Home Podział Majątku Rozwód a akcje

Rozwód a akcje

by ADWOKAT MARTA WNUK
Rozwód a akcje

Rozwód a akcje. Stanowiska w tym zakresie są niejednolite.

Spokojnie. Najpierw uważnie przeczytaj wpis i zastanów się. Przede wszystkim pamiętaj, że po prostu trzeba o to walczyć i w zależności od twojego celu przybrać taka technikę procesową.

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Rozwód a akcje – pierwszy pogląd 

Akcje objęte bądź nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego wchodzą w skład odrębnego (osobistego) majątku małżonka będącego stroną danej czynności prawnej.

Wtedy tylko ten małżonek staje się akcjonariuszem. Współmałżonkowi przysługuje roszczenie o zwrot wydatków poczynionych z majątku wspólnego na objęcie lub nabycie akcji.

 

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Rozwód a akcje – drugi pogląd 

Godne uwagi – w wyroku z 21.1.2009 (II CSK 446/08) Sąd Najwyższy wskazał, że jeżeli małżonek, działając jedynie w swoim imieniu, obejmuje lub nabywa akcje w spółce, to tylko on jest wspólnikiem, nawet jeżeli środki na pokrycie wkładu lub zapłatę ceny za akcje pochodziły z majątku wspólnego.

Ze względu na fakt, iż podział jest trudny, warto zadzwonić i omówić sytuację indywidualnie.

Podsumowując, postulowane byłoby przyjęcie, że w stosunkach zewnętrznych (spółkowych) akcja należy do wspólnika z wszelkimi konsekwencjami, a w stosunkach wewnętrznych (między małżonkami) akcje mogą być objęte wspólnością majątkową, stanowiąc majątek wspólny.

Więcej: Adwokat Podział majątku

Rozwód a akcje

Rozwód a akcje – podział majątku 

Co w przypadku rozwodu i podziału majątku?

Może dojść do sytuacji, w której jeden z nich uzyska status akcjonariusza spółki. Tak! Wszystko zależy od tego, w jaki sposób zostanie podzielony majątek.

 

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE

✅  –  CO ZROBIĆ, ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ? —>ZOBACZ FILMIK  !!! 

 

Ja osobiście uważam, że warto skierować się do adwokata w celu wypracowania planu podziałowego jeszcze zanim pójdziecie do Sądu.

Nie można wykluczyć bowiem, że małżonkowie umówią się w ten sposób, iż akcje wchodzące w skład majątku podlegającego podziałowi zostaną im przyznane w stosunku równym.

Rozwód a akcje – Współuprawnieni 

Może dojść do sytuacji, w której wskutek podziału majątku małżonkowie staną się współuprawnieni z akcji na zasadzie art. 333 k.s.h., co rodzi obowiązek wyznaczenia wspólnego przedstawiciela do wykonywania przysługujących im praw korporacyjnych.

Podział majątku 

W przypadku objęcia akcji na współwłasność pamiętaj, iż należy zawiadomić o tym fakcie spółkę.

W przypadku pytań skonsultuj się z adwokatem/radcą prawnym! Dobry pełnomocnik z pewnością wszystko dokładnie ci wyjaśni i pomoże w rozwiązaniu problemu!

 

Więcej informacji:

Nierówny podział majątku. 30% żona 70 % mąż

Podział majątku –  może nierówny podział majątku! Zaskoczę Cię

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]