• Podział Majątku

  Przymusowa rozdzielność 🕙🕙🕙

  Przymusowa rozdzielność majątkowa – Co to oznacza? Często zadajecie pytania w zakresie podziału majątku, a w szczególności o przymusową rozdzielnością.  Zacznijmy zatem od początku. Przede wszystkim ustrój majątkowy powstaje z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, czyli w dniu ślubu. W praktyce oznacza to, że jeżeli nie podpisaliście tak zwanej intercyzy przed lub po ślubie, to macie wspólność majątkową małżeńską. Innymi słowy – wszystko, co twoje, to i moje. Wspólność majątkowa małżeńska zaczyna się od tej daty i wszystko, co od tego momentu zarobicie, jest wasze. Jednakże sprawa nie jest taka oczywista, ponieważ jeżeli ktoś miał wcześniej pieniądze na koncie i we wspólności małżeńskiej kupił nieruchomość, to w sądzie trzeba będzie udowodnić,…

 • Podział Majątku

  Rozliczenia małżonków. Jak rozliczyć nakłady na majątek żony?✅✅

  Rozliczenia małżonków. Zainwestowałeś swoje pieniądze w majątek drugiego małżonka? Zainwestowaliście wspólne pieniądze w odrębny majątek? Boisz się, że nie należą ci się pieniądze? Rozliczenia małżonków Spokojnie – należą się! Zgodnie z art. 45 k.r.o. każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Każdy z małżonków może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.   ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE ✅  –  CO ZROBIĆ, ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ? —>ZOBACZ FILMIK  !!!    Rozliczenia małżonków A jakich nie wolno? Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w…

 • alimenty,  Kontakty z dzieckiem,  Podział Majątku,  rozwód

  Sprawa rodzinna – Rozwód Alimenty Kontakty

  Sprawa rodzinna. Wielu ludziom wydaje się, że sprawy rodzinne są łatwe. Nie.  Podczas rozprawy często chcemy opowiedzieć wszystkie szczegóły z życia. Wierzymy, że ostatecznie spotka nas sprawiedliwość. W praktyce bywa jednak zupełnie inaczej… Niekiedy myślimy: „pójdę sam na sprawę, sąd zrozumie!”. Problem w tym, iż  sprawa rodzinna jest typową sprawą ze stosunku cywilnoprawnego. Co to oznacza? Są terminy, po których ciężko zmienić sytuację. Sąd może nam odmówić nam wprowadzenia postępowania dowodowego.   ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK   Jakie dowody są ważne w sprawach rodzinnych? W sprawie o rozwód i ustalenia kontaktów ważne są wywiad środowiskowy, opinia OZSS (Opiniodawczy Zespół Specjalistów…

 • Podział Majątku

  Jak podzielić majątek? 🏣🏦🏨🏪

  Jak podzielić majątek? W trakcie postępowania o podział majątku wspólnego sąd z urzędu ustala skład tego majątku oraz jego wartość (art. 684 k.p.c.). Jak podzielić majątek? Małżonkowie powinni wskazać cały majątek. Sąd nie jest związany stanowiskiem małżonków co do przynależności poszczególnych przedmiotów majątkowych do określonego rodzaju majątku oraz stanu majątku wspólnego. Dlatego tak ważne jest postępowanie dowodowe.  Jeżeli z oświadczeń uczestników wyniknie, iż istnieje jeszcze inny majątek wspólny wymagający podziału, to mimo nieobjęcia go żądaniem wniosku przez żadnego z uczestników powinien on podlegać podziałowi. Przepis ten natomiast nie daje sądowi uprawnień do prowadzenia z urzędu dochodzeń, czy i jaki istnieje inny wspólny majątek (vide: postanowienie SN z 18 stycznia 1968…

 • Podział Majątku

  Adwokat Podział – Podziału majątku

  Adwokat Podział majątku. Straciłaś/eś pieniądze? Czujesz, że zostałaś/eś oszukana/y? Zainwestowałaś/eś w dom? Jak rozliczać nakłady? Sytuacja nie jest łatwa. Przede wszystkim każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualne.   Adwokat Podział Należy rozliczyć nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny stron. Pamiętaj, że sprawy wygrywa się dowodami!   Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje ustrój – tzw. wspólność majątkowa. W związku z tym przedmioty majątkowe nabyte przez małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej przez każdego z nich osobno wchodzą w skład majątku wspólnego. Adwokat Podział Sprawy nie są takie proste. Zgodnie z treścią. art. 45  KRO, każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty.…

