Podział Majątku

Przymusowa rozdzielność 🕙🕙🕙

Przymusowa rozdzielność majątkowa.

Co to oznacza.

Często zadajecie  pytania  w zakresie podziału majątku  a w szczegółności o co chodzi z tą przymusową rozdzielnością. 

Zacznijmy od poczatku przede wszystkim – ustrój majątkowy,  powstaje  z chwilą Zawarcia związku małżeńskiego.

Tak to jest ten dzień – dzień  ślubu w  którym mówimy tak.

A teraz żałujemy ?;)

Co to oznacza w praktyce – w praktyce oznacza to że jeżeli nie podpisaliśmy tak zwanej intercyzy albo przed ślubem albo po ślubie to mamy wspólność Majątkowa małżeńską. A więc wszystko co twoje to i moje. Ale moment…… rozdzielamy po co było… 

Wspólność Majątkowa małżeńska zaczyna się od tej daty i wszystko co od tej daty zarobicie jest wasze.

Sprawa nie jest taka oczywista ponieważ jeżeli ktoś miał wcześniej pieniądze na koncie i w wspólności małżeńskiej kupił  nieruchomość?  To w sądzie trzeba będzie udowodnić iż kwota na zakup tej nieruchomości jest majątkiem osobistym czyli odrębnym.

I wtedy sytuację zupełnie inaczej wygląda.

Sprawy o podział majątku są jedne z trudniejszych spraw. 

Przymusowa rozdzielność majątkowa.

 

A więc wracając do ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd czy jest możliwość aby sąd ustanowił przymusowo rozdzielność majątkowo.

Słowo klucz to są ważne powody.

Pytanie jakie są to ważne powody.

Z mojego doświadczenia zawodowego wynika  np. alkoholim,  zdrady, wiele kobiet rażąca niegospodarność działalność przestępcza. 

 

Kiedy wspólność małżeńska  ustaje

  • orzeczenia rozwodu,
  • orzeczenia separacji,
  • unieważnienia małżeństwa, śmierci małżonka,
  • ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków,
  • umowy majątkowe zawierana w formie aktu notarialnego);

Przymusowa rozdzielność majątkowa.

 

Kwestię tę reguluje art. 52 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

§ 1 – „z ważnychpowodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej”.

 § 2 – „Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. 

W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności gdy małżonkowie żyli w rozłączeniu”.

 

Pamiętaj – Sąd musi zbadać, czy zachodzą tzw. „ważne powody” .

Ile kosztuje ? I Gdzie ?

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania małżonków lub ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli chociaż jedno z nich nadal tam mieszka. Pozew podlega opłacie sądowej stałej w wysokości 200 zł.

 

Pamiętajmy, iż sąd może ustanowić rozdzielność z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództw, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

 

Więcej:

Podział majątku przed rozwodem ? Jak dokonać podziału majątku

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Nierówny podział majątku. 30% żona 70 % mąż

Rozwód – 6 rzeczy, które trzeba wiedzieć

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń