Pozew o podwyższenie alimentów – Wzór

by ADWOKAT MARTA WNUK
pozew o podwyższenie alimentów wzór

Pozew o podwyższenie alimentów

Do mojej kancelarii bardzo często trafiają osoby, które rozważają wniesienie pozwu o podwyższenie alimentów. Przed podjęciem ostatecznej decyzji powstrzymuje ich strach. Czy to na pewno dobry ruch…? – rozmyślają czasem bardzo długo. Jeżeli zastanawiacie się Państwo na wniesieniem pozwu o podwyższenie alimentów, być może warto skorzystać z porady prawnej, która rozwieje wszelkie wątpliwości.

Umów się na poradę prawną – zarezerwuj termin w kalendarzu

Wzrost kosztów utrzymania – Pozew o podwyższenie alimentów (Wzór)

W pierwszej kolejności musimy zwrócić uwagę na fakt, iż koszty utrzymania rosną. Jeżeli zatem alimenty zostały zasądzone kilka lat temu, a wszelkie koszty utrzymania wzrosły, istnieją podstawy ku temu, aby żądać podwyższenia alimentów. Zgodnie z przepisami, aby żądać podwyższenia alimentów, muszą zajść pewne okoliczności w sprawie. Jakie? Przede wszystkim wzrost cen. Inną ważną okolicznością w sprawie jest fakt, iż z wiekiem rosną potrzeby dziecka, np. w zakresie zajęć dodatkowych i pojawiają się koszty, których dotychczas nie ponosiliśmy.

Aby odpowiedzieć na pytanie, o ile alimenty zostaną podwyższone, trzeba odpowiedzieć wcześniej na pytanie: jaki jest ogólny koszt utrzymania dziecka? Jeżeli chcesz wyliczyć ogólny koszt utrzymania dziecka, możesz pobrać poniższy formularz, w którym znajdują się przykładowe tabelki i dostosować je do potrzeb swojego dziecka. Następnie będzie można porównać obecne koszty do kosztów utrzymania dziecka w dniu orzekania o alimenty.

Koszt utrzymania dziecka a podwyższenie alimentów

Warto zwrócić uwagę, że w pierwszej kolejności liczy się koszt utrzymania dziecka, a dopiero później możliwości zarobkowe zobowiązanego. Przyjmijmy, że dziecko mieszka z mamą. Nawet jeżeli zobowiązany do płacenia alimentów będzie ukrywał dochody, nie zwalnia go to z obowiązku alimentacyjnego. Bardzo często w takich sytuacjach należy powołać się na możliwości zarobkowe zobowiązanego.

Kliknij w poniższy formularz, aby pobrać przykładowy wzór pozwu o podwyższenie alimentów.

Reasumując, nawet w sytuacji, kiedy zobowiązany będzie uchylał się od świadczenia alimentacyjnego, sąd pokieruje się logiką. Działa to w dwie strony – jeżeli wskażesz koszty, które sąd uzna za zmyślone, nie zakwalifikuje ich do ogólnych kosztów utrzymania dziecka. Pamiętajmy, że dziecko ma prawo żyć na dotychczasowym standardzie życia. Nie ma zatem reguły. Wysokość alimentów zależy od indywidualnej sytuacji stron.

Kalkulator alimentów

Tworzenie kalkulatora alimentów w formie tekstowej może być wyzwaniem, ponieważ wysokość alimentów jest ustalana indywidualnie przez sąd na podstawie wielu czynników, takich jak potrzeby dziecka, możliwości finansowe zobowiązanego do płacenia alimentów oraz standard życia, do którego dziecko było przyzwyczajone. Jednakże mogę zaoferować prostą metodę, która pomoże Ci oszacować miesięczne koszty utrzymania dziecka, co może być punktem wyjścia do ustalenia wysokości alimentów.

Prosta metoda oszacowania kosztów utrzymania dziecka:

 1. Wydatki na wyżywienie:
  • Szacunkowo: 500 – 700 zł miesięcznie
 2. Edukacja i rozwój:
  • Szkoła/przedszkole: 200 – 500 zł (zależnie od typu i opłat dodatkowych)
  • Zajęcia dodatkowe (np. sport, muzyka): 150 – 400 zł
 3. Odzież i obuwie:
  • Szacunkowo: 200 – 300 zł miesięcznie (z uwzględnieniem sezonowych zmian garderoby)
 4. Opieka zdrowotna:
  • Lekarz, leki, ubezpieczenie zdrowotne: 100 – 200 zł (może wzrosnąć w przypadku specjalistycznej opieki)
 5. Higiena osobista:
  • Szacunkowo: 50 – 100 zł miesięcznie
 6. Rozrywka i wypoczynek:
  • Kieszonkowe, zabawki, wycieczki: 100 – 200 zł
 7. Transport:
  • Dojazdy do szkoły, zajęć dodatkowych: 50 – 150 zł
 8. Inne wydatki:
  • Urodziny, prezenty, nieprzewidziane wydatki: 100 – 200 zł

Szacunkowa miesięczna kwota:

Sumuj powyższe koszty, aby uzyskać orientacyjną miesięczną kwotę potrzebną na utrzymanie dziecka. Pamiętaj, że są to tylko szacunki i rzeczywiste koszty mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka oraz standardu życia.

Na moim kanale YouTube znajdziesz nagranie, w którym wyjaśniam najważniejsze kwestie związane z alimentami:

Wysokie zarobki małżonka a alimenty

„Pani mecenas, mąż dużo zarabia, jednakże ukrywa swój dochód. Co mam zrobić, żeby podnieść alimenty?”

