„ Podział majątku przed rozwodem ? Czy jest taka możliwość ? Czy mogę dokonać podziału ? Ile to kosztuje. Podział majątku w sądzie czy u notariusza.?” Rozwód budzi ogromne emocje ale apogeum osiągają małżonkowie podczas podziału majątku. Coraz częściej klienci pytają mnie czy mogą podzielić majątek  w inny sposób niż przed Sądem. 

podział majątku przed rozwodem

Majątek MOŻNA podzielić także  przed rozwodem. Jak to zrobić???

Jeżeli jesteśmy zgodni co do podziału majątku to możemy się  udać się do Notariusza.

W pierwszej kolejności należy zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowe, która to otwiera  nam drogę do zawarcia kolejnej umowy – umowy o podział majątku wspólnego. Jeżeli w skład naszego majątku wchodzi nieruchomość mamy wymagalność zawarcia jej w formie aktu notarialnego.

Jakich kosztów możemy spodziewać się u notariusza.

Umowa o rozdzielności majątkowej

 – maksymalny koszt u notariusza to 400 zł.

Zwróćmy uwagę, iż rozporządzenie wskazuje na kwotę maksymalna. Co to znaczy ? To znaczy, że możesz negocjować  taksę notarialną. 

Do tego  należy doliczyć: podatek VAT 23% oraz taksę za wypisy.

2. Umowa o podział majątku wspólnego – koszt u notariusza zależy od wartości majątku:

majątek do 3.000 zł – maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi 100 zł,

powyżej 3.000 do 10.000 zł – 100 zł plus 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł,

powyżej 10.000 do 30.000 zł – 310 zł plus 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł,

powyżej 30.000 do 60.000 zł – 710 zł plus 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł,

powyżej 60.000 do 1.000.000 zł – 1.010 zł plus 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł,

powyżej 1.000.000 do 2.000.000 zł – 4.770 zł plus 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł,

powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł plus 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł.

Do tego należy doliczyć: doliczyć: podatek VAT 23% oraz taksę za wypisy (6,00 zł za 1 stronę wypisu powiększoną o podatek VAT 23%).

Ważne: Zwróćmy uwagę, iż rozporządzenie wskazuje na taksę maksymalną, więc powinieneś je negocjować.

Majątek można podzielić również na drodze sądowej, ale po zawarciu umowy o rozdzielności majątkowej!

 Koszt sądowego podziału majątku?

To 1000 zł, a w przypadku zgodnego wniosku o podział majątku – 300 zł + zawarta oczywiście wcześniej umowa o rozdzielności majątkowej u notariusza – 400 zł. 

Do tego należy doliczyć honorarium dla adwokata .

Opłata od wniosku głównego to jednak nie wszystko. W sprawach o podział majątku przeważnie mamy  do czynienia z problemem zniesienia współwłasności nieruchomości.

W tego typu postępowaniach mamy doczynienia z dodatkowymi kosztami tj. kosztami opinii biegłych.

Jeśli dochodzi do podziału fizycznego nieruchomości, to konieczne zapewne będą opinie biegłego geodety (w przypadku działki) bądź biegłego ds. budownictwa i architektury (w przypadku podziału mieszkania i prac adaptacyjnych)oraz opinia biegłego rzeczoznawcy majątkowego na okoliczność ustalenia wartości nieruchomości.

Koszty jednej opinii biegłego sądowego w sprawie mogą wynosić ok. 2-3 tysiące złotych. 

Jeżeli jesteśmy zgodni co do podziału to polecam sporządzić podział przed notariuszem. Na pewno usługa notarialna nastąpi szybciej niż podział sądowy.

WAŻNE: Nie płacisz podatku od czynności cywilnoprawnych prawnych tzw PCC, który wynosi 2 %  od wartości nieruchomości. 

Warto pamiętać, że jeżeli strona nie jest w stanie sama unieść kosztów postępowania, to może złożyć do Sądu wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Do takiego wniosku należy dołączyć oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej w formie wypełnionego formularza. Aby wniosek był skuteczny, musi z niego wynikać, że strona nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i członków rodziny.

O podziale po rozwodzie https://adwokatodrozwodow.pl/nierowny-podzial-majatku-po-rozwodzie/

Pozdrawiam, 

Adwokat Marta Wnuk

Kancelaria adwokacka Warszawa

Czytaj także: Podział majątku współnego po rozwodzie

Facebook Comments

Nie dam mu rozwodu.

Nie dam mu rozwodu.  Kocham go  „Pani mecenas kocham swojego męża i nie chce dać mu rozwodu". Co mogę zrobić…
CZYTAJ WIĘCEJ

Szybki rozwód ! Rozwód na 1 rozprawie.

Co zrobić, żeby szybko się rozwieść ?? Pozew braki formalne- Bardzo dobry pozew Od tego się zaczyna, i ważne jest…
CZYTAJ WIĘCEJ

Emocje podczas rozwodu. Rozwód emocje

Rozwój - emocje Jakie emocję podczas rozwodu? Czy wiesz, że siedem na dziesięć rozwodów inicjowanych jest przez kobiety.  Tak właśnie…
CZYTAJ WIĘCEJ

Alimenciara – tak mówią meżczyzni. Kim ona jest ?

Dlaczego mówi się na kobiety Alimenciary ?? Kim jest Alimenciara? Ostatnio mój klient powiedział mi czy wiem kim jest  Alimenciara?…
CZYTAJ WIĘCEJ

Separacja czy rozwód ? Co robić ?

„Separacja czy rozwód ? Od ponad dwóch lat  pomiędzy mną a małżonką nie układa się najlepiej,  żyjemy oddzielnie, mąż spi…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Emocje podczas rozwodu. Rozwód emocje

Rozwój - emocje Jakie emocję podczas rozwodu? Czy wiesz, że siedem na dziesięć rozwodów inicjowanych jest przez kobiety.  Tak właśnie…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Rozwód – Wina małżonka a utrata majątku ?

„Okazało się, że od 2 lat żona zdradziła mnie a teraz  żąda, abym wyprowadził się z domu, który wybudowałem i…
KONTYNUUJ CZYTANIE