“Boje się podziału majątku. Nie wiem co może mnie spotkać. Bardzo mi zależy żeby Sąd mi przyznał mieszkanie a mężowi dom. Obawiam się że mąż się nie zgodzi. Czy może się zdarzyć że Sąd sprzeda nieruchomości. Podzielenie majątku to będzie wojna” 

Od woli osób mających udziały w majątku wspólnym zależeć będzie czy i kiedy dojdzie do jego podziału.  Podzielenie majątku to niezwykle skomplikowany procesowo proces. Podzielenie majątku również wywiera na małżonków ogromne emocje ! 

podzielenie majątku

 

3 sposoby na podzielenie majątku wspólnego.

Zgodnie z literaturą przedmiotu majątek może zostać podzielony w trojaki sposób.

1 . W naturze

 Odnoś się on głównie do nieruchomości, wynika to z trwałego charakteru składnika majątkowego. Sąd zasądza uczestnikom postępowania części odpowiadające wartością ich udziałów w majątku wspólnym. Sąd przyznaje dopłatę pieniężną małżonkowi, który w wyniku podziału fizycznego otrzymał mniej niż mu się należało.

2. Przyznanie jednemu i spłata.

Kolejnym sposobem podziału majątku wspólnego jest przyznanie przez sąd danego składnika majątku jednemu z byłych małżonków, przy jednoczesnym zobowiązaniu do spłaty drugiego małżonka w wysokości jego udziału w majątku. Ten sposób wykorzystywany jest w szczególności w sytuacji, kiedy dany składnik nie da się podzielić fizycznie. Sąd przy sposobie spłaty bierze pod uwagę propozycje stron, jeżeli są one zgodne z przepisami prawa oraz z zasadami współżycia społecznego. W razie przyznania rzeczy jednemu z małżonków, własność przechodzi na niego z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu.

3. Sprzedaż

Ostatnim sposobem podziału majątku między byłymi małżonkami jest sprzedaż składników oraz podział uzyskanej kwoty między stronami zgodnie z ich udziałem w majątku. Takie stanowisko sądu ma miejsce najczęściej w sytuacji braku uzyskania konsensusu między stronami, a fizyczny podział rzeczy jest niemożliwy. Podzielenie majątku i jego sprzedaż w praktyce taki podział stosowany jest bardzo rzadko.

 

Jak ustalić wartość majątku wspólnego – z jakiej daty

Kluczowe podczas podziału majątku jest ustalenie wartości majątku. 

W momencie gdy małżonkowie są zgodni co do wartości majątku, nie ma problemu. Sąd co do zasady wtedy akceptuje wartość przyjętą przez małżonków. Jednakże ważne żeby sąd nie miał wątpliwości co do tego, że przyjęta przez strony wartość jest w miarę obiektywna. 

Najprostszą metodą jest w wskazanie ogłoszeń prasowych dotyczących przedmiotów podobnych do tych, które wchodzą do majątku wspólnego. 

Wątpliwości sądu albo spór co do wartości całego majątku wspólnego.

Jeśli sąd takie wątpliwości poweźmie a może z urzędu (czyli bez wniosku stron) dopuścić dowód z opinii biegłego, co będzie wiązać się z koniecznością poniesienia przez strony dodatkowych kosztów wynagrodzenia tego biegłego.

Jeśli strony pozostają w sporze co do wartości majątku najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie wniosku o powołanie biegłego, który oszacuje wartość spornych przedmiotów. 

Najważniejsze rzeczy przy wniosku o podział majątku znajdziesz  https://adwokatodrozwodow.pl/wniosek-o-podzial-majatku-najwazniejsze-rzeczy-przy-wniosku/

Z jakiej daty określa się wartość majątku wspólnego w toku postępowania o podział majątku?

W orzecznictwie Sądu Najwyższego, a także sądów niższych instancji nie ma wątpliwości, że wartość majątku podlegającemu podziałowi ustala się na datę dokonania podziału majątku, czyli z dnia obecnego.

 

Pozdrawiam, 

Adwokat Marta Wnuk

Kancelaria adwokacka Warszawa

Czytaj także: Podział majątku współnego po rozwodzie

Facebook Comments

Zdrada – Czy jestem wyłącznie winny ? Rozwód !

"Pani Mecenas,  żona złożyła pozew o rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy mojej w rozkładzie pożycia małżeńskiego, z powodu zdrady" Zdrada, nawet…
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozwód i brak kontaktu z dziećmi. Zabezpieczenie kontaktów

Zabezpieczenie kontaktów "Pani Mecenas nie widzę dzieci, jestem w trakcie rozwodu. Chciałbym mieć kontakt z dziećmi co mam zrobić ?…
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak rozwód wpływa na życie ?

Rozwód wpływa na życie ... " Pani Mecenas, przyszedłem do Pani ... dowiedzieć się do jest najważniejsze w sprawie rozwodowej…
CZYTAJ WIĘCEJ

Choroba psychiczna przy rozwodzie. Wina przy rozwodzie.

"Pani Mecenas, żona jest chora psychicznie, chce rozwodu z jej winy" "Niech Sąd ją sprawdzi.... Niech Sąd ją przebada" Niestety…
CZYTAJ WIĘCEJ

Pytania podczas rozwodu. Sprawa rozwodowa

  "Pani mecenas, chce szybkiego rozwodu" Powiem szczerze -LUBIE ROZWODY BEZ ORZEKANIA O WINIE ! DLACZEGO ? - SZYBKO! BEZ ŚWIADKÓW…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Podział majątku po rozwodzie ! Sąd podzieli majątek nierówno?

"Podział majątku po rozwodzie - Czy jest możliwość żeby sad podzielił majątek nierówno ?  Jakie dowody przedstawić na rozprawie? " Przy podziale majątku…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Nie dam mu rozwodu.

Nie dam mu rozwodu.  Kocham go  „Pani mecenas kocham swojego męża i nie chce dać mu rozwodu". Co mogę zrobić…
KONTYNUUJ CZYTANIE