Pytania do świadków w sprawie o unieważnienie małżeństwa – choroba

by ADWOKAT MARTA WNUK
Pytania do świadków w sprawie o unieważnienie małżeństwa

W sprawie o unieważnienie małżeństwa bardzo istotne są zeznania świadków. W tym wpisie przedstawiam przykładowe pytania, które mogą zostać im zadane.

Unieważnienie małżeństwa – przykładowe pytania do świadków

Przede wszystkim w sprawie o unieważnienie małżeństwa ustala się czy osoba, która zawarła związek małżeński, była zdolna do zawarcia go oraz czy małżonkowie mieli pełną świadomość o chorobie psychicznej drugiego małżonka.  Pamiętajmy, że unieważnienie cywilne to coś zupełnie innego niż unieważnienie małżeństwa kościelnego. 

Jeżeli istnieją odpowiednie przesłanki i jako małżonek składasz wniosek (pozew) o unieważnienie związku. Jeśli masz pytania umów się na konsultację w kalendarzu online!

Jakie mogą być powody unieważnienia małżeństwa cywilnego?

 • Nieodpowiedni wiek (Mężczyzna zawarł małżeństwo, nie będąc pełnoletni; kobieta zawarła małżeństwo przed osiągnięciem 16. roku życia)
 • Choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy
 • Stosunek pokrewieństwa w linii prostej, bocznej lub powinowactwo w linii prostej
 • Zawarcie małżeństwa pod wpływem groźby

Ciekawi Cię jak są statystyki rozwodowe w Polsce? Obejrzyj film na moim kanale YouTube:

Przykładowe pytania do świadków w sprawie o unieważnienie małżeństwa

 1. Czy świadek ma wiedzę, żeby któraś z osób miała problemy psychologiczne?
 2. Proszę powiedzieć, czy świadek ma wiedzę, że okoliczności związane z chorobą psychiczną były znane stronom przed ślubem?
 3. Czy świadek ma wiedzę, kiedy pojawiły się w małżeństwie problemy?
 4. Jak świadek postrzega relacje między stronami?
 5. Czy świadek ma wiedzę, jak zachowywały się strony względem siebie?
 6. Proszę powiedzieć, czy świadek ma wiedzę, żeby w małżeństwie był problem związany z kwestiami psychologicznymi (choroba albo zaburzenie)? Czy świadek ma wiedzę, jak żona zachowywał się względem męża?
 7. Proszę powiedzieć, czy świadek wie, jak mąż traktował żonę i jak względem niej się zachowywał?
 8. Czy świadkowi ktoś skarżył się z problemów w małżeństwie, czy świadek był świadkiem zdarzenia, które było dla niego przykre i miało związek z małżonkami?
 9. Proszę powiedzieć, czy w ocenie świadka mąż wspierał żonę?
 10. Czy świadek ma wiedzę, jakie były nieprawidłowe zachowania w małżeństwie, czy między stronami dochodziło do przemocy?
 11. Proszę powiedzieć, czy świadek ma wiedzę, żeby strony ze sobą współpracowały?
 12. Czy świadek ma wiedzę, żeby któryś z małżonków przyjmował leki związane z chorobą psychiczną?
 13. Proszę powiedzieć, czy w ocenie świadka strony są zdolne do pracy i czy strony pracują?
 14. Czy świadkowi wiadomo, kto opiekował się dzieckiem? Proszę powiedzieć, czy strony miały problemy w zakresie wychowania dziecka, czy świadek słyszał o niepokojących sygnałach w zakresie zachowania dziecka, czy widział nieprawidłowe zachowania dziecka?
 15. Proszę powiedzieć, czy świadek ma wiedzę, jak wygląda obecnie sytuacja opiekuńcza stron?
 16. Czy świadek ma wiedzę, żeby dziecko wycofało się z relacji z jednym z rodziców?
 17. Kto wpływa na decyzje związane z dzieckiem?
 18. Jakim ojcem jest powód względem swojego dziecka? Czy powód opiekował się dzieckiem i czynnie uczestniczył w życiu dziecka?

Jak widzisz pytania mogą dotyczyć wielu obszarów życia. Nie można przewidzieć dokładnych pytań, ponieważ zależy to również od rodzaju choroby, na którą cierpi małżonek. Jednak z taką listą pytań świadek może czuć się przygotowany do sprawy o unieważnienie małżeństwa. Unieważnienie małżeństwa cywilnego

Najczęściej zadawane pytania dotyczące unieważnienia małżeństwa cywilnego:

Jakie mogą być powody unieważnienia małżeństwa cywilnego?

Powodami unieważnienia małżeństwa cywilnego może być nieodpowiedni wiek jednego z małżonków, choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy, stosunek pokrewieństwa w linii prostej lub bocznej, oraz zawarcie małżeństwa pod wpływem groźby.

Jakie jest różnice między unieważnieniem małżeństwa cywilnego a unieważnieniem małżeństwa kościelnego?

Unieważnienie małżeństwa cywilnego odnosi się do aspektów prawnych i cywilnych, podczas gdy unieważnienie małżeństwa kościelnego dotyczy zasadniczo decyzji religijnej i prawa kanonicznego.

Czy świadkowie mają kluczowe znaczenie w sprawie o unieważnienie małżeństwa?

Tak, świadkowie mogą mieć kluczowe znaczenie, ponieważ ich zeznania mogą pomóc ustalić istotne fakty dotyczące zdolności do zawarcia małżeństwa oraz świadomości o ewentualnych problemach psychologicznych jednego z małżonków przed zawarciem związku.

Czy istnieją typowe pytania zadawane świadkom w sprawie o unieważnienie małżeństwa?

Tak, typowe pytania dotyczą wiedzy świadka na temat ewentualnych problemów psychologicznych jednego z małżonków przed ślubem, świadomości o tych problemach przez strony, postrzegania relacji między małżonkami, zachowań w małżeństwie oraz wsparcia i współpracy między stronami.

Jakie są kroki, aby złożyć wniosek o unieważnienie małżeństwa cywilnego?

Wniosek o unieważnienie małżeństwa cywilnego składa się do sądu, przedstawiając odpowiednie dowody i argumenty potwierdzające spełnienie warunków do unieważnienia. Należy również przestrzegać procedur prawnych określonych przez właściwe prawo.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]