sprawie o rozwód i ustalenia kontaktów ważne są wywiad środowiskowy , opinia OZSS, przesłuchanie stron, zeznania świadków, dowody w postaci Sms itp Sprawa rodzinna I problem tkwi w tym, że ze spotykamy przepisy cywilne w związku…

 • Podział Majątku

  Jak podzielić majątek ?🏣🏦🏨🏪

  Jak podzielić majątek ?   Jak podzielić majątek W trakcie postępowania o podział majątku wspólnego sąd z urzędu ustala skład tego majątku oraz jego wartość (art. 684 k.p.c.). Jak podzielić majątek  Małżonkowie powinni wskazać cały majątek. Sąd nie jest związany stanowiskiem małżonków co do przynależności poszczególnych przedmiotów majątkowych do określonego rodzaju majątku  oraz stanu majątku wspólnego. Dlatego tak ważne jest postępowanie dowodowe.  Jeżeli z oświadczeń uczestników wyniknie, iż istnieje jeszcze inny majątek wspólny wymagający podziału, to mimo nieobjęcia go żądaniem wniosku przez żadnego z uczestników powinien on podlegać podziałowi. Przepis ten natomiast nie daje sądowi uprawnień do prowadzenia z urzędu dochodzeń, czy i jaki istnieje inny wspólny majątek (vide: postanowienie…

 • Podział Majątku

  Adwokat Podział – Podziału majątku

  Adwokat Podział majątku . Adwokat Podział Straciłaś/eś pieniądze ? Czujesz że zostałaś/eś oszukana/y ? W Maleństwie zainwestowałeś w dom…….. Jak rozliczać nakłady ? Sytuacja nie jest łatwa ? Trzeba każda sytuację rozpatrywać indywidualne.   Należy  rozliczyć  nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny stron. Wygrywa się sprawy dowodami… A zatem …..     Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje ustrój tzw. wspólność majątkowa. Przedmioty majątkowe nabyte przez małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej przez każdego z nich osobno wchodzą w skład majątku wspólnego. Jednakże …. Adwokat Podział Sprawy nie są takie proste…. Zgodnie z treścią. art. 45  KRO, każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na…

 • Podział Majątku

  Jak podzielić majątek w Sądzie ? Od czego zacząć..📧📧🏦

  Jak podzielić majątek ? Jak podzielić majątek ? Od czego zaczać? A byłeś/aś chora ? tak jak z chorobą trzeba iść do lekarza i wyleczyć. Najlepsze rozwiazanie… I najskuteczniejsze… W pierwszej kolejności należy każdą sprawę rozpatrzeć indywidualnie.   Jak sąd rozpatruje sprawę? Czy bać się rozprawy ? Zdecydowanie nie… Należy się do niej bardzo bardzo dobrze przygotować…. Dlaczego warto zwrócić się do pełnomocnika… Dlatego ze sąd za was nie zrobi pewnych rzeczy… W postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd z urzędu ustala  skład i wartość majątku podlegającego podziałowi oraz wysokość nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonków. Sąd rozstrzyga pewne kwestie tylko na wniosek …… Dla przykładu – Kwestia rozliczeń…

 • Podział Majątku

  Spółka z o.o. a rozwód ? Co z udziałami ?

  Spółka z o.o. a rozwód Spółka z o.o. a rozwód. Czy część  udziałów w spółce z o.o. po rozwodzie może trafić do żony ? Być może zastanawiasz się co robić ? I szukasz pomocy, zdecydowanie warto ją rozważyć indywidualnie. Spółka z o.o. a rozwód Ważnym aspektem jest, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (ustawowa). Wspólność obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Ponieważ wszystko co kupiliście w trakcie małżeństwa należy do was. W związku  z tym małżeńskim wyróżnić można trzy masy majątkowe: Spółka z o.o. a podział majątku  Jakie ma to znaczenie w praktyce? W przypadku, gdy wspólność majątkowa małżeńska ustanie…

