Ojciec chce opiekę naprzemienną, a matka nie!

by ADWOKAT MARTA WNUK
Ojciec chce opiekę naprzemienną

Ojciec chce opiekę naprzemienną, a matka nie. Konflikt rodziców nie musi prowadzić do rozprawy o opiekę naprzemienną. W sytuacji gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie opieki nad dzieckiem, Sądy bardzo często wysłuchują zdania małoletnich, aby poznać ich opinie w zakresie opieki naprzemiennej i relacji z rodzicami. Jednakże brak współpracy rodziców i odmienne style wychowania mogą negatywnie rzutować na opiekę naprzemienną. Jeżeli masz wątpliwości jak postąpić – umów się na konsultację.

JAK POMAGAM ❓

Rozprawa sądowa o opiece naprzemiennej

Przykładowo Sąd pyta na takiej rozprawie o kwestie współpracy rodziców. Jak wyglądają ich wzajemne relacje, jak wpływają one na dziecko. Na czym zdaniem rodziców będzie polegała opieka naprzemienna. Dlaczego ojciec chce ustanowienia opieki naprzemiennej lub dlaczego są jej przeciwni. Istotnym jest fakt czy w przeszłości były problemy wychowawcze z dzieckiem. Co było ich przyczyną, jak je rozwiązano. Na przyznanie opieki naprzemiennej ma wpływ komunikacja pomiędzy stronami, w jakiej formie się kontaktują. Jak wyglądają ich spotykania w istotnych sprawach dotyczących dziecka. Przede wszystkim najważniejsze jest dobro małoletniego dziecka. Istotne będzie ustalenie, czy opieka naprzemienna nie zachwieje poczucia bezpieczeństwa i równowagi emocjonalnej małoletniego. Dlatego oprócz opinii małoletniego może być konieczna ocena psychologa.

Ojciec chce opiekę naprzemienną

Dlaczego można wnieść o opiekę naprzemienną? By zachować takie samo prawo do decyzji w sprawie dziecka jak drugi rodzic. Przyznanie opieki naprzemiennej jest uwarunkowane zgodną relacją rodziców po rozwodzie, zachowaniem wspólnego frontu wychowawczego, zachowaniem spójnej komunikacji i umiejętnością kompromisów. Opieka naprzemienna nie jest równoznaczna ze zwolnieniem z płacenia alimentów. Ojciec chcąc opieki naprzemiennej argumentuje to jako konieczność pozostania w stałym kontakcie z dzieckiem. W następstwie przyznania opieki naprzemiennej dziecko będzie spędzać czas z rodzicami w tym samym wymiarze.

Matka nie chce opieki naprzemiennej

Przykładowo, ojciec chce opieki naprzemiennej, jednakże matka się sprzeciwia. W związku z tym należy bezsprzecznie wykazać całkowity brak współpracy przy zajmowaniu się dzieckiem. To podstawowy element stanowiący o odrzuceniu opieki naprzemiennej. Warto podkreślać na takiej rozprawie, że absolutnie nie chodzi tu o alienację dziecka od ojca, a kontakt powinien być częsty i regularny. Opisując sytuację, należy wskazać, dlaczego jest Pani przeciwna opcji opieki „tydzień na tydzień”. Koniecznie trzeba wyjaśnić jaka będzie wtedy sytuacja dziecka. Może być ono wtedy zaniedbane, warto podać konkretne argumenty, przykładowo:

  • pielęgnacja – niemycie zębów.
  • brak odpowiedniego przygotowania do szkoły
  • spóźnianie się dziecka na zajęcia pozalekcyjne

Jego poczucie bezpieczeństwa i stabilności zostanie zachwiane. Dlatego przedstaw w skrócie wszystkie argumenty przeciw drugiemu rodzicowi. Przede wszystkim podaj fakty – przykładowo w przeszłości np. dziecko było niedopilnowane, pojawiły się agresywne zachowania. Jednym z powodów ustanowienia opieki naprzemiennej może być czynnik finansowy, gdy ojciec nie chce płacić alimentów. Wtedy możesz wskazać dowód, że na przykład złożyłaś pozew o podwyższenie alimentów.

Na rozprawie o opiekę naprzemienną warto podkreślać to, co będzie najlepsze dla dziecka. Czy do tej pory odpowiadał mu częsty i regularny kontakt z obojgiem rodziców, to że ma centrum życiowe w jednym miejscu, wszyscy się do tego stanu przyzwyczaili i nie chcą tego zmieniać.

Badanie i decyzja Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów

Jeżeli zatem jeden z rodziców nie godzi się na opiekę naprzemienną to sąd w pierwszej kolejności zwraca uwagę jak dotychczas przebiegała opieka nad dzieckiem. Jeżeli od dłuższego czasu opiekujecie się w systemie pieczy naprzemiennej dzieckiem, a nagle chcecie to zmienić, sąd nie podejmie radykalnych zmian. Skieruje natomiast państwa na badania Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. Wtedy to zespół biegłych zdecyduje, co jest najlepsze małoletniego dziecka. A zatem we wszystkich sprawach kluczowych Opiniodawczy Zespół Sądowy wydaje decyzję, która jest niezbędna aby móc dokonać rozstrzygnięć istotnych sprawy związanych z dzieckiem.

Zapraszam na konsultację. Zadzwoń pod numer +48691512933 lub umów się w kalendarzu.

Co można znaleźć w opinii OZZS?

