Home rozwód Kredyt a rozwód. Co z kredytem po rozwodzie?

Kredyt a rozwód. Co z kredytem po rozwodzie?

autor ADWOKAT MARTA WNUK
Kredyt a rozwód

Kredyt a rozwód

Kredyt a rozwód. Jestem po rozwodzie, teraz czas na podział majątku. Wspólnie zaciągnęliśmy kredyt na mieszkanie w Warszawie, w którym mieszkaliśmy. Co się dzieje z kredytem?Żartobliwie mówi się, że kredyt jest trwalszy niż związek małżeński. Prawda? Najgorsze, że ten żart bardzo często okazuje się prawdziwy. Łatwiej rozstać się z małżonkiem niż z kredytem. Jak zatem pozbyć się kredytu po rozwodzie?

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

kredyt a rozwód

Niestety!

W sprawie o podział majątku sąd dokonuje podziału aktywów, NIE ROZSTRZYGA o długach! A kredyt to nasz dług.

Często klienci przychodzą i mówią Żona została w mieszkaniu, niech ona płaci, bo ona tam mieszka”.

Niestety, to tak nie działa! Banku nie interesuje rozwód małżonków, a tym bardziej podział majątku. Dla banku ważna jest tylko i wyłącznie umowa między małżonkami a bankiem i zawartymi tam postanowieniami! Zasada jest prosta: oboje bierzecie kredyt, oboje płacicie. Taka jest brutalna rzeczywistość.

Kredyt a rozwód?

Podział majątku NIE WPŁYWA na obowiązki wobec banku

 

Rozwód małżonków nic dla banku nie znaczy. Formalnie MAŁŻONKOWIE DALEJ dla banku są dłużnikami.

Taka osoba nie może zasłaniać się przed bankiem z powołaniem na orzeczenie sądu bądź umowę zawartą przed notariuszem. W przypadku braku wpłaty raty kredytu bank może uzyskać tytuł wykonawczy i egzekwować dług również i od tego małżonka, przed komornikiem.

Zaspokojenie banku przez jednego z małżonków zwalnia z obowiązku spłaty wobec banku drugiego małżonka: ,,aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani (art. 366 § 2 kodeksu cywilnego)” .

Warto też pamiętać, że choć kredyt jest zabezpieczony hipoteką ustanowioną na nieruchomości, dłużnicy odpowiadają za jego spłatę całym swoim majątkiem.

Mamy pewnego rodzaju paradoks.

Sąd przyznaje mieszkanie jednemu z małżonków. TEN PODZIAŁ NIE POWODUJE wygaśnięcia długu drugiego małżonka wobec banku.

Wyobraźmy sobie sytuację: ten, kto mieszkanie w podziale otrzymał, nie spłaci kredytu.

Wtedy bank zwróci się o spłatę do drugiego małżonka (mimo iż nie otrzymał go przy podziale).

Bank będzie uprawniony do tego, żeby swoje należności egzekwować od tego drugiego małżonka.

Wiem, wiem – paradoks!

A to nie wszystko!

Według najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego (np. Sygn. akt I CSK 54/16) małżonkowi, który mieszkania w podziale nie otrzymał, należy się spłata w wysokości rynkowej wartości mieszkania, a nie spłata obniżona o dług.

Po prostu sąd przy podziale majątku bierze pod uwagę wartość rynkową mieszkania bez obciążenia hipotecznego. Zatem małżonek, któremu w podziale przypadło mieszkanie, będzie narażony na dwukrotną spłatę, raz spłacając małżonka, a drugi raz spłacając samodzielnie kredyt.

Oczywiście mamy możliwość pod tytułem „REGRES”. Co to jest regres? To prawo do żądania od drugiego kredytobiorcy połowy zapłaconych samodzielnie rat kredytu.

Po spłacie całego kredytu osoba, której nie zostało przyznane mieszkanie/dom, ma prawo domagać się od ex- małżonka spłaty poniesionych po rozwodzie kwot w drodze powództwa cywilnego, tj. roszczenia regresowego.

 

Co mogą zrobić małżonkowie?

5 NAJLEPSZYCH SPOSÓB NA „ROZWÓD Z KREDYTEM”

  1. NEGOCJACJA Z BANKIEM UMOWY – PRZEPISANIE KREDYTU NA JEDNEGO Z BYŁYCH MAŁŻONKÓW, TZW. ,,PRZEJĘCIE DŁUGU”
  1. WYNAJEM NIERUCHOMOSCI
  2. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
  3. ROSZCZENIE REGRESOWE
  4. REFINANSOWANIE KREDYTU W INNYM BANKU

 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, napisz lub zadzwoń, na pewno się odezwę!

Czytaj także: Wzór Pozwu O Rozwód – Błędy W Pozwie

Podobne wpisy

Skomentuj

Umów się na Konsultacje [Płatną]