Podział majątku w Warszawie – Cennik podziału majątku

by ADWOKAT MARTA WNUK
Podział majątku w Warszawie

Często moi klienci z Warszawy zastanawiają się, gdzie złożyć wniosek o podział majątku i od czego zacząć sprawę. A zatem kilka najważniejszych kwestii związanych z podziałem majątku. Podział majątku w Warszawie, Gdańsku, czy też w innym mieście jest rozstrzygany na takich samych zasadach. Różnica jest taka, że trzeba właściwie ustalić sąd. Przedstawiam poniżej kilka najważniejszych faktów w zakresie podziału majątku. Jeżeli nie potrzebujesz adwokata do rozwodu i chcesz działać sam, tu znajdziesz: Wzór wniosku o podział majątku

Opłaty za Wniosek o Podział Majątku

W sprawie rozwodowej – koszt podziału majątku wynosi 300 zł. Oprócz opłaty za rozwód 600 zł. należy dodatkowo zapłacić 300 zł. W przypadku, gdy decydujemy się na postępowanie sądowe po rozwodzie w Sądzie Rejonowym, opłata za złożenie wniosku o podział majątku wynosi 1000 zł. Jest to opłata stała, niezależna od wartości majątku podlegającego podziałowi. Jednakże, jeśli małżonkowie są w stanie przedstawić wspólny projekt podziału majątku, opłata ta zostaje znacznie obniżona i wynosi jedynie 300 zł. To zachęta do tego, aby strony próbowały najpierw dojść do porozumienia między sobą, zanim sprawę przekażą do rozstrzygnięcia sądowi.

Podział Majątku Umownie i u Notariusza

Podział majątku może odbyć się także na drodze umowy między stronami, co jest zazwyczaj szybsze i mniej kosztowne niż droga sądowa. Jeśli małżonkowie mogą dojść do porozumienia, mogą sporządzić umowę podziału majątku, którą następnie notarialnie poświadczą. Koszt takiej usługi notarialnej jest zmienny i zależy od wartości majątku, który jest przedmiotem podziału, ale zawsze warto zapytać notariusza o szacunkowe koszty przed podjęciem decyzji. Z mojego doświadczenia jako adwokat wynoszą te opłaty ok. 3000 zł. w przypadku gdy do podziału jest 1 -2 nieruchomości i kilka rzeczy ruchomych.

Konsultacja Prawna – Prawnik do podziału majątku

Przed podjęciem jakichkolwiek kroków warto również skorzystać z konsultacji prawnej, która pomoże zrozumieć prawa i obowiązki oraz możliwe ścieżki podziału majątku. Konsultacja o podziale majątku kosztuje około 300 zł, ale jest to inwestycja, która może zaoszczędzić wiele czasu i nerwów w przyszłości, pomagając uniknąć błędów i nieporozumień. KONSULTACJA

Prowadzenie Sprawy

Jeżeli sprawa o podział majątku wymaga zaangażowania prawnika, koszty te mogą być znacznie wyższe. Dalsze prowadzenie sprawy przez prawnika to wydatek rzędu około 5000 zł netto, choć ostateczna kwota może zależeć od skomplikowania sprawy, czasu poświęconego przez adwokata oraz stawek konkretnego kancelarii.

3 Metody podziału majątku 

1.Podział Majątku przy Rozwodzie

Podczas rozwodu majątek wspólny małżonków może być podzielony na kilka sposobów, w zależności od tego, czy małżonkowie są w stanie dojść do porozumienia:

  • Porozumienie między stronami – Najprostszą i najmniej kosztowną metodą jest uzgodnienie podziału majątku bezpośrednio między małżonkami. Jeśli strony mogą dojść do porozumienia co do tego, jak majątek ma być podzielony, mogą sporządzić pisemną umowę, która następnie może być zatwierdzona przez sąd. Takie rozwiązanie pozwala na elastyczność i dostosowanie podziału do indywidualnych potrzeb i preferencji.
  • Mediacja – Jeśli małżonkowie mają trudności z osiągnięciem porozumienia, mogą skorzystać z usług mediatora. Mediacja to proces, w którym neutralna trzecia strona (mediator) pomaga małżonkom w negocjacjach i osiągnięciu porozumienia.

