Wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty WZÓR

by ADWOKAT MARTA WNUK
Wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty

Wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty – Wzór

Co zrobić, kiedy drugi rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem? Niewątpliwie należy powziąć radykalne kroki celem zabezpieczenia naszych interesów.

Co zrobić, gdy ojciec lub matka nie przestrzega ustaleń?

Czy zdarzyła Ci się sytuacja, że przyszedłeś po swoje dziecko, zgodnie z planem, a zastałeś zamknięte drzwi? A do tego rodzic, pod którego opieką była Wasza pociecha, nie odbierał telefonu? A może było inaczej? Drugi rodzic miał zabrać dziecko na spacer i po raz kolejny się nie zjawił? A ono czekało na niego z nosem przyklejonym do szyby. Kiedy przypominasz sobie to rozczarowanie w jego oczach, pęka Ci serce.

Zobacz też: Walka o dziecko z osobą toksyczną

Na moim kanale YouTube znajdziesz nagranie, w którym tłumaczę, na czym polega alienacja rodzicielska:

Wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty

Aby zdyscyplinować ojca lub matkę do przestrzegania ustaleń ugody rodzicielskiej lub postanowień sądu dotyczących kontaktów z dzieckiem, trzeba wystąpić do sądu z wnioskiem o zagrożenie karą. Kara ta to nakaz zapłaty określonej sumy pieniędzy za niewykonanie orzeczenia sądu w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. Jak to działa?

Przykłady:

  • Nieprzestrzeganie postanowień orzeczenia sądu: Rodzic, pod którego opieką przebywa dziecko, odmawia wydania go drugiemu rodzicowi zgodnie z ustaleniami orzeczenia sądu. W związku z tym sąd może zagrozić mu zapłatą określonej kwoty na rzecz drugiego opiekuna.
  • Brak stawienia się na ustalone wizyty: Drugi rodzic, który miał odebrać dziecko, nie stawia się na spotkanie. Również w tym przypadku sąd może zagrozić mu karą pieniężną.

Procedura:

  1. Wniosek do sądu: Najpierw należy złożyć wniosek oraz przedstawić dokument, w którym zostały uregulowane kontakty (orzeczenie lub ugoda mediacyjna).
  2. Uzasadnienie: Należy wykazać, w jaki sposób rodzic nie wypełnia swoich zadań – czy to odmawiając wydania dziecka, czy nie stawiając się na ustalone wizyty.
  3. Określenie kary: Wniosek powinien także zawierać wniosek o określenie wysokości kary dla drugiego rodzica.

Kara za nierealizowanie kontaktów z dzieckiem – groźba zapłaty

Sąd najpierw zagrozi karami finansowymi, a jeśli sytuacja się nie poprawi, nałoży je na drugiego rodzica. Sąd podejmuje takie decyzje zawsze w trosce o dobro dziecka oraz w nadziei na naprawienie relacji rodzinnych.

Kara za nierealizowanie kontaktów z dzieckiem – nakaz zapłaty

Jeśli groźby nie przyniosą efektu, sąd może nakazać zapłatę kary pieniężnej. Za każdym kolejnym naruszeniem kontaktów można wnioskować o nałożenie kolejnej kary. Rzadko w takiej sytuacji druga strona będzie uporczywie odmawiać kontaktów, bo będzie się to wiązało z kolejnymi finansowymi konsekwencjami.

Utrudnione kontakty z dzieckiem – Strategia

Jeżeli mamy problem z realizacją kontaktów, wówczas należy złożyć wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty. Zupełnie inaczej kształtuje się sytuacja, w której nie mamy żadnego postanowienia określającego, w jaki sposób mają wyglądać kontakty.

Sprawdź również: Alimenty na dziecko pełnoletnie

Poniżej możesz pobrać wzór wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty.

A zatem jeżeli kontakty nie zostały ustalone, to w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o ustalenie kontaktów. Jeśli masz wątpliwości, proponuję, abyś skontaktował się ze mną w zakresie porady prawnej.

Umów się na spotkanie klikając dostępny termin i godzinę w kalendarzu

Pozytywne aspekty wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty

Przede wszystkim pamiętajmy, że w przypadku konfliktów między rodzicami w zakresie realizacji kontaktów najbardziej cierpi dziecko. Dzieci bardzo często przechodzą konflikt lojalnościowy, co prowadzi do nieprawidłowego rozwoju. Rodzic, który dopuszcza się alienacji, powinien ponieść konsekwencje finansowe i prawne. Złożenie wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty być może skłoni go do zmiany postępowania. Oczywiście nie ma gwarancji, że zacznie zachęcać dziecko do spotkań z drugim rodzicem, jednakże prawdopodobieństwo jest dość wysokie.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące nieprzestrzegania ustaleń co do opieki nad dzieckiem

Co można zrobić, gdy drugi rodzić nie przestrzega ustaleń kontaktów ustanowionych przez sąd?

W takiej sytuacji możesz zagrozić byłemu małżonkowi, że złożysz wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty. Kary finansowe zazwyczaj działają i druga strona zmienia postępowanie.

Co powinien zawierać wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty?

Razem z wnioskiem należy dodać: dokument, w którym zostały uregulowane kontakty (może to być postanowienie sądu albo ugoda mediacyjna), uzasadnienie oraz określenie kary za nieprzestrzeganie ustaleń.

Czy sąd może nałożyć karę za nieprzestrzeganie kontaktów lub ugody rodzicielskiej?

Tak. Jeżeli złożysz odpowiedni wniosek to możesz spodziewać się, że sąd najpierw zagrozi karą pieniężną, a później wyda nakaz zapłaty rodzicowi, który nie przestrzega ustaleń co do opieki nad dzieckiem.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]