Rozwód z psychopatą – Jak fałszuje dowody ?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Rozwód z psychopatą

Rozwód z osobą, która wykazuje cechy psychopatii, może być szczególnie trudny i wymagający. Psychopatia, zgodnie z DSM-5 (Diagnostycznym i Statystycznym Podręcznikiem Zaburzeń Psychicznych), jest charakterystyczna dla osób, które wykazują brak empatii, manipulacyjność, bezwzględność, a także skłonność do impulsywnego zachowania i łamania norm społecznych.

Fałszowanie dowodów

Psychopaci mogą stosować różne metody fałszowania dowodów w kontekście rozwodu lub innych spraw prawnych. Oto kilka sposobów, w jaki mogą to robić:

1. Fałszywe Oskarżenia: Mogą tworzyć fałszywe historie lub zarzuty dotyczące drugiej strony, takie jak oskarżenia o przemoc domową, zaniedbywanie dzieci, niewierność, czy niewłaściwe zarządzanie finansami.

2. Fałszowanie Dokumentów: Mogą fałszować lub zmieniać dokumenty, takie jak wyciągi bankowe, dokumenty finansowe, listy, wiadomości e-mailowe czy tekstowe, aby wspierać swoje fałszywe twierdzenia.

Manipulacja świadkami

3. Manipulacja Świadkami: Mogą próbować przekonać lub naciskać na świadków, aby zeznawali na ich korzyść, nawet jeśli oznacza to składanie fałszywych zeznań.

Termin „latające małpy” pochodzi z psychologii i odnosi się do osób, które są manipulowane przez narcyza lub innego manipulatora, aby działać na jego rzecz i rozpowszechniać jego agendę. Nazwa pochodzi od postaci „latających małp” z „Czarnoksiężnika z Krainy Oz”, które służyły Złej Czarownicy z Zachodu. Oto kilka kluczowych aspektów tego zjawiska:

 • Narzędzie Manipulatora: „Latające małpy” są często używane przez narcyzów lub manipulatorów do wywierania nacisku, rozpowszechniania plotek, zastraszania lub szpiegowania ofiary. Służą one do przedłużenia kontroli i wpływu nad ofiarą, nawet gdy nie ma bezpośredniego kontaktu.
 • Brak Świadomości: Często osoby pełniące rolę „latających małp” nie zdają sobie sprawy z manipulacji. Mogą wierzyć, że działają z dobrych powodów lub są przekonane przez manipulatora, że ich działania są usprawiedliwione.
 • Rozszerzanie Konfliktu: Ich działania mogą znacznie rozszerzyć zakres konfliktu, ponieważ ofiara manipulatora musi teraz zmagać się nie tylko z bezpośrednim sprawcą, ale również z siecią osób przez niego wpływanych.
 • Różne Formy Działania: „Latające małpy” mogą działać w różny sposób – od otwartego zastraszania i agresji po subtelniejsze formy manipulacji, takie jak rozpowszechnianie plotek czy fałszywych informacji.
 • Związki Społeczne i Rodzinne: Często te osoby są częścią kręgu społecznego lub rodzinnego zarówno manipulatora, jak i ofiary, co komplikuje sytuację i wprowadza dodatkowe napięcie w relacje.

W kontekście rozwiązywania sytuacji z udziałem „latających małp”, ważne jest rozpoznanie tej dynamiki i rozwijanie strategii radzenia sobie z nią, w tym ustanowienie granic, unikanie angażowania się w niepotrzebne konflikty i, w miarę możliwości, odcinanie się od osób działających jako „latające małpy”. W niektórych przypadkach pomocna może być również terapia lub wsparcie psychologiczne.

Ukrywanie majątku przez Psychopatę

4. Ukrywanie Majątku: Mogą ukrywać majątek lub dochody, przekazując je na konta osób trzecich lub tworząc fałszywe długi i zobowiązania, aby uniknąć podziału majątku.

Ukrywanie majątku przez psychopatę (lub jakąkolwiek inną osobę zainteresowaną uniknięciem uczciwego podziału majątku w trakcie rozwodu) może przyjmować różne formy. Oto kilka przykładów metod, które mogą być stosowane:

