Jak wygląda sprawa rozwodowa. Jakie pytania zadaje Sąd?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Pytania podczas rozwodu

Sprawa rozwodowa – pytania. Sąd – bać się czy nie? Kiedy przychodzi list z sądu wzywający nas do osobistego stawiennictwa, najczęściej uginają nam się nogi…

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Zdecydowałam się na ten wpis, bo wiem, jak dużo osób stresuje się rozprawą. Ten wpis przeznaczony jest głównie dla osób, które czeka pierwsza wizyta w sądzie. Chociaż przyznaję, że mam klientów, którzy byli w sądzie 30 razy, a mimo to przed salą wciąż pytają mnie: „Pani Mecenas, gdzie siadamy, co mówić? Sąd jest straszny…”.

W oczekiwaniu na rozprawę

Jak wygrać ze stresem przed rozprawą? Z pewnością czekanie na korytarzu sądowym nie działa relaksująco. Nie polecam przyjeżdżać na ostatnią chwilę, gdyż może się zdarzyć, że będziesz miał problem ze znalezieniem sali. Dlatego dobrze być wcześniej. Dowiedz się, gdzie jest sala i najlepiej idź na kawę do bufetu. Sprawdź przed wejściem na salę czy masz dowód osobisty i wyłączony telefon.

Potrzebujesz konsultacji? Zadzwoń pod numer +48691512933 lub umów się w kalendarzu.

Sprawa rozwodowa – najważniejsze rzeczy

1. W pierwszej kolejności jak mówić do sądu, przeczytasz o tym więcej tutaj Czego nie lubią sądy? Jak się ubrać i co mówić w sądzie?
2. Powód siada po prawej stronie patrząc na sędziego, zaś strona pozwana po lewej. Świadkowie stają na środek, aby sąd mógł sprawdzić obecność.
3. Mamy kilka form przesłuchań. Mamy przesłuchania stron, a także mamy zeznania świadków. Zacznijmy od przesłuchania stron. Pytania jakie może zadać są zależą od tego jakie są kwestie sporne.
4. Pytania – jeżeli nie orzekamy o winie wówczas pytania będą krótkie i konkretne. Więcej pytań poniżej wpisu.

 • Kiedy i dlaczego związek zaczął się psuć?
 • Czy widzicie Państwo szanse na ratowanie małżeństwa?
 • Kiedy nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego?
 • Czy Pan/Pani jest w jakimś związku z inną osobą?
 • Czy podjęliście próby ratowania małżeństwa?
 • Proszę podać datę ostatniego pożycia małżeńskiego?
 • Czy strona kocha męża/żonę?
 • Kiedy zanikła strona uczuciowa związku?
 • Czy sądzi Pan/Pani, że rozkład pożycia jest trwały ?
 • Czy jest Pan/ Pani pewna/y rozwiązania małżeństwa?
 • Od kiedy małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa?
 • Czy małżonkowie zawierali umowę majątkową?

5. Przede wszystkim sąd będzie chciał ustalić jakie są przyczyny rozpadu małżeństwa. Podanie samej niezgodności charakterów nie jest wystarczające, powinniśmy podać wynikające z tego konsekwencje. Konkretnie wskazujemy co stało się w naszym małżeństwie, że doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego. Istotne dla sądu jest ustalenie czy rozpad pożycia małżeńskiego ma charakter ale trwały i zupełny.

Krok po kroku – Gdzie jest rozprawa?

Gdyby zdarzyło się tak, że nie masz przy sobie zawiadomienia o rozprawie z numerem sali, możesz podejść do biura obsługi. Tam z pewnością uzyskasz tę informację. Będąc pod salą upewnij się, czy twoja sprawa jest na pewno na wokandzie. Wokanda może być elektroniczna bądź w zwykłej formie pisemnej wywieszona na drzwiach sali.

Uwaga – zdarza się, że rozprawa zostaje przeniesiona do innej sali. Wtedy pod wokandą może być stosowna informacja. Oczywiste? Proszę mi uwierzyć, iż zdarzają się sytuacje, gdy ktoś wbiega na salę sądową spóźniony 20 minut twierdząc, że stał pod salą, gdyż nie zauważył informacji…

Wchodzimy po wywołaniu sprawy

Będąc pod salą usłyszymy wywołanie rozprawy. „Sprawa z powództwa Kowalski przeciwko NowakI wtedy możemy wszyscy wejść na salę. Wtedy wchodzą również świadkowie, gdyż muszą zameldować, że stawili się na rozprawę.

Jak wygląda sprawa rozwodowa. Gdzie siadamy?

Wchodząc na salę zazwyczaj mamy skład orzekający na wprost, nawet jeżeli mamy drzwi boczne. Wyobraźmy sobie sytuację: wchodzimy i naprzeciwko nas jest 3 sędziów. Po stronie lewej (patrząc na Sąd) siada powód. Czyli jeżeli jesteś powodem, kieruj się na lewo. Jeżeli jesteśmy stroną pozwaną, idziemy na prawo. Świadkowie siadają tam, gdzie publiczność. Sprawę poprowadzi trzech sędziów: ten pośrodku to sędzia przewodniczący (zawodowy), a dwaj po bokach to sędziowie ławnicy. Sprawa rozwodowa odbywa się bez udziału publiczności.

Uwaga – wyjątek: możesz zgłosić udział w sprawie tzw. męża zaufania (a nawet dwóch). W tym charakterze może wystąpić mama, kolega, ciocia, obcy lub krewny – wybór zależy wyłącznie od Ciebie. Sąd w pierwszej kolejności sprawdzi listę obecności (kto się stawił, a kto nie), czy zawiadomienie o rozprawie zostało prawidłowo doręczone.

Potrzebujesz pomocy? KONTAKT

Jak wygląda sprawa rozwodowa? Pytania rozszerzenie

Kilka pytań – Pierwsza rozprawa rozpoczyna się od kilku pytań, których celem jest ustalenie, czy i od kiedy małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa, jaka jest sytuacja dzieci, czy toczyły się inne sprawy rodzinne (których akta należy dołączyć do sprawy rozwodowej) i przede wszystkim: czy istnieje szansa na uratowanie małżeństwa.

Następnym etapem jest przesłuchiwanie świadków. Dopiero po wyczerpaniu listy świadków nadchodzi czas na przesłuchanie stron. W pierwszej kolejności przesłuchiwany jest powód, a następnie pozwany. Podczas przesłuchania będziesz mógł odnieść się do zeznań świadków i przedstawić swój punkt widzenia.

Sąd, przesłuchując w pierwszej kolejności powoda w charakterze strony, najpierw będzie chciał potwierdzić informacje zawarte w pozwie. Zapyta więc o początki waszego związku, gdzie zamieszkiwaliście, kiedy zawarliście małżeństwo, ile macie dzieci i w jakim wieku. Takie pytania na rozgrzewkę nie powinny sprawić Ci kłopotu.

Miłość jednej osoby nie ratuje małżeństwa

Sąd musi ustalić od kiedy państwo razem nie współżyjecie, od kiedy państwo razem nie gospodarujecie wspólnymi finansami i gospodarstwem domowym oraz czy ustała więź duchowa. W tym miejscu warto jest zaznaczenia że nie da się zmusić ani ograniczyć drugiej strony a zatem sąd mimo miłości jednostronnej rozwiązuje małżeństwa. A zatem w przypadku bez orzekania o winie pytania będą konkretne i sama rozprawa może trwać 15 min. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda kiedy strony eskalują konflikt i dochodzą kto zawinił – czy to mąż jest winny czy żona. Pytania wtedy są zaawansowane i niekiedy przesłuchanie jednej ze stron trwa nawet 7 czy 8 godzin. Miałam rozprawę, gdzie jedna ze stron była słuchana cztery razy po 3 h czyli łącznie 12 godzin. Musiała stać na środku i odpowiadać na pytania.

Chcesz się dowiedzieć więcej i uzyskać pomoc?

JAK POMAGAM ❓

Kto zadaje pytania w sądzie?

Najpierw pytania zadaje sąd, później pełnomocnik strony która jest przesłuchiwana, a następnie pełnomocnik tudzież bezpośrednio druga strona. A zatem następnie druga strona ma możliwość zadawania pytań. Nie można częściowo odmówić odpowiedzi na pytanie, całkowita odmowa może być źle odebrana przez sąd.

Duża umiejętność leży w tym, aby umieć zadawać pytania. Zadajemy pytania oparte na faktach nie emocjach. Dobrze jest również przywoływać materiał dowodowy, który jest zawarty w sprawie np. wiadomość SMS X. Osoba twierdzi, że nie biła dziecka, podczas gdy podczas przesłuchania pokazuje się dowody i powołuje się na ten dowód czy prawdą jest, że pisała smsa, że jednak biła. Jeżeli chcemy eskalować i prowadzić długie postępowanie wówczas musimy być przygotowani na długie postępowanie, jeżeli chcemy orzekać o winie. Moja technika zadawania pytań polega na uważnym słuchaniu i wyłapywaniu nieścisłości. Następnie pytamy o rozbieżności. Najlepiej mieć na sali kartkę, by zapisywać pytania, które później zadasz Ty lub Twój pełnomocnik. Należy podważyć wiarygodność świadka, który zeznał nieprawidłowo.

Pytania sądu, jeżeli macie dzieci

Pytania jakie zada Sąd, na pewno będą związane z ich utrzymaniem. Zapyta o koszty i o Twoją sytuację majątkową. Nawet jeżeli wcześniej porozumieliście się co do kwestii alimentów, to sąd i tak ma obowiązek dokonania choćby ogólnikowych ustaleń w tym zakresie. Przygotuj się na pytania i przygotuj również odpowiedzi dotyczące wydatków. Twoje zeznania mogą mieć również znaczenie za kilka lat w toku ewentualnej sprawy o podwyższenie alimentów. Kalkulator alimentów

Dodatkowe pytania dotyczące alimentów

Pytanie dotyczące dzieci – najczęściej te pytania są zaawansowane dlaczego albowiem sąd musi wiedzieć jaki jest koszt utrzymania dziecka. Będą zatem pytania:

 • ile dziecko kosztuje
 • jaki jest koszt wyżywienia
 • jaki koszt zakresie odzieży obuwia
 • jaki koszt zakresie placówki edukacyjnej
 • jaki koszt w zakresie zajęć dodatkowych itp.

Sąd musi ustalić jaki jest koszt utrzymania dziecka a zatem na pewno rodzic, który jest rodzicem pierwszoplanowym będzie miał zaawansowane pytanie w tym obszarze. W tym obszarze pytania będą oparte na faktach

 • kto wychowuje dzieci
 • kto się zajmuje dziećmi
 • jak wygląda podział ról i obowiązków dotyczących wychowania dzieci
 • kto odbiera dzieci z placówki edukacyjnej
 • kto odwozi
 • kto więcej czasu spędza
 • jak wygląda rozdzielenie praw i obowiązków związanych z wychowaniem dzieci

Wniosek i sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Świadkowie przy rozwodzie

Po sprawdzeniu listy obecności świadków, sąd prosi, aby świadkowie opuścili sali i oznajmia, że później zostaną wezwani. Zatem udajemy się na korytarz i tam czekamy na wywołanie. Po zeznaniu sąd najczęściej informuje nas, że dziękuje nam i możemy już opuścić sąd. Nie ma konieczności czekać na zakończenie całej rozprawy. Jako świadek pamiętaj, że przysługuje ci prawo do zwrotu wydatków związanych ze stawiennictwem do sądu (transport), a ponadto wynagrodzenie za utratę zarobku.

Regułą jest przesłuchiwanie w pierwszej kolejności świadków strony powodowej, a w drugiej – strony pozwanej. Liczba świadków przesądza o tym, ilu rozpraw potrzeba na ich przesłuchanie. Oczywiście strony mają prawo brać udział w przesłuchiwaniu świadków, w szczególności zadawać im pytania.

Pytania do świadków

W tym przypadku mówimy o zeznaniu. Świadkowie zeznają to co wiedzą na okoliczność faktów. W przypadku, gdy świadek nie wie proszę wówczas odpowiadać, że nie wie. Tutaj mamy również sytuację skomplikowaną, gdyż musimy ustalić czy świadek jest powołany na okoliczność związaną z winą czy na okoliczność związaną z alimentami czy też tylko i wyłącznie na okoliczność związaną z dzieckiem. W Warszawie wymogiem formalnym jest powołanie świadka na okoliczność małoletniego dziecka. Pytania wówczas dotyczą tego, czy świadek widział dziecko czy dziecko jest zadbane czy wie o tym, że rodzice się rozwodzą? Wtedy pytania są proste.

Świadek – Co mówi przy rozwodzie ?

Natomiast inaczej jest, gdy świadek powołany jest na kilkanaście różnych okoliczności. Składając wniosek dowodowy prosząc sąd o zeznania o dopuszczenie i doprowadzenie świadka, trzeba wskazać na jaką okoliczność świadka chcemy powołać. Jeżeli świadka powołujemy na okoliczność kto poniósł winę za rozpad pożycia małżeńskiego wówczas musimy się spodziewać pytań od dotyczące relacji małżonków. Jeżeli w tezie dowodowej podamy, że świadek również ma odpowiadać w obszarze alimentów tudzież wychowania dzieci to również trzeba się spodziewać pytań dotyczących jakie są koszty utrzymania dziecka albo jak rodzice zajmują się dzieckiem. Przesłuchanie świadka na piśmie

Przykładowe pytania do świadków

 • Czy świadkowie wiedzą, jakie były problemy w małżeństwie?
 • Czy świadek ma wiedzę, żeby którakolwiek ze stron nadużywała alkoholu?
 • Czy świadek ma wiedzę o tym, by którakolwiek ze stron zażywała substancje psychoaktywne?
 • Czy świadek wie, jak strony wychowują dziecko?
 • Jakimi rodzicami są strony?
 • Czy świadek naocznie widział kłótnie stron?
 • Skąd świadek ma wiedzę o problemach w małżeństwie?

Sprawa o rozwód. Świadkowie kłamią?

Jakie pytania może zadać stronom sąd?

Sąd zainteresuje się tym, kiedy przestało układać się w waszym małżeństwie. Na sądzie ciąży obowiązek umiejscowienia w czasie okoliczności będących początkiem końca łączącego was związku. Sąd będzie zadawał pytania tak, żeby dowiedzieć się przyczyny kryzysu. Ma to duże znaczenie dla kierunku dalszego postępowania dowodowego i przesłuchań świadków.

Miedzy małżonkami występują 3 rodzaje więzów, tj. gospodarcze, fizyczne i duchowe. Sąd zatem będzie chciał wiedzieć, od kiedy nie prowadzicie gospodarstwa domowego i zapyta, kiedy po raz ostatni współżyliście. Spokojnie… Nie musisz tutaj wchodzić w szczegóły, najważniejsza jest przybliżona data.

W kwestii więzi duchowej Sąd zapyta, czy jeszcze kochasz współmałżonka i czy widzisz szanse na ratowanie związku. Na takie pytanie przygotuj się wcześniej, gdyż w sądzie są ogromne emocje. Kiedy widzi się małżonka naprzeciwko siebie zdarzają się sytuacje, że „odbiera mowę”.

Przykładowe pytania – Rozwód z winy

 • Czy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci?
 • Czy między stronami dochodziło do kłótni?
 • Czy Pani postawa była bierna czy czynna?
 • Kto eskalował kłótnie?
 • Czy między Państwem dochodziło do przemocy fizycznej, psychicznej?
 • Czy zażywała Pan/Pani substancje psychotropowe i jak często?
 • Czy piła Pan/Pani alkohol i jak często?
 • Czy zdarzyło się kiedyś, że podczas obecności osób trzecich doszło między Państwem do nieporozumienia?
 • Czy podejmowaliście Państwo próby ratowania małżeństwa?
 • Czy upatruje Pan/Pani w rozpadzie pożycia małżeńskiego swoją winę?
 • Jak widzi Pani rolę ojca/matki w procesie wychowawczym dziecka?

Wydanie wyroku

Wydanie wyroku może odbyć się na ostatniej rozprawie, czyli po przesłuchaniu stron, ale może też być odroczone na okres do dwóch tygodni (tzw. publikacja wyroku). Twoja obecność na ogłoszeniu wyroku nie jest oczywiście obowiązkowa, pamiętaj jednak, że nikt nie przyśle Ci wyroku do domu! Jeżeli ustanawiasz pełnomocnika, on z pewnością powinien Cię poinformować o wyroku. Jeżeli nie, musisz sam ustalić jego treść lub napisać wniosek o doręczenie wyroku.

Rozprawa rozwodowa w Warszawie – zaskakujący zwrot akcji

Kiedy myślisz, że wiesz wszystko o swojej sprawie rozwodowej, życie może Cię zaskoczyć. Przekonał się o tym pan Paweł, którego prowadziłam jako adwokat w sprawie rozwodowej w Warszawie. Początkowo sprawa miała wydawać się prosta: rozwód bez orzekania o winie, alimenty na dziecko w wysokości 1000 zł. Jednak rzeczywistość okazała się inna.

Niespodziewana Zmiana Stanowiska

Tuż przed rozprawą w Sądzie Okręgowym w Warszawie, klient znalazł w telefonie żony kontakt do adwokata. To wywołało podejrzenia i zmianę strategii. Pan Paweł zdecydował się jednak nie brać adwokata, przekonany o spokojnym przebiegu sprawy.

Zaskoczenie na Rozprawie

Jednak na rozprawie wszystko się zmieniło. Żona pana Pawła przyszła z nowym pełnomocnikiem, a w swojej odpowiedzi na pozew, liczącej 23 strony, zażądała rozwodu z winy męża i wysokich alimentów – 2.500 zł dla siebie oraz 3.500 zł na dziecko, czyli łącznie 7000 zł.

Dokładne Przygotowanie Drugiej Strony

Żona przygotowała się do sprawy, zbierając 200 paragonów i faktur, by udowodnić wysokie wydatki na dziecko. Jej strategia była jasna – udowodnić winę męża i uzyskać wysokie alimenty.

Co Robić, Gdy Druga Strona Zmienia Stanowisko?

 • Odroczenie Rozprawy: W takich sytuacjach należy prosić sąd o odroczenie terminu rozprawy, aby móc odpowiedzieć na zmienione stanowisko.
 • Zbieranie Dowodów: Trzeba zebrać dowody obalające twierdzenia drugiej strony, zarówno co do winy, jak i wysokości żądanych alimentów.
 • Konsultacje z Adwokatem: Ważne jest, aby wszystkie kroki konsultować z doświadczonym adwokatem.

Kancelaria Adwokacka Marta Wnuk – Twoje wsparcie w sprawach rozwodowych

W mojej kancelarii adwokackiej prowadzimy sprawy rozwodowe, alimentacyjne, dotyczące kontaktów z dziećmi oraz podziału majątku, zarówno w Warszawie, jak i na terenie całej Polski. Naszym celem jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia w tych trudnych, emocjonalnych sprawach.

Sprawy rozwodowe często są pełne emocji i nieprzewidywalne. Ludzie są w stanie posunąć się do różnych rzeczy, kiedy w grę wchodzą sądowe rozgrywki i pieniądze. Dlatego zawsze zachowaj ostrożność i konsultuj każdy krok ze swoim adwokatem.

Mądra Strategia Procesowa

Jako doświadczony adwokat, często udaje mi się przewidzieć ruchy drugiej strony. W sprawach rozwodowych kluczowa jest dobra strategia procesowa, dlatego nie zwlekaj z decyzją o skorzystaniu z pomocy adwokata.

O mnie 🏛

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]