Home Podział Majątku Podzielenie majątku. Jakie są sposoby podziału majątku wspólnego?

Podzielenie majątku. Jakie są sposoby podziału majątku wspólnego?

by ADWOKAT MARTA WNUK
podzielenie majątku

Podzielenie majątku. „Boję się podziału majątku. Nie wiem, co może mnie spotkać. Bardzo mi zależy, aby Sąd przyznał mi mieszkanie w Warszawie, a mężowi dom w Otwocku. Obawiam się jednak, że mąż się nie zgodzi. Czy może się zdarzyć, że Sąd sprzeda nieruchomości? Podział majątku będzie wojną…”.

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Od woli osób mających udziały w majątku wspólnym zależeć będzie, czy i kiedy dojdzie do jego podziału. Podzielenie majątku to niezwykle skomplikowany proces, który wywołuje u małżonków ogromne emocje! Dlatego też polecam zapoznać się z poniższym wpisem. 

podzielenie majątku

3 sposoby na podzielenie majątku wspólnego.

Zgodnie z literaturą przedmiotu majątek może zostać podzielony w trojaki sposób.

1. W naturze

Odnosi się on głównie do nieruchomości. Wynika to z trwałego charakteru składnika majątkowego. Sąd zasądza uczestnikom postępowania części odpowiadające wartością ich udziałów w majątku wspólnym. Sąd przyznaje dopłatę pieniężną małżonkowi, który w wyniku podziału fizycznego otrzymał mniej niż mu się należało.

2. Przyznanie jednemu i spłata

Kolejnym sposobem jest przyznanie przez sąd danego składnika majątku jednemu z byłych małżonków, przy jednoczesnym zobowiązaniu do spłaty drugiego małżonka w wysokości jego udziału w majątku. Ten sposób wykorzystywany jest w szczególności w sytuacji, kiedy danego składnika nie da się podzielić fizycznie. Sąd przy sposobie spłaty bierze pod uwagę propozycje stron, jeżeli są one zgodne z przepisami prawa oraz z zasadami współżycia społecznego. W razie przyznania rzeczy jednemu z małżonków własność przechodzi na niego z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu.

Rozwód a podział majątku Adwokat podział majątku Warszawa. Podział majątku po rozwodzie.

3. Sprzedaż

Ostatnim sposobem podziału majątku jest sprzedaż składników oraz podział uzyskanej kwoty między stronami zgodnie z ich udziałem w majątku. Takie stanowisko sądu ma miejsce najczęściej w sytuacji, gdy między stronami brak konsensusu, a fizyczny podział rzeczy jest niemożliwy. Jednakże taki podział stosowany jest bardzo rzadko.

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK

Podzielenie majątku. Jak ustalić wartość majątku wspólnego – z jakiej daty

Kluczowe podczas podziału majątku jest ustalenie wartości majątku. 

W momencie gdy małżonkowie są zgodni co do wartości majątku, nie ma problemu. Sąd co do zasady akceptuje wtedy wartość przyjętą przez małżonków. Jednakże ważne, żeby sąd nie miał wątpliwości co do tego, że przyjęta przez strony wartość jest w miarę obiektywna. 

Najprostszą metodą jest w wskazanie ogłoszeń prasowych dotyczących przedmiotów podobnych do tych, które wchodzą do majątku wspólnego. 

Podzielenie majątku. Wątpliwości sądu albo spór co do wartości całego majątku wspólnego.

Jeśli sąd takie wątpliwości poweźmie, może z urzędu (czyli bez wniosku stron) dopuścić dowód z opinii biegłego. Będzie wiązać się to z koniecznością poniesienia przez strony dodatkowych kosztów wynagrodzenia tego biegłego.

Jeśli strony pozostają w sporze co do wartości majątku, najlepszym rozwiązaniem będzie zgłoszenie wniosku o powołanie biegłego. Wówczas oszacuje on wartość spornych przedmiotów. 

Najważniejsze rzeczy przy wniosku o podział majątku znajdziesz  https://adwokatodrozwodow.pl/wniosek-o-podzial-majatku-najwazniejsze-rzeczy-przy-wniosku/

Z jakiej daty określa się wartość majątku wspólnego w toku postępowania o podział majątku?

W orzecznictwie Sądu Najwyższego, a także sądów niższych instancji, nie ma wątpliwości, że wartość majątku podlegającemu podziałowi ustala się na datę dokonania podziału majątku, czyli z dnia obecnego.

Mam nadzieję, że w tym artykule odpowiedziałam na Twoje najważniejsze pytania. Jednakże pamiętaj, aby w razie wątpliwości skonsultować się z doświadczonym adwokatem!

Czytaj także: Podział majątku wspólnego po rozwodzie

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]