„Pani Mecenas, nagrywałem swoją żonę podczas awantur w domu oraz założyłem podsłuchy w domu i mam nagrania jak rozmawia ze swoim kochankiem czy mogę użyć to w Sądzie”.Zawsze w odpowiedzi na te pytanie mój klient otrzymuje ode mnie uśmiech ! Bardzo dużo otrzymuje od was również wiadomości prywatnych z pytaniem jakie dowody możecie użyć podczas procesu rozwodowego. Czy nagranie rozmowy jako dowód w sprawie o rozwód nagranie jest ważne?

Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie o rozwód

Moim zdaniem każdy z tych dowodów powinniście przedyskutować z swoim pełnomocnikiem i on powinien zdecydować o zaprezentowaniu go przed Sądem.

Ja trzymam się zasady „Im więcej tym lepiej”. Decyzja o dopuszczalności dowodu należy do Sądu. To co my możemy zrobić to bardzo dobrze uzasadnić ten dowód.

Po co? Żeby Sąd wiedział, że mimo że nagranie jest nielegalne ale ten dowód jest kluczowy dla sprawy i nie mamy żądnego innego.

Proszę uwierzyć, iż w sprawach rozwodowych strony dostarczają rozmaitych dowodów, byleby tylko wykazać, że wina leży po stronie drugiego małżonka. Strona 

Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie o rozwód

Powstaje kluczowe pytanie czy Nagrania bez zgody czy są dopuszczalne ?

Sporne jest, czy dowodem w sprawie cywilnej mogą być nagrania rozmów, jeżeli dokonane zostały bez wiedzy i zgody osób biorących w nich udział. 

Bywa tak, że takie nagrania to jedyna możliwość udowodnienia istotnych okoliczności w sprawie.

Żaden przepis procedury cywilnej nie reguluje wprost problemu dopuszczalności takich dowodów. Z procedury wynika, iż przedmiotem dowodu mogą być wszelkie fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie.

Decyzja należy do Sądu. 

W doświadczeniu swoim jako Adwokat bardzo często spotykam się, że klienci dostarczają mi równego typu dowody. Rozwój techniki sprzyja odchodzeniu od tradycyjnych metod dowodzenia (np. zeznania świadków, oględziny, dowód z dokumentów).

Kancelaria adwokacka adwokat Marty Wnuk specjalizuje się w prowadzeniu trudnych spraw rozwodowych oraz spraw dotyczących podziału majątku. Skutecznie reprezentujemy naszych Klientów przed sądem. Siedziba główna kancelarii to Warszawa. Prowadzimy obsługę prawną na terenie całego kraju

Teraz najczęściej do postępowania dowodowego załączamy bilingi rozmów, wydruki z komputera, nagraniami rozmów, nagrania z podsłuchów.

Duża część pochodzi z mediów społecznościowych takich jak  facebook, instagram,  itp. 

Prawo nie precyzuje, jakie warunki należałoby spełnić, aby móc nagrać swego rozmówcę i przedstawić zapis takiej rozmowy jako dowód w sądzie. Skoro nie ma wyraźnych zakazów, nie ma przeszkód, aby tego rodzaju środki dowodowe dopuszczać.

Posłużenie się dowodem w postaci nagrań dokonanych bez wiedzy i zgody pozostałych uczestników budzi poważne zastrzeżenia co do dopuszczalności ich procesowego wykorzystania.

Stanowisko przeciwne 

Podstępne nagranie prywatnej rozmowy godzi w konstytucyjną zasadę swobody i ochrony komunikowania się, a dowody uzyskane w sposób sprzeczny z prawem nie powinny być dopuszczane w postępowaniu cywilnym – orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu (wyrok z 10 stycznia 2008 r., I ACa 1057/07).

Najważniejsze  – dopuszczalność dowodu

Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie o rozwód. Aprobatę dla dopuszczenia dowodu z nagrania wyraził Sąd Najwyższy, stwierdzając, że jeśli strona nie zakwestionowała skutecznie w toku postępowania autentyczności omawianego materiału (dźwiękowego), nie ma zasadniczych powodów do całkowitej dyskwalifikacji dowodu z nagrań rozmów telefonicznych, nawet jeżeli nagrań tych dokonywano bez wiedzy jednego z rozmówców (wyrok z dnia 25 kwietnia 2003 roku, I CKN 94/01, Lex nr 80244). Innym orzeczeniem, w którym Sąd Najwyższy opowiedział się za dopuszczalnością dowodu z potajemnego nagrania rozmowy stron, jest wyrok z dnia 5 kwietnia 2003r. (sygn. IV CKN 94/01).

