Grube pieniądze za utrudnianie kontaktów z dzieckiem? TAK!

by ADWOKAT MARTA WNUK
utrudnianie kontaktów z dzieckiem

„Od ponad roku walczę z byłą żoną o kontakty z dzieckiem. Utrudnianie kontaktów z dzieckiem stało się moją codziennością. Zastanawiam się, czy mogę założyć sprawę cywilną. Prośby i groźby nie przynoszą efektu. Czy droga cywilna to rozwiązanie? Czy mogę domagać się rekompensaty za utrudniane kontakty z córką?”

Bezczynność to zła strategia

Wiele się słyszy i mówi o tym, że rodzice, pod których opieką dzieci stale przebywają, utrudniają, a czasem nawet całkowicie uniemożliwiają utrzymywanie kontaktów przez drugiego rodzica z dzieckiem.

Przede wszystkim większość osób myśli, że nic nie można z tym zrobić. To błąd! Rodzic utrudniający kontakty z dzieckiem myśli, że może tak bezkarnie robić. W konsekwencji rodzic, któremu zależy na kontakcie, traci nadzieje na zmianę i oczywiście myśli, że nic nie może z tym zrobić. Na szczęście tak nie jest. Mamy kilka możliwości. W tym wpisie wyjaśniam jak uzyskać zadośćuczynienie za utrudnianie kontaktów.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem a pieniądze

Obowiązujące przepisy dają prawo do egzekwowania kontaktów. Można wnioskować o zapłatę sumy pieniężnej za utrudnianie kontaktów. Następnie może wnieść o nakazanie zapłaty określonej kwoty, jeżeli do realizacji kontaktów nadal nie dochodzi. Groźba finansowej odpowiedzialności często okazuje się skuteczna i rozwiązuje problem.

Zadośćuczynienie za brak kontaktu

Sąd Apelacyjny w Gdańsku potwierdził zasadność roszczenia o zadośćuczynienie. W wyroku z 15 lipca 2015 r. (sygn. akt: I ACa 202/15) zasądził ojcu 5 000 zł za utrudnione kontakty z córkami. Utrudnianie kontaktów narusza więź emocjonalną rodzica z dzieckiem. Powoduje cierpienia, tęsknotę, ból i krzywdę. Alienacja rodzicielskaartykuł na onet.pl, gdzie opowiadam o alienacji rodzicielskiej – zachęcam do lektury!

Więź rodzicielska to jedno z podstawowych dóbr osobistych

Zdaniem Sądu Apelacyjnego pozwana naruszyła jedno z podstawowych dóbr osobistych człowieka w postaci więzi rodzicielskiej. W tym przypadku więź łączącą powoda z córkami. Dlatego uznano, że ojcu należy się zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. W ocenie Sądu II instancji wskazana kwota spełnia swój kompensacyjny walor, rekompensując niematerialną szkodę powoda, stanowiąc odczuwalną ekonomicznie wartość. Omawiane roszczenie pełni funkcję kompensacyjną oraz represyjno-prewencyjną. Dobrem, które podlega ochronie, jest więź uczuciowa rodzica z dziećmi.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Uwierzcie mi na słowo. Nic tak nie motywuje rodzica jak finansowe konsekwencje! Pamiętajmy, że utrudnianie kontaktów z dzieckiem to przede wszystkim ogromna krzywda dla drugiego rodzica! Dobry adwokat czy radca prawny będzie umiał zmotywować rodzica do tego, żeby dziecko miało kontakt.

W przytoczonym wyżej wyroku zachowanie matki zostało więc uznane za bezprawne i zawinione. Dziewczynki, solidaryzując się z matką, nie chciały utrzymywać z ojcem jakichkolwiek kontaktów. Sąd nie miał wobec tego wątpliwości, że na skutek zerwania kontaktów z córkami powód doznał cierpień emocjonalnych. Ponadto uznano, że nie można ojcu odmówić objęcia ochroną cywilnoprawną dóbr osobistych w przypadku, gdy naruszenie jest związane z trwającym między stronami konfliktem rodzinnym.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Aby ustalić kontakty z dzieckiem, kluczowe jest przede wszystkim działanie w duchu dobra dziecka i stworzenie przestrzeni dla utrzymania jego więzi z obojgiem rodziców. W sytuacji konfliktu, istotne jest podejście oparte na mediacji i współpracy. Warto zwrócić się do mediatora rodzinnego, który pomoże w ustaleniu harmonogramu spotkań i komunikacji z dzieckiem, zgodnie z jego potrzebami i dobrem. Ważne jest, by kontakty były regularne i przewidywalne, a wszelkie zmiany konsultowane i uzgodnione z drugim rodzicem oraz, w miarę możliwości, z samym dzieckiem. Więcej o tym jak wygląda sprawa o ustalenie kontaktów możesz przeczytać tutaj: Wniosek i sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Co zrobić, gdy dziecko nie chce kontaktów

Gdy dziecko nie chce kontaktów z jednym z rodziców, ważne jest, aby zrozumieć przyczyny takiej postawy. Warto skorzystać z pomocy psychologa dziecięcego lub terapeuty rodzinnego, który pomoże zdiagnozować problem i zaproponować odpowiednie działania. Czasem konieczne jest stopniowe budowanie relacji i zaufania, a także wsparcie dziecka w wyrażaniu swoich uczuć i obaw. Należy unikać nacisku i szanować uczucia dziecka, jednak jednocześnie starać się rozwiązać ten problem.

Rola Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w ustalaniu opieki nad dzieckiem

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów odgrywa istotną rolę w procesie ustalania opieki nad dzieckiem, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych między rodzicami. Zespół ten składa się z ekspertów takich jak psycholodzy, psychiatrzy, pedagodzy czy socjologowie. Przeprowadzają oni dogłębną analizę sytuacji rodziny i potrzeb dziecka. Ich zadaniem jest wydanie opinii sądowi dotyczącej najlepszego rozwiązania dla dobra dziecka, co może obejmować zalecenia dotyczące opieki, kontaktów z rodzicami, a także ewentualnych działań wspierających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Opinia ta jest dla sądu kluczowym elementem przy podejmowaniu decyzji o ustaleniu opieki nad dzieckiem.

Więcej:

You may also like

2 komentarze

Metoo 2021-06-03 - 10:21

5 tys to duza kara dla matki?? Przecież odbije sobie to w podwyższeniu kwoty alimentow. Skoro ojjciec ma widzenia 2x w miesiącu to 500zl na miesiac i nie widzi sie z dziecmi to dla.matki koszt bez znaczenia

ADWOKAT MARTA WNUK 2021-06-05 - 14:40

Wszystko zależy jakie są możliwości zarobkowe matki. Kara ma być dotkliwa.. wobec czego …najpierw sprawdzane są możliwości zaś póżniej ustala się kwotę.

Comments are closed.

Umów się na Konsultacje [Płatną]