Podział Majątku

Jak podzielić majątek ?🏣🏦🏨🏪

Jak podzielić majątek ?

 

Jak podzielić majątek

W trakcie postępowania o podział majątku wspólnego sąd z urzędu ustala skład tego majątku oraz jego wartość (art. 684 k.p.c.).

Jak podzielić majątek 

Małżonkowie powinni wskazać cały majątek.

Sąd nie jest związany stanowiskiem małżonków co do przynależności poszczególnych przedmiotów majątkowych do określonego rodzaju majątku  oraz stanu majątku wspólnego.

Dlatego tak ważne jest postępowanie dowodowe. 

Jeżeli z oświadczeń uczestników wyniknie, iż istnieje jeszcze inny majątek wspólny wymagający podziału, to mimo nieobjęcia go żądaniem wniosku przez żadnego z uczestników powinien on podlegać podziałowi. Przepis ten natomiast nie daje sądowi uprawnień do prowadzenia z urzędu dochodzeń, czy i jaki istnieje inny wspólny majątek (vide: postanowienie SN z 18 stycznia 1968 r., III CR 97/67).

Jak podzielić majątek ?

Co sąd robi?

W pierwszej kolejności  należy ustalić, w jakim ustroju majątkowym małżeńskim żyli małżonkowie?

Ważne jest czy  zawierali umowę majątkową małżeńską.

Jak podzielić majątek 

Uwaga to co ważne. Niekiedy do chodzi do podważenia małżeńskiej umowy majątkowej. Tak można powołać się na wadę oświadczenia woli. Może się zdarzyć, iż w tym procesie może być również poruszona ważność tej umowy.

 

Ważne:

Umowny podział majątku wspólnego.

Podział obejmuje składniki wchodzące w skład majątku w chwili podziału. Jak także inne rozliczenia – całość stosunków majątkowych między małżonkami według stanu na dzień ustania wspólności.

Są wyjątki. Sprawy o podział są bardzo cieżkie.

Kiedy chodzi tutaj o duże pieniądze.

A jak chodzi o pieniądze to jest walka.

Małżonek zbył majątek ? Spokojnie……

Są rozwiązania

Jeżeli  małżonek doprowadzi do rozmyślnego zniszczenia lub wyzbycia się określonych składników majątku wspólnego ze szkodą dla rodziny, to przy ustaleniu masy podziału wartość uszczuplonego majątku powinna mieć wpływ na rozliczenie pieniężne.

Pamiętaj również można podzielić majątek w sposób nierównyNierówny podział majątku. 30% żona 70 % mąż

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń