Home rozwód Mąż złożył pozew o rozwód

Mąż złożył pozew o rozwód

by ADWOKAT MARTA WNUK

„Pani mecenas, mąż nagle złożył pozew o rozwód. Łoży na rodzinę około 30 000 zł i teraz zaproponował na rzecz syna kwotę 2000 zł. Poznał jakąś kobietę i odszedł… Boję się, że zostanę bez środków do życia”.

Jak odpowiedzieć na pozew o rozwód?

W pierwszej kolejności zawsze rekomenduję wyprzedzić drugą stronę i wnieść powództwo. Gdy jednak to my otrzymamy pozew, mamy prawo ustosunkować się do jego treści.

JAK POMAGAM ❓

W Pani sytuacji niewątpliwie należy jak najszybciej złożyć odpowiedź na pozew o rozwód z wyłącznej winy męża. Konieczne jest wskazanie, że  dopuścił się zdrady, działał na szkodę rodziny oraz wnosić o wysokie alimenty na rzecz swoją i syna.  Oczywiście trzeba pamiętać, że w przypadku alimentów istotne jest ustalenie rzeczywistych kosztów utrzymania dziecka oraz przedłożenie dowodów w tym zakresie. Jeżeli dziecko chodzi do prywatnej uczelni za granicą,  należy to udokumentować i przedstawić. Nie ma konieczności zbierania paragonów ze sklepu spożywczego – najważniejsze, aby wskazać potwierdzenia większych kosztów, np. związanych ze szkołą, sportem czy zajęciami dodatkowymi.

Dlaczego rozwód z winy? Mąż złożył pozew o rozwód

Przede wszystkim jeżeli to głównie mąż przyczynił się do rozpadu pożycia małżeńskiego, zawsze są szanse na orzeczenie wyłącznej winy. Może się zdarzyć, że podczas procesu dowody w tym zakresie będą jeszcze uzupełniane. Dodatkowo często jest tak, że w trybie mediacji można odstąpić od orzekania o winie w sytuacji, gdy małżonkowie znajdą porozumienie w innych obszarach.

Niewątpliwie trzeba przygotować dowody w zakresie winy, ale głównie skupić się na obszarze finansowym. W odpowiedzi powinien znaleźć się wniosek o udzielenie zabezpieczenia zaspokojenia potrzeb rodziny. W uzasadnieniu wniosku należy wskazać, iż powód nagle wystosował pozew, nie uprzedzając o tym fakcie rodziny najprawdopodobniej z uwagi na wejście w relację z inną kobietą, oraz proponuje alimenty w wysokości absolutnie niezgodnej ze stanem faktycznym. Do sprawy warto również załączyć dowody obrazujące uzyskiwane przez strony dochody, czyli, oprócz kosztów utrzymania małoletniego dziecka, przybliżyć sytuację majątkową stron. Niekiedy w tym obszarze załącza się również dokumentację fotograficzną, np. zdjęcia samochodów, zdjęcie domu czy też innych majątkowych rzeczy.

Potrzebujesz pomocy? KONTAKT ✅

Warto również rozważyć powołanie świadków, którzy potwierdzą niniejsze okoliczności. Niekiedy też strategią procesową jest powołanie dużej liczby świadków, aby druga strona, której zależy na czasie, wyraziła większą chęć do negocjacji.

Reasumując, w takiej sytuacji należy złożyć odpowiedź z wnioskiem o orzeczeniu wyłącznej winy męża. Trzeba wnieść o ustalenie alimentów na rzecz swoją i syna, powołać świadków oraz załączyć dowody wskazujące na koszty utrzymania dzieci. Warto także rozważyć załączenie dokumentów i fotografii obrazujących sytuację rodzinną stron.

Więcej:

Mąż mnie zdradził

 

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]