Rozwód a sprzedaż samochodu – Małżonek mnie okradł

by ADWOKAT MARTA WNUK
Małżonek mnie okradł

„Małżonek mnie okradł. Wyjął wszystkie zaoszczędzone pieniądze z konta, zabrał samochód. W sądzie powiedział, że nic nie ma. Konta są puste. A samochód rozbity. Mieliśmy na koncie bardzo dużo pieniędzy. Mamy dodatkowo kilka nieruchomości w Warszawie. Co zrobić?”.

Klasyk nad klasykami. Czyżby małżonek mojej klientki po cenne rady udał się do prawnika-magika? Zagadnienia związane z podziałem majątku w trakcie rozwodu często są źródłem konfliktów i nieporozumień. Sytuacja, w której jeden z małżonków wyprowadza wspólne oszczędności lub pozbywa się wspólnego mienia, jest szczególnie problematyczna. W tym artykule omówię, jak postępować w przypadku, gdy małżonek „okradł” wspólny majątek, w tym jakie kroki prawne można podjąć, aby odzyskać sprawiedliwy udział.

Rozwód a sprzedaż samochodu

Rozwód a Prawo do Sprzedaży Samochodu: W przypadku sprzedaży samochodu w trakcie rozwodu, ważne jest, kto figuruje jako właściciel w dowodzie rejestracyjnym:

 1. Samochód Zarejestrowany na Jednego Małżonka:
  • Jeżeli samochód jest zarejestrowany tylko na jednego z małżonków, teoretycznie ma on prawo do jego sprzedaży.
  • Jednakże, jeśli samochód został nabyty w trakcie trwania małżeństwa, może być uznany za część majątku wspólnego.
 2. Obowiązek Zwrotu Środków ze Sprzedaży:
  • W przypadku sprzedaży samochodu będącego częścią majątku wspólnego, środki uzyskane ze sprzedaży powinny być uwzględnione przy podziale majątku. A zatem wzywaj do uiszczenia na twoje konto połowy wartości samochodu.
  • Sąd może zadecydować, że środki ze sprzedaży należy równo podzielić między małżonków

Zabezpieczenie majątku wspólnego przed sprzedażą

Jednym z najskuteczniejszych środków jest wniosek o zabezpieczenie majątku. W tym artykule omówimy, jak działa zabezpieczenie majątku i dlaczego warto skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym.

Zabezpieczenie Majątku – Co To Znaczy? Zabezpieczenie majątku to środek prawny, który ma na celu ochronę majątku przed nieuczciwymi działaniami drugiego małżonka, takimi jak próba sprzedaży lub ukrycia wspólnego majątku.

Kiedy i Jak Wnioskować o Zabezpieczenie Majątku?

 1. Obawa przed Nieuczciwymi Działaniami: Jeśli istnieje podejrzenie, że drugi małżonek może sprzedać, zniszczyć lub ukryć majątek wspólny, można wnioskować o jego zabezpieczenie.
 2. Procedura: Wniosek o zabezpieczenie majątku składa się w sądzie. Należy w nim precyzyjnie określić, który majątek ma być zabezpieczony oraz przedstawić uzasadnione powody obaw.
 3. Skutki: Po przyjęciu wniosku, sąd może nałożyć na majątek określone ograniczenia, np. zakaz sprzedaży bez zgody obu stron.

Małżonek mnie okradł – Co zrobić?

Jeśli Twoje wspólne oszczędności zniknęły z konta bankowego lub wspólny majątek został niespodziewanie zbyty, oto kilka kroków, które warto rozważyć:

 1. Dokładna Analiza Historii Rachunku Bankowego:
  • Skrupulatnie przeanalizuj historię transakcji na wspólnym koncie.
  • W przypadku podejrzenia o nielegalne wyprowadzenie środków, możesz poprosić bank o szczegółowe zestawienie operacji.
 2. Zgłoszenie Sprawy do Sądu:
  • Jeżeli podejrzewasz, że małżonek niesłusznie pozbył się majątku wspólnego, możesz zgłosić tę sprawę do sądu.
  • Sąd ma możliwość uwzględnienia takich działań przy podziale majątku i może przywrócić równowagę, przydzielając Ci odpowiednią część wartości zbytych składników majątku.
 3. Udowodnienie Sprzedaży Majątku:
  • Jeśli chodzi o sprzedaż samochodu lub innych aktywów, możesz uzyskać odpowiednie dokumenty z wydziału komunikacji lub innych źródeł, potwierdzających transakcję.
  • Informacje te będą kluczowe w procesie sądowym.
 4. Prawne Konsekwencje Ukrywania Majątku:
  • Ukrywanie majątku przez jednego z małżonków w procesie rozwodowym może mieć poważne konsekwencje prawne.
  • Sąd ma możliwości dochodzenia prawdy i wyegzekwowania sprawiedliwego podziału.
 5. Wybór Kompetentnego Pełnomocnika:
  • Ważne jest, aby wybrać doświadczonego prawnika, który specjalizuje się w sprawach rozwodowych i podziału majątku.
  • Profesjonalny pełnomocnik pomoże Ci w przejściu przez proces sądowy i zadba o Twoje interesy.

Wszystko można załatwić. Stosownie do art. 1036 k.c. i art. 46 k.r.o., że zbycie przez byłego małżonka po ustaniu wspólności ustawowej, bez zgody współmałżonka, przedmiotu należącego do majątku wspólnego było bezskuteczne w stosunku do tego małżonka. Sąd dokonuje podziału majątku wspólnego tak, jakby rozporządzenia tego nie było, ustalając stan zbytego przedmiotu z chwili ustania wspólności ustawowej i jego wartość rynkową z chwili orzekania (art. 684 k.p.c. w zw. z art. 565 § 3 k.p.c.) i zaliczając kwotę odpowiadającą wartości rynkowej tego przedmiotu na udział współmałżonka, który go zbył. (Postanowienie SN z dnia 26 września 2007, IV CSK 139/07, niepubl.). Czytaj także: Podział majątku wspólnego po rozwodzie

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]