W takiej sytuacji najważniejsze są dowody, które wskażą, iż ojciec jest osobą zamożną i żyje na wysokim poziomie. Jakie dokładnie mogą to być dowody? Na przykład zdjęcia z wyjazdów za granicę, z wakacji, zdjęcia samochodu lub zdjęcia pokazujące, iż ojciec dysponuje znaczną kwotę, którą przeznacza przede wszystkim na swoje potrzeby, nie myśląc o potrzebach dziecka. Jeżeli przedstawimy sytuację w ten sposób, mamy duże szanse na uzyskanie alimentów od zobowiązanego (np. ojca) na rzecz dziecka.

Sprawdź również: Chirurg z wysokimi alimentami – 5 kluczowych rzeczy

Zatem przed sądem należy przedstawić sytuację w sposób realny i zestawić koszty dziecka z możliwościami zarobkowymi zobowiązanego. Wiele osób boi się spróbować, jednakże w praktyce okazuje się, że coraz więcej spraw wygrywa się z uwagi na wzrost kosztów utrzymania.

Czy rodzice powinni płacić po połowie?

Co do zasady tak, ale pod warunkiem, że rodzice wspólnie wychowują dziecko. Jeżeli natomiast dla przykładu ojciec spędza mniej czasu z dzieckiem, to dlaczego ma uczestniczyć w 50% kosztach utrzymania dziecka? Z uwagi na fakt, iż to na matce spoczywa obowiązek sprawowania bezpośredniej stałej pieczy nad dzieckiem, wskazane jest żądać, aby ojciec ponosił większą część wydatków związanych z małoletnim.

Patrząc na sprawy, które przeprowadziłam, sądy bardzo często podtrzymują stanowisko w tym zakresie, powołując się na to, iż osoba opiekująca się dzieckiem wykonuje określoną pracę na rzecz dziecka, tj. wychowanie, utrzymanie, sprzątanie, gotowanie. Dlatego też nie zawsze ustala się alimenty pół na pół. Dzieje się tak tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy rodzice uczestniczą w życiu dziecka w równym stopniu.

Kiedy można żądać podwyższenia alimentów?

Wniesienie pozwu o podwyższenie alimentów jest uzasadnione w sytuacji gdy: wydatki na dziecko znacznie się zwiększą; dojdzie do pogorszenia się stanu zdrowia dziecka lub opiekuna; sytuacja materialna strony zobowiązanej do płatności ulegnie znacznemu polepszeniu; sytuacja ekonomiczna opiekuna znaczni się pogorszy.

Gdzie skierować pozew o podwyższenie alimentów?

Pozew należy wnieść do sądu rejonowego miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów lub strony pozwanej.

Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów? Wymogi formalne

Pozew o podwyższenie alimentów powinien zawierać:

 • określenie sądu rejonowego
 • oznaczenie stron, przy czym w przypadku alimentów na dziecko jako powoda należy wskazać właśnie małoletniego – rodzic jest przedstawicielem ustawowym
 • wartość przedmiotu sporu, tytuł („Pozew o podwyższenie alimentów”)
 • wypunktowane żądania i dowody na ich poparcie
 • uzasadnienie, w którym należy przekonująco wykazać, dlaczego pozew jest zasadny i wskazać obecne koszty utrzymania małoletnich.

Na końcu pisma należy złożyć własnoręczny podpis. Do pisma należy załączyć wszelkie dowody w sprawie.

Jakie dowody w sprawie o podwyższenie alimentów?

Celem wykazania obecnych uzasadnionych potrzeb małoletnich, należy zaprezentować dowody w postaci paragonów, zaświadczeń, rachunków, faktur i przelewów związanych z codziennym utrzymaniem dzieci. Można również załączyć zdjęcia pokazujące na jakim poziomie żyło dziecko i strona pozwana jakie ma możliwości finansowe. Rozwód z psychopatą. Jak fałszuje dowody?

Najczęściej zadawane pytania dotyczące podwyższenia alimentów

Jakie są podstawy żądania podwyższenia alimentów?

Trzeba pamiętać, że żyjemy w dynamicznym świecie, w którym ceny rosną. Po upływie czasu od wyroku w sprawie alimentów, można powoływać się właśnie na wzrost cen. Oprócz tego przesłanką może być pogorszenie się zdrowia dziecka lub rodzica czy znaczne polepszenie się sytuacji finansowej osoby płacącej alimenty.

Jak obliczyć o ile podwyższyć alimenty?

Warto stworzyć porównanie obecnych kosztów utrzymania dziecka z kosztami w momencie orzekania o alimenty. Można tego dokonać poprzez analizę rzeczywistych wydatków oraz przyjęcie orientacyjnych kwot w poszczególnych kategoriach, takich jak wyżywienie, edukacja, odzież, opieka zdrowotna itp. Można również dodać nowe kategorie, które się pojawiły np. zajęcia dodatkowe, których nie było wcześniej.

Co zrobić, jeśli druga strona ukrywa swoje dochody?

Warto pokazać zdjęcia czy nagrania świadczące o wysokim standardzie życia. Zdjęcia z wyjazdów czy drogich samochód. Druga strona może sama dostarczyć nam dowody, wrzucając materiały na swoje media społecznościowe.

Czy można wnosić pozew o podwyższenie alimentów bez względu na okres od orzekania ostatnich alimentów?

Tak, można wnosić pozew o podwyższenie alimentów w każdej chwili, jeśli pojawią się nowe okoliczności, które uzasadniają takie działanie, np. znaczący wzrost kosztów utrzymania dziecka.

Więcej: Kalkulator alimentów – ZRÓB TO!

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]