Home rozwód Przesłuchanie świadka na piśmie 

Przesłuchanie świadka na piśmie 

by ADWOKAT MARTA WNUK
Przesłuchanie świadka na piśmie 

Przesłuchanie świadka na piśmie 

Przesłuchanie świadka na piśmie. Sąd wysłał zobowiązanie do świadka, w którym wskazał, żeby odpowiedzieć na pytania wskazane w tezie dowodowej w formie pisemnej? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, iż powołując świadka wskazujemy okoliczności, o których świadek ma poświadczyć. Przykładowo wzywamy świadka na okoliczność nieprawidłowości w związku małżeńskim stron, zachowań pozwanego względem powódki, zawinienia pozwanego w rozpadzie pożycia.

Potrzebujesz pomocy? KONTAKT ✅

Co powinien zeznać świadek?

Należy zatem odpowiedzieć na takie pytania jak: Jakie nieprawidłowe zachowania małżonków doprowadziły do rozpadu pożycia małżeńskiego?”, „Na czym polega zawinienie stron?”. Celem jest przede wszystkim uzyskanie od świadka opisu sytuacji stron. Hipotetycznie – mąż nie dbał o żonę, używał wulgaryzmów, zdradzał, strony się kłóciły. A zatem jest to taki trochę list do sądu. Jednocześnie sąd ma obowiązek pouczyć świadka, że za składanie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności.

Obecnie sądy wysyłają kartkę, na której wpisują: „Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę, niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome”.

W związku z tym należy opisać, co świadek wie, zwracając uwagę na daną okoliczność. Rolą świadka jest złożenie zeznań, które pokryją się z twierdzeniami zawartymi w pozwie.

Zapraszam Cię na mój kanał YouTube:

Pozew o rozwód  🎥

Rozwody – Tego nie rób w Sądzie 🎥

Rozwód z Manipulantem 🎥

Jak złożyć zeznania w formie pisemnej? 

Takie zeznania należy złożyć na piśmie. Własnoręcznie podpisane pismo należy wysłać do sądu listem poleconym lub złożyć osobiście w biurze podawczym w sądzie, wskazując sygnaturę sprawy.

 

Więcej:

Świadek na sprawie rozwodowej

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]