Sprawa o podział majątku – 9 najważniejszych punktów

by ADWOKAT MARTA WNUK

Żona wystąpiła o podział majątku, gdzie ja dostałem dom od swoich rodziców darowizną i tylko dokończyliśmy budowę piętra w tym domu z pieniędzy wspólnych. Co mam zrobić? Żona teraz twierdzi, że żadnych pieniędzy od moich rodziców nie dostaliśmy, zaś budynek (dom i lokal ) został wybudowany tylko i wyłącznie z naszych małżeńskich środków. Żąda ode mnie spłaty 1 000 000 zł. Proszę pani Mecenas, aby zajęła się Pani tą sprawą. Ona założyła sprawę o podział majątku – jest wnioskodawczynią. To moi rodzice budowali dom, a później umową darowizny przekazali ją mi… Rodzice mają służebność mieszkania.

Co jest kluczowe w sprawie o podział majątku? Pytania!

W pierwszej kolejności Sąd będzie pytał stronę wnioskującą. Następnie przejdzie do uczestnika postępowania. Przede wszystkim Sąd musi ustalić w jakiej dacie nastąpiła między państwem rozdzielność majątkowa i przez jaki okres ona trwała. Ponadto istotne są również okoliczności, które towarzyszyły w tym okresie. Wobec tego należy ustalić, co się zdarzyło w okresie, w którym między państwem była wspólność majątkowa.

Jaki majątek posiadają strony? Celem Sądu w sprawie o podział majątku zawsze jest ustalenie, co małżonkowie zdobyli, czego się dorobili.

Przygotowanie do sprawy o podział majątku po rozwodzie wymaga skrupulatnej analizy sytuacji oraz zebrania odpowiednich dowodów. Jeśli chodzi o sytuację pana Piotra, który otrzymał dom od rodziców jako darowiznę, a następnie dokończył budowę piętra z małżeńskich środków, kluczowe będzie przedstawienie sądowi dowodów potwierdzających te okoliczności.

9 ważnych punktów przy podziale majątku

  1. Dokumentacja darowizny: Ważne jest posiadanie aktu notarialnego darowizny domu od rodziców, który jednoznacznie wskazuje, że nieruchomość została przekazana panu Piotrowi przed małżeństwem lub w jego trakcie, ale jako darowizna, co czyni ją jego majątkiem osobistym.
  2. Dowody wpłat na budowę: Jeśli pieniądze na dokończenie budowy piętra pochodziły z małżeńskich środków, warto zgromadzić wszelkie dowody finansowe (przelewy, faktury, rachunki), które mogą potwierdzić te wydatki.
  3. Umowy i faktury związane z budową: Każda umowa z wykonawcami, faktury za materiały budowlane, dokumentacja projektowa, mogące świadczyć o wkładzie finansowym małżonków w budowę, są kluczowe.
  4. Świadkowie: Zeznania osób trzecich, np. rodziców, znajomych, sąsiadów, a także ekip budowlanych, które mogą potwierdzić, kto faktycznie finansował i zarządzał budową.
  5. Służebność mieszkania: Dowody na to, że rodzice pana Piotra mają ustanowioną służebność mieszkania, co może wpływać na wartość nieruchomości i jej podział.
  6. Dokumentacja majątkowa: Kompleksowa dokumentacja dotycząca innych składników majątku wspólnego i osobistego obu małżonków, w tym oszczędności, inwestycji, długów.
  7. Ocena wartości nieruchomości: Profesjonalna wycena nieruchomości przez biegłego sądowego, która uwzględni wszystkie istotne czynniki, w tym darowiznę oraz nakłady małżeńskie.
  8. Strategia prawna: Konsultacja z adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym, aby opracować skuteczną strategię obrony i negocjacji z drugą stroną.
  9. Analiza finansowa: Przygotowanie szczegółowej analizy finansowej, wskazującej na możliwości spłaty żądanej przez żonę kwoty, biorąc pod uwagę realne możliwości finansowe pana Piotra i potencjalne skutki ekonomiczne podziału majątku.

Pamiętaj, aby każdy krok konsultować z adwokatem, który pomoże w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, a także doradzi, jak postępować podczas całego postępowania sądowego. Warto również przygotować się emocjonalnie na rozprawę, zbierając dowody i argumenty, które najlepiej świadczą na Twoją korzyść.

Czas: wtedy, kiedy panowała wspólność majątkowa?

Musimy również pamiętać o przesunięciach, czyli o majątku osobistym na majątek wspólny. Majątek osobisty to darowizny od rodziców, oszczędności, które mieliśmy wcześniej itp. Zasada jest taka, że jeżeli tego nie udowodnimy, wszystko, co zostało zakupione/wybudowane we wspólności majątkowej, należy podzielić po połowie.

