Home Podział Majątku Podział majątku przed rozwodem? Jak dokonać podziału majątku

Podział majątku przed rozwodem? Jak dokonać podziału majątku

by ADWOKAT MARTA WNUK
podział majątku przed rozwodem

Podział majątku przed rozwodem

„Podział majątku przed rozwodem? Czy jest taka możliwość? Czy mogę dokonać podziału? Ile to kosztuje? Podział majątku w sądzie czy u notariusza?”

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

„Mam mieszkanie w Warszawie oraz dom w Otwocku. Szukam notariusza w Warszawie do podziału majątku oraz adwokata, który mi przy tym podziale pomoże”.

Rozwód budzi ogromne emocje, ale apogeum małżonkowie osiągają podczas podziału majątku. Powód jest prosty – kiedy wchodzą w grę pieniądze, jest wojna. Dlatego warto dokonać podział za porozumieniem stron.

Coraz częściej klienci pytają mnie, czy mogą podzielić majątek w inny sposób niż przed Sądem. Odpowiedź brzmi: oczywiście, że tak! 

Adwokat podział majątku Warszawa. Rozwód bez orzekania o winie 

podział majątku przed rozwodem

Majątek MOŻNA podzielić także przed rozwodem. Jak to zrobić?

Jeżeli jesteśmy zgodni co do podziału majątku, to możemy udać się do notariusza.

W pierwszej kolejności należy zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej, która to otwiera nam drogę do zawarcia kolejnej umowy – umowy o podział majątku wspólnego. Jeżeli w skład naszego majątku wchodzi nieruchomość, mamy wymagalność zawarcia jej w formie aktu notarialnego.

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Podział majątku przed rozwodem. Jakich kosztów możemy spodziewać się u notariusza?

Umowa o rozdzielności majątkowej

 – maksymalny koszt u notariusza to 400 zł.

Zwróćmy uwagę, iż rozporządzenie wskazuje na kwotę maksymalną. Co to znaczy? To znaczy, że możesz negocjować taksę notarialną. 

Do tego należy doliczyć: podatek VAT 23% oraz taksę za wypisy.

2. Umowa o podział majątku wspólnego – koszt u notariusza zależy od wartości majątku:

majątek do 3.000 zł – maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi 100 zł,

powyżej 3.000 do 10.000 zł – 100 zł plus 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł,

pow. 10.000 do 30.000 zł – 310 zł plus 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł,

powyżej 30.000 do 60.000 zł – 710 zł plus 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł,

60.000 do 1.000.000 zł – 1.010 zł plus 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł,

powyżej 1.000.000 do 2.000.000 zł – 4.770 zł plus 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł,

powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł plus 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł.

Do tego należy doliczyć podatek VAT 23% oraz taksę za wypisy (6,00 zł za 1 stronę wypisu powiększoną o podatek VAT 23%).

Ważne: zwróćmy uwagę, iż rozporządzenie wskazuje na taksę maksymalną, więc powinieneś je negocjować.

Przeczytaj: Rozwód z orzekaniem o winie a podział majątku Adwokat podział majątku Warszawa

Podział majątku przed rozwodem Jaki jest koszt w sądzie?

Majątek można podzielić również na drodze sądowej, ale po zawarciu umowy o rozdzielności majątkowej!

Ile wynosi koszt sądowego podziału majątku?

Jest to 1000 zł, a w przypadku zgodnego wniosku o podział majątku – 300 zł + zawarta oczywiście wcześniej umowa o rozdzielności majątkowej u notariusza – 400 zł. 

Do tego należy doliczyć honorarium dla adwokata.

Opłata od wniosku głównego to jednak nie wszystko. W sprawach o podział majątku przeważnie mamy do czynienia z problemem zniesienia współwłasności nieruchomości.

W tego typu postępowaniach mamy do czynienia z dodatkowymi kosztami, tj. kosztami opinii biegłych.

Jeśli dochodzi do podziału fizycznego nieruchomości, to konieczne zapewne będą opinie biegłego geodety (w przypadku działki) bądź biegłego ds. budownictwa i architektury (w przypadku podziału mieszkania i prac adaptacyjnych) oraz opinia biegłego rzeczoznawcy majątkowego na okoliczność ustalenia wartości nieruchomości.

Koszty jednej opinii biegłego sądowego w sprawie mogą wynosić ok. 2-3 tysiące złotych. 

Jeżeli jesteśmy zgodni co do podziału, to polecam sporządzić go przed notariuszem. Na pewno usługa notarialna nastąpi szybciej niż podział sądowy.

WAŻNE: Nie płacisz podatku od czynności cywilnoprawnych prawnych tzw. PCC, który wynosi 2% od wartości nieruchomości. 

Nierówny podział majątku. 30% żona 70 % mąż

Podział majątku po rozwodzie – Pieniądze na koncie

Warto pamiętać, że jeżeli strona nie jest w stanie sama unieść kosztów postępowania, to może złożyć do Sądu wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Do takiego wniosku należy dołączyć oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej w formie wypełnionego formularza. Aby wniosek był skuteczny, musi z niego wynikać, że strona nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i członków rodziny.

W przypadku pytań, skonsultuj się z dobrym adwokatem, który szczegółowo zajmie się Twoją sprawą! Nie wahaj się. W końcu chodzi o Twoje pieniądze…

O podziale po rozwodzie: Nierówny podział majątku

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]