Jakie dowody w sprawie o alimenty?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Dowody w sprawie o alimenty

W sprawach alimentacyjnych dotyczących dziecka kluczowe są wiarygodne dowody potwierdzające jego potrzeby i koszty utrzymania. Rachunki za opiekę medyczną, edukację i codzienne potrzeby są niezbędne. Solidne dowody są fundamentalne dla zapewnienia sprawiedliwego rozstrzygnięcia i ochrony interesów dziecka.

Jakie dowody w sprawie o alimenty?

Są trzy kategorie na których musimy się skupić przy sprawach alimentacyjnych.

 1. Koszty utrzymania dziecka
 2. Możliwości zarobkowe rodzica zobowiązanego
 3. Sytuacja majątkowa drugiego rodzica który ubiega się o świadczenie alimentacyjny na rzecz dziecka

Dowody wykazujące koszty utrzymania dziecka

W kategorii alimenty na rzecz dziecka należy udokumentować jakie są koszty utrzymania dziecka. Moje doświadczenie uczy mnie, że sąd jest zainteresowany głównie najważniejszymi kosztami. To, jaki jest koszt utrzymania dziecka w zakresie wyżywienia, większość sądów wie. Jest kilka sposobów na to, aby pokazać sądowi sytuację:

 • można na koncie potwierdzenia przelewów
 • można załączyć zaświadczenia ze szkoły jakie są koszty

Przede wszystkim trzeba pokazać sądowi i jakie koszty uiszczać na rzecz dziecka. W tym zakresie polecam kalkulator alimentów, aby policzyć jaki jest koszt utrzymania dziecka.

Składając pozew o alimenty – ważne jest aby złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia.

Należy wykazać dowody kosztów jakie ponosi się w poniższym zakresie:

 • wyżywienie – paragony ze sklepu, również na okoliczność np. specjalnej diety dziecka
 • edukacja i zajęcia dodatkowe – opłaty za korepetycje oraz za specjalne stroje bądź sprzęt potrzebny do zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkie opłaty związane ze szkołą np. wycieczkami
 • hobby – opłaty za cykliczne zajęcia oraz za np. potrzebne oprogramowanie czy akcesoria
 • zdrowie – rachunki za stałe leczenia dziecka np. u dentysty oraz lekarstwa, które dziecko przyjmuje
 • odzież – jeśli dziecko nosi markowe ubrania to warto załączyć rachunki, podobnie z obuwiem – jeśli dziecko wymaga specjalnych butów np. ortopedycznych
 • koszty utrzymania mieszkania – czynsz za mieszkanie i rachunki za media

Potrzebujesz konsultacji? Zadzwoń pod numer +48691512933 lub umów się w kalendarzu.

Zapraszam Cię na mój kanał YouTube:

Możliwości zarobkowe rodzica – dowody

Druga kategoria dowodów to są koszty utrzymania zobowiązanego rodzica (ojca lub matki). Jeżeli mówimy alimentach to jeden rodzic jest zobowiązany do uiszczenia alimentów i właśnie sytuacja majątkowa tego rodzica będzie głównie brana pod uwagę – czy ma możliwości zarobkowe uiszczać alimenty z wyznaczonej kwocie. Ile kosztuje rozwód?

I tutaj warto przedstawić koszty i tutaj warto przedstawić dowody świadczące o tym, iż możliwości zarobkowe zobowiązana osoba ma. Co w sytuacji gdy rodzic ukrywa zarobki? Można w takiej sytuacji zobowiązać rodzica np. do przedstawienia kont bankowych wskazujących na okoliczność sytuacji majątkowej. Innym sposobem, aby pokazać, iż zobowiązana osoba posiada pieniądze – można zobowiązać taką osobę do wykazu ruchomości i nieruchomości jakie posiada.

Jakie dowody w sprawie o alimenty? Zaświadczenia o zarobkach i rozliczenia finansowe

Niekiedy zaświadczenia o zarobkach w pełni nie odzwierciedlają sytuacji albowiem dodatkowe pieniądze czy premie nie są uwzględnione, a zatem istotne jest aby drugą stronę zobowiązać do rozliczeń podatkowych czyli PIT.  Nie tylko PIT z umowy o pracę, ale także np. z najmu. Najlepiej zobowiązać do wszystkich rozliczeń finansowych jakie zobowiązany ma w Polsce i zagranicą. 

Ujawnienie instrumentów finansowych

A zatem zawsze w sprawach alimentacyjnych zawsze można wystosować prośby o informację o sytuacji majątkowej stron i dzięki temu można dostosować żądania do sytuacji. Jeżeli wiemy, że osoba zobowiązana do świadczenia alimentacyjnego np. inwestuje w kryptowaluty, wówczas możemy zobowiązać do ujawnienia informacji w tym zakresie. Jeżeli wiem, że rodzic ukrywa różne zobowiązania i ukrywa pieniądze to można również zobowiązać go do ujawnienia wszystkich instrumentów finansowych jakie posiada. Alimenty w Warszawie

Co gdy któryś z rodziców ukrywa standard życia?

Przykłady dowodów:

 1. Zdjęcie samochodu / samochodów
 2. Pokazać standard życia -zdjęcie domu
 3. Przedstawić Sądowi na jakim poziomie Państwo żyliście np. liczne wyjazdy zagraniczne
 4. Luksusowe dobra, np. kupujecie w drogich sklepach np. Molier, Louis Vuitton , Vitkac, Gucci, Gomez
 5. Pokazać, że dysponujecie i przechowujecie gotówkę w domu- pokazać jakie są to kwoty
 6. Przedstawić Sądowi opis sytuacji – jak wyglądała Wasza rodzina? Jaki był model rodziny – czy np. kobieta nie pracowała, gdyż zajmowała się dzieckiem
 7. Ile czasu zobowiązany do świadczenia alimentacyjnego spędza z dzieckiem?
 8. Kto zajmuje się głównie dzieckiem i czynnościami związanymi z dzieckiem?
 9. Świadkowie – powołać listę świadków – w celu wykazania sytuacji.
 10. Ważna jest tabelka – w zakresie wyliczenia kosztów. Jeżeli wstawiamy koszt pt. „Kredyt” – wówczas musimy pokazać dowód, że ten kredyt jest – czyli np. wyciąg z konta.

Sytuacja majątkowa rodzica, z którym przebywa dziecko również jest ważna, ale nie jest badana tak wnikliwie. 

Co gdy nie złożymy dowodów?

W sprawach rodzinnych trzeba być praktykiem jako adwokat. Wiele lat zajmuje się sprawami rodzinnymi i pieniądze są jednym z elementów głównych rozstrzygnięcia we wszystkich sprawach rodzinnych. Jakie błędy można popełnić przy sprawie alimentacyjnej? Przede wszystkim brak dowodów. Kiedy nie dajemy dowodów sąd nie może ujrzeć sytuacji. Jeżeli sąd nie jest pewny jak wygląda sytuacja majątkowa, jakie są koszty utrzymania dziecka to wówczas najczęściej daje niskie alimenty. Wynika to z tego, iż materiał dowodowy jest niepełny, a dla sądu niejasny i nieprecyzyjny. A zatem trzeba dołożyć wszelkich staranności, aby materiał dowodowy dostarczyć do sądu.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące alimentów na dzieci:

Jakie dokumenty są potrzebne jako dowody w sprawie o alimenty na dziecko?

W sprawach alimentacyjnych konieczne są wiarygodne dowody potwierdzające potrzeby i koszty utrzymania dziecka. Do najważniejszych należą rachunki za opiekę medyczną, edukację, oraz codzienne potrzeby dziecka. Wymagane są także zaświadczenia ze szkoły, rachunki za wyżywienie, opłaty za zajęcia dodatkowe, hobby, opiekę zdrowotną, odzież, koszty mieszkania, oraz wszelkie dokumenty potwierdzające koszty utrzymania dziecka.

Jak udokumentować koszty utrzymania dziecka?

Koszty utrzymania dziecka można udokumentować poprzez paragony ze sklepu, zaświadczenia ze szkoły, rachunki za leczenie oraz lekarstwa, a także inne rachunki i dokumenty potwierdzające ponoszone wydatki na potrzeby dziecka. Można również skorzystać z kalkulatora alimentów, aby obliczyć koszty utrzymania dziecka.

Jakie są główne kategorie dowodów w sprawie o alimenty?

Trzy główne kategorie dowodów w sprawach alimentacyjnych dotyczą kosztów utrzymania dziecka, możliwości zarobkowych zobowiązanego rodzica, oraz sytuacji majątkowej drugiego rodzica ubiegającego się o alimenty na rzecz dziecka.

Co zrobić, gdy drugi rodzic ukrywa swoje zarobki lub majątek?

W przypadku ukrywania zarobków lub majątku przez drugiego rodzica można zwrócić się do sądu o zobowiązanie do udostępnienia kont bankowych, rozliczeń podatkowych (np. PIT), oraz innych dokumentów finansowych. Można również żądać ujawnienia wszystkich instrumentów finansowych posiadanych przez drugiego rodzica.

Jakie konsekwencje nieskładania odpowiednich dowodów mogą mieć dla postępowania alimentacyjnego?

Brak dostarczenia odpowiednich dowodów może skutkować niejasnością w sytuacji majątkowej i potrzebach dziecka, co może prowadzić do przyznania niższych alimentów przez sąd. Niedostarczenie pełnych i wiarygodnych dowodów może więc znacznie utrudnić osiągnięcie sprawiedliwego rozstrzygnięcia w sprawie alimentów.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]