Nielegalne podsłuchy

Sposób oceny danego dowodu z nagrania może zależeć także od ustalenia, kto dokonywał zapisu. Bardziej rygorystyczne stanowisko należy stosować do nielegalnych podsłuchów rozmów prowadzonych przez osoby trzecie, czy też tego typu nielegalnych działań, jak: przejmowanie cudzej korespondencji, czy hakerskie włamanie do skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej. Natomiast sytuacja, w której osoba nagrywająca jest jednocześnie odbiorcą informacji, tzn. jest jednym z uczestników, dokumentującym treść wypowiedzi, powinna być traktowana mniej stanowczo. Zachowanie takiego uczestnika rozmowy, który nagrywa wypowiedzi innych uczestników, rozpatrywać można w kategoriach sprzeczności z dobrymi obyczajami, nie zaś sprzeczności z prawem (por. wyrok SA w Białymstoku z 31 grudnia 2012 r., I ACa 504/11).

Warto zwrócić uwagę, że Sąd Apelacyjny położył nacisk na udział osoby nagrywającej w rozmowie jako przesłankę sprawiającą, że czynność nagrywania nie jest sprzeczna z prawem oraz na warunek dopuszczalności przeprowadzenia dowodu z potajemnie sporządzonego nagrania. uznał prymat prawa do sądu nad prawem do prywatności i prawem do ochrony dóbr osobistych.

Bardzo rzadko w praktyce to się zdarza. Myśle że dlatego że jeszcze mała grupa ludzi posiada taką wiedzę. Jednakże osoba pokrzywdzona nagraniem rozmowy i wykorzystaniem w sprawie sądowej jej zapisu dochodzić może  ZADOŚĆUCZYNIENIA lub ODSZKODOWANIA PIENIĘŻNEGO na drodze odrębnego procesu cywilnego, nawet mimo dopuszczenia przez Sąd takiego dowodu w innej sprawie.

Spokojnie…

Dzięki Powyższym wyrokom o dopuszczalności dowodów można się skutecznie bronić.

Problem nabiera szczególnego znaczenia w sprawach o rozwód, gdzie sąd powinien ustalić winę rozkładu pożycia małżonka, który nie rzadko zdradzał współmałżonka lub był agresywny. Na korzyść strony korzystającej z nielegalnie uzyskanego dowodu przemawiać też może odniesienie się do zasad dążenia do prawdy i prawa do rzetelnego procesu.

Czytaj także: Wzór Pozwu O Rozwód – Błędy W Pozwie

Facebook Comments

Nie dam mu rozwodu.

Nie dam mu rozwodu.  Kocham go  „Pani mecenas kocham swojego męża i nie chce dać mu rozwodu". Co mogę zrobić…
CZYTAJ WIĘCEJ

Szybki rozwód ! Rozwód na 1 rozprawie.

Co zrobić, żeby szybko się rozwieść ?? Pozew braki formalne- Bardzo dobry pozew Od tego się zaczyna, i ważne jest…
CZYTAJ WIĘCEJ

Emocje podczas rozwodu. Rozwód emocje

Rozwój - emocje Jakie emocję podczas rozwodu? Czy wiesz, że siedem na dziesięć rozwodów inicjowanych jest przez kobiety.  Tak właśnie…
CZYTAJ WIĘCEJ

Alimenciara – tak mówią meżczyzni. Kim ona jest ?

Dlaczego mówi się na kobiety Alimenciary ?? Kim jest Alimenciara? Ostatnio mój klient powiedział mi czy wiem kim jest  Alimenciara?…
CZYTAJ WIĘCEJ

Podzielenie majątku ? Jakie są sposoby podzielania majątku wspólnego ? Podział majątku wspólnego

"Boje się podziału majątku. Nie wiem co może mnie spotkać. Bardzo mi zależy żeby Sąd mi przyznał mieszkanie a mężowi…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Rozprawa rozwodowa 5 rzeczy, których nie powinieneś robić

Przychodzi ten moment kiedy Sąd wyznacza nam rozprawę. I wtedy zaczynają targać tobą różne emocje. To normalne, w końcu jesteś…
KONTYNUUJ CZYTANIE
adwokat od rozwodow

Ile kosztuje rozwód ?

„I że Cię nie opuszczę aż do śmierci” Tak się zazwyczaj pięknie zaczyna. KIEDY MAŁŻEŃSTWO KOŃCZY SIĘ ROZWODEM NIE JEST…
KONTYNUUJ CZYTANIE