Kontakty z dzieckiem,  rozwód

Grube pieniądze za utrudnianie kontaktów z dzieckiem? TAK!

„Od ponad roku lat walczę z byłą żoną o kontakty z dzieckiem.  

Była żona utrudnia mi kontakt z córką. Czy jest możliwość założenia sprawy cywilnej i żądać zapłaty zadośćuczynienia. Żadne prośby i groźby nie pomagają. Czy mogę wystąpić na drogę cywilną i żądać zadośćuczynienia?utrudnianie kontaktów z dzieckiem ”

utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Wiele się słyszy i mówi o tym, że rodzice pod których opieką dzieci stale przebywają, utrudniają, a czasem nawet całkowicie uniemożliwiają, utrzymywanie kontaktów przez drugiego rodzica z dzieckiem.

Większość osób myśli, że nic nie można z tym zrobić. BŁĄD. Rodzic utrudniający kontakty z dzieckiem myśli, iż bezkarnie może tak robić.  A rodzic któremu zależy na kontakcie traci nadzieje na zmianę i myśli ze nic nie może z tym zrobić.  Na szczęście tak nie jest. Mamy kilka możliwość

Ustalenie kontaktów na przyszłość czytaj https://adwokatodrozwodow.pl/matka-utrudnia-kontakt-z-dzieckiem-co-zrobic-chce-spotykac-sie-ze-swoim-dzieckiem/

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem  a pieniądze ! W tym wpisie powiem jak uzyskać pieniądze tytulem zadośćuczynienia za utrudnienie kontaktów. 

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, rodzic, którego kontakty z dzieckiem są przez drugiego rodzica utrudniane, może przystąpić do ich egzekwowania poprzez wystąpienie z wnioskiem o zagrożenie zapłatą określonej sumy pieniężnej za utrudnianie bądź uniemożliwianie kontaktów, a następnie o nakazanie zapłaty określonej kwoty, jeżeli do realizacji kontaktów nadal nie dochodzi.

Groźba finansowej odpowiedzialności za nierealizowanie ustalonych kontaktów zwykle jest skuteczna i wówczas problem ustaje. Zadośćuczynienie za doznane krzywdy.

Rodzic któremu uniemożliwiono kontakt przez kilka miesięcy czy lat  ma prawo do uzyskania zadośćuczynienia !

Zasadność roszczenia o zadośćuczynienie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem potwierdził Sąd Apelacyjny w Gdańsku, który wyrokiem z dnia 15 lipca 2015 r., sygn. akt: I ACa 202/15, zasądził na rzecz ojca, pozbawionego kontaktu z córkami przez ich matkę przez okres jednego roku, kwotę w wysokości 5 000 zł tytułem zadośćuczynienia.

Zgodnie z powołanym wyrokiem UTRUDNIANIE bądź UNIEMOŻLIWIANIE kontaktów, wynikłe także wskutek manipulowania dzieckiem i nastawiania go przeciwko drugiemu rodzicowi – GODZI W DOBRO OSOBISTE, jakim jest więź emocjonalna rodzica z jego dzieckiem, powodując cierpienia, tęsknotę, ból i krzywdę.

Uwierzcie mi na słowo! Nic tak nie motywuje rodzica jak FINANSOWE konsekwencje !!!

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem to bardzo ogromna krzywda dla drugiego rodzica !

Dobry Adwokat/ Radca prawny będzie wiedział co zrobić, żeby zmotywować rodzica do tego żeby dziecko miało kontakt.

W przytoczonym wyroku zachowanie matki zostało więc uznane za bezprawne i zawinione, które spowodowało, że dziewczynki solidaryzując się z matką, nie chciały się spotykać z ojcem i utrzymywać z nim jakichkolwiek kontaktów. Sąd nie miał wątpliwości, że na skutek zerwania kontaktów z córkami powód doznał krzywdy, bólu i cierpień emocjonalnych oraz, że nie można ojcu odmówić objęcia ochroną cywilnoprawną dóbr osobistych w przypadku, gdy naruszenie jest związane z trwającym między stronami konfliktem rodzinnym.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, pozwana naruszyła jedno z podstawowych dóbr osobistych człowieka w postaci więzi rodzicielskiej (tu łączącej powoda z jego córkami) dlatego należy się zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.  W ocenie Sądu II instancji wskazana kwota spełnia swój kompensacyjny walor, rekompensując niematerialną szkodę powoda, stanowiąc odczuwalną ekonomicznie wartość.

Omawiane roszczenie pełni funkcję kompensacyjną oraz represyjno-prewencyjną, natomiast dobrem, które podlega ochronie jest więź uczuciowa rodzica z dziećmi.

Już wspominałam wam w innych postach jak ważna jest więź rodzicielska . Jest jednym z podstawowych dóbr osobistych. Jeżeli chcesz omówić ze mną swój przypadek? Umów się na spotkanie

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Zadzwoń