Podział majątku wspólnego po rozwodzie.

“Jak podzielić majątek po rozwodzie ?  Czy żona może utrudniać ten podział ? Raz jeśmy zgodni co do podziału a następnego dnia już nie. Nie umiemy już ze sobą rozmawiać. Potrzebuje pomocy Adwokata.?”

podział majątku wspólnego po rozwodzie

W trakcie funkcjonowania związku małżeńskiego powstaje wspólnota majątkowa. Jeśli małżonkowie nie ustalili wcześniej rozdzielności majątkowej, wszystkie dobra materialne powstałe po ślubie, należą do obojga małżonków. Co dzieje się z majątkiem wspólnym w momencie rozwodu? 

Przy rozwodzie dochodzi do podziału wspólnego dorobku, ale do definitywnego uregulowania konieczny jest podział majątku dorobkowego małżonków. Wniosek w tej sprawie kieruje się do sądu rejonowego, właściwego według położenia dzielonego dobytku. 

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Podziału majątku można dokonać przed rozwodem, w czasie rozwodu jednakże najczęściej strony decydują się podział po rozwodzie.

Co do zasady przyjąć należy, iż sądy podczas rozprawy rozwodowej nie wyrokują w zakresie podziału majątku. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której strony są zgodne co do podziału wspólnego majątku, a rozstrzygnięcie sądu jest jedynie formalnym potwierdzeniem ich decyzji. 

W praktyce wniosek ten rozpatrywany jest przez zatem przez sąd, w sytuacji, gdy strony zgodne są co do poszczególnych składników majątku wspólnego, ich wartości oraz sposobie jego podziału, przez co podział przed sąd jest tylko kwestią formalną.

Jeżeli dopiero planujesz wszcząć postępowanie rozwodowe. Dowiedz się jak dokonać podziału przed rozwodem.  https://adwokatodrozwodow.pl/podzial-majatku-przed-rozwodem-jak-dokonac-podzialu-majatku/

Wniesienie wniosku o podział majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej wiąże się z kosztami sądowymi. Opłata wynosi 1000 zł lub 300 zł, gdy wniosek zawiera zgodny projekt podziału. Do tego dochodzą koszty opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego, który go wyceni, chyba że małżonkowie zgodnie podadzą rzeczywistą wartość rynkową

Należy zwrócić uwgę, iz współnośc małżeńska może ustać na skutek:

  • zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej,
  • rozwiązanie umownej wspólności majątkowej z jedoczesnym ustanowieniem jednego z przewidzianych w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustrojów majątkowych – wspólność ustaje z woli małżonków
  • orzeczenia Sądu ustanawiającego rozdzielność majątkową
  • ubezwłasnowolnienia małżonka
  • ogłoszenia upadłości jednego z małżonków
  • orzeczenia separacji

Jak można podzielić majątek?

Podzielić majątek można na dwa sposoby.  Pierwszym jest zawarcie ugody z byłym małżonkiem, a drugim sprawa sądowa.

Zawarcie ugody z małżonkiem. 

Większość moich klientów w pierwszej rozmowie „Pani Mecenas nie uda się” . Jak moje doświadczenie zawodowe pokazuje niektórzy zawierają ugodę dotycząca podziału majątku i są szczęśliwi. 

Dlaczego zdecydowali się na taką formę ?

Podział w sądzie wiąże się najczęściej z wysokimi kosztami, wizytami w sądzie i emocjami podczas procesu. 

Rozwiązanie ugodowe jest po pierwsze znacznie szybsze, po drugie tańsze. 

Jeśli myślisz, że zawarcie ugody w Twoim wypadku jest wykluczone, bo były małżonek na pewno na nic się nie zgodzi, możesz być w błędzie. Z doświadczenia wiem również, iż dużą rolę przy negacjach miedzy małżonkami pełni profesjonalny pełnomocnik, który przeprowadzi skutecznie negocjację. 

To co ważne strony musza mieć wiadomość jak będzie taki podział w sądzie wyglądał i z jakimi kosztami strony muszą się liczyć. 

Pewna jestem, że właściwie i profesjonalnie przeprowadzone negocjacje, mogą przynieść Ci więcej korzyści, niż długie postępowanie sądowe.

Czas

Nie polecam odkładać podziału majątku na poźniej. Doświadczenie moje mnie uczy, im póżniej tym gorzej. 

Jezeli drugi małżonek odkłada w czasie decyzje o podziale majątku daj mu do zrozumienia, że to  poważny problem. Najskuteczniejszą drogą kontaktu jest kontakt przez adwokata, który wyśle  mu wezwanie do podziału majątku wspólnego.Po prostu czasem nie ma innego wyjścia. A czas działa na niekorzyść.  Z reguły wezwanie podpisane przez adwokata robi zrobi na nim większe wrażenie. 

Uwaga! Przedsądowe wezwanie 

Jeżeli chcesz wystąpić do Sądu o podział majątku  wspólnego. To koniecznie przez rozpoczęciem drogi sądowej wyślij małżonkowi  wezwanie do  ugodowego podziału majątku. 

Ważne! Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody i sprawa ostatecznie trafi do sądu. Twoje wcześniejsze propozycje ugodowe nie będą dla Ciebie wiążące.

Twoje propozycje tracą aktualność. Były małżonek nie będzie mógł powoływać się na to, że w ramach negocjacji ugodowych zgodziłeś/aś się nie dochodzić określonych roszczeń, czy kwot.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk  Kontakt: 691-512-933

Kancelaria adwokacka   Gdańsk  i  Warszawa

Porozumienie rodzicielskie

Porozumienie rodzicielskie - Jak napisać porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymania kontaktów.  W pierwszej kolejności na górze proponuję określić…
CZYTAJ WIĘCEJ

Pozew z winy żony. I dzieci przy ojcu.

Pozew z winy - Jak napisać pozew z winy żony i dzieci przy ojcu ?   W pierwszej kolejności prosimy…
CZYTAJ WIĘCEJ

Nie chcę rozwodu.

Nie chcę rozwodu. Co mamy napisać w piśmie?  Wnoszę o oddalenie pozwu w całości. Należy wykazać, iż  nie doszło do…
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozwód – Jak napisać pozew o rozwód ?

Rozwód   Rozwód - co powinien zawierać pozew !!!  Możesz znaleść 1ooooo wzorów ale żaden nie będzie idealny. Dlaczego ?…
CZYTAJ WIĘCEJ

Alimenciara – tak mówią meżczyzni. Kim ona jest ?

Dlaczego mówi się na kobiety Alimenciary ?? Kim jest Alimenciara? Ostatnio mój klient powiedział mi czy wiem kim jest  Alimenciara?…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Wzór pozwu o rozwód – Błędy w pozwie

„Pani Mecenas… nie wiem co zrobić, chciałam szybkiego rozwodu, cały weekend czytałam w internecie, pózniej wydrukowałam jakiś wzór pozwu i…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Choroba małżonka Rozwód czy unieważnienie małżeństwa! Mało kto wie, że MOŻNA !

Choroba małżonka Rozwód czy unieważnienie małżeństwa! Mało kto wie, że MOŻNA   W ostatnim miesiącu zgłosiło się kilka osób do…
KONTYNUUJ CZYTANIE
Potrzebuję Adwokata - Zadzwoń