Jak podzielić majątek z Narcyzem ? Ukrywanie pieniędzy

by ADWOKAT MARTA WNUK
Jak podzielić majątek

Podział majątku i proces rozwodowy z osobą wykazującą cechy narcystyczne zgodnie z DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition) mogą być wyjątkowo trudne i skomplikowane z kilku powodów:

1. Brak Empatii i Niechęć do Kompromisu: Osoby z cechami narcystycznymi często mają trudności z empatią i rozumieniem punktu widzenia drugiej strony. To może prowadzić do nierealistycznych oczekiwań i niechęci do negocjacji lub kompromisów.

2. Manipulacyjne Zachowania: Narcyz może używać manipulacji i innych taktyk, aby uzyskać przewagę w procesie rozwodowym. Może to obejmować próby dezinformacji, wywierania wpływu na świadków, a nawet próby manipulowania sądem.

3. Agresja i Retaliacja: Narcyzi mogą reagować gniewem i agresją, gdy czują się zagrożeni lub niezrozumiani. W kontekście rozwodu może to oznaczać podejmowanie działań odwetowych, takich jak ukrywanie majątku, złośliwe działania prawne czy próby zemsty osobistej.

4. Kompleksowość Procesu Prawnego: Podział majątku i rozwód z osobą narcystyczną często wymagają skomplikowanych procedur prawnych, szczególnie jeśli narcyz odmawia współpracy lub próbuje manipulować procesem.W takich sytuacjach kluczowe jest posiadanie doświadczonego prawnika, który rozumie dynamikę związku z osobą narcystyczną i jest w stanie skutecznie nawigować przez proces prawny.KONSULTACJA.

5. Długotrwały Proces:  Podział z osobami wykazującymi cechy narcystyczne często trwają dłużej niż przeciętne rozwody, co może generować dodatkowe koszty finansowe i emocjonalne.

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego w trakcie rozwodu jest procesem, który wymaga dokładnej analizy i często skomplikowanej procedury prawnej. Oto kilka metod i aspektów, które należy wziąć pod uwagę przy podziale majątku:

Ustalenie Składu i Wartości Majątku

1. Inwentaryzacja Majątku: Małżonkowie powinni wskazać cały majątek wspólny, w tym nieruchomości, ruchomości, akcje, udziały w spółkach, konta bankowe itp.
2. Ocena Wartości Majątku: Sąd może zlecić wycenę majątku przez biegłego sądowego, aby ustalić jego rzeczywistą wartość.

Czy Narcyz Ukrywa Pieniądze przy Podziale Majątku?

Osoby o cechach narcystycznych mogą wykazywać tendencje do manipulacji i kontroli, co może obejmować ukrywanie majątku podczas rozwodu. Ich zachowania często są kierowane pragnieniem utrzymania władzy i przewagi, a w kontekście rozwodu może to oznaczać próbę zabezpieczenia większej części majątku dla siebie.

Metody Ukrywania Majątku

  1. Przeniesienie Majątku na Rodzinę lub Znajomych: Narcyz może przenieść pieniądze lub własność na konto rodziny lub przyjaciół, aby uniknąć ich uwzględnienia w podziale majątku.
  2. Zakładanie Tajnych Kont Bankowych: Ukrywanie pieniędzy na niezadeklarowanych kontach bankowych w kraju lub za granicą.
  3. Fałszowanie Dokumentów: Podawanie fałszywych informacji na temat wartości majątku lub długów.
  4. Przedwczesne Wydatki: Wydawanie dużych sum pieniędzy przed rozwodem, aby zmniejszyć wartość majątku podlegającego podziałowi.
  5. Inwestycje Trudne do Namierzenia: Inwestowanie w skomplikowane schematy finansowe lub aktywa, które trudno jest śledzić i wycenić.

Rodzaje Podziału Majątku

1. Podział Fizyczny: Majątek dzielony jest na konkretne części, np. jedna osoba otrzymuje dom, a druga odpowiedni ekwiwalent finansowy.np. podział działki na pół.
2. Podział po połowie. Podział Pieniężny: Jeśli podział fizyczny nie jest możliwy, sąd może orzec podział w postaci równowartości pieniężnej. Ktoś kogoś spłaci, sąd rozdzieli majątek z wyrównaniem sum. np. mąż zostaje w mieszkaniu i musi żonę spłacić
3. Nierówny Podział Majątku: W niektórych przypadkach, sąd może orzec nierówny podział majątku, np. 30% dla jednego małżonka i 70% dla drugiego, na podstawie indywidualnych okoliczności.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]