2.Podział Majątku u Notariusza

  • Umowa majątkowa małżeńska – Małżonkowie mogą podpisać umowę majątkową małżeńską u notariusza, określającą zasady podziału majątku w przypadku rozwodu. Taka umowa pozwala na uniknięcie sporów i skomplikowanego procesu sądowego. Jest to szczególnie przydatne, gdy małżonkowie zgadzają się co do podziału majątku i chcą, aby ich decyzja miała moc prawną.

3.Podział Majątku w Sądzie Rejonowym

  • Postępowanie sądowe – Gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, sprawa podziału majątku może zostać skierowana do sądu rejonowego. Sąd dokona podziału majątku wspólnego, biorąc pod uwagę przede wszystkim zasadę równości stron, ale też inne czynniki, takie jak stopień przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego. Sąd może zdecydować o fizycznym podziale majątku, przyznaniu jednemu z małżonków określonych składników majątkowych w zamian za wypłatę równowartości drugiemu małżonkowi, lub sprzedaży majątku i podziale uzyskanych środków.

Przy podziale majątku – Wycena biegłego – Operat szacunkowy 

Wycena majątku – Niezależnie od wybranej metody, często niezbędna jest profesjonalna wycena majątku, aby zapewnić sprawiedliwy podział. Może to obejmować nieruchomości, przedsiębiorstwa, wartościowe przedmioty czy inwestycje.

Podział majątku a zniesienie współwłasności

Ciekawostką jest, że podział majątku można połączyć z innymi procedurami prawnymi, takimi jak dział spadku czy zniesienie współwłasności, na podstawie artykułu 689 KPC. To otwiera dodatkowe możliwości dla małżonków, którzy jednocześnie muszą zmierzyć się z innymi sprawami majątkowymi.

Ugodowe Załatwienie Sprawy

Warto zastanowić się nad próbą ugodowego załatwienia sprawy, co jest możliwe dzięki artykułowi 185 §1 KPC. Ugoda może znacznie przyspieszyć proces i zmniejszyć koszty związane z podziałem majątku, oferując małżonkom szansę na amicable rozwiązanie bez dalszych konfliktów.

Jeżeli nie uda się ugodowy podział z pkt. 1 i 2- Czeka Cie sprawa W Sądzie rejonowym.

Sporządzenie wniosku o podział majątku wymaga dokładności i uwzględnienia szeregu wymogów formalnych. Niezbędne jest właściwe oznaczenie sądu, podanie pełnych danych personalnych oraz szczegółowy opis majątku do podziału, wraz z jego szacunkową wartością. W niektórych przypadkach, jak przy nieruchomościach, zalecane może być uzyskanie profesjonalnej wyceny.

Nierówne Udziały i Opłaty

Interesującą opcją jest możliwość żądania nierównych udziałów w majątku wspólnym, co może odzwierciedlać wkład każdego z małżonków w jego budowę. Również kwestia opłat sądowych, wynosząca 1000 zł za standardowy wniosek o podział majątku, może zostać zredukowana do 300 zł, jeśli strony zgłoszą zgodny projekt podziału.

Rozprawa Sądowa

W trakcie sprawy o podział majątku, sąd zazwyczaj wzywa strony na rozprawę, co jest okazją do przedstawienia swoich argumentów i ewentualnego doprecyzowania żądań. Tutaj również otwiera się przestrzeń na mediację, która może być kluczem do osiągnięcia porozumienia i uniknięcia długotrwałego procesu sądowego.

Podział majątku w Warszawie

Podział majątku w Warszawie, jak i w innych miastach, może być skomplikowanym procesem, ale z odpowiednim przygotowaniem i otwartością na negocjacje, małżonkowie mają szansę na sprawiedliwe i satysfakcjonujące rozwiązanie. Kluczem jest dobra komunikacja, rozsądne podejście do kwestii majątkowych i skorzystanie z dostępnych środków prawnych, aby proces przebiegł jak najbardziej płynnie.

 

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]