Silny konflikt rodziców o dzieci

by ADWOKAT MARTA WNUK
konflikt rodzicow o dzieci

Silny konflikt rodziców o dzieci. „Jestem matką i chcę, aby ojcu ograniczono władzę rodzicielską oraz przyznano małe kontakty z dziećmi. Co mogę zrobić?”.

Przede wszystkim należy pamiętać, że podstawą do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzicowi jest wykazanie, że między stronami nie ma współpracy. Trzeba opowiedzieć Sądowi, w czym dokładnie tkwi problem.

Potrzebujesz pomocy? KONTAKT ✅

Przykładowo wskazujemy, że:

– występuje problem z komunikacją

– drugi rodzic utrudnia wykonywanie codziennych czynności przy dziecku

– są problemy z zapisaniem dziecka na zajęcia dodatkowe

– nie ma porozumienia odnośnie terapii.

Więcej: Rozwód: Z kim będą dzieci, kiedy rodzice walczą

Czego nie mówić w Sądzie Silny konflikt rodziców o dzieci

Jeżeli chodzi o kontakty, nie polecam strategii pt. „Alienowanie ojca od dziecka”. Kluczowe jest, aby uwzględniać życzenia małoletniego.

Ponadto w sądzie nie jest dobrze widziane krytykowanie drugiego małżonka – może się to obrócić przeciwko nam. Opierajmy się na faktach, a nie opiniach. Jeżeli mamy problem z drugim rodzicem – opiszmy szczegółowo konkretne sytuacje, wskażmy fakty. Nie mówmy: „Uważam, że on jest niedobrym rodzicem…”. To bardzo ważne. Nie toczymy tej sprawy, bo tak… Przede wszystkim chodzi nam o dobro dziecka. Na sali wykażmy się spokojem i opanowaniem. Opierajmy się na logice, a nie uczuciach.

Oczywiście każde twierdzenie warto poprzeć dowodami. Dla sądu dowody są ważniejsze od słów.

JAK POMAGAM ❓

Kiedy sąd wysyła rodziców na badania OZSS?

W przypadku gdy sąd poweźmie wątpliwość z kim mają być dzieci, na pewno skieruje rodziców na badania do Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów – psychologa, pedagoga i psychiatry.

Biegli będą musieli sprawdzić rodzinną sytuację stron.

Jak dobrze wypaść na badaniach OZSS?

Przede wszystkim sąd i biegli nie patrzą przychylnie na matki, które wprowadzają dziecko w konflikt rodziców. Konsekwencją takiej postawy może być w najgorszym przypadku uznanie przez biegłych, że ojciec ma lepsze kompetencje wychowawcze.

Przed Sądem i na badaniach trzeba być spokojnym, zrównoważonym, elokwentnym, bardzo konkretnym i pewnym siebie. Jeśli będziemy rozchwiani emocjonalnie, zaczniemy płakać i krytykować drugą stronę, z pewnością zostaniemy ocenieni negatywnie.

Żale można wylewać przed bliskimi – na badaniach i w sądzie należy zachować powagę.

Więcej:

Chcę ograniczyć władzę rodzicielską

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]