 • Podział Majątku

  Jak podzielić majątek w Sądzie? Od czego zacząć…📧📧🏦

  Jak podzielić majątek? Od czego zacząć? Kiedy chorujesz, idziesz do lekarza i leczysz dolegliwość. Dlatego przede wszystkim trzeba rozpatrzyć sprawę indywidualnie. Jak sąd rozpatruje sprawę? Czy bać się rozprawy? Zdecydowanie nie, jednakże należy się do niej bardzo dobrze przygotować. Dlaczego warto zwrócić się do pełnomocnika. Sąd za nas pewnych rzeczy nie zrobi… W postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd z urzędu ustala skład i wartość majątku podlegającego podziałowi oraz wysokość nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonków.   Adwokat Marta Wnuk  Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu: tel.: +48691512933 kontakt@adwokatwnuk.pl   Sąd rozstrzyga pewne kwestie tylko na wniosek. Dla przykładu – kwestia rozliczeń pomiędzy małżonkami z…

 • Podział Majątku

  Spółka z o.o. a rozwód. Co z udziałami?

  Spółka z o.o. a rozwód. Czy część udziałów w spółce z o.o. po rozwodzie może trafić do żony? Być może zastanawiasz się, co robić i szukasz pomocy? Zdecydowanie każdą sprawę należy rozstrzygnąć indywidualnie, najlepiej z adwokatem u boku. Spółka z o.o. a rozwód Ważnym aspektem jest, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (ustawowa). Wspólność obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, ponieważ wszystko co kupiliście w trakcie małżeństwa należy do was. W związku z tym w małżeństwie wyróżnić można trzy masy majątkowe. Spółka z o.o. a podział majątku – Jakie ma to znaczenie w praktyce? W przypadku, gdy…

 • Podział Majątku

  Rozwód a akcje

  Rozwód a akcje. Stanowiska w tym zakresie są niejednolite. Spokojnie. Najpierw uważnie przeczytaj wpis i zastanów się. Przede wszystkim pamiętaj, że po prostu trzeba o to walczyć i w zależności od twojego celu przybrać taka technikę procesową.   Rozwód a akcje – pierwszy pogląd  Akcje objęte bądź nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego wchodzą w skład odrębnego (osobistego) majątku małżonka będącego stroną danej czynności prawnej. Wtedy tylko ten małżonek staje się akcjonariuszem. Współmałżonkowi przysługuje roszczenie o zwrot wydatków poczynionych z majątku wspólnego na objęcie lub nabycie akcji.   Adwokat Marta Wnuk  Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu: tel.: +48691512933 kontakt@adwokatwnuk.pl   Rozwód a akcje – drugi…

 • Podział Majątku,  rozwód

  Rozwód Warszawa – Historia Pana Piotra – Dom po rozwodzie

  Rozwód Warszawa – Dom po rozwodzie. Do napisania tego wpisu zainspirowała mnie historia pana Piotra z Warszawy. Pan Piotr był gotowy zostać z żoną tylko dlatego, że bał się, co stanie się z domem po rozwodzie. Rozwód Warszawa – Pan Piotr pobudował dom – i co teraz? Zasadnicze pytanie – kiedy został dom wybudowany? W trakcie małżeństwa? Nie zawieraliście umów majątkowych? Jeżeli tak, dom ten jest wspólny i co do zasady należą się pieniądze po połowie. Jednakże są wyjątki. Nierówny podział majątku  Inaczej sytuacja wygląda, gdy działka należała do jednego z małżonków przed ślubem. Zupełnie inaczej jest też, kiedy działka została odziedziczona bądź zakupiona za odziedziczone pieniądze.   Adwokat Marta…

 • Podział Majątku,  rozwód

  Podział majątku – a może nierówny podział majątku? Zaskoczę Cię!

  Podział majątku. Co do zasady udziały małżonków w majątku pozostałym po ustaniu wspólności małżeńskiej są równe. Jednakże musimy pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Podział Majątku – Można też inaczej  Odstępstwo od tej zasady jest możliwe jedynie w przypadku łącznego zaistnienia dwóch przesłanek określonych w art. 43 § 2 i 3 k.r.o. Przede wszystkim pamiętaj, że „łącznego” to w tym przypadku słowo klucz. Podział Majątku – Nierówny podział. Jakie przyczyny? Może to być przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu lub istnienie ważnych powodów, które uzasadniają ustalenie nierównych udziałów. Sąd patrzy na całokształt starań każdego z małżonków o założoną przez nich rodzinę i zaspokojenie jej potrzeb (zarobki, osobiste…

