Z kim dzieci przy rozwodzie?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Dzieci przy rozwodzie a Opinia Zespołu Sądowych Specjalistów

Rozwód to trudny czas dla całej rodziny, a kwestia opieki nad dziećmi często stanowi jeden z najbardziej skomplikowanych aspektów. W tym wpisie omówię kluczowe kwestie związane z decydowaniem o tym, z kim dzieci będą przebywać po rozwodzie, a także rolę, jaką odgrywają badania Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów.

O mnie 🏛

Rola Badań Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów

Sąd często opiera swoje decyzje dotyczące opieki nad dziećmi na badaniach przeprowadzonych przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów. Kiedy strony nie mogą dojść do porozumienia w temacie sprawowania opieki nad dzieckiem i ustaleniem kontaktów to sąd może zlecić wykonanie takiej opinii. Te badania obejmują rozmowy z dziećmi i każdym z rodziców, testy psychologiczne oraz aktywności, takie jak rysowanie wymarzonego domu przez dzieci. Biegli wyciągają wnioski z obserwacji Was i dziecka. Na tej podstawie potrafią dużo powiedzieć oraz zauważyć pewne schematy oraz dynamikę Waszych relacji. Opinia ma kluczowe znaczenie dla orzeczeń sądowych.

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów – czym jest

 • Jest to zespół specjalistów z różnych dziedzin – psychologii, pedagogiki, psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych
 • Jest tworzony na terenie odpowiadającemu właściwości sądy okręgowego czyli np. OZSS przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.
 • Zadaniem tego zespołu jest sporządzenie opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych na podstawie badań, – przede wszystkim, psychologicznych.
 • W tym badaniu może uczestniczyć psychiatra, lecz powinno być to zarekomendowane przez sąd.
 • Zazwyczaj też kieruje się wydaną opinią przy sporządzaniu wyroku.
 • Na podstawie tych badań będzie można stwierdzić, czy są jakieś zagrożenia w kontaktach rodzica z dziećmi. Istotne podczas tych badań również jest to, że biegli szczególną uwagę zwracają na to, czego pragnie dziecko.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 czerwca 2014 r., sygn. akt 1117/13, stwierdził, że opinia biegłych ma na celu ułatwienie sądowi należytej oceny zebranego w sprawie materiału, natomiast samo ustalenie stanu faktycznego należy do sądu orzekającego, a biegli powinni udzielić jedynie odpowiedzi na konkretne pytania.

Potrzebujesz konsultacji? Zadzwoń pod numer +48691512933 lub umów się w kalendarzu.

Zakwestionowanie Opinii Biegłych

W przypadku niekorzystnej opinii biegłych istnieje możliwość jej zakwestionowania. Zarzuty mogą dotyczyć wewnętrznych sprzeczności, braku logiki w rozumowaniu biegłego, czy stosowania nieprawidłowych metod badawczych. Możemy powołać się też na niedopełnienie prawidłowych standardów. Istotne jest przedstawienie precyzyjnych argumentów. W swoim zastrzeżeniu do opinii OZSS możemy powoływać się na konkretne fragmenty czy zdania. Trzeba natomiast pamiętać również, że na wniesienie zastrzeżenia mamy siedem dni (sąd może jednak wyznaczyć inny dłuższy termin). Kolejnym etapem jest sporządzeniem przez biegłych uzupełniającej opinii, która może postawić nas w korzystniejszym świetle.

Przykładowe kontakty rodzica z dzieckiem po rozwodzie

Po rozwodzie ustalane są także ramy kontaktów rodzica z dzieckiem. Mogą one obejmować regularne wizyty, wspólne spędzanie weekendów, urlopów czy świąt. Ważne jest, aby kontakty te były dostosowane do dobra dziecka i jego harmonogramu. Czasem lepiej wyznaczyć kontakty bardzo dokładnie, żeby nic nie było niejasne i nie rodziło konfliktów między małżonkami. Przykładowo może to wyglądać tak:

 • w każdy środę (lub dowolnie inny dzień) od odebrania dziecka z placówki edukacyjnej l do odwiezienia dziecka do placówki edukacyjnej w czwartek rano
 • w co drugi weekend, poczynając od piątku od odebrania dziecka z placówki edukacyjnej do poniedziałku
 • Święta Bożego Narodzenia: w latach nieparzystych – Wigilia i pierwszy dzień Świąt;
  w latach parzystych: 25 grudnia od godziny 15:00 do 26 grudnia do godziny 15:00

Jak dokładnie wygląda sprawa o ustalenie kontaktów dowiesz się z tego artykułu: Wniosek i sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Wnioski – Z kim dzieci przy rozwodzie?

Rozwód zawsze wiąże się z emocjami i trudnościami, a decyzje dotyczące opieki nad dziećmi są kluczowe. Jeśli stoisz przed takim wyzwaniem, warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który pomoże Ci przygotować się do rozprawy i reprezentować Twoje interesy w sądzie. Pamiętaj, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia.

Potrzebujesz pomocy? KONTAKT

Więcej:
Jakie alimenty na dziecko?
Pierwsze kroki przy rozwodzie
Rodzic przetrzymuje dziecko. Co zrobić?

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]