Separacja czy rozwód? Co robić?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Separacja

Separacja czy rozwód? Od ponad dwóch lat pomiędzy mną a małżonką nie układa się najlepiej, żyjemy oddzielnie, mąż śpi w salonie, często wyjeżdża. Wielokrotnie mówił, że chce rozwodu. Ja wciąż go kocham i zastanawiam się nad separacją. Co zrobić? Jaka jest różnica między rozwodem a separacją? Wielu małżonków zastanawia się co zrobić, gdy małżeństwo nie układa się i trudno liczyć na jakąkolwiek poprawę. Co jest lepsze: rozwód czy separacja?

O mnie 🏛.

Rozwód

Rozwód to definitywne zakończenie związku małżeńskiego. Od tej decyzji nie ma odwrotu. Po prostu małżeństwo rozwiązane przez rozwód przestaje istnieć. W konsekwencji rozwodu między byłymi małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. To co ważne również małżonkowie nie będą oni po sobie też dziedziczyć z mocy ustawy.

Separacja

Separacja nie powoduje rozwiązania małżeństwa, a jedynie wprowadza w stan zawieszenia pewne prawa i obowiązki pomiędzy małżonkami. Kiedy sąd orzeka rozwód, a kiedy separację? Kodeks rodzinny i opiekuńczy stwierdza, iż o separację można wystąpić do Sądu w przypadku zupełnego rozkładu pożycia. Przesłanką rozwodu jest z kolei zupełny i trwały rozkład pożycia. Sąd orzeka rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, a separację wtedy, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia.

Zapraszam na konsultację. Zadzwoń pod numer +48691512933 lub umów się w kalendarzu.

Różnica między separacją a rozwodem

Przesłanki orzekanej przez sąd separacji nie są tożsame z przesłankami rozwodu. Przy orzeczeniu separacji nie musi występować przesłanka trwałego rozkładu pożycia. Warto podkreślić, że zupełny rozkład pożycia to nie to samo co trwały rozkład pożycia. Zarówno separacja jak i rozwód może pociągnąć za sobą orzeczenie o alimentach. Rodzaje alimentów przy rozwodzie

Podstawą prawną separacji jest artykuł 61 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

  • Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.
  • Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
  • Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków.

Przykładowe orzeczenia w sprawie separacji

  1. Separacja z powodu zupełnego rozkładu pożycia: Sąd orzekł separację w przypadku małżonków, którzy mieszkali osobno przez kilka lat, nie utrzymywali kontaktów i nie mieli wspólnych planów na przyszłość. Separacja była rezultatem ich długotrwałego rozkładu pożycia.
  2. Separacja bez dzieci: Małżeństwo, które nie miało dzieci, zdecydowało się na separację na podstawie zgodnego żądania. Oboje małżonków były zgodne co do rozwiązania małżeństwa i sąd orzekł separację, uwzględniając ich życzenia.
  3. Odrzucenie separacji ze względu na dobro dzieci: W przypadku, gdy małżonkowie mieli małoletnie dzieci i separacja mogłaby zaszkodzić ich dobru, sąd odrzucił wniosek o separację, ponieważ nie spełniono przesłanek określonych w prawie.

Jeśli masz pytania skontaktuj się z kancelarią. Potrzebujesz pomocy? KONTAKT

Separacja – kiedy warto rozważyć?

Teorie teoriami, jednakże w praktyce jest to najistotniejsze zagadnienie w mojej kancelarii. Chciałabym państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz – dzięki zapoznaniu się z różnymi badaniami, jak i na podstawie mojego doświadczenia wiem, że słowo „rozwód przysparza dużo zmartwień. W społeczeństwie panuje pogląd, że separacja to taki półśrodek na rozwód. Wobec tego zawsze mówię w swojej kancelarii, że trzeba działać zgodnie z preferencją klienta. Jeżeli nie czujesz tego, że jesteś gotowy na rozwód, albowiem gdzieś jeszcze widzisz szanse na powrót do życia w Waszym małżeństwie, to wówczas w takich sytuacjach warto rozważyć separację.

Kolejnym plusem tego rozwiązania w mojej ocenie jest fakt, że dajemy sobie czas, który w niektórych sytuacjach jest niezbędny. Dajemy sobie czas, aby przemyśleć wszystko, aby emocje opadły – wówczas możemy podjąć końcową decyzję. Należy zauważyć, iż możemy zmienić stanowisko w trakcie trwania sprawy o separację i zmienić powództwo o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.

Separacja – Słuchaj się intuicji

Dodatkowo często jest tak, że składamy pozew o separację, jeśli druga strona wnosi o orzeczenie rozwodu. Wówczas my również mamy wtedy czas na ustosunkowanie się do tych twierdzeń i zajęcia stanowiska w sprawie. Z pewnością przedłużamy ten proces, niemniej jednak uważam, że człowiek, który staje przed decyzją pt. „zakończenie małżeństwa”, musi kierować się intuicją i dokonywać wyboru na podstawie swoich odczuć. W mojej ocenie niedozwolona jest praktyka, w której przychodzi klient do kancelarii i mówi, że chce separacji, zaś prawnik namawia go do rozwiązania małżeństwa przez rozwód, bo będzie szybciej.

Z pewnością dla kancelarii będzie szybciej, niemniej jednak uważam, że zawsze trzeba słuchać się serca i kierować się tym, co podpowiada intuicja. Czy faktycznie będzie szybciej? Często jest tak, że kiedy składamy pozew o separację, to małżonkowie mają wówczas czas na przemyślenia. W związku z tym ważna jest gotowość do rozwiązania małżeństwa. Jeżeli tej gotowości nie ma, to niekiedy orzeczenie separacji jest lepszą formą. Z mojego doświadczenia jako adwokata, który specjalizuje się w sprawach rodzinnych, wiem, że niekiedy pozew o orzeczenie separacji jest formą łagodniejszą i nie wzbudza aż tylu emocji jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Dzięki temu między małżonkami może dojść do negocjacji rozwodowych i do jakiegoś porozumienia. Negocjacje rozwodowe

Działaj wolniej, ale skuteczniej

W tym miejscu zawsze warto pamiętać również o tym, iż pozew o rozwód tudzież pozew o separację otrzymany prosto od listonosza do rąk własnych powoduje niesamowitą dawkę stresu i reakcje ludzi są różne. Spotkałam się z takimi reakcjami, że strony zgodnie chciały rozwiązać małżeństwo i wspólnie wychowywały dzieci. Jednakże kiedy kobieta otrzymała pozew o rozwód, wpadła w szał. Zaczęła obwiniać męża, że to wszystko jego wina i że na pewno nie da mu rozwodu bez orzekania o winie.

Dlatego w takich sytuacjach czasem warto działać wolniej, a skuteczniej. Niekiedy niezbędne jest spotkanie małżonków, aby spróbować dojść do porozumienia.

Czy można nie zgodzić się na separację ?

Wcześniej już pisałam, iż rozwód co do zasady nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny. Na szczęście takie ograniczenie nie występuje przy orzeczeniu separacji. Sąd orzeknie separację nawet jeżeli występuje o nią małżonek wyłącznie winny, o ile oczywiście nie sprzeciwia się to dobru wspólnych małoletnich dzieci, ani nie stoją na przeszkodzie zasady współżycia społecznego.

Separacja. Czy zawsze sąd musi orzec winę?

Nie, sąd może odstąpić od orzekania o winie na zgodne żądanie małżonków. Zdarzają się również sytuacje, w których jeden z małżonków nie chce dać rozwodu. Więcej przeczytasz tu: Nie chcę rozwodu

Czy Sąd może nie orzec separacji?

Orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne jedynie wtedy, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jeden z małżonków chce rozwód, a drugi separacji?

Należy podkreślić, że jeśli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, to sąd orzeka rozwód. Jednakże jeśli orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie separacji jest uzasadnione, to sąd orzeka separację.

JAK POMAGAM ❓

Jakie są korzyści?

Zarówno orzeczenie rozwodu, jak i separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej i nie może być ona zmieniona w drodze umowy. Nie ma małżeńskiego majątku wspólnego – każdy z małżonków ma swój majątek osobisty.

Ile trwa sprawa o separację?

W przypadku gdy małżonkowie nie mają małoletnich dzieci, postępowanie jest zdecydowanie krótsze. Jeżeli strony są zgodne co do separacji bez orzekania o winie, wówczas postępowanie zamyka się na jednej rozprawie. Ponadto obecnie strony mają możliwość wystąpienia o przeprowadzenie rozprawy w trybie wideokonferencji. W pozwie należy wskazać, że dysponują Państwo odpowiednim sprzętem i z uwagi na odległość forma zdalna jest dla Państwa wskazana.

Pozew należy złożyć w sądzie właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania stron.

Jeżeli podejmiemy decyzję o separacji, wówczas albo sporządza się pozew samodzielnie, albo zleca wykonanie tej czynności kancelarii. Można również zlecić kancelarii pełną reprezentację w sprawie, w tym napisanie pozwu.

Czy będąc w separacji, mogę dokonać podziału majątku?

Tak, oczywiście, że tak. Zarówno w sprawie o rozwód, jak i w sprawie o separację – można dokonać podziału majątku wspólnego. W przypadku separacji sądowej nie dochodzi do rozwiązania węzła małżeńskiego. Małżeństwo formalnie nadal istnieje i nie można zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Jeżeli chodzi o podział, trzeba działać jak najszybciej. Proszę jednak pamiętać, że nikt nas z domu nie wyrzuci. W sprawie o podział majątku kluczowe jest spisanie wszystkich składników majątku, np. dom, samochód, konta bankowe, biżuteria.

Warto pamiętać! Osoby decydujące się na separację sądową z jakichś powodów (kwestie religijne, dobro dzieci) nie podejmują jeszcze ostatecznej decyzji co do losów małżeństwa.

Postępowanie sądowe – opłata

Pozew o separację podlega opłacie w wysokości 600,00 zł – tak jak w przypadku rozwodu. Jeżeli jednak separacja ma być orzeczona na zgodny wniosek małżonków – opłata wynosi 100,00 zł. Warunkiem jest brak wspólnych, małoletnich dzieci).

Dokumenty do sprawy o separację

Proszę pamiętać, żeby do pozwu lub wniosku dołączyć odpis aktu małżeństwa oraz odpisy aktów urodzenia wspólnych dzieci. W przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona, osoba składająca pozew/wniosek zostanie wezwana do jej uiszczenia. Pamiętajmy również, iż orzeczenie separacji nie wyklucza orzeczenia w przyszłości rozwodu. Warto skonsultować swój przypadek z profesjonalnym adwokatem/radcą prawnym. W razie pytań zapraszam do kontaktu!

 

Czytaj także:

Wzór pozwu o rozwód
Czego nie lubią sądy? Jak się ubrać i co mówić w sądzie?

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]