Czego nie lubią sądy przy rozwodach? Jak się ubrać i co mówić w sądzie?

by ADWOKAT MARTA WNUK
czego nie lubia sady

Odpowiedź na pytanie czego nie lubią sądy pomoże nam unikać w przyszłości błędów popełnianych na rozprawie. Jeżeli czeka się sprawa rozwodowa to sprawdź jakie pytania sąd Ci zada.  Pytania podczas rozwodu. Sprawa rozwodowa Zdarza się nam się krytykować sąd za to, że proces jest nierzetelnie prowadzony albo sędzia nas nie polubił. Bardzo często słyszę od moich klientów, że sędzia jest stronniczy, ponieważ pytał o szczegóły. Musimy wiedzieć, że sąd pracuje wedle przepisów. Oczywiście ja również mam wiele zastrzeżeń do pracy sądów.

Czego nie lubią sądy w sprawie rozwodowej?

Oczywiście wszystko zależy od tego o jakiej rozprawie mówimy. Zupełnie inaczej wygląda sprawa o rozwód, a inaczej sprawa o alimenty, a jeszcze inaczej wygląda sprawa o kwestie opiekuńcze bądź związaną ze spadkami. Ale przyjmijmy w pierwszej kolejności jak wygląda sprawa rozwodowa i czego nie lubi sąd.Zapraszam na konsultację. Zadzwoń pod numer +48691512933 lub umów się w kalendarzu.

Czego nie lubi sąd:

 1. Jak zwracać się do sądu? Mów do sądu „Wysoki Sądzie” lub „proszę Sądu”  – z pokorą i powagą. Sąd nie lubi kiedy okazuje się mu brak szacunku.
 2. Jak nie mówić do sądu? Zawsze zwracamy się do sądu, a nie do sędziego. Nie używaj więc sformułowania „pani/panie sędzio”. Kobiety sędzi nie powinno się również nazywać sędziną. Pamiętaj, by nie zwracać się do sądu na „ty”.
 3. Kiedy zwracasz się do sądu powinieneś stać. Do sądu zwracasz się wtedy kiedy udzieli Ci głosu. Bez względu na to, kto zada Ci pytanie, zwracasz się w stronę sądu.
 4. Jak ubrać się do sądu? Ubierz się stosownie do okoliczności. Jest to urząd i powaga sądu wymaga, aby ubiór był stosowny. Nie zakładaj latem japonek do sądu, albowiem może to zostać uznane za naruszenie powagi sądu.
 5. Nie eskaluj konfliktu – pokaż, że jesteś osobą współpracującą i szukającą kompromisu.
 6. Nie kłam ani nie mów rzeczy, których nie jesteś pewna/pewien. Dlaczego? Sąd może o to dopytać. Jeżeli zaczniesz jąkać się tudzież mijać się z prawdą to uzna po prostu, że Twoje są twierdzenia nieprawdziwe.
 7. Bądź przygotowany. Sąd będzie pytał zawsze na podstawie dokumentów, które są w sprawie. Zachęcam Cię zatem, żeby znać akta sprawy.
 8. Bądź konkretny. Sądy bardzo lubią jasne i precyzyjne wypowiedzi. Jeżeli sąd zapyta Cię o pewną datę bądź przygotowany.
 9. Nie udawaj nieomylnego. Sądy nie lubią kiedy osoba która wytacza sprawę, wykazuje brak współpracy i jest nieomylna. Są sędziowie, którzy uważają, że najważniejszy w sądzie jest kompromis. Nie rekomenduję zatem postawy walecznej tylko wykazującej pokorę i szukanie kompromisu.
 10. Sąd nie lubi twierdzeń bez pokrycia. Przygotuj się, że jeżeli stwierdzisz, że mąż jest pijakiem i jeździł po alkoholu samochodem to warto faktycznie pokazać np. wyrok sądu, który skazuje go za owe przestępstwo. Inny przykład – jeżeli twierdzimy, że dziecko boi się ojca i nie chce iść na widzenie się z ojcem to również to udowodnij. Najważniejsze przed sądem jest potwierdzenie wszystkich słów dowodami. Jeżeli coś jest nieprawdą, to uwierz mi, że sędziowie są na to przewrażliwieni i mają ogromną intuicję. Bardzo szybko wyczuwają kłamstwo i mogą o takie rzeczy wprost zapytać.
 11. Pokaż, że jesteś osobą godną zaufania i wykazujesz chęć do współpracy.
 12. Jeżeli sąd zaproponuje mediację to warto z tego korzystać.

Eskalacja konfliktu między stronami

Czego jeszcze nie nie lubi sąd? Przede wszystkim eskalacji konfliktów, np. sytuacji, kiedy nie wykazujemy możliwości współpracy. W jednej z ostatnich prowadzonych przeze mnie spraw pełnomocnik drugiej strony w odpowiedzi na pozew bez orzekania o winie zażądał rozwodu z orzeczeniem o winie. Tym samym przyznał się, że jego mocodawca stosował przemoc fizyczną względem mojej klientki. Gdy w takiej sytuacji przyznasz się do winy, rozwód na pewno skończy się z winy obu stron.

Czy na pewno nie masz sobie nic do zarzucenia?

Aby móc przypisać komuś wyłączną winę, musimy pamiętać, że druga strona musi być krystaliczna. Oczywiście każdą sprawę trzeba ocenić indywidualnie. Może zdarzyć się, że sąd powie wprost, jakie będzie rozstrzygnięcie oraz będzie namawiał do porozumienia. Nastąpi to w przypadku, gdy na przykład ktoś chce powoływać sto świadków do sprawy, podczas gdy sam zawinił.

Zapraszam Cię na mój kanał YouTube:

 

Sądy nie lubią braku współpracy dotyczącej dziecka

Kolejną rzeczą, której nie lubi sąd, to eskalowanie konfliktów między rodzicami i traktowanie dziecka jak własność. Sąd nie lubi, kiedy rodzice nie współpracują, a zwłaszcza, gdy dochodzi do alienacji rodzicielskiej. Jeżeli mamy podstawy do tego, żeby izolować dziecko od ojca albo matki, musimy konkretnie wskazać na podstawie dowodów nasze stanowisko, np. że podczas kontaktów dziecko płacze, ojciec pije i spożywa alkohol albo zażywa środki psychotropowe. Jeżeli powiemy „nie, bo nie”, czyli nie damy kontaktu, sąd oceni nas negatywnie.

Kiedy sąd będzie zadawać szczegółowe pytania?

Ważną sprawą jest również kwestia alimentów. Są one uzależnione są od kosztów utrzymania dziecka. Przygotuj się na wnikliwe pytania o koszty utrzymania małoletniego. Jako adwokat do spraw rozwodowych zapewniam Cię, że sąd rozwodowy będzie zadawał szczegółowe pytania w tym zakresie, by wyczerpać temat.

Sędziowie zwracają uwagę na postępowanie stron i ich pełnomocników w sali sądowej.POTRZEBUJĘ ADWOKATA

9 – rzeczy, które są zwykle źle widziane przez sędziów:

 1. Brak Szacunku dla Sądu i Procedury: Nieprzestrzeganie zasad etykiety sądowej, przerywanie innym, niestosowanie się do poleceń sędziego.
 2. Osobiste Ataki na Drugą Stronę: Agresywne lub obraźliwe wypowiedzi wobec drugiej strony, zamiast koncentracji na faktach i argumentach.
 3. Kłamstwa i Próby Oszustwa: Składanie fałszywych oświadczeń lub przedstawianie sfałszowanych dowodów.
 4. Niedotrzymywanie Terminów i Nieprzygotowanie: Spóźnianie się na rozprawy, brak odpowiednich dokumentów czy niewystarczające przygotowanie do rozprawy.
 5. Emocjonalne Wybuchy: Wyrażanie emocji w nadmierny sposób, szczególnie jeśli prowadzi to do zakłócenia porządku w sali sądowej.
 6. Nadmierna Agresywność Prawników: Postawa agresywna pełnomocników prawnych, nadmierne konfliktowe zachowanie, które nie przyczynia się do rozwiązania sprawy.
 7. Wywieranie Presji na Świadków: Intimidacja czy wywieranie presji na świadków lub na drugą stronę przed lub w trakcie rozprawy.
 8. Próbę Skierowania Uwagi na Nieistotne Kwestie: Koncentrowanie się na zagadnieniach niezwiązanych z meritum sprawy, co może być odbierane jako próba przeciągania procesu.
 9. Manipulowanie Dziećmi: Próby wpływania na dzieci w celu uzyskania korzystnych zeznań lub wykorzystywanie ich do zemsty na drugiej stronie.

Sędziowie oczekują, że wszystkie strony będą przestrzegały zasad proceduralnych, działały w granicach prawa, a ich postępowanie będzie skupione na rzeczowych i merytorycznych aspektach sprawy. Zachowania, które mogą przeszkadzać w efektywnym i sprawiedliwym prowadzeniu postępowania, są zwykle niepożądane i mogą wpływać na odbiór sprawy przez sąd.

Pytania – o Postępowanie Rozwodowe i Zachowanie w Sądzie

1. Jak należy zwracać się do sądu podczas rozprawy?
Podczas rozprawy należy zwracać się do sądu używając formuł „Wysoki Sądzie” lub „Proszę Sądu”. Zawsze mówimy z szacunkiem i powagą, nie używając sformułowań typu „pani/panie sędzio” czy „sędzina”.

2. W jaki sposób powinno się ubrać na rozprawę sądową?
Należy ubrać się stosownie i odpowiednio do powagi sądu. Niewłaściwe ubranie, jak na przykład japonki latem, może zostać uznane za brak szacunku dla sądu.

3. Jakie zachowanie podczas rozprawy jest źle widziane przez sędziów?
Sędziowie nie lubią, gdy strony eskalują konflikt, kłamią, są nieprzygotowane, nieprzestrzegają procedur, wywierają presję na świadków, skupiają się na nieistotnych kwestiach, czy manipulują dziećmi. Szukają kompromisu i współpracy między stronami.

4. Czy sąd może zadać pytania dotyczące konkretnych dat lub szczegółowych informacji?
Tak, sąd może zadać szczegółowe pytania na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, więc warto być przygotowanym i znać szczegóły dotyczące swojej sytuacji.

5. Jakie konsekwencje niesie ze sobą nieszczerość w sądzie?
Nieszczerość może prowadzić do negatywnej oceny przez sędziego, który ma intuicję i doświadczenie w wyczuwaniu kłamstw. Odpowiadając nieprawdą, ryzykujemy utratę wiarygodności, co może negatywnie wpłynąć na rozstrzygnięcie sprawy.

Z poważaniem, 

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie
 – Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail:kontakt@adwokatwnuk.pl

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]