 • Podział Majątku

  Rozdzielność majątkowa

  Rozdzielność majątkowa – Czy można z datą wsteczną? Ustanowienie rozdzielności powoduje, że każdy działa już na swój własny rachunek. Nie masz prawa do pieniędzy żony bądź męża. Każdy buduje swój majątek. Zgodnie  z art. 52 § 1 krio  z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną  – Jakie to ważne powody? I tu zaczyna się problem. Oczywiście nie jest tak łatwo. Przede wszystkim trzeba bardzo dobrze przeprowadzić postępowanie dowodowe. Pojęcie ważnych powodów jest oczywiście rozpatrywanie indywidualnie. Dodatkowo sposób jego rozumienia kształtują doktryna i judykatura. Stąd też ustanowienie rozdzielności majątkowej wbrew woli jednego musi mieć charakter wyjątkowy. Podzielenie majątku ? Jakie…

 • Podział Majątku

  Podział majątku po rozwodzie – Pieniądze na koncie

  Podział majątku po rozwodzie. „Pani Mecenas, była żona mnie okradła! Wzięła w wszystkie pieniądze z konta i nie wiem, co mam robić… Zabrała ponad 450 000 zł, a ponadto mieszka w naszym domu. Mówi, że wszystko jest jej – także pieniądze, bo były na jej koncie”.   Podział majątku po rozwodzie – czyje pieniądze? Co do zasady, wasze. Już wcześniej pisałam o nierównym podziale majątku. Nierówny podział majątku Pytanie zasadnicze – skąd pochodzą pieniądze zgromadzone na tym rachunku? Jeżeli razem pracowaliście aby uzbierać tyle oszczędności -są wasze. Nie ma znaczenia że były na koncie żony.   Adwokat Marta Wnuk  Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu: tel.: +48691512933 kontakt@adwokatwnuk.pl…

 • Podział Majątku

  Jak podzielić majątek?

  Jak podzielić majątek?  Uwierzcie, to pytanie wymaga bardzo dobrego przygotowania! 7 rzeczy, które musisz wiedzieć przy podziale majątku wspólnego małżonków.  Nierówny podział majątku wspólnego – jak wygląda to w praktyce   1. Majątek Majątek wspólny – są to przedmioty nabyte po ślubie. Dodatkowo również zalicza się do majątku dochody i zarobki płynące z pracy zawodowej małżonków i powstałe z posiadanych majątków osobistych, czy środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdej ze stron. 2. Nie zawsze po połowie. Tak, możesz dostać mniej Zwykle nie udaje się dokonać podziału majątku wspólnego tak, aby każdy z małżonków mógł otrzymać przedmioty równej wartości odpowiadające udziałowi małżonków w majątku wspólnym. Strona, która…

 • Podział Majątku

  Nierówny podział majątku

  Nierówny podział majątku a zasady współżycia społecznego. „Pani Mecenas, z byłą żoną mamy mieszkanie. 70% wartości mieszkania kupione było za moje pieniądze. Była żona mieszka tam od lat, jednakże chcę ją stamtąd wyrzucić”. Co zrobić, żeby nie zostać z niczym. Dopłaty i spłaty przy podziale majątku po rozwodzie Jedna z podstawowych zasad regulujących ustrój majątkowej wspólności małżeńskiej, jaka w większości przypadków zostaje zawiązana z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami, jest ukształtowana w oparciu o art. 43 § 1 k.r.i.o. Zgodnie z nią oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Nie zawsze po równo – Nierówny podział majątku Podstawą tego typu rozstrzygnięć jest zwykle art. 43 § 2 k.r.i.o., gdzie…

 • alimenty,  Kontakty z dzieckiem,  Podział Majątku,  rozwód

  Rozwód a pieniądze. Za zdradę i znęcanie zapłacisz.

  Rozwód a pieniądze. Czym jest odszkodowanie? Czy można uzyskać odszkodowanie przy rozwodzie? Czy ktoś spowodował u Ciebie szkodę? Jeżeli tak, to oczywiście należą Ci się pieniądze! Przede wszystkim pamiętajmy, że odszkodowanie różni się od zadośćuczynienia, które z kolei ma na celu zrekompensowanie ściśle szkody niemajątkowej i naprawienie wyrządzonej krzywdy.   Szkoda – co to jest?  SZKODA może być o charakterze majątkowym i niemajątkowym.   ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK   Odpowiedzialność odszkodowawcza  Odpowiedzialność odszkodowawcza może opierać się na: zasadzie winy, ryzyka, słuszności. Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego osoba, która wyrządziła szkodę, jest zobowiązana do jej naprawienia, a formami rekompensaty…