Home Podział Majątku Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

by ADWOKAT MARTA WNUK
podział majątku wspólnego po rozwodzie

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

„Jak przeprowadzić podział majątku wspólnego po rozwodzie?  Czy żona może utrudniać ten podział? Jednego dnia jesteśmy zgodni co do podziału, a następnego już nie. Nie umiemy już ze sobą rozmawiać. Potrzebuję pomocy adwokata. Mamy dwa mieszkania oraz dom w Warszawie. Szukam adwokata z Warszawy, który mi pomoże w podziale majątku”.

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

podział majątku wspólnego po rozwodzie

W trakcie funkcjonowania związku małżeńskiego powstaje wspólnota majątkowa. Jeśli małżonkowie nie ustalili wcześniej rozdzielności majątkowej, wszystkie dobra materialne powstałe po ślubie należą do obojga małżonków. Co dzieje się z majątkiem wspólnym w momencie rozwodu? 

Przy rozwodzie dochodzi do podziału wspólnego dorobku, ale do definitywnego uregulowania konieczny jest podział majątku dorobkowego małżonków. Wniosek w tej sprawie kieruje się do sądu rejonowego, właściwego według położenia dzielonego dobytku. 

Rozwód podział majątku Dobry adwokat rozwodowy Warszawa Najlepszy adwokat do rozwodu

Jak przeprowadzić podział majątku wspólnego po rozwodzie

Podziału majątku można dokonać przed i w czasie rozwodu, jednakże najczęściej strony decydują się na podział po rozwodzie.

 

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE

✅  –  CO ZROBIĆ, ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ? —>ZOBACZ FILM 

 

Niewątpliwie polecam zrobić to szybciej niż później. Mój klient z Warszawy powiedział, że u innego adwokata usłyszał, iż nie może zrobić tego u notariusza. Błąd. Oczywiście, że może. Zależało mu na czasie. W Warszawie sprawy sądowe się przedłużają, wydziały cywilne mają bardzo dużo pracy i niestety sprawy o podział majątku trwają długo. Nawet kilka lat.

Co do zasady przyjąć należy, iż sądy podczas rozprawy rozwodowej nie wyrokują w zakresie podziału majątku. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której strony są zgodne co do podziału wspólnego majątku, a rozstrzygnięcie sądu jest jedynie formalnym potwierdzeniem ich decyzji. 

W praktyce wniosek ten rozpatrywany jest przez zatem przez sąd w sytuacji, gdy strony zgodne są co do poszczególnych składników majątku wspólnego, ich wartości oraz sposobie jego podziału. Wtedy podział przed sąd jest tylko kwestią formalną.

Jeżeli dopiero planujesz wszcząć postępowanie rozwodowe, dowiedz się jak dokonać podziału przed rozwodem.

Wniesienie wniosku o podział majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej wiąże się z kosztami sądowymi. Opłata wynosi 1000 zł lub 300 zł, gdy wniosek zawiera zgodny projekt podziału. Do tego dochodzą koszty opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego, który go wyceni, chyba że małżonkowie zgodnie podadzą rzeczywistą wartość rynkową

Więcej: Nierówny podział majątku. 30% żona 70 % mąż

Należy zwrócić uwagę, iż wspólność małżeńska może ustać na skutek:

  • zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej,
  • rozwiązanie umownej wspólności majątkowej z jedoczesnym ustanowieniem jednego z przewidzianych w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustrojów majątkowych – wspólność ustaje z woli małżonków
  • orzeczenia Sądu ustanawiającego rozdzielność majątkową
  • ubezwłasnowolnienia małżonka
  • ogłoszenia upadłości jednego z małżonków
  • orzeczenia separacji

Podział majątku wspólnego po rozwodzie. Jak można podzielić majątek?

Majątek można podzielić na dwa sposoby. Pierwszym jest zawarcie ugody z byłym małżonkiem, a drugim sprawa sądowa. Czym charakteryzują się oba rozwiązania?

Zawarcie ugody z małżonkiem

Większość moich klientów w pierwszej rozmowie mówi: „Pani Mecenas, nie uda się”. Jak pokazuje moje doświadczenie zawodowe, niektórzy zawierają ugodę dotycząca podziału majątku i są szczęśliwi. Dlatego nie trać wiary, każdą sprawę trzeba rozpatrzyć indywidualnie!

Dlaczego zdecydowali się na taką formę?

Podział w sądzie wiąże się najczęściej z wysokimi kosztami, wizytami w sądzie i emocjami podczas procesu. 

Rozwiązanie ugodowe jest po pierwsze znacznie szybsze, a po drugie tańsze. 

Jeśli myślisz, że zawarcie ugody w Twoim wypadku jest wykluczone, bo były małżonek na pewno na nic się nie zgodzi, możesz być w błędzie. Z doświadczenia wiem również, iż dużą rolę przy negocjacjach między małżonkami pełni profesjonalny pełnomocnik. 

Strony muszą wiedzieć jak taki podział będzie wyglądał i z jakimi kosztami muszą się liczyć. 

Jestem pewna, że właściwie i profesjonalnie przeprowadzone negocjacje mogą przynieść Ci więcej korzyści niż długie postępowanie sądowe.

Warszawa. Rozwód a podział majątku Co musisz wiedzieć

Podział majątku wspólnego po rozwodzie Nie zwlekaj

Nie polecam odkładać podziału majątku na później. Doświadczenie uczy mnie, że im później, tym gorzej. 

Jeżeli drugi małżonek odkłada w czasie decyzje o podziale majątku, daj mu do zrozumienia, że to poważny problem. Najskuteczniejszą drogą kontaktu jest kontakt przez adwokata, który wyśle mu wezwanie do podziału majątku wspólnego. Po prostu czasem nie ma innego wyjścia. A czas działa na niekorzyść. Z reguły wezwanie podpisane przez adwokata zrobi na nim większe wrażenie. Dlatego pamiętaj, aby wziąć sprawy w swoje ręce.

Uwaga! Przedsądowe wezwanie 

Jeżeli chcesz wystąpić do Sądu o podział majątku  wspólnego, to koniecznie przez rozpoczęciem drogi sądowej wyślij małżonkowi wezwanie do ugodowego podziału majątku. 

Ważne! Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody i sprawa ostatecznie trafi do sądu, Twoje wcześniejsze propozycje ugodowe nie będą dla Ciebie wiążące.

Twoje propozycje tracą aktualność. Były małżonek nie będzie mógł powoływać się na to, że w ramach negocjacji ugodowych zgodziłeś/aś się nie dochodzić określonych roszczeń, czy kwot.

Więcej:

Adwokat Podział majątku

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]