Home Podział Majątku Jak podzielić majątek?

Jak podzielić majątek?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Jak podzielić majątek

Jak podzielić majątek? W trakcie postępowania o podział majątku wspólnego sąd z urzędu ustala skład tego majątku oraz jego wartość (art. 684 k.p.c.).

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Jak podzielić majątek?

Małżonkowie powinni wskazać cały majątek.

Sąd nie jest związany stanowiskiem małżonków co do przynależności poszczególnych przedmiotów majątkowych do określonego rodzaju majątku oraz stanu majątku wspólnego.

Dlatego tak ważne jest postępowanie dowodowe. 

Jeżeli z oświadczeń uczestników wyniknie, iż istnieje jeszcze inny majątek wspólny wymagający podziału, to mimo nieobjęcia go żądaniem wniosku przez żadnego z uczestników powinien on podlegać podziałowi. Przepis ten natomiast nie daje sądowi uprawnień do prowadzenia z urzędu dochodzeń, czy i jaki istnieje inny wspólny majątek (vide: postanowienie SN z 18 stycznia 1968 r., III CR 97/67).

 

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE

✅  –  CO ZROBIĆ, ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ? —>ZOBACZ FILMIK  !!! 

 

Podział majątku

Co sąd robi?

W pierwszej kolejności należy ustalić, w jakim ustroju majątkowym małżeńskim żyli małżonkowie.

Ważne jest, czy zawierali umowę majątkową małżeńską.

Jak podzielić majątek 

Ważne! Niekiedy dochodzi do podważenia małżeńskiej umowy majątkowej. Tak, można powołać się na wadę oświadczenia woli. Zdarzają się sytuacje, iż w procesie zostaje również poruszona ważność tej umowy.

Umowny podział majątku wspólnego.

Podział obejmuje składniki wchodzące w skład majątku w chwili podziału. Jak także inne rozliczenia – całość stosunków majątkowych między małżonkami według stanu na dzień ustania wspólności. Jednakże są również wyjątki.

Niewątpliwie sprawy o podział są bardzo ciężkie. Niestety, kiedy w grę wchodzą duże pieniądze, musimy przygotować się na długą walkę.

Co zrobić w sytuacji, gdy małżonek zbył majątek? Spokojnie, są rozwiązania!

Jeżeli małżonek doprowadzi do rozmyślnego zniszczenia lub wyzbycia się określonych składników majątku wspólnego ze szkodą dla rodziny, to przy ustaleniu masy podziału wartość uszczuplonego majątku powinna mieć wpływ na rozliczenie pieniężne.

Pamiętaj, że majątek można również podzielić w sposób nierówny: Nierówny podział majątku. 30% żona 70 % mąż.

Reasumując, podział majątku można przeprowadzić na kilka sposobów. Przede wszystkim pamiętajmy, że każda sytuacja jest inna i każdą sprawę należy rozpatrzeć indywidualnie. Dlatego też w przypadku problemów najlepiej zrobisz, jeśli zwrócisz się do dobrego adwokata, który krok po kroku wszystko ci wyjaśni!

 

Więcej:

Sprawa o podział majątku. Była żona chce pieniędzy.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]