Podział Majątku

Co z majątkiem – rozwód ? Podział majątku .

Podział majątku

 

W małżeństwie jeżeli nie podpisaliście intercyzy, powstaje wspólność majątkowa.

Dobra materialne w postaci: zarobków, oszczędności, nabytych ruchomości i nieruchomości  stają się własnością obojga małżonków.[sa wyjątki ]

Z doświadczenia wiem, że rozwód czasem jest mniej emocjonalny niż sam podział majątku.

Fakt, iż w małżeństwie się nie udało – można z tym się pogodzić. Z dziećmi – można wszystko sądownie określić.

Jednakże jeżeli w grę wchodzą pieniądze.  I dodatkowo jest “wojna” sprawa się komplikuje.

 

Zdarzają się sytuację

Dla przykładu

żona posiadała przed małżeństwem mieszkanie[ wartość szacunkowa 350.000]. W trakcie małżeństwa sprzedała i wraz z mężem pobudowali dom [ wartość szacunkowa 600.000 zł.]

Jak dokonać podziału ?

W powyższym przykładzie mieszkanie stanowi majątek osobisty żony. I między małżonkami należy podzielić różnicę. Mąż powinien otrzymać tylko 125.000 zł.

Oczywiście sprawa o podział majątku jest bardzo skomplikowana. I jest wiele czynników które spowodują że sytuacja będzie przedstawiała się zupełnie inaczej.

Najlepiej zadzwoń do mnie i zamów konsultację albo odwiedź mnie w kancelarii i wtedy przy kawie omówimy Twoją sytuację na konkretnym przykładzie. 

Czym jest majątek osobisty?  Wszelkie dobra zakupione przed zawarciem małżeństwa, otrzymane w wyniku dziedziczenia lub darowizny, odszkodowania za utratę zdrowia lub z tytułu zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę.

 

Najważniejsze nie czekaj podczas rozwodu na podział przed sądem. Tak są inne sposoby.  np. szybki akt notarialny.

Intercyza

Tego rodzaju porozumienie można podpisać również w czasie trwania małżeństwa i w większości wypadków oznacza ono wprowadzenie pełnej rozdzielności majątkowej.

Pamiętaj o tym, że dzięki takiemu porozumieniu możliwa jest ochrona majątku przed ewentualną egzekucją[długi, komornik].

Rozdzielność majątkową można przeprowadzić drogą postępowania sądowego. Istnieje możliwość zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Jest to rozwiązanie szybsze i mniej kosztowne.

Jeżeli małżeństwo postanawia wziąć rozwód lub separację, a do tej pory obowiązywała ich wspólnota majątkowa, można zdecydować się na specjalne porozumienie i polubownie dokonać odpowiednich podziałów majątku.

Podział majątku po rozwodzie dokonywany jest zawsze przez złożenie wniosku, w którym wskazuje się podstawę prawną ustania wspólnoty małżeńskiej i opisuje majątek podlegający podziałowi.

Podział majątku za porozumieniem stron jest najbardziej zalecany.

 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń