Home Podział Majątku Jak wygląda sprawa rozwodowa Jakie pytania zadaje Sąd?

Jak wygląda sprawa rozwodowa Jakie pytania zadaje Sąd?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Jak wygląda sprawa rozwodowa

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Jak wygląda sprawa rozwodowa. Sąd – bać się czy nie? Kiedy przychodzi list z sądu wzywający nas do osobistego stawiennictwa, najczęściej uginają nam się nogi…

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Zdecydowałam się na ten wpis, bo wiem, jak dużo osób stresuje się rozprawą. Ten wpis przeznaczony jest głównie dla osób, które czeka pierwsza wizyta w sądzie. Chociaż przyznaję, że mam klientów, którzy byli w sądzie 30 razy, a mimo to przed salą wciąż pytają mnie: „Pani Mecenas, gdzie siadamy, co mówić? Sąd jest straszny…”.

W oczekiwaniu na rozprawę

Jak wygrać ze stresem przed rozprawą? Z pewnością czekanie na korytarzu sądowym nie działa relaksująco.

Nie polecam przyjeżdżać na ostatnią chwilę, gdyż może się zdarzyć, że będziesz miał problem ze znalezieniem sali. Dlatego dobrze być wcześniej. Dowiedz się, gdzie jest sala i najlepiej idź na kawę do bufetu. Sprawdź przed wejściem na salę czy masz dowód osobisty i wyłączony telefon.

Gdzie jest rozprawa?

Gdyby zdarzyło się tak, że nie masz przy sobie zawiadomienia o rozprawie z numerem sali, możesz podejść do biura obsługi. Tam z pewnością uzyskasz tę informację.

Będąc pod salą upewnij się, czy twoja sprawa jest na pewno na wokandzie. Wokanda może być elektroniczna bądź w zwykłej formie pisemnej wywieszona na drzwiach sali.

Uwaga – zdarza się, że rozprawa zostaje przeniesiona do innej sali. Wtedy pod wokandą może być stosowna informacja.

Oczywiste?

Proszę mi uwierzyć, iż zdarzają się sytuacje, gdy ktoś wbiega na salę sądową spóźniony 20 minut twierdząc, że stał pod salą, gdyż nie zauważył informacji…

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Wchodzimy po wywołaniu sprawy

Będąc pod salą usłyszymy wywołanie rozprawy.

Sprawa z powództwa Kowalski przeciwko Nowak

I wtedy możemy wszyscy wejść na salę. Wtedy wchodzą również świadkowie, gdyż muszą zameldować, że stawili się na rozprawę.

Jak wygląda sprawa rozwodowa Gdzie siadamy?

Wchodząc na salę zazwyczaj mamy skład orzekający na wprost, nawet jeżeli mamy drzwi boczne. Wyobraźmy sobie sytuację: wchodzimy i naprzeciwko nas jest 3 sędziów.

Po stronie lewej (patrząc na Sąd) siada powód. Czyli jeżeli jesteś powodem, kieruj się na lewo. Jeżeli jesteśmy stroną pozwaną, idziemy na prawo. Świadkowie siadają tam, gdzie publiczność.
Sprawę poprowadzi trzech sędziów: ten pośrodku to sędzia przewodniczący (zawodowy), a dwaj po bokach to sędziowie ławnicy.

Sprawa rozwodowa odbywa się bez udziału publiczności.

Uwaga – wyjątek: możesz zgłosić udział w sprawie tzw. męża zaufania (a nawet dwóch). W tym charakterze może wystąpić mama, kolega, ciocia, obcy lub krewny – wybór zależy wyłącznie od Ciebie.

Sąd w pierwszej kolejności sprawdzi listę obecności (kto się stawił, a kto nie), czy zawiadomienie o rozprawie zostało prawidłowo doręczone.

KONSULTACJA TELEFONICZNA – JAK WYGLĄDA SPRAWA ROZWODOWA W PRAKTYCE

Świadkowie przy rozwodzie

Po sprawdzeniu listy obecności świadków, sąd prosi, aby świadkowie opuścili sali i oznajmia, że później zostaną wezwani. Zatem udajemy się na korytarz i tam czekamy na wywołanie. Po zeznaniu sąd najczęściej informuje nas, że dziękuje nam i możemy już opuścić sąd. Nie ma konieczności czekać na zakończenie całej rozprawy.

Jako świadek pamiętaj, że przysługuje ci prawo do zwrotu wydatków związanych ze stawiennictwem do sądu (transport), a ponadto wynagrodzenie za utratę zarobku.

Regułą jest przesłuchiwanie w pierwszej kolejności świadków strony powodowej, a w drugiej – strony pozwanej. Liczba świadków przesądza o tym, ilu rozpraw potrzeba na ich przesłuchanie. Oczywiście strony mają prawo brać udział w przesłuchiwaniu świadków, w szczególności zadawać im pytania.

Dobry adwokat rozwodowy Warszawa Adwokat rodzinny Jaki powinien być?

Jak wygląda sprawa rozwodowa? Pytania

Kilka pytań – Pierwsza rozprawa rozpoczyna się od kilku pytań, których celem jest ustalenie, czy i od kiedy małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa, jaka jest sytuacja dzieci, czy toczyły się inne sprawy rodzinne (których akta należy dołączyć do sprawy rozwodowej) i przede wszystkim: czy istnieje szansa na uratowanie małżeństwa.

Następnym etapem jest przesłuchiwanie świadków.

Dopiero po wyczerpaniu listy świadków nadchodzi czas na przesłuchanie stron.

W pierwszej kolejności przesłuchiwany jest powód, a następnie pozwany. Podczas przesłuchania będziesz mógł odnieść się do zeznań świadków i przedstawić swój punkt widzenia.

Sąd, przesłuchując w pierwszej kolejności powoda w charakterze strony, najpierw będzie chciał potwierdzić informacje zawarte w pozwie. Zapyta więc o początki waszego związku, gdzie zamieszkiwaliście, kiedy zawarliście małżeństwo, ile macie dzieci i w jakim wieku. Takie pytania na rozgrzewkę nie powinny sprawić Ci kłopotu.

Umów się na poradę!

Wprowadziłam do oferty konsultację telefoniczną, dzięki której przez godzinę wyjaśniam, co może Cię spotkać w sądzie. Jeżeli boisz się rozprawy, umów się ze mną na konsultację, podczas której wszystko Ci wytłumaczę.

KONSULTACJA TELEFONICZNA  – kliknij i zapisz się na konsultację 

Każda sytuacja jest inna. Muszę poznać Twoją historię – wtedy będę w stanie pomóc.

Oczywiście każdy rozwód jest inny, jednak istnieje pewien zestaw pytań zadawanych przez sąd. Poznaj je, by poczuć się pewniej. Przygotowanie do rozprawy jest kluczowe.

Jakie pytania może zadać stronom sąd?

Sąd zainteresuje się tym, kiedy przestało układać się w waszym małżeństwie. Na sądzie ciąży obowiązek umiejscowienia w czasie okoliczności będących początkiem końca łączącego was związku. Sąd będzie zadawał pytania tak, żeby dowiedzieć się przyczyny kryzysu. Ma to duże znaczenie dla kierunku dalszego postępowania dowodowego i przesłuchań świadków.

Miedzy małżonkami występują 3 rodzaje więzów, tj. gospodarcze, fizyczne i duchowe.

Sąd zatem będzie chciał wiedzieć, od kiedy nie prowadzicie gospodarstwa domowego i zapyta, kiedy po raz ostatni współżyliście. Spokojnie… Nie musisz tutaj wchodzić w szczegóły, najważniejsza jest przybliżona data.

W kwestii więzi duchowej Sąd zapyta, czy jeszcze kochasz współmałżonka i czy widzisz szanse na ratowanie związku.

Na takie pytanie przygotuj się wcześniej, gdyż w sądzie są ogromne emocje. Kiedy widzi się małżonka naprzeciwko siebie zdarzają się sytuacje, że „odbiera mowę”.

I żyli długo i szczęśliwie

Nieraz zdarzało się, że postępowanie po pierwszej rozprawie było zawieszane na zgodny wniosek stron, które zdecydowały się podjąć ostatnią próbę ratowania związku. 

Pytania sądu, jeżeli macie dzieci

Pytania jakie zada Sąd, na pewno będą związane z ich utrzymaniem. Zapyta o koszty i o twoją sytuację majątkową. Nawet jeżeli wcześniej porozumieliście się co do kwestii alimentów, to sąd i tak ma obowiązek dokonania choćby ogólnikowych ustaleń w tym zakresie.

Koniecznie przeczytaj mój wpis o pytaniach, jakie zadaje Sąd. Musisz być przygotowana/y.

Przygotuj się na pytania i przygotuj również odpowiedzi dotyczące wydatków. Twoje zeznania mogą mieć również znaczenie za kilka lat w toku ewentualnej sprawy o podwyższenie alimentów.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty Ile czeka się na alimenty w Warszawie?

Pytania w przypadku orzekania o winie 

Należy pamiętać, iż pytania na rozprawie rozwodowej z orzekaniem o winie będą bardziej szczegółowe i mogą dotyczyć wielu ubocznych kwestii. 

Dlatego ważne jest odpowiednie przygotowanie się ze swoim pełnomocnikiem na ewentualne pytania. Solidne przygotowanie zdecydowanie redukuje stres. 

Wydanie wyroku może odbyć się na ostatniej rozprawie, czyli po przesłuchaniu stron, ale może też być odroczone na okres do dwóch tygodni (tzw. publikacja wyroku). Twoja obecność na ogłoszeniu wyroku nie jest oczywiście obowiązkowa, pamiętaj jednak, że nikt nie przyśle Ci wyroku do domu! Jeżeli ustanawiasz pełnomocnika, on z pewnością powinien Cię poinformować o wyroku. Jeżeli nie, musisz sam ustalić jego treść lub napisać wniosek o doręczenie wyroku.

Reasumując, pamiętajmy, aby do rozprawy dobrze się przygotować. Przypomnij sobie wszelkie procedury związane z odpowiednim zachowaniem się w sądzie. To są istotne kwestie, o których powinieneś zawsze pamiętać. Zadbaj również o dobrego pełnomocnika, który pomoże Ci przejść przez ten trudny czas. W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu.

 

Czytaj także:

Pytania jakie zadaje Sąd 

Wzór pozwu o rozwód

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]