Wniosek o podział majątku – Wzór

by ADWOKAT MARTA WNUK
wniosek o podział majątku wzór

Wniosek o podział majątku – Wzór

Często wydaje nam się, że sprawa rozwodowa jest najcięższym postępowaniem. W mojej ocenie o wiele trudniejszą kwestią jest brak uregulowania spraw majątkowych i wynikające z tego przykre konsekwencje. Dlaczego? Dlatego, że światem rządzą pieniądze. Niestety, wiele osób niewystarczająco dba o zabezpieczenie swoich interesów w obszarze majątkowym.

Jak napisać wniosek o podział majątku?

Bardzo często w sprawach majątkowych można przywołać cytat chytry traci dwa razy. Doświadczenie nauczyło mnie, że bardzo dużo osób popełnia w tym obszarze błędy, począwszy od samej strategii, a skończywszy na rozliczeniu majątku wspólnego przed sądem. Jak zatem uniknąć tych błędów?

W pierwszej kolejności należy spisać cały majątek. Nie zawsze warto zaczynać od proceduralnego wniosku do sądu, ale na pewno dobrze spisać składniki majątku. Pamiętajmy, że składniki majątku to nie tylko nieruchomości – są to także ruchomości takie jak samochody, motocykle, drogie rowery czy też inny sprzęt. Osobiście uważam, że nie należy dokonywać podziału o szklankę albo sztućce, jednakże wszystko zależy od wartości przedmiotów.

Sprawdź również: Kredyt a rozwód. Co z kredytem po rozwodzie?

Dodatkowo pamiętajmy o kontach bankowych. Bardzo często okazuje się, że na kontach bankowych znajduje się o wiele więcej rzeczy niż nam się wydaje. Oczywiście możemy być rozczarowani, kiedy dojdzie do wyprowadzenia składników majątku, jednakże warto spróbować i żądać ujawnienia przez drugą stronę wyciągów z kont nie tylko obejmujących saldo na dzień rozdzielności, ale także historie wstecz – tak aby zobaczyć, czy nie doszło do wyprowadzenia majątku wspólnego.

Zobowiązanie do wykazu kont – System Ognivo

Pamiętajmy, że dla zaangażowanego nie ma rzeczy niemożliwych. Często słyszę od klientów: „Ale on mi nie pokaże swoich kont!”Takie zobowiązanie można uzyskać przez sąd. Trzeba w tym obszarze złożyć odpowiedni wniosek.

Ognivo to specjalna platforma pozwalająca na bezpieczną wymianę informacji online między bankami i SKOK-ami a organami sądowymi i administracyjnymi.

Zobacz też: Podział majątku. Jak podzielić Spółkę z o.o.?

Poniżej zamieszczam wzór wniosku o podział majątku do pobrania.

Jak sama nazwa wskazuje, jest to tylko wzór. W mojej ocenie nierozsądne jest działania w tej kwestii na własną rękę, bez konsultacji z profesjonalnym pełnomocnikiem. Skutki błędów mogą być dotkliwe. Jeżeli dochodzi do podziału majątku, to zakładam, że strony posiadają majątek i pieniądze do podziału.

Zacznijmy od podstaw. Co to jest podział majątku? Jak dokonać podziału?

Podział majątku jest wyjściem ze współwłasności, którą małżonkowie zawarli wstępując w związek małżeński.

  • na zasadzie umowy między stronami zawartej w formie pisemnej, jeżeli w skład majątku wspólnego nie wchodzą prawa, do których zbycia wymaga się sporządzenia aktu notarialnego;
  • u notariusza – zawarcie umowy w formie aktu notarialnego jest niezbędne, gdy małżonkowie posiadają wspólne nieruchomości. Przeprowadzenie podziału u notariusza jest znacznie tańsze i szybsze względem postępowania na drodze sądowej.
  • w sądzie, gdy nie ma między małżonkami zgody co do zasad podziału.

Podziału majątku można dokonać po zniesieniu wspólności ustawowej.

Zapraszam Cię do obejrzenia mojego filmiku na kanale Youtube:

Ile kosztuje podział majątku?

W przypadku zgody obojga małżonków co do podziału, koszt opłaty sądowej wynosi 300 zł. Jeżeli tej zgody nie ma, wówczas należy zapłacić 1000 zł.

Należy dodać również koszty wynagrodzenia pełnomocnika (jeśli został ustanowiony), biegłego rzeczoznawcy, koszty mediacji i ewentualnej apelacji.

Czy można odwołać się od decyzji o podziale majątku?

Jeżeli decyzja nastąpiła w drodze postępowania sądowego, wówczas istnieje możliwość odwołania się od orzeczenia sądu i wszczęcia postępowania odwoławczego.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące podziału majątku

Co warto zrobić przed sprawą o podział majątku?

Rekomenduję sporządzenie kompletnego wykazu majątku. Zrób dokładny wszystkich składników majątku, w tym nieruchomości, ruchomości oraz kont bankowych. Staranność w sporządzeniu wykazu pozwala uniknąć niedopowiedzeń i nieporozumień w trakcie podziału majątku.

Czy sąd może zobowiązać stronę do ujawnienia rachunków bankowych?

Tak, sąd ma takie narzędzia. W tym zakresie musisz złożyć odpowiedni wniosek.

Ile kosztuje podział majątku?

Opłata jest zależna od porozumienia stron. W przypadku wspólnej akceptacji ustaleń podziału wynosi ona 300 zł. W przypadku konfliktu – 1000 zł.

Czy można dokonać podziału majątku przed rozwodem?

Tak, jest taka możliwość. Należy dokonać rozdzielność majątkowej (czyli inaczej mówiąc znieść ustrój wspólności majątkowej np. o notariusza), a następnie dokonać podziału majątku.

Co jest najważniejsze podczas podziału majątku?

Bardzo istotne jest rozróżnienie na majątek wspólny i majątek osobisty. Podczas podziału majątku trzeba być precyzyjnym i dokładnym, często warto zrobić wycenę np. nieruchomości.

Więcej:

Podział majątku w Sądzie?

You may also like

Leave a Comment

Umów się na Konsultacje [Płatną]