Podział Majątku

Rozwód a akcje

Rozwód a akcje

Rozwód a akcje.  Stanowiska w tym zakresie są niejednolite.

Spokojnie. Dlatego uważnie przeczytaj wpis i zastanów się.  Przede wszystkim,  po prostu trzeba o to walczyć i w zależności od twojego celu przybrać taka technikę procesową.

Ważnym aspektem jest…..

Zgodnie z pierwszym z poglądów.

Podczas gdy akcje objęte bądź nabyte z środków pochodzących z majątku wspólnego, wchodzą w skład odrębnego (osobistego) majątku małżonka będącego stroną danej czynności prawnej.

Wtedy tylko ten małżonek staje się akcjonariuszem.  Współmałżonkowi przysługuje roszczenie o zwrot wydatków poczynionych z majątku wspólnego na objęcie lub nabycie akcji.

W przeciwnym razie, co?

Rozwód a akcje – drugi pogląd 

Godne uwagi. – Zaaprobował Sąd Najwyższy w wyroku z 21.1.2009 (II CSK 446/08). Sąd wskazał, że jeżeli małżonek, działając jedynie w swoim imieniu, obejmuje lub nabywa akcje w spółce, to tylko on jest wspólnikiem, nawet, jeżeli środki na pokrycie wkładu lub zapłatę ceny za akcje pochodziły z majątku wspólnego.

Ze względu na fakt, iż podział jest trudny warto zadzwonić i omówić sytuację indywidualnie.

Podsumowując, postulowane byłoby przyjęcie, że w stosunkach zewnętrznych (spółkowych) akcja należy do wspólnika z wszelkimi konsekwencjami, a w stosunkach wewnętrznych (między małżonkami) akcje mogą być objęte wspólnością majątkową, stanowiąc majątek wspólny.

Rozwód a akcje

Rozwód a akcje – podział majątku 

Co w przypadku rozwodu i podziału majątku ?

Może dojść do sytuacji, w której jeden z nich uzyska status akcjonariusza spółki. Tak ! Wszystko zależy od tego, w jaki sposób zostanie podzielony majątek.

Ja osobiście uważam, że warto skierować się do Adwokata w celu wypracowania planu podziałowego jeszcze zanim pójdziecie do Sądu.

Nie można wykluczyć bowiem, że małżonkowie umówią się w ten sposób, iż akcje wchodzące w skład majątku podlegającego podziałowi, zostaną im przyznane w stosunku równym.

Rozwód a akcje – Współuprawnieni 

Może dojść do sytuacji, w której w skutek podziału majątku, małżonkowie staną się współuprawnieni z akcji na zasadzie art. 333 k.s.h., co rodzi obowiązek wyznaczenia wspólnego przedstawiciela do wykonywania przysługujących im praw korporacyjnych.

Podział majątku 

W przypadku objęcia akcji na współwłasność, pamiętaj iż należy zawiadomić o tym fakcie  spółkę.

 

Więcej informacji:

Nierówny podział majątku. 30% żona 70 % mąż

Podział majątku –  może nierówny podział majątku! Zaskoczę Cię

 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

 

Ps.  Masz problem ? Zapraszam do kontaktu.  Napisz albo zadzwoń +48691512933.

Nie odbieram ? Spokojnie, ZAWSZE oddzwaniam chyba, że jestem w Sądzie bądź mam klientów w kancelarii 😉

Pozdrawiam, Adwokat Marta Wnuk

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń