Home Kontakty z dzieckiem Ojciec chce opiekę naprzemienną, a matka nie !

Ojciec chce opiekę naprzemienną, a matka nie !

by ADWOKAT MARTA WNUK
Ojciec chce opiekę naprzemienną

Ojciec chce opiekę naprzemienną, a matka nie

Ojciec chce opiekę naprzemienną, a matka nie. Konflikt rodziców nie musi prowadzić do rozprawy o opiekę naprzemienną. W sytuacji gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie opieki nad dzieckiem, Sądy bardzo często wysłuchują zdania małoletnich, aby poznać ich opinie w zakresie opieki naprzemiennej i relacji z rodzicami. Jednakże brak współpracy rodziców i odmienne style wychowania mogą negatywnie rzutować na opiekę naprzemienną. Jeżeli masz wątpliwości jak postąpić, umów się na konsultację.

JAK POMAGAM ❓

Rozprawa sądowa o opiece naprzemiennej

Przykładowo Sąd pyta na takiej rozprawie o kwestie współpracy rodziców. Jak wyglądają ich wzajemne relacje,  jak wpływają one na dziecko. Na czym zdaniem rodziców będzie polegała opieka naprzemienna. Dlaczego ojciec chce ustanowienia opieki naprzemiennej, lub dlaczego są jej przeciwni. Istotnym jest fakt czy w przeszłości były problemy wychowawcze z dzieckiem. Co było ich przyczyną, jak je rozwiązano. Na przyznanie opieki naprzemiennej ma wpływ komunikacja pomiędzy stronami, w jakiej formie się kontaktują. Jak wyglądają ich spotykania w istotnych sprawach dotyczących dziecka. Przede wszystkim najważniejsze jest dobro małoletniego dziecka. Istotne będzie ustalenie, czy opieka naprzemienna nie zachwieje poczucia bezpieczeństwa i równowagi emocjonalnej małoletniego. Dlatego oprócz opinii małoletniego może być konieczna ocena psychologa.

Ojciec chce opiekę naprzemienną

Dlaczego można wnieść o opiekę naprzemienną? By zachować takie samo prawo do decyzji w sprawie dziecka jak drugi rodzic. Przyznanie opieki naprzemiennej jest uwarunkowane zgodną relacją rodziców po rozwodzie, zachowaniem wspólnego frontu wychowawczego, zachowaniem spójnej komunikacji i umiejętnością kompromisów. Opieka naprzemienna nie jest równoznaczna ze zwolnieniem z płacenia alimentów.  Ojciec chcąc opieki naprzemiennej argumentuje to jako konieczność pozostania w stałym kontakcie z dzieckiem. W następstwie przyznania opieki naprzemiennej dziecko będzie spędzać czas z rodzicami w tym samym wymiarze.

Matka nie chce opieki naprzemiennej

Przykładowo, ojciec chce opieki naprzemiennej, jednakże matka się sprzeciwia. W związku z tym należy bezsprzecznie wykazać całkowity brak współpracy przy zajmowaniu się dzieckiem. To podstawowy element stanowiący o odrzuceniu opieki naprzemiennej. Warto podkreślać na takiej rozprawie, że absolutnie nie chodzi tu o alienację dziecka od ojca, a kontakt powinien być częsty i regularny. Opisując sytuację, należy wskazać, dlaczego jest Pani przeciwna opcji opieki „tydzień na tydzień”. Koniecznie trzeba wyjaśnić jaka będzie wtedy sytuacja dziecka. Może być ono wtedy zaniedbane, nieprzygotowane do szkoły. Jego poczucie bezpieczeństwa i stabilności zostanie zachwiane. Dlatego przedstaw w skrócie wszystkie argumenty przeciw drugiemu rodzicowi. Przede wszystkim podaj fakty – przykładowo w przeszłości np. dziecko było niedopilnowane, pojawiły się agresywne zachowania. Jednym z powodów ustanowienia opieki naprzemiennej może być czynnik finansowy gdy ojciec nie chce płacić alimentów.

Zapraszam do mojego kanału na Youtubie: Alienacja rodzicielska – Konflikt lojalnościowy dziecka – kogo wybrać? Adwokat Marta Wnuk – YouTube

Opieka naprzemienna dobra dla dziecka? Ojciec chce opiekę naprzemienną

Na rozprawie o opiekę naprzemienną warto podkreślać to, co będzie najlepsze dla dziecka. Dlaczego taka forma opieki może być niekorzystna. Czy do tej pory odpowiadał  mu częsty i regularny kontakt z obojgiem rodziców, to że ma centrum życiowe w jednym miejscu, wszyscy się do tego stanu przyzwyczaili i nie chcą tego zmieniać. Przykładowo, wskazujemy, że głównym motywem ustanowienia opieki naprzemiennej dla ojca jest czynnik finansowy, ponieważ nie chce on płacić alimentów.

Zapraszam Cię na filmik pt „Z kim zostanie dziecko?” 

Opieka naprzemienna Orzecznictwo

„Przyjęcie, że opieka naprzemienna jest w określonych uwarunkowaniach systemem mniej konfliktogennym wykonywania wyżej zdefiniowanej odpowiedzialności rodzicielskiej, nie jest wcale nietypowe. W literaturze zachodniej (E. Kruk, Child, Custody, Access and Parental Responsibility. The Search for a Just and Equitable Standard, The University of British Columbia, December 2008) wskazuje się, że opieka naprzemienna pozwala na zachowanie relacji dziecka z obojgiem rodziców. Stwierdzono, że dłuższe przebywanie na przemian u obojga rodziców sprzyja zmniejszaniu się liczby sytuacji konfliktowych, bo nie dochodzi do eskalacji konfliktu i walki o dziecko. Żaden z rodziców nie ma wtedy poczucia całkowitej utraty dziecka, a niższy poziom konfliktu przekłada się na korzyść dla dziecka.

Dzieci zazwyczaj wykazują równe przywiązanie do ojca i matki. Kształtuje się ono dalej poprzez wspólne uczestnictwo dziecka i rodzica w codziennych zajęciach, jak nocowanie, zawożenie i odbieranie ze szkoły oraz zajęcia dodatkowe. Sytuacja, w której jeden z rodziców zabiega o możliwość spędzania większej ilości czasu z dzieckiem, podczas gdy drugi stara się ograniczać te kontakty, nie sprzyja negocjacjom, wypracowywaniu porozumień rodzicielskich. Opieka naprzemienna zmniejsza koncentrowanie się rodziców po rozwodzie na wyliczaniu czasu wizyt danego rodzica z dzieckiem z zegarkiem w ręku i zmniejsza liczbę sporów sądowych z tym związanych”. (Postanowienie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, 2 stycznia 2018 r., III Nsm 37/16).

Potrzebujesz pomocy? KONTAKT ✅

Czytaj więcej: Rozwód i Dzieci – Dziecko i Wojna przy rozwodzie

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]