Nie chcę rozwodu Co robić?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Nie chcę rozwodu

Jako doświadczony adwokat w dziedzinie prawa rodzinnego, często spotykam się z pytaniami typu: „Moja żona chce się rozwieść. Ja nie chcę rozwodu. Czy mogę to zatrzymać?”, czy „Co robić, gdy nie zgadzam się na rozwód?” W takich sytuacjach przedstawiam kilka możliwości, które mogą pomóc w zahamowaniu sprawy rozwodowej. W przypadku wątpliwości zapraszam na KONSULTACJA.

Możliwości zatrzymania sprawy rozwodowej

 1. Zawieszenie postępowania
 2. Oddalenie powództwa – z uwagi na fakt, iż więzi małżeńskie nie ustały
 3. Skierowanie stron na mediację
 4. Negatywne przesłanki rozwodu
 5. Małżonek niewinny nie chce rozwodu

Nie chcę rozwodu: Jak uniknąć rozwodu i jego konsekwencji?

1. Zawieszenie postępowania o rozwód

Czy wiesz, że możesz poprosić sąd o zawieszenie postępowania rozwodowego? Jeśli obie strony wyrażą zgodę, możesz zainicjować mediację rozwodową bądź terapię rodzinną.

Mediacja – ma na celu ustalenie warunków rozwodu zaś terapia – ma na celu pogodzenie małżonków. To szansa na porozumienie i zachowanie więzi małżeńskiej. W takiej sytuacji warto złożyć wniosek o zawieszenie postępowania, powołując się na przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Jeśli druga strona nie zgadza się na zawieszenie, sąd może kontynuować sprawę bądź skierować was na mediację.

2. Oddalenie powództwa

Jeśli uważasz, że między Tobą a Twoim małżonkiem wciąż istnieją silne więzi małżeńskie, możesz wnioskować o oddalenie powództwa. To oznacza, że argumentujesz, iż między Wami wciąż istnieje więź emocjonalna, fizyczna lub gospodarcza, uniemożliwiająca orzeczenie rozwodu. To najczęstsza przyczyna na podstawie czego Sądy oddalają sprawę rozwodową.

Nie chce rozwodu gdyż wciąż łączą nas więzi

Małżonkowie wspólnie spożywają posiłki, robią zakupy, gospodarują domem i wykonują takie czynności jak np. sprzątanie, wówczas więź gospodarcza nie ustała. Oznacza to, że małżonków nadal łączy więź, niezależnie od tego, czy małżonkowie współżyją fizycznie ze sobą czy darzą się uczuciem. Jedna więź nadal jest w mocy, zatem w świetle prawa wciąż są małżeństwem. I uwaga sama więź emocjonalna – jednostronna – nie jest wystarczająca by kogokolwiek zatrzymać.

3. Negatywne przesłanki rozwodu

Zastanów się, czy w Twoim przypadku nie występują negatywne przesłanki rozwodu. Czy rozwód byłby sprzeczny z dobrem wspólnych małoletnich dzieci? Czy orzeczenie rozwodu naruszałoby zasady współżycia społecznego? Jeżeli odpowiedź brzmi „tak”, to są to solidne podstawy do zatrzymania procedury rozwodowej. W ustaleniu sprzeczności rozwodu z dobrem dziecka należy mieć na względzie okoliczność, czy orzeczenie takie nie spowoduje znacznego pogorszenia się warunków życia dziecka, zmniejszenia środków na jego wychowanie oraz przygotowanie do zawodu, odpowiadającego jego zdolnościom i umiejętnościom. Ważnym przeciwwskazaniem może być również możliwość osłabienia więzi dziecka z jednym z rodziców, a to dlatego, że po rozwodzie zamierza on zawrzeć nowy związek małżeński.

Gdy stosunki pomiędzy rodzicami nie wpływają destrukcyjnie na życie dziecka, określenie, czy orzeczenie rozwodu będzie sprzeczne z dobrem dziecka, wymaga uwzględnienia konkretnych okoliczności sprawy i zwykle wywołuje potrzebę skorzystania z pomocy specjalistów np. biegłych psychologów.

Zasady współżycia społecznego to bardzo szerokie pojęcie. Należy przez nie rozumieć reguły postępowania między ludźmi, które opierają się na powszechnie uznanych w kulturze naszego społeczeństwa wartościach.

W praktyce może to być:

 • nieuleczalna choroba jednego małżonka.
 • wiek małżonków (80-letni mężczyzna chce opuścić swoją 84-letnią żonę, która nie ma już nikogo bliskiego).
 • stan zdrowia, np. mąż żąda rozwodu ze swoją śmiertelnie chorą żoną.
 • zdolność do zaspokajania potrzeb osobistych (szczególna nieporadność życiowa małżonka).

4. Małżonek niewinny nie chce rozwodu

Jeśli jesteś małżonkiem niewinnym i nie zgadzasz się na rozwód, masz prawo do wyrażenia swojego sprzeciwu. W sytuacji, gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia, a Ty jako niewinny nie wyrażasz zgody, rozwód może być niedopuszczalny.

Art. 56 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.

5. Rozważenie alternatywnych rozwiązań

Często warto zastanowić się nad alternatywnymi rozwiązaniami, takimi jak terapia małżeńska lub poradnictwo rodzinne. Mogą one pomóc zrozumieć przyczyny kryzysu i otworzyć drogę do jego rozwiązania. Wielu parom, które początkowo rozważały rozwód, dzięki profesjonalnej pomocy udaje się odnaleźć wspólną drogę i odbudować związek.

6. Analiza prawna i emocjonalna sytuacji

Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować zarówno prawne, jak i emocjonalne aspekty sytuacji. Zastanów się, jakie są rzeczywiste powody chęci rozwodu przez drugą stronę i jakie mogą być Twoje dalsze kroki. Czy istnieje możliwość kompromisu? Czy rozwód jest jedynym rozwiązaniem? Takie analizy pomogą Ci podejmować świadome i przemyślane decyzje.

Wnioski

 • Rozważ możliwość zawieszenia postępowania i mediacji, aby dać sobie i małżonkowi szansę na porozumienie.
 • Odpowiedź sobie na pytanie – Czy jest tak naprawdę o co walczyć – A może za rogiem ktoś stoi… i czeka na ciebie…bez kłótni bez płaczu bez bólu.
 • Wnioskuj o oddalenie powództwa, jeśli uważasz, że wciąż istnieje między Wami silna więź małżeńska ale pamiętaj że sąd może oddalić Twój wniosek
 • Wiara nie ma nic wspólnego z rozwodem cywilnym
 • Sprawdź, czy w Twoim przypadku nie występują negatywne przesłanki do orzeczenia rozwodu
 • Jako małżonek niewinny, masz prawo sprzeciwić się rozwodowi, jeśli żąda go małżonek winny rozpadu pożycia.
 • Rozważ terapię małżeńską i poradnictwo rodzinne jako alternatywne rozwiązania.
 • Przeprowadź dokładną analizę prawno-emocjonalną swojej sytuacji, aby podjąć najlepsze decyzje.

Pamiętaj, decyzja o rozwodzie to poważna sprawa. Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z doświadczonym adwokatem, który pomoże Ci przeanalizować Twoją sytuację i wybrać najlepszą drogę postępowania. Nie bój się szukać profesjonalnej pomocy – to może być kluczowe dla Twojej przyszłości.

Zapraszam do umówienia się na konsultację poprzez kalendarz online.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]