Rozdzielność majątkowa w Warszawie. Jaki sąd?

by ADWOKAT MARTA WNUK
rozdzielnosc majatkowa w warszawie jaki sad

Rozdzielność majątkowa w Warszawie. Rozdzielnością majątkową nazywamy małżeński ustrój majątkowy, pozwalający małżonkom na prawne rozdzielenie ich majątków. Oznacza to, że każdy z małżonków samodzielnie zarządza własnym majątkiem.

Jak dokonać rozdzielności majątkowej?

Pamiętajmy, że rozdzielność majątkowa jest czymś innym niż podział majątku. Aby doszło do podziału majątku należy w pierwszej kolejności dokonać rozdzielności majątkowej. Można jej dokonać albo w Sądzie Rejonowym albo u notariusza. Rozdzielność majątkowo również uzyskuje się z nim życzenia separacji albo rozwiązania małżeństwa czyli w przypadku rozwodu. Sprawa się komplikuje kiedy sprawa rozwodowa się trwa i przedłużę w czasie a my wciąż nie mamy rozdzielności majątkowej.

Jeśli drugi małżonek zgadza się na ustanowienie rozdzielności to najłatwiej poprzez czynności u notariusza dokonać rozdzielności majątkowej za pomocą aktu notarialnego. Jednakże jeżeli nie ma zgody co do rozdzielności majątkowej to należy skierować sprawę do sądu.

Potrzebujesz konsultacji? Zadzwoń pod numer +48691512933 lub umów się w kalendarzu.

Jak wygląda sprawa o podział majątku?

Musimy się liczyć z opłatą 200 zł. Sporządzamy dokument w zakresie ustanowienia przymusowej rozdzielności majątkowej. Możemy również wnosić o rozdzielność majątkowo z datą wsteczną albo z dniem wytoczenia powództwa. W praktyce najczęściej jeżeli sąd uzna, że są ku temu przesłanki aby ustanowić rozdzielność majątkowo najczęściej dokonuje się ustanowienie rozdzielności z dniem wytoczenia powództwa, a zatem istotne jest dzień kiedy sprawa trafia do sądu.

Istotne abyśmy przy rozdzielności majątkowej pamiętali o tym że przy podziale majątku istotny jest dzień rozdzielności majątkowej. Dlaczego? Albowiem saldo kont liczy się na dzień rozdzielności. A zatem w przypadku, gdy rozdzielność zostanie ustanowiona dla przykładu 15 maja, wówczas przy podziale majątku sąd zobowiązuje strony do ujawnienia kont bankowych i sald na ten dzień.

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Oczywiście jeżeli zachodzą podejrzenia, że majątek został roztrwoniony i upłynniony, wówczas można zobowiązać drugą stronę do wykazania kont sprzed okresu kilku lat .

Jeżeli chcemy rozdzielność z datą wsteczną, wówczas pamiętajmy o przepisie Art. 52. § 2. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną jest możliwa w sytuacjach wyjątkowych. W każdej tego typu sprawie sąd bada czy zachodzą specjalne okoliczności np. współmałżonek zaciągnął długi, o których nie wiedział ten drugi. Jednym z powodów może być więc zagrożenie majątku wspólnego. W sytuacjach uzależnień od hazardu lub alkoholu również możemy domagać się rozdzielności z datą wsteczną powołując się na tę przesłankę.

W jakim sądzie złożyć pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Sprawami o ustanowienie rozdzielności majątkowej zajmują się sądy rejonowe zgodnie z art. 17 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. Pozew należy złożyć w sądzie, w którego okręgu znajdowało się ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu jeszcze nadal mieszka lub jest to miejsce jego zwykłego pobytu. W przypadku, gdy nie zostanie spełniona ta podstawa, w pierwszej kolejności właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a w drugiej – powoda.

Potrzebujesz pomocy? KONTAKT

Sądy Rejonowe w Warszawie Rozdzielność majątkowa w Warszawie

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota, Ursus i Włochy,

Sąd Rejonowy dla:

  • Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Mokotów, Ursynów i Wilanów (zmiana właściwości od 1 stycznia 2008 r.),
  • Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Śródmieście,
  • Warszawy-Woli w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo i Wola,
  • Warszawy-Żoliborza w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bielany i Żoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki.

Kiedy można wnieść pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Aby wnieść pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej, muszą wystąpić ważne powody. Każdy z małżonków podczas trwania związku małżeńskiego może wystąpić z pozwem o ustanowienie rozdzielności.

Zgodnie z art. 52 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

  • 1. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.
    § 1a. Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.
    § 3. Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd na żądanie jednego z małżonków nie wyłącza zawarcia przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej. Jeżeli rozdzielność majątkowa została ustanowiona na żądanie wierzyciela, małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, lub po upływie trzech lat od ustanowienia rozdzielności.

O mnie 🏛

Więcej:

Wniosek o podział majątku wzór
Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej
Ile kosztuje rozwód?

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]