Ile kosztuje rozwód? Cennik rozwodów !

by ADWOKAT MARTA WNUK
ile kosztuje sprawa o rozwód?

Pytanie do Ciebie – jaką drogę wybierasz? Czy chcesz rozwód bez orzekania o winie czy jednak pragniesz udowodnić winę? Kolejna kluczowa kwestia to dzieci i kontakty. I to, co najważniejsze – alimenty. Przede wszystkim pamiętaj, że rozwód może kosztować Cię dużo czasu i stresu. Niestety, jeśli teraz nie zadbasz o dobrą strategię, poniesiesz bolesne konsekwencje w przyszłości. Ceny u mnie można sprawdzić – Sklep

Potrzebujesz konsultacji? Zadzwoń pod numer +48691512933 lub umów się w kalendarzu.

Rozwód – najważniejsze

Tak – w niektórych przypadkach może trwać nawet kilka lat. Kolejne koszty to nerwy – eskalacja konfliktu, branie udziału w rozprawach sądowych, kłótnie. Na moim blogu piszę o tym, co może Cię spotkać.  Prawda jest taka, że często mamy do czynienia z ludzkimi dramatami. Dlatego też wybór adwokata powinien być przemyślany. Ponadto rozwód nierzadko wymaga od nas dużego zaangażowania i zwykle jest wyczerpujący emocjonalnie.

Przejdźmy zatem do rzeczy – jeżeli nie masz dzieci, majątku i chcesz szybki rozwód za porozumieniem stron, to koszt prowadzenia sprawy zaczyna się od 2000 zł netto. Jeżeli jest więcej pracy, niewątpliwie należy zadbać o wszystkie szczegóły. Negocjacje w zakresie podziału majątku, kwestie alimentacyjne… Koszty się zwiększają

Przejdźmy do konkretów. Do wszystkiego trzeba się przygotować. Krok po kroku.

Opłaty sądowe – 600 zł. Ile kosztuje założenie sprawy o rozwód?

Pierwsza grupa wydatków to opłaty sądowe.

Stała opłata od złożenia pozwu rozwodowego wynosi 600 zł. We właściwym sądzie uiszcza ją strona składająca pozew. Nie oznacza to jednak, że finalnie to pozywający ponosi te wstępne koszty rozwodu. W zależności od wyniku procesu sąd w końcowym rozpatrzeniu sprawy wskaże jedno z poniższych rozwiązań:

  • w przypadku orzeczenia o winie strony pozywanej – zwrot 600 zł przez tę stronę na rzecz powoda/powódki;
  • w przypadku zgodności małżonków i braku orzeczenia o winie – zwrot 300 zł z kasy sądu i 150 zł od strony pozywanej na rzecz powoda/powódki

Jeżeli pozew będzie zawierał wniosek o podział majątku, wówczas należy dokonać dodatkowej opłaty w wysokości 1000 zł. Jeśli zaś strony są zgodne co do podziału majątku – wówczas dodatkowa opłata wyniesie 300 zł.

Zasadą jest, że przegrany w procesie jest zobowiązany do zwrotu wszystkich poniesionych przez stronę przeciwną kosztów (opłat sądowych, wydatków, kosztów zastępstwa procesowego). Niemniej jednak w toku postępowania sądowego (aż do czasu uprawomocnienia się wyroku) to na osobie inicjującej proces spoczywa obowiązek ponoszenia kosztów sądowych.

Ile kosztuje sprawa o rozwód w Warszawie?

Niewątpliwie duże znaczenie ma to, gdzie odbędzie się rozwód. W Warszawie ceny przeprowadzenia sprawy będą wyższe niż w mniejszym mieście. Musimy wiedzieć, że ceny rozwodów nie są ustalone odgórnie. Rozbieżności są od 3000 zł w górę. Największa stawka o jakiej słyszałam, to około 20 000 zł. 

W sprawie rozwodowej możemy uregulować również:

  • Alimenty na dziecko
  • Alimenty na żonę, alimenty na męża
  • Kontakty z dzieckiem po rozwodzie
  • Pieczę naprzemienną
  • Sposób korzystania z nieruchomość

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Czy wiesz, że w sprawie o rozwód można złożyć na każdym etapie sprawy wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych?

Jeżeli osobę składającą pozew nie stać na ich poniesienie, to sąd może zwolnić z całości bądź z części tych kosztów. W tym celu, do pozwu należy załączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, które jest dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.  Dobrze jest też załączyć dokumenty obrazujące trudną sytuację materialną. Przykładowo w przypadku braku pracy – zaświadczenie z urzędu pracy, wydruk rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące, itp.

Ile kosztuje rozwód. Adwokat, jaki to dobry ?

Przede wszystkim specjalizujący się w danej dziedzinie to podstawa. A cena? Wyobraź sobie, że płacisz mało i adwokat mało się angażuje. Alimenty otrzymujesz niskie. Czy o to chodzi? Żeby jednorazowo zapłacić mniej a później… Istnieje jednak jedna ważna zasada: nie zawsze można przewidzieć jaki będzie nakład pracy! Najważniejszy jest cel postępowania, rozmowa i zaufania do swojego pełnomocnika. Zdarza mi się powiedzieć klientowi: „Ale konkretnie, do brzegu. Lub:Porozmawiamy innym razem teraz trzeba skupić się na tym i na tym.” To pełnomocnik rządzi procesem i on wie co zrobić żeby osiągnąć sukces. Ale kluczowe jest zaufanie! Życzę abyś spotykał/a  tylko dobrych prawników do rozwodu.

Najwięcej kosztują konflikty o dzieci

Najbardziej czasochłonne i kosztowne są rozwody, w których ustalana jest wina rozkładu pożycia i w których małżonkowie nie mogą się porozumieć w sprawach dotyczących dzieci. Takie rozwody są zwykle bardzo dynamiczne i wymagają szybkiego podejmowania działań, często bardzo intensywnych. W tych sytuacjach pomoc adwokata okazuje się niezbędna, gdyż bez niej możemy więcej stracić.

Podział majątku to coś innego niż rozwód

Nadto należy pamiętać, że sprawa o rozwód jest oddzielną sprawą od podziału majątku. Oczywiście można w sprawie rozwodowej również zrobić podział majątku – o ile małżonkowie są zgodni. W zakresie podziału majątku stawki zostały uregulowane rozporządzeniem ministra.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:

1) rozwód i unieważnienie małżeństwa – 720 zł;
2) stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł;
3) przysposobienie – 360 zł;
4) pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 240 zł;
5) ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia – 480 zł;
6) rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 480 zł;
7) ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami – 720 zł;
8) podział majątku wspólnego między małżonkami – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki;
9) alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 120 zł.

Najlepszym rozwiązaniem w takich sprawach jest skorzystanie z konsultacji prawnej, dzięki której dowiesz się, ile będzie kosztowała Twoja sprawa.

Życie pisze nam scenariusze

Oczywiście w toku postępowania może się wiele zmienić. Małżonkowie mogą np. zrezygnować z orzeczenia o winie lub osiągnąć konsensus. Zlecając prowadzenie sprawy pełnomocnikowi i ustalając jego wynagrodzenie trzeba zwrócić na to uwagę i np. zastrzec, że w razie polubownego rozwiązania spornych kwestii wynagrodzenie za świadczone usługi będzie odpowiednio niższe.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]