Najczęściej biegli w opinii uznają, że ciężko jest wprowadzić opiekę naprzemienną, jeżeli rodzice są skonfliktowani. Oczywiście wszystko to też zależy od zespołu biegłych oraz od osobistych preferencji sądów. Niemniej jednak większość sądów a nawet śmiało bym powiedziała, że więcej niż 90% opiera się na rozstrzygnięciu, które zostało zawarte w opinii OZSS.

Jeżeli nie uda się wygrać opieki naprzemiennej to co wtedy?

Opieka naprzemienna czyli piecza naprzemienna to z definicji jest to czas dłuższy np. tydzień albo dwa tygodnie. Niemniej jednak musimy zwrócić uwagę czym są kontakty. Jeżeli jeden z rodziców chce mieć regularny kontakt z dzieckiem to można ustalić kontakty. Jak ustalić kontakty z dzieckiem? System ustalania kontaktów z dzieckiem może być różny np. dwa razy w tygodniu i co drugi weekend lub jeden raz w tygodniu i co drugi weekend lub od czwartku do niedzieli. Wtedy również należy naprzemiennie ustalić ferie, wakacje oraz święta.

O mnie 🏛

Czym są kontakty?

Kontakty są to zatem przerywane, częste i regularne kontakty bezpośrednie z dzieckiem. Wybiera się rodzica pierwszoplanowego, u którego dziecko mieszka, a ustala się kontakt drugiego człowieka. Hipotetycznie przyjmijmy, że dziecko mieszka u mamy. Wówczas określa się, że miejscem zamieszkania dziecka jest każdorazowe miejsce zamieszkania mamy, a ojcu ustala się kontakty. Jeżeli nie ma zastrzeżeń co do kompetencji wychowawczych ojca, wówczas sądy wyznaczają częste i regularne kontakty. A zatem proszę się nie bać, iż takich kontaktów ktoś zostanie pozbawiony.

Przykładowe ustalenie kontaktów

  1. W co drugi weekend: od soboty (można również od piątku) od godz. 10, kiedy uczestnik odbierze dzieci z ich miejsca zamieszkania – do niedzieli do godz. 19, kiedy uczestnik odwiezie dzieci do ich miejsca zamieszkania;
  2. Jeden tydzień ferii zimowych naprzemiennie, przy czym w następnym roku uczestnik spędzi z dziećmi inny tydzień ferii;
  3. Dwa tygodnie wakacji w lipcu i sierpniu, przy czym uczestnik spędzi z dziećmi czas od dnia 1 lipca od godziny 10:00 do dnia 14 lipca do godziny 16:00, a w sierpniu spędzi z dziećmi czas od dnia 1 sierpnia od godziny 10:00 do dnia 14 sierpnia do godziny 16:00;
  4. W Święta Bożego Narodzenia naprzemiennie, przy czym w następnym roku uczestnik spędzi z dziećmi inne święta;
  5. W Sylwestra z rodzicem, z którymi małoletni nie spędzili Świąt Bożego Narodzenia;
  6. W Święta Wielkanocy naprzemiennie, przy czym w następnym roku uczestnik spędzi z dziećmi inne święta;

Oczywiście kontaktów nie trzeba ustalać tak precyzyjnie (choć często jest to użyteczne). Jeśli strony współpracują można uznać, że np. ojciec spędza 10 dni w każdym miesiącu, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Sposób spędzania Świąt może być elastyczny, do ustalenia w zgodzie z wolą dzieci.

Więcej o ustaleniu kontaktów przeczytasz w obszernym wpisie na ten temat: Wniosek i sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Opieka naprzemienna Orzecznictwo

„Przyjęcie, że opieka naprzemienna jest w określonych uwarunkowaniach systemem mniej konfliktogennym wykonywania wyżej zdefiniowanej odpowiedzialności rodzicielskiej, nie jest wcale nietypowe. W literaturze zachodniej wskazuje się, że opieka naprzemienna pozwala na zachowanie relacji dziecka z obojgiem rodziców. Stwierdzono, że dłuższe przebywanie na przemian u obojga rodziców sprzyja zmniejszaniu się liczby sytuacji konfliktowych, bo nie dochodzi do eskalacji konfliktu i walki o dziecko. Żaden z rodziców nie ma wtedy poczucia całkowitej utraty dziecka, a niższy poziom konfliktu przekłada się na korzyść dla dziecka.”

 

(E. Kruk, Child, Custody, Access and Parental Responsibility. The Search for a Just and Equitable Standard, The University of British Columbia, December 2008)

Dzieci zazwyczaj wykazują równe przywiązanie do ojca i matki. Kształtuje się ono dalej poprzez wspólne uczestnictwo dziecka i rodzica w codziennych zajęciach, jak nocowanie, zawożenie i odbieranie ze szkoły oraz zajęcia dodatkowe. Sytuacja, w której jeden z rodziców zabiega o możliwość spędzania większej ilości czasu z dzieckiem, podczas gdy drugi stara się ograniczać te kontakty, nie sprzyja negocjacjom, wypracowywaniu porozumień rodzicielskich. Opieka naprzemienna zmniejsza koncentrowanie się rodziców po rozwodzie na wyliczaniu czasu wizyt danego rodzica z dzieckiem z zegarkiem w ręku i zmniejsza liczbę sporów sądowych z tym związanych”.

(Postanowienie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, 2 stycznia 2018 r., III Nsm 37/16).

Potrzebujesz pomocy? KONTAKT ✅

Czytaj więcej:

Jakie alimenty na dziecko?
Ile kosztuje rozwód?

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]