Zatem kluczowy jest czasookres wspólności majątkowej.

W pierwszej kolejności sąd ustala w jakim okresie była między Państwem wspólność małżeńska. Jeżeli nie chcemy, aby pewne elementy np. budowa domu została włączona jako majątek wspólny, wówczas musimy przekonać Sąd o tym, iż nie jest to inwestycja z pieniędzy małżeńskich.

Należy wskazać, kiedy nastąpiła budowa, kto za nią płacił, do kogo budynek wcześniej należał.Budynek został przekazany przez rodziców na rzecz wnioskodawcy umową darowizny, albowiem należał do rodziców. Data aktu notarialnego jest bardzo ważna.

Czy została ustanowiona służebność? – to również bardzo istotne.

Wskazać również i pamiętać dokładnie w jakim czasie nastąpiła umowa darowizny i nieruchomość została panu przekazana wraz ze służebnością mieszkania.

Wskazać należy również jaki nakład ponieśliście jako małżeństwo na budowę tego domu np. remont pietra i wyposażenie.

Przedstaw przed sądem stan faktyczny.

Należy opowiedzieć historię – To rodzice w pierwszej kolejności kupili działkę, zaś później zaczęli budowę.

Wszelkie decyzje związane z budową i remontami podejmowali właśnie rodzice. Dowody w sprawie z zeznań świadków, jak i dowody w postaci dokumentów świadczą o tej okoliczności.

Dowody w sprawie są bardzo ważne!

Wszelkie dowody takie jak oświadczenie kierownika budowy, decyzje administracyjne obejmowały właśnie rodziców. Dopiero kiedy budynek został wybudowany, rodzice przekazali umową darowizny wraz z ustanowieniem służebności mieszkania dla siebie.

Co zostało zrobione w budynku, kiedy stał się własnością uczestnika postępowania?

Postępowanie dowodowe w sprawie o podział majątku

A zatem przed sądem trzeba pokazać i udowodnić, w jakim czasie nastąpiła zmiana okoliczności.

To, że wcześniej strony były już we wspólności majątkowej nie znaczy, że budowały ten budynek, albowiem kluczowa jest umowa darowizny wraz z ustanowieniem służebności.

Jeżeli rodzice darowali synowi budynek wraz z działką – JEST TO MAJĄTEK OSOBISTY!

Co to znaczy? Otóż jest to majątek wyłączony ze wspólności majątkowej.

Inne przykłady:

Zakupiona działka przez zawarciem związku małżeńskiego – zaś dom wybudowany ze środków małżeńskich . Osoba niewpisana w księdze wieczystej ma pecha! Jednakże ma też prawo do nakładów. Prosto rzecz ujmując – ma prawo żądać spłaty!!!

Należy w pierwszej kolejności skupić się na tym, co się działo, od kiedy nastąpiła umowa darowizny – czyli jakie czynności zostały podjęte w sprawie.

Przykładowe pytania na rozprawie o podział majątku

Pytania do strony

Proszę podać datę zawarcia związku małżeńskiego? Kiedy ustała wspólność małżeńska? Kto wybudował dom/ budynek? W jakiej dacie został budynek/ dom przekazany umową darowizny przez rodziców na rzecz syna? Po dacie umowy darowizny jakie czynności były dokonywane na nieruchomości? Jakie nakłady i małżonkowie dokonali na niniejszą nieruchomość?

Byłej żonie należy wówczas zadać pytania:

Czy…

– zatrudniała ekipy remontowe?

– posiada dokumenty finansowe potwierdzające, że płaciła za wyposażenie budynku?

– pracowała i jaki dochód uzyskiwała?

– może wskazać, jakie czynności dokonała w nieruchomości?

– dokonywała przelewów z wypłatą dla pracowników remontujących/ budujących?

Przykładowe pytania do świadków

Czy świadek ma wiedzę kto budował budynek/ dom? Wie świadek, do kogo należała działka i dom? Czy świadek ma wiedzę w jakiej dacie dom został przekazany uczestnikowi?

Kto organizował wszelkie dokumenty administracyjne związane z budową? Czy świadek wie, kto podłączał media w niniejszym domu?

Kto organizował ekipy remontowo-budowlane, wypłacał im pieniądze? Czy świadek ma wiedzę, kto urządzał i płacił za wyposażenie domu? Kto płacił za usługi wykonywane w domu?

Czy świadek ma wiedzę czy strony się rozliczyły?

 

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]