Zastrzeżenia do opinii OZSS Wzór

by ADWOKAT MARTA WNUK
zastrzeżenia do opinii ozss wzór

Zastrzeżenia do opinii OZSS – Wzór

Rozwód, opieka nad dziećmi, walka o alimenty. Jesteśmy zestresowani, a na dodatek otrzymaliśmy opinię z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, z której nie jesteśmy zadowoleni. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Zastrzeżenia do opinii OZSS

W sprawach rodzinnych, gdzie problem dotyka dzieci, sąd bardzo często powołuje Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów. Celem biegłych jest ustalenie czy dobro dziecka nie cierpi, jakie kompetencje rodzicielskie mają rodzice i kto da najlepszą gwarancję opieki nad dzieckiem.

Jeżeli chcemy odwołać się od opinii biegłych z OZSS, należy złożyć sprzeciw zawartym w niej argumentom. Innymi słowy, składamy zastrzeżenia do opinii biegłych z OZSS. Poniżej przykładowy wzór zastrzeżeń do opinii. Chciałabym jednak podkreślić, że każde pismo sporządza się indywidualnie. Nie istnieje jeden uniwersalny wzór zastrzeżenia do opinii. Celem sporządzenia dobrego pisma należy przede wszystkim dokonać wnikliwej analizy sytuacji.

Kim jest biegły sądowy?

Biegły sądowy to osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie.  Jest powoływana przez sąd na potrzeby postępowania celem przedstawienia fachowej opinii dotyczącej konkretnych okoliczności danej sprawy, do których prawidłowego zbadania potrzebna jest wiedza eksperta. OZSS to zazwyczaj psycholodzy i psychiatrzy.

Zobacz też: Toksyczne relacje małżeńskie Egocentryk a rozwód TEST

Kiedy sąd powołuje biegłych?

Zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c. „W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii”.

Co w przypadku, gdy opinia jest dla nas niekorzystna?

Zdarzają się sytuacje, że wydana opinia jest negatywna. Co wtedy zrobić? Należy złożyć zastrzeżenie do opinii.

Przygotowując się do sporządzenia pisma, należy wnikliwie przeczytać opinię, którą wydali biegli. Spisz zdania, z którym się nie zgadzasz i opatrz je stosownym komentarzem. Zawsze powtarzam, że do badań należy się przygotować. Niewątpliwie w przypadku braku przygotowania opinia może być dla nas niekorzystna. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet w przypadku negatywnego wyniku jest szansa, że opinia uzupełniająca przedstawi nas w korzystniejszym świetle.

Należy przede wszystkim pytać biegłych o konkrety – wówczas będą musieli się do tego ustosunkować. W mojej praktyce niejednokrotnie zdarzyło się, że po wniesieniu zastrzeżeń druga opinia uzupełniająca była bardzo korzystna.

Musimy pamiętać również, że na wniesienie zastrzeżenia mamy siedem dni (chyba że sąd zakreślił inny termin).

Jeśli interesuje Cię jakie strategie przyjmują Narcyzi podczas rozwodu zobacz mój film:

Co należy wskazać w zarzutach do opinii? Zastrzeżenia do opinii OZSS

Przede wszystkim nieprawidłowości, z którymi się nie zgadzasz, nieprawidłową metodologię, podstawy teoretyczne oraz nieprawidłowe standardy. Zwrócimy również uwagę jaka została zastosowana metodologia badania. Niejednokrotnie zdarza się, że biegli nie dobierają właściwej metody badawczej.

Sprawdź również: Badania OZSS przy rozwodzie – Metody badań

Pisząc zastrzeżenia do opinii masz możliwość zajęcia swojego stanowiska w sprawie. Biegli będą mogli wówczas zapoznać się z Twoimi argumentami i również się do nich odnieść.

Opinia OSS jest niezwykle ważna, gdyż ma duży wpływ na Twoją sytuację procesową. Bardzo często sądy wydają wyroki na podstawie opinii, powołując się na wyrażone w niej stanowisko.

Przykład zastrzeżenia do opinii OZSS – Wzór

[Zastrzeżenia do opinii]

Musisz jednak pamiętać, że nie ma jednego dobrego wzoru. Najważniejsze jest indywidualne podejście i wnikliwa analiza sytuacji.

Ważne są zarzuty prawne i psychologiczne . W zarzutach należy poruszyć kwestie odnoszące się przede wszystkim do akt sprawy. Z mojego doświadczenia wynika, iż biegli nie zawsze wnikliwie je analizują. Jeżeli masz wątpliwości co do opinii – zgłoś się po pomoc.

Wymogi formalne pisma Zastrzeżenia do opinii OZSS

Prawidłowo sporządzone zastrzeżenie do opinii biegłych sądowych powinno zawierać: oznaczenie sądu i stron, sygnaturę sprawy, tytuł („Zastrzeżenie do opinii biegłych”), wypunktowanie żądań, uzasadnienie – wskazanie z czym i dlaczego się nie zgadzamy, przywołać okoliczności i dowody na poparcie twierdzeń, własnoręczny podpis oraz ewentualne załączniki (np. dowody).

Najczęściej zadawane pytania dotyczące opinii wydawanych przez OZSS

Czy mogę zaskarżyć opinię wydaną przez OZSS, jeśli się z nią nie zgadzam?

Masz prawo złożyć zastrzeżenia do opinii, a potem poczekać aż zostanie wydana opinia uzupełniająca. Musisz sporządzić pismo opisujące fragmenty, z którymi się nie zgadzasz oraz uzasadnienie swojego stanowiska.

Czego unikać podczas pisania zastrzeżeń opinii OZSS?

Pamiętaj, by formułować myśli precyzyjnie i nie podważać kompetencji biegłych, nawet jeśli jesteś zły po tym co przeczytałeś/aś w opinii.

Czy złożenie zastrzeżeń do opinii OZSS może wpłynąć na wynik postępowania sądowego?

Tak, złożenie zastrzeżeń daje możliwość wyrażenia swojego stanowiska w sprawie oraz może skłonić biegłych do ponownego rozważenia swoich ustaleń. Opinia OZSS często ma duży wpływ na decyzje sądu, dlatego warto podjąć działanie w przypadku niezadowolenia z opinii.

Czy istnieje jakiś wzór lub szablon zastrzeżeń do opinii OZSS?

Choć nie ma uniwersalnego wzoru, można skorzystać z ogólnych wytycznych dotyczących sporządzania zastrzeżeń. Pismo powinno zawierać oznaczenie strony, tytuł, uzasadnienie, własnoręczny podpis oraz ewentualne załączniki.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]