 • Podział Majątku

  Rozwód a akcje

  Rozwód a akcje Rozwód a akcje.  Stanowiska w tym zakresie są niejednolite. Spokojnie. Dlatego uważnie przeczytaj wpis i zastanów się.  Przede wszystkim,  po prostu trzeba o to walczyć i w zależności od twojego celu przybrać taka technikę procesową. Ważnym aspektem jest….. Zgodnie z pierwszym z poglądów. Podczas gdy akcje objęte bądź nabyte z środków pochodzących z majątku wspólnego, wchodzą w skład odrębnego (osobistego) majątku małżonka będącego stroną danej czynności prawnej. Wtedy tylko ten małżonek staje się akcjonariuszem.  Współmałżonkowi przysługuje roszczenie o zwrot wydatków poczynionych z majątku wspólnego na objęcie lub nabycie akcji. W przeciwnym razie, co? Rozwód a akcje – drugi pogląd  Godne uwagi. – Zaaprobował Sąd Najwyższy w wyroku…

 • Podział Majątku,  rozwód

  Rozwód Gdańsk – Historia Pana Piotra – Dom po rozwodzie

  Rozwód Gdańsk – Dom po rozwodzie Napisanie tego wpisu zainspirował mnie Historia Pan Piotra z Gdańska. Pan Piotr był gotowy zostać z żoną tylko dlatego że bał się co będzie z domem. Rozwód Gdańsk – Pan Piotr  pobudował dom i co teraz? Zasadnicze pytanie kiedy został dom wybudowany ?W trakcie małżeństwa ? Nie zawieraliście umów majątkowych ? Jeżeli tak dom  ten jest wspólny i co do zasady należą się pieniądze po połowie. ! Są wyjątki: Nierówny podział majątku  Inaczej sytuacja wygląda gdy działka należała  do jednego z małżonków przed ślubem. Zupełnie inaczej jest też kiedy działka została odziedziczona bądź zakupiona za odziedziczone pieniądze. W pierwszej kolejności sprawdź księgę wieczystą.  Tutaj sprawdź…

 • Podział Majątku,  rozwód

  Podział majątku – a może nierówny podział majątku! Zaskoczę Cię

  Co do zasady udziały małżonków w majątku pozostałym po ustaniu wspólności małżeńskiej są równe. Podział Majątku – Można też inaczej  Odstępstwo od tej zasady jest możliwe jedynie w przypadku łącznego zaistnienia dwóch przesłanek określonych w art. 43 § 2 i 3 k.r.o.   I pamiętaj Słowo klucz to -łącznie Podział Majątku – Nierówny podział. Jakie przyczyny ? Przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu. Drugi: istnienia ważnych powodów, które uzasadniają ustalenie nierównych udziałów. Sąd patrzy na: całokształt starań każdego z małżonków o założoną przez nich rodzinę i zaspokojenie jej potrzeb (zarobki, osobiste starania czy gospodarują nimi należycie i nie trwonią ich w sposób lekkomyślny, np. na alkohol, zdrady) Nierówny…

 • Podział Majątku

  Rozdzielność majątkowa

  Rozdzielność majątkowa – Czy można z datą wsteczną ? Ustanowienie rozdzielności  powoduje, że każdy działa już na swój własny rachunek. Nie masz prawa do pieniędzy żony bądź męża. Każdy buduje swój majątek Zgodnie  z art. 52 § 1 krio  z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną  – Jakie to ważne powody? I tu zaczyna się problem. Nie jest tak łatwo. Trzeba przeprowadzić bardzo dobrze postępowanie dowodowe. Pojęcie ważnych powodów – jest rozpatrywanie indywidualnie.  Dodatkowo, Sposób jego rozumienia kształtują zatem doktryna i judykatura. Stad też, ustanowienie rozdzielności majątkowej wbrew woli jednego , musi mieć  charakter wyjątkowy. Podzielenie majątku ? Jakie są…

 • Podział Majątku

  Podział majątku po rozwodzie – Pieniądze na koncie

  Podział majątku po rozwodzie Podział majątku po rozwodzie. ” Pani Mecenas była żona mnie okradła wzięła w wszystkie pieniądze z konta…. Ja nie wiem co mam robić…. Wzięła z konta ponad 450 000 zł. a ponadto mieszka w naszym mieszkaniu . Mówi że wszystko jest jej i jej się należy. Mówi że pieniądze są jej bo były na jej koncie ”   Czyje pieniądze? – Wasze co do zasady. Już wcześniej pisałam o nierównym podziale majątku. Nierówny podział majątku Pytanie zasadnicze skąd pochodzą pieniądze zgromadzone na tym rachunku. Jeżeli razem pracowaliście aby uzbierać tyle oszczędności -są wasze. Nie ma znaczenia że były na koncie żony. Jeśli pozostajecie w ustroju wspólności majątkowej,…

 • Podział Majątku

  Jak podzielić majątek ?

  Jak podzielić majątek ? 7 rzeczy, które musisz wiedzieć przy podziale majątku wspólnego małżonków 1. Majątek Majątek wspólny – Są to przedmioty nabyte po ślubie. Dodatkowo-   dochody i zarobki płynące z pracy zawodowej małżonków i powstałe z posiadanych majątków osobistych, czy środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdej ze stron. 2. Nie zawsze po połowie. Tak Możesz dostać mniej Nierówny podział majątku wspólnego – jak wygląda to w praktyce Zwykle nie udaje się dokonać podziału majątku wspólnego tak, aby każdy z małżonków mógł otrzymać przedmioty równej wartości odpowiadające udziałowi małżonków w majątku wspólnym. Strona, która otrzymała przedmiot niższej wartości może domagać się rekompensaty pieniężnej. Jest to…

 • Podział Majątku

  Nierówny podział majątku

  Nierówny podział majątku Nierówny podział majątku a Zasady współżycia społecznego. “Pani Mecenas, z byłą żoną mamy mieszkanie. 70 % wartości mieszkania kupione było za moje pieniądze. Była żona mieszka w tym mieszkaniu od lat. Chce ją wyrzucić z tego mieszkania.” Co zrobić żeby nie zostać z niczym. Dopłaty i spłaty przy podziale majątku po rozwodzie Jedną z podstawowych zasad regulujących ustrój majątkowej wspólności małżeńskiej, jaka w większości przypadków zostaje zawiązana z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami, jest ukształtowana w oparciu o art. 43 § 1 k.r.i.o., regułą zgodnie z którą, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Nie zawsze po równo. Nierówny podział majątku Podstawą tego typu rozstrzygnięć jest zwykle art.…

 • alimenty,  Kontakty z dzieckiem,  Podział Majątku,  rozwód

  Rozwód a pieniądze. Za zdradę i znęcanie zapłacisz.

  Rozwód a pieniądze.  Czym jest odszkodowanie ? Czy można uzyskać odszkodowanie przy rozwodzie ? Czy ktoś spowodował u ciebie Szkodę ? Jeżeli tak to odpowiedź brzmi -TAK. Należą Ci się pieniądze.  Odszkodowanie różni się od zadośćuczynienia, które z kolei ma na celu zrekompensowanie  ściśle szkody niemajątkowej i naprawienie wyrządzonej krzywdy. Szkoda – co to jest?  SZKODA o charakterze majątkowy  a niemajątkowy  charakter. Odpowiedzialność odszkodowawcza  Odpowiedzialność odszkodowawcza może opierać się na: zasadzie winy,  ryzyka, słuszności. Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego osoba, która wyrządziła szkodę jest zobowiązana do jej naprawienia, a formami rekompensaty są właśnie odszkodowanie i zadośćuczynienie.   W kontekście odszkodowania niezwykle ważne jest właściwe ustalenie rozmiaru szkody, którą poniósł…

Zadzwoń