 • Ukrywanie Kont Bankowych: Mogą otwierać tajne konta bankowe, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, na które przekazują środki. Często takie konta są trudne do wykrycia bez dogłębnego dochodzenia finansowego.
 • Transfery Środków do Osób Trzecich: Mogą przekazywać pieniądze lub inne wartościowe przedmioty rodzinie, przyjaciołom czy wspólnikom biznesowym, aby wydawało się, że mają mniej majątku, niż faktycznie posiadają.
 • Tworzenie Fałszywych Długów i Zobowiązań: Mogą twierdzić, że mają większe długi, niż w rzeczywistości, tworząc fałszywe pożyczki lub zobowiązania wobec innych osób lub firm.
 • Inwestowanie w Kryptowaluty: Kryptowaluty, ze względu na ich anonimowość i trudność w śledzeniu, mogą być wykorzystywane do ukrywania środków. Transakcje kryptowalutowe mogą być trudne do wykrycia i wycenienia bez specjalistycznej wiedzy.
 • Darowizny od Rodziny: Mogą twierdzić, że otrzymali darowiznę od rodziny, co jest trudne do zakwestionowania bez solidnych dowodów na to, że darowizna nie miała miejsca.
 • Zakładanie Spółek na Inne Osoby: Mogą zakładać firmy lub spółki na inne osoby (tzw. słupy), aby ukryć swoje aktywa. W ten sposób majątek firmy nie jest bezpośrednio powiązany z nimi.
 • Niedeklarowanie Dochodów: Mogą nie deklarować wszystkich swoich dochodów, szczególnie jeśli są one generowane za granicą lub w szarej strefie gospodarki.
 • Przenoszenie Majątku na Offshore: Utworzenie spółek w rajach podatkowych lub inwestowanie w zagraniczne aktywa może być również sposobem na ukrycie majątku.
 • Zaniżanie Wartości Posiadanych Aktywów: Mogą celowo zaniżać wartość posiadanych aktywów, na przykład nieruchomości, aby zmniejszyć ich wartość w procesie podziału majątku.
 • Ukrywanie Wartościowych Przedmiotów: Fizyczne ukrywanie przedmiotów o dużej wartości, takich jak biżuteria, dzieła sztuki czy kolekcje, również może być formą ukrywania majątku.

Przemoc fizyczna psychopaty

5. Tworzenie Fałszywych Dowodów Przemocy: W przypadkach, gdy zarzuty dotyczą przemocy, mogą inscenizować lub fałszować dowody przemocy, na przykład zadając sobie obrażenia i twierdząc, że zostały one spowodowane przez drugą stronę. Często psychopata wyprowadza z równowagi ofiarę i ją nagrywa

6. Wykorzystanie Technologii: Mogą stosować manipulację cyfrową, na przykład edytując lub tworząc fałszywe komunikaty elektroniczne lub nagrania, aby wspierać swoje twierdzenia.

W obliczu potencjalnego ryzyka fałszowania dowodów przez psychopatę, ważne jest, aby osoba będąca w procesie rozwodowym z takim indywiduum skonsultowała się z doświadczonym adwokatem. Prawnik ten może pomóc w zabezpieczeniu dowodów, przygotowaniu odpowiedniej strategii obronnej, a także doradzić w kwestii postępowania z potencjalnie fałszywymi dowodami przedstawionymi przez drugą stronę. Ponadto, niezbędne może być zastosowanie ekspertyz technicznych, na przykład w celu zweryfikowania autentyczności dokumentów czy nagrań.

W kontekście rozwodu, szczególnie ważne staje się kilka aspektów:

 1. Zrozumienie Charakterystyki Psychopaty: Psychopaci często są ujmujący i charyzmatyczni, ale również mogą być manipulacyjni i bezwzględni. Ich zachowanie często charakteryzuje się brakiem empatii, odpowiedzialności i skłonnością do kłamstwa.
 2. Zabezpieczenie Dzieci: Jeżeli w małżeństwie są dzieci, istotne jest ich zabezpieczenie przed potencjalnymi manipulacjami psychopaty. Może to wymagać specjalistycznych środków, takich jak nadzorowane wizyty, czy też wsparcie psychologiczne dla dzieci.
 3. Alimenty i Sprawy Majątkowe: W przypadku rozwodu z psychopatą, kwestie alimentacyjne oraz podział majątku mogą być szczególnie skomplikowane. Warto zwrócić uwagę na konieczność precyzyjnego dokumentowania majątku oraz dochodów.
 4. Orzekanie o Winie: Decyzja o dążeniu do rozwodu z orzekaniem o winie zależy od indywidualnych okoliczności oraz dostępnych dowodów. Warto pamiętać, że psychopaci mogą być bardzo przekonujący i manipulować faktami, aby przedstawić się w korzystnym świetle.
 5. Wsparcie Psychologiczne: Rozwód z psychopatą może być emocjonalnie wyczerpujący. Ważne jest, aby szukać wsparcia u specjalistów, takich jak psychologowie czy terapeuci, którzy mogą pomóc w przetworzeniu doświadczeń i odzyskaniu równowagi emocjonalnej.
 6. Dokumentowanie Wszystkiego: Ze względu na skłonność psychopaty do manipulowania faktami, kluczowe jest dokładne dokumentowanie wszystkich interakcji, decyzji i wydarzeń związanych z procesem rozwodowym
 7. Przygotowanie do Procesu Sądowego: Z psychopatą w sądzie można spodziewać się trudnego procesu, w którym psychopata będzie próbował wykorzystać każdą możliwą okazję do przedstawienia się w korzystnym świetle. Ważne jest zatem dokładne przygotowanie do procesu sądowego pod kierunkiem doświadczonego adwokata.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]