„Od ponad roku lat walczę z byłą żoną o kontakty z dzieckiem.  

Była żona utrudnia mi kontakt z córką. Czy jest możliwość założenia sprawy cywilnej i żądać zapłaty zadośćuczynienia. Żadne prośby i groźby nie pomagają. Czy mogę wystąpić na drogę cywilną i żądać zadośćuczynienia?utrudnianie kontaktów z dzieckiem ”

utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Wiele się słyszy i mówi o tym, że rodzice pod których opieką dzieci stale przebywają, utrudniają, a czasem nawet całkowicie uniemożliwiają, utrzymywanie kontaktów przez drugiego rodzica z dzieckiem.

Większość osób myśli, że nic nie można z tym zrobić. BŁĄD. Rodzic utrudniający kontakty z dzieckiem myśli, iż bezkarnie może tak robić.  A rodzic któremu zależy na kontakcie traci nadzieje na zmianę i myśli ze nic nie może z tym zrobić.  Na szczęście tak nie jest. Mamy kilka możliwość

Ustalenie kontaktów na przyszłość czytaj https://adwokatodrozwodow.pl/matka-utrudnia-kontakt-z-dzieckiem-co-zrobic-chce-spotykac-sie-ze-swoim-dzieckiem/

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem  a pieniądze ! W tym wpisie powiem jak uzyskać pieniądze tytulem zadośćuczynienia za utrudnienie kontaktów. 

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, rodzic, którego kontakty z dzieckiem są przez drugiego rodzica utrudniane, może przystąpić do ich egzekwowania poprzez wystąpienie z wnioskiem o zagrożenie zapłatą określonej sumy pieniężnej za utrudnianie bądź uniemożliwianie kontaktów, a następnie o nakazanie zapłaty określonej kwoty, jeżeli do realizacji kontaktów nadal nie dochodzi.

Groźba finansowej odpowiedzialności za nierealizowanie ustalonych kontaktów zwykle jest skuteczna i wówczas problem ustaje. Zadośćuczynienie za doznane krzywdy.

Rodzic któremu uniemożliwiono kontakt przez kilka miesięcy czy lat  ma prawo do uzyskania zadośćuczynienia !

Zasadność roszczenia o zadośćuczynienie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem potwierdził Sąd Apelacyjny w Gdańsku, który wyrokiem z dnia 15 lipca 2015 r., sygn. akt: I ACa 202/15, zasądził na rzecz ojca, pozbawionego kontaktu z córkami przez ich matkę przez okres jednego roku, kwotę w wysokości 5 000 zł tytułem zadośćuczynienia.

Zgodnie z powołanym wyrokiem UTRUDNIANIE bądź UNIEMOŻLIWIANIE kontaktów, wynikłe także wskutek manipulowania dzieckiem i nastawiania go przeciwko drugiemu rodzicowi – GODZI W DOBRO OSOBISTE, jakim jest więź emocjonalna rodzica z jego dzieckiem, powodując cierpienia, tęsknotę, ból i krzywdę.

Uwierzcie mi na słowo! Nic tak nie motywuje rodzica jak FINANSOWE konsekwencje !!!

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem to bardzo ogromna krzywda dla drugiego rodzica !

Dobry Adwokat/ Radca prawny będzie wiedział co zrobić, żeby zmotywować rodzica do tego żeby dziecko miało kontakt.

W przytoczonym wyroku zachowanie matki zostało więc uznane za bezprawne i zawinione, które spowodowało, że dziewczynki solidaryzując się z matką, nie chciały się spotykać z ojcem i utrzymywać z nim jakichkolwiek kontaktów. Sąd nie miał wątpliwości, że na skutek zerwania kontaktów z córkami powód doznał krzywdy, bólu i cierpień emocjonalnych oraz, że nie można ojcu odmówić objęcia ochroną cywilnoprawną dóbr osobistych w przypadku, gdy naruszenie jest związane z trwającym między stronami konfliktem rodzinnym.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, pozwana naruszyła jedno z podstawowych dóbr osobistych człowieka w postaci więzi rodzicielskiej (tu łączącej powoda z jego córkami) dlatego należy się zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.  W ocenie Sądu II instancji wskazana kwota spełnia swój kompensacyjny walor, rekompensując niematerialną szkodę powoda, stanowiąc odczuwalną ekonomicznie wartość.

Omawiane roszczenie pełni funkcję kompensacyjną oraz represyjno-prewencyjną, natomiast dobrem, które podlega ochronie jest więź uczuciowa rodzica z dziećmi.

Już wspominałam wam w innych postach jak ważna jest więź rodzicielska . Jest jednym z podstawowych dóbr osobistych. Jeżeli chcesz omówić ze mną swój przypadek? Umów się na spotkanie

Facebook Comments

Nie dam mu rozwodu.

Nie dam mu rozwodu.  Kocham go  „Pani mecenas kocham swojego męża i nie chce dać mu rozwodu". Co mogę zrobić…
CZYTAJ WIĘCEJ

Szybki rozwód ! Rozwód na 1 rozprawie.

Co zrobić, żeby szybko się rozwieść ?? Pozew braki formalne- Bardzo dobry pozew Od tego się zaczyna, i ważne jest…
CZYTAJ WIĘCEJ

Emocje podczas rozwodu. Rozwód emocje

Rozwój - emocje Jakie emocję podczas rozwodu? Czy wiesz, że siedem na dziesięć rozwodów inicjowanych jest przez kobiety.  Tak właśnie…
CZYTAJ WIĘCEJ

Alimenciara – tak mówią meżczyzni. Kim ona jest ?

Dlaczego mówi się na kobiety Alimenciary ?? Kim jest Alimenciara? Ostatnio mój klient powiedział mi czy wiem kim jest  Alimenciara?…
CZYTAJ WIĘCEJ

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Podział majątku wspólnego po rozwodzie. "Jak podzielić majątek po rozwodzie ?  Czy żona może utrudniać ten podział ? Raz jeśmy…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Podzielenie majątku ? Jakie są sposoby podzielania majątku wspólnego ? Podział majątku wspólnego

"Boje się podziału majątku. Nie wiem co może mnie spotkać. Bardzo mi zależy żeby Sąd mi przyznał mieszkanie a mężowi…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – Jak pozbawić władzy rodzicielskiej?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej W jaki sposób można pozbawić władzy rodzicielskiej rodzica, który wykonuje ją w sposób nieprawidłowy. Co należy w takiej…
KONTYNUUJ CZYTANIE