Podział majątku przed rozwodem?Jakie koszty podziału majątku

by ADWOKAT MARTA WNUK
podział majątku przed rozwodem

Podział majątku przed rozwodem to ważna kwestia, która może budzić wiele pytań i emocji. Czy możliwe jest jego dokonanie jeszcze przed formalnym zakończeniem małżeństwa? Odpowiedź brzmi: tak, i to na kilka sposobów.

Podział majątku przed rozwodem – Jak to zrobić?

 1. Rozdzielność majątkowa: Pierwszym krokiem jest zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej, co jest możliwe zarówno u notariusza, jak i w sądzie rejonowym. Jest to niezbędne, aby móc przystąpić do dalszych działań.
 2. Mediacja: Przed rozwodem i podziałem majątku warto rozważyć mediację, by dojść do porozumienia między stronami. Jest to często mniej konfliktowe rozwiązanie. Więcej informacji KONSULTACJA

Adwokat podział majątku Warszawa

Jeśli posiadasz nieruchomości w Warszawie lub okolicach i szukasz profesjonalnego wsparcia prawego, skorzystaj z pomocy adwokata specjalizującego się w podziale majątku. Taki ekspert pomoże Ci przejść przez cały proces, od zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej, aż po finalny podział majątku.

Koszty Podziału Majątku

 1. U notariusza:
  • Umowa o rozdzielności majątkowej: Maksymalny koszt to około 400 zł plus VAT i taksy za wypisy.
  • Umowa o podział majątku wspólnego: Koszt zależy od wartości majątku i może wynosić od 100 zł do kilku tysięcy złotych, plus VAT i taksy za wypisy.
 2. W sądzie:
  • Koszt sądowego podziału majątku: Standardowa opłata wynosi 1000 zł, a przy zgodnym wniosku o podział – 300 zł, plus koszt umowy o rozdzielności majątkowej u notariusza. Tak podział majątku również można dokonać przy rozwodzie. Pamiętaj również, iż masz prawo do nierównego podziału majątku.

Składniki Majątku przy podziale majątku

– Spisz

 1. Nieruchomości: Nieruchomości to jeden z głównych składników majątku w procesie podziału. Obejmują one domy, mieszkania, działki, a także inne budynki czy grunty. Ich wycena jest kluczowa i zwykle wymaga opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Czy były darowizny ? Nakłady ?
 2. Ruchomości: Są to przedmioty, które można przenieść z miejsca na miejsce bez naruszenia ich substancji. W tej kategorii znajdują się na przykład samochody, meble, sprzęt AGD/RTV, dzieła sztuki, biżuteria czy inne cenne przedmioty, aktywa w firmie. Wartość ruchomości może być ustalona na podstawie rynkowej ceny zakupu, aktualnej wartości czy specjalistycznych wycen.
 3. Firma/Przedsiębiorstwo: Firma jako składnik majątku to złożony temat. Obejmuje ona nie tylko wartość fizycznych aktywów firmy (jak nieruchomości, sprzęt), ale także jej wartość rynkową, markę, dobra niematerialne (patenty, prawa autorskie), a także potencjalne zyski. Wycena firmy wymaga analizy finansowej i często wsparcia eksperta w dziedzinie wyceny przedsiębiorstw. To jest istotne dla przedsiębiorców którzy się rozwodzą. Co z firmą po rozwodzie?
 4. Inwestycje i aktywa finansowe: Do tej kategorii zaliczamy akcje, obligacje, udziały w innych spółkach, fundusze inwestycyjne, a także wszelkie inne formy inwestycji. Wartość tych składników majątkowych może być ustalona na podstawie aktualnych wycen rynkowych.
 5. Ubezpieczenia na życie, fundusze emerytalne: Polisy ubezpieczeniowe i zgromadzone środki w ramach funduszy emerytalnych również mogą być przedmiotem podziału, zwłaszcza jeśli były gromadzone w trakcie trwania małżeństwa.

Dlaczego warto podzielić majątek przed rozwodem?

Podział majątku przed formalnym rozwodem ma swoje zalety:

 • Po pierwsze – decyzyjność wolność i możliwość układania życia na nowo…
 • Uniknięcie długiego i kosztownego procesu sądowego: Postępowanie przed notariuszem jest zwykle szybsze i mniej skomplikowane.
 • Kontrola nad podziałem: Strony mają większą kontrolę nad tym, jak podzielony zostanie majątek.
 • Zmniejszenie konfliktów: Polubowne rozwiązanie może pomóc w zmniejszeniu napięcia między małżonkami.

Ważne Aspekty do Rozważenia

 • Konsultacja z Prawnikiem – i ustalenie strategii
 • Spis składniki majątku, zbierz informację jakie darowizny otrzymane zostały, itp
 • Dzień rozdzielności majątkowa: To kluczowy moment, gdyż na jego podstawie sąd ustala składniki majątku.
 • Podział majątku po rozwodzie: Jeśli podział nastąpi po rozwodzie, ważne jest, aby pamiętać o środkach na kontach bankowych i innych aktywach.

Pomoc Prawna

Jeśli masz wątpliwości lub pytania, skontaktuj się ze mną KONSULTACJA. Profesjonalna pomoc prawna jest kluczowa w skomplikowanych kwestiach podziału majątku, szczególnie jeśli chodzi o duże wartości lub skomplikowane aktywa.

Podsumowanie

Podział majątku przed rozwodem jest możliwy i może przynieść wiele korzyści obu stronom. Jednakże wymaga to odpowiedniego przygotowania i wsparcia prawnego. Zapewnienie sobie profesjonalnej pomocy prawnej i rozważenie wszystkich dostępnych opcji